Yeremiya 49:1-39

49  Eka vana va Amone+ Yehovha u te: “Xana Israyele a nga na vona vana, kumbe, xana a nga na yena mudyandzhaka? Ha yini Malikomo+ a teke Gadi+ a va wa yena, ni vanhu va yena va tshame emitini ya Israyele?”+  “‘Hikokwalaho, waswivo, masiku ma ta,’ ku vula Yehovha, ‘ndzi ta endla leswaku ku twakala hungwe ra nyimpi+ ku lwa na Rhaba+ wa vana va Amone; kunene u ta hundzuka tshuka leri nga rhumbi,+ kutani swimitana leswi titshegeke+ hi yena swi ta hisiwa hi ndzilo.’+ “‘Kutani Israyele u ta dya ndzhaka ya lava va nga va yena,’+ Yehovha u vurile.  “‘Rila,+ Wena Hexiboni,+ hikuva Ayi u phangeriwile! Huwelelani, N’wina swimitana leswi titshegeke hi Rhaba. Ambalani nguvu yo khwaxa.+ Kalakalani, mi famba-famba ematshangeni ya maribye, hikuva Malikomo u ta ya evukhumbini,+ vaprista va yena ni tihosana ta yena, hinkwavo.+  Ha yini u tikurisa hi timbala ta le hansi,+ rivala ra wena ra le hansi leri khulukaka mati, Wena nhwanyana la nga tshembekiki, wena la tshembaka xuma xa wena,+ u ku: “I mani loyi a nga ta ta eka mina?”’”+  “‘Waswivo, ndzi ku tisela xilo lexi chavisaka,’+ ku vula Hosi leyi Lawulaka,+ Yehovha wa mavuthu, ‘lexi humaka eka hinkwavo lava ku rhendzeleke. Kunene mi ta hangalasiwa, un’wana ni un’wana etlhelweni rakwe,+ naswona a ku nge vi na munhu loyi a hlengeletaka lava va balekaka.’”  “‘Kambe endzhaku ka sweswo ndzi ta hlengeleta makhumbi ya vana va Amone,’+ ku vula Yehovha.”  Eka Edomu Yehovha wa mavuthu u te: “Xana vutlhari+ a bya ha ri kona eka Temani?+ Xana xitsundzuxo xi herile eka lava nga ni ku twisisa? Xana vutlhari bya vona byi borile?+  Balekani!+ Kendlukani! Yanani ehansi mi ya tshama kona,+ N’wina vaaki va Dedani!+ Hikuva ndzi ta n’wi tisela khombo ra Esawu, enkarhini lowu ndzi nga ta hundzuluxela nyingiso eka yena.+  Loko lava va hlengeletaka madiriva va ta eka wena, xana a va nga ta siya leswi nga ta khwajiwa? Loko makhamba ma ta nivusiku, kunene a ma ta onha hilaha ma lavaka hakona.+ 10  Kambe loko ku ri mina, ndzi ta hluvula Esawu a sala a nga ambalanga nchumu.+ Ndzi ta funungula vutumbelo bya yena,+ naswona munhu a nge swi koti ku tifihla.+ Kunene vana va yena ni vamakwavo ni vaakelani vakwe va ta phangeriwa,+ yena a nge vi kona.+ 11  Siya vana va wena lava nga riki na tatana.+ Mina ndzi ta va londzovota va hanya, ni tinoni ta wena ti ta ndzi tshemba.”+ 12  Hikuva Yehovha u te: “Waswivo! Hambileswi ku nga riki ntolovelo wa vona ku nwa xinwelo, va ta xi nwa hakunene.+ Kutani wena, xana u ta tshikiwa u nga xupuriwi? A wu nge tshikiwi u nga xupuriwi, hikuva u ta nwa hakunene.”+ 13  “Hikuva ndzi tihlambanyerile,”+ ku vula Yehovha, “leswaku Bosira+ u ta va xihlamariso,+ xihlekulo, ku onhiwa ni ndzhukano; naswona miti ya yena hinkwayo yi ta va tindhawu leti onhakeke hilaha ku nga riki na makumu.”+ 14  Ku ni xiviko lexi ndzi xi tweke lexi humaka eka Yehovha, naswona ku ni muyimeri loyi a rhumiweke a huma exikarhi ka matiko, a ku: “Hlengeletanani, mi lwa na yena enyimpini.”+ 15  “Hikuva, waswivo, ndzi ku endle lontsongo hakunene exikarhi ka matiko, u languteriwa ehansi exikarhi ka vanhu.+ 16  Ku chava loku u ku vangeke ku ku xisile, ku tikukumuxa ka mbilu+ ya wena, Wena la tshamaka emabakweni ya maribye, u khomelelaka ku tlakuka ka xitsunga. Hambiloko u aka xisaka xa wena ehenhla swinene kukota gama,+ ndzi ta ku xikisa kona,”+ ku vula Yehovha. 17  “Kutani Edomu u ta va xihlamariso.+ Un’wana ni un’wana la hundzaka eka yena u ta languta hi ku hlamala, a ba noti hikwalaho ka makhombo ya yena hinkwawo.+ 18  Ku fana ni loko ku hluriwa Sodoma na Gomora ni miti leyi nga le kusuhi na yena,”+ Yehovha u vurile, “ku hava munhu la nga ta tshama kona, naswona ku hava n’wana wa munhu loyi a nga ta luvela eka yena.+ 19  “Waswivo! Ku ni loyi a nga ta humelela kukota nghala+ emakhwatini yo tlhuma ekusuhi na Yordani a ya endhawini leyi tshamaka yi ri kona,+ kambe hi nkarhinyana ndzi ta n’wi balekisa eka yena.+ Loyi a hlawuriweke ndzi ta n’wi veka ehenhla ka yena. Hikuva i mani la fanaka na mina,+ naswona i mani la nga ta ndzi tlhontlha,+ sweswi i mani loyi a nga murisi la nga ta yima emahlweni ka mina?+ 20  Hikokwalaho twanani xitsundzuxo xa Yehovha lexi a xi vuleke ehenhla ka Edomu,+ ni miehleketo ya yena leyi a yi ehleketeleleke vaaki va le Temani:+ Hakunene lavatsongo entlhambini va ta koka-kokiwa. Hakunene u ta lovisa+ ndhawu ya vona yo tshama eka yona hikwalaho ka vona. 21  Misava yi ninginikile hi mpfumawulo wa ku wa ka vona.+ Ku ni xirilo!+ Mpfumawulo wa xona wu twakale ni le Lwandle ro Tshwuka.+ 22  Waswivo! Munhu u ta tlhandluka kukota gama,+ a bvanyangeta, u ta pfula timpapa ta yena ehenhla ka Bosira;+ kutani mbilu ya vanhu va matimba va Edomu esikwini rero yi ta kotisa mbilu ya wansati la nga ni nhlomulo loko a veleka.”+ 23  Eka Damaska:+ “Hamati+ na Aripadi+ ma khomiwe hi tingana, hikuva ma twe xiviko xo biha. Ma mbundzumukile.+ Lwandle ra vilela; a ri swi koti ku tshama ri nga dungekanga.+ 24  Damaska u heleriwe hi xivindzi. U hundzuluke leswaku a baleka, naswona u khomiwe hi ku chava lokukulu.+ U khomiwe hi maxangu ni ku lun’wa ka ku veleka, kukota wansati la velekaka.+ 25  Swi endlekisa ku yini leswaku muti lowu dzunisiwaka wu nga tshikiwi, muti wa ku khana?+ 26  “Hikokwalaho majaha ya yena ma ta wa emintsendzeleni, ni vavanuna hinkwavo va nyimpi va ta miyetiwa esikwini rero,”+ ku vula Yehovha wa mavuthu. 27  “Ndzi ta lumeka ndzilo emarhangwini ya Damaska, kunene wu ta lovisa swihondzo swo tshama eka swona swa Beni-hadadi.”+ 28  Eka Kedari+ ni mimfumo ya Hasora,+ leyi Nebukadretsara hosi ya Babilona a yi wiseke,+ Yehovha u te: “Sukani mi yima, mi tlhandlukela eKedari, mi phangela vana va le Vuxeni.+ 29  Mintsonga ya vona+ ni mintlhambi ya vona+ swi ta tekiwa, malapi ya vona ya mintsonga+ ni swilo swa vona hinkwaswo. Kutani tikamela ta vona+ ti ta tekiwa eka vona. Va ta huwelela eka vona va ku, ‘Ku ni ku chava ematlhelweni hinkwawo!’”+ 30  “Balekani, balekelani ekule; yanani ehansi swinene mi ya tshama kona, N’wina vaaki va Hasora,”+ ku vula Yehovha. “Hikuva Nebukadretsara hosi ya Babilona+ u mi bohele kungu naswona u ehlekete ku mi endla swo karhi.” 31  “Sukani mi yima, tlhandlukani mi ya lwa ni tiko leri tshamisekeke,+ leri sirhelelekeke,”+ ku vula Yehovha. “A ri na tinyangwa ni swigogo. Va tshama va ri voxe.+ 32  Tikamela ta vona+ ti fanele ti va leswi phangiwaka, ni swifuwo swa vona swo tala swi ta phangiwa. Ndzi ta va hangalasela eka mheho yin’wana ni yin’wana,+ lava tsemetiweke misisi leyi nga exikarhi ka mahlo ni tindleve;+ naswona ku suka eswifundzheni hinkwaswo leswi nga ekusuhi na rona ndzi ta tisa khombo ra vona,” ku vula Yehovha. 33  “Kutani Hasora+ u ta va byetlelo bya timhungubye,+ a va rhumbi hilaha ku nga riki na makumu. Ku hava munhu la nga ta tshama kona, ku hava n’wana wa munhu la nga ta luvela eka yena.”+ 34  Leri i rito ra Yehovha leri fikeke eka Yeremiya lowa muprofeta malunghana na Elami+ eku sunguleni ka vuhosi bya Sedekiyasi+ hosi ya Yuda, ri ku: 35  “Yehovha wa mavuthu u te, ‘Waswivo, ndzi tshova vurha bya Elami,+ masungulo ya matimba ya vona. 36  Eka Elami ndzi ta tisa timheho ta mune leti humaka emakun’wini ya mune ya matilo.+ Ndzi ta va hangalasela eka timheho leti hinkwato,+ ku hava tiko leri lava va hangalasiweke+ va Elami va nga ta ka va nga fiki eka rona.’” 37  “Kutani ndzi ta pfotlosa Vaelami emahlweni ka valala va vona ni le mahlweni ka lava va lavaka moya-xiviri wa vona; ndzi ta va tisela khombo,+ ku hlundzuka ka mina lokukulu,” ku vula Yehovha. “Ndzi ta rhuma banga eka vona kukondza ndzi va lovisa.”+ 38  “Ndzi ta veka xiluvelo xa mina aElami,+ naswona ndzi ta lovisa hosi ni tihosana ta kona,” ku vula Yehovha. 39  “Kunene exiphen’wini xo hetelela xa masiku+ ndzi ta hlengeleta lava va nga makhumbi ya le Elami,”+ ku vula Yehovha.

Tinhlamuselo ta le hansi