Yeremiya 5:1-31

5  Tsendzelekani eswitarateni swa Yerusalema sweswi, emintsendzeleni mi lava munhu,+ loko a ri kona la lavaka vululami,+ un’wana ni un’wana loyi a lavaka vutshembeki,+ ndzi ta n’wi rivalela.  Hambiloko va ku: “Leswi Yehovha a hanyaka,” va ta va va hlambanya mavunwa lamakulu.+  Oho Yehovha, xana mahlo wolawo ya wena a ma langutanga vutshembeki?+ U va bile,+ kambe a va vabyanga.+ U va lovisile.+ Va arile ku teka ndzayo.+ Va nonon’hwise swikandza ku tlula ribye.+ Va arile ku tlhela.+  Mina ndzi te: “Hakunene i va xiyimo xa le hansi. Va endle vuphukuphuku, hikuva va honise ndlela ya Yehovha, vuavanyisi bya Xikwembu xa vona.+  Ndzi ta ya eka lavakulu ndzi vulavula na vona;+ hikuva va fanele va yi lemukile ndlela ya Yehovha, vuavanyisi bya Xikwembu+ xa vona. Hakunene hinkwavo va fanele va tshove joko; va fanele va tseme switsimbo hi le xikarhi.”+  Hi yona mhaka leyi nghala leyi humaka ekhwatini yi va dlayeke, mhisi ya le timbaleni ta le kwandzasini yi va phangelaka,+ yingwe yi tshamaka yi rhamelile emitini ya vona.+ Un’wana ni un’wana loyi a humaka eka vona wa phatluleriwa. Hikuva ku tlula ka vona nawu ku tele; ku pfumala ka vona vutshembeki ku tele.+  Xana ndzi nga mi rivalela njhani eka nchumu lowu? Vana va n’wina va ndzi siyile, va tshamela ku hlambanya+ hi lexi nga riki Xikwembu.+ Mina ndzi hambete ndzi va enerisa,+ kambe vona va hambete va endla vuoswi,+ kasi endlwini ya nghwavava va ya hi mintlawa.  Va fana ni tihanci leti nga ni ku navela ka rimbewu, leti nga ni marhanga lamakulu ya vununa. Un’wana ni un’wana u rila eka nsati wa nakulobye.+  “Xana a ndzi fanelanga ndzi lava ku tihlamulela hikwalaho ka swilo leswi?” ku vula Yehovha.+ “Kumbe, xana moya-xiviri wa mina a wu fanelanga wu tirihisela etikweni ro fana ni leri?”+ 10  “Tlhandlukelani enxaxamelweni wa mirhi yakwe ya vhinya mi onha,+ kambe mi nga herisi hi ku helela.+ Susani swihluke swa yona leswikulu, hikuva a hi swa Yehovha.+ 11  Hikuva yindlu ya Israyele ni yindlu ya Yuda ti ndzi xengile hakunene,” ku vula Yehovha.+ 12  “Va landzule Yehovha, va tshamela ku vula va ku, ‘A nga kona.+ Naswona ku hava khombo leri nga ta hi wela, ku hava banga kumbe ndlala leyi nga ta hi fikela.’+ 13  Kutani vaprofeta va va mheho, rito a ri kona eka vona.+ Ku ta endliwa hi ndlela yoleyo eka vona.” 14  Hikokwalaho Yehovha, Xikwembu xa mavuthu, u te: “Leswi mi vulaka leswi, ndzi endla marito ya mina ma va ndzilo enon’wini wa n’wina,+ vanhu lava va ta va tihunyi, kunene wu ta va lovisa.”+ 15  “Kutani ndzi mi tisela tiko leri humaka ekule,+ N’wina yindlu ya Israyele,” ku vula Yehovha. “I tiko leri tshamaka nkarhi wo leha.+ I tiko ra khale swinene, tiko leri mi nga ri tiviki ririmi ra rona, naswona a mi swi twisisi leswi va swi vulavulaka. 16  Nkotloto wa vona wa miseve wu fana ni xilahlo lexi pfulekeke; hinkwavo i vavanuna va matimba.+ 17  Kunene va ta tlhela va dya ntshovelo wa n’wina ni xinkwa xa n’wina.+ Vanhu lava va ta dya vana va n’wina va majaha ni va vanhwanyana. Va ta dya mintlhambi ya n’wina ya tinyimpfu ni mintlhambi ya n’wina ya tihomu. Va ta dya murhi wa n’wina wa vhinya ni nkuwa wa n’wina.+ Miti ya n’wina leyi tiyeke leyi mi yi tshembaka va ta yi tsema hi banga.” 18  “Hambi ku ri emasikwini wolawo,” ku vula Yehovha, “a ndzi nge mi herisi.+ 19  Kutani n’wina mi ta ku, ‘Hikwalaho ka yini Yehovha Xikwembu xa hina a hi endle swilo leswi hinkwaswo?’+ Mi fanele mi ku eka vona, ‘Tanihi leswi mi ndzi siyeke kutani mi ya tirhela xikwembu ximbe etikweni ra n’wina, hi ndlela yoleyo mi ta tirhela vafambi etikweni leri nga riki ra n’wina.’”+ 20  Vulani leswi endlwini ya Yakobe, mi swi twarisa eYuda, mi ku: 21  “Twanani leswi, N’wina vanhu lava nga tlharihangiki lava nga riki na mbilu:+ Va ni mahlo, kambe a va voni;+ va ni tindleve, kambe a va twi.+ 22  ‘Xana a mi ndzi chavi,’+ ku vula Yehovha, ‘kumbe, xana a mi ku twi ku vava lokukulu hikwalaho ka mina,+ loyi a vekeke sava ri va ndzilakana wa lwandle, xileriso lexi tshamaka hilaha ku nga heriki leswaku ri nga wu hundzi? Hambiloko magandlati ya rona ma ya hala ni hala, kambe a ma nge endli nchumu; hambiloko ma kariha, a ma nge wu hundzi.+ 23  Kambe vanhu lava va ni mbilu yo sihalala ni yo xandzuka; va hambukile naswona va hambeta va famba endleleni ya vona.+ 24  Kambe embilwini ya vona a va vulanga va ku: “Sweswi a hi chaveni Yehovha Xikwembu+ xa hina, Loyi a nisaka maboboma ni mpfula ya xixikana ni mpfula ya ximun’wana hi nguva+ ya kona, Loyi a rindzaka ni mavhiki lama vekiweke ya ntshovelo wa hina.”+ 25  Swihoxo swa n’wina swi hambukise swilo leswi ni swidyoho swa n’wina swi mi tsonise swilo leswinene.+ 26  “‘Hikuva ku kumeke vanhu vo homboloka+ exikarhi ka vanhu va mina. Va tshamela ku nyangisisa, ku fana niloko vaphasi va tinyenyana va nyandlamelela.+ Va veke xirimbana lexi onhaka. Va khoma vanhu. 27  Kukota hoko leyi teleke hi swivumbiwa leswi hahaka, tindlu ta vona na tona ti tele vuxisi.+ Hi yona mhaka leyi va veke lavakulu naswona va kumeke rifuwo.+ 28  Va nonile;+ va hatima. Va tlhela va khapakhapa swilo swo biha. Ku hava nandzu lowu va wu kambisiseke,+ hambi ku ri nandzu wa n’wana la nga riki na tatana,+ leswaku va humelela;+ a va vanga na mhaka ni vuavanyisi bya swisiwana.’” 29  “Xana a ndzi fanelanga ndzi lava leswaku va tihlamulela hikwalaho ka swilo leswi,” ku vula Yehovha, “kumbe, xana moya-xiviri wa mina a wu fanelanga wu tirihisela eka tiko ro fana ni leri?+ 30  Etikweni ku tisiwe xiyimo xo hlamarisa, nchumu lowu chavisaka:+ 31  Entiyisweni vaprofeta va profeta mavunwa;+ kasi loko ku ri vaprista, va fuma hi ku ya hi matimba ya vona.+ Vanhu va mina va swi rhandze swi ri tano;+ xana n’wina mi ta endla yini emakun’wini ya swona?”+

Tinhlamuselo ta le hansi