Yeremiya 48:1-47

48  Eka Mowabu,+ Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te:+ “Khombo eka Nebo,+ hikuva u phangeriwile! Kiriyatayimi+ u khomisiwe tingana, a tekiwa. Xisirhelelo lexi tlakukeke xi khomisiwe tingana, xi chava.+  Mowabu a nga ha dzunisiwi.+ EHexiboni+ va n’wi ehleketelele khombo: ‘Tanani, a hi n’wi dlayeni a nga ha vi tiko.’+ “Oho Mademeni, na wena u fanele u miyela. Banga ra ta endzhaku ka wena.  Ku ni mpfumawulo wa xirilo lowu humaka eHoronayima,+ ku phanga ni ku tshoveka lokukulu.  Mowabu u mbundzumuxiwile.+ Lavatsongo va yena va twarise xirilo.  Hikuva endleleni yo tlhandlukela eLuhiti+ munhu u famba a ri karhi a rila—ku ni ku rila. Hikuva endleleni yo rhelela eHoronayima ku ni xirilo lexi karhataka+ hikwalaho ka ku wa loku vanhu va ku tweke.  “Balekani; ponisani mimoya-xiviri ya n’wina,+ mi fanele mi kotisa murhi wa yunipa emananga.+  Hikuva mi tshemba mintirho ya n’wina ni xuma xa n’wina, na n’wina mi ta tekiwa.+ Kunene Kemoxi+ u ta ya evukhumbini,+ vaprista va yena ni tihosana ta yena hi nkarhi lowu fanaka.+  Kutani la phangaka u ta fika eka muti wun’wana ni wun’wana,+ a wu nge vi kona muti lowu nga ta pona.+ Kunene rivala ra le hansi ri ta lovisiwa ni tiko leri nga rivala ri ta herisiwa, ku nga nchumu lowu Yehovha a wu vuleke.  “Nyikani Mowabu mfungho wa ndlela, hikuva loko a wa, a va rhumbi, u ta huma;+ miti ya yena yi ta va xihlamariso, a ku nge vi na munhu la tshamaka eka yona.+ 10  “A ku rhukaniwe loyi a endlaka ntirho wa Yehovha hi ku honisa;+ naswona a ku rhukaniwe loyi a sivelaka banga rakwe engatini! 11  “Vamowabu a va tshamisekile ku sukela evuntshweni bya vona,+ naswona a va kavanyetiwi loko va ha dzikile ehansi.+ Naswona a va si chuluriwa eka xibya xin’wana va cheriwa eka xibya xin’wanyana, a va yanga ni le vukhumbini. Hi yona mhaka leyi nun’hwelo wa vona wu tshameke eka vona, ni risuna ra vona a ri hundzukanga. 12  “‘Hikokwalaho, waswivo, masiku ma ta,’ ku vula Yehovha, ‘ndzi ta va rhumelela lava voyeketaka swibya, kunene va ta swi voyeketa;+ va ta chulula swibya swa vona, makhuwana ya vona va ta ma fayetela. 13  Kutani Vamowabu va ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka Kemoxi,+ hilaha vanhu va yindlu ya Israyele va khomiweke hi tingana hakona hikwalaho ka Bethele ntshembo wa vona.+ 14  Xana mi nga vurisa ku yini mi ku: “Hi vavanuna va matimba,+ vavanuna va ntamu lowukulu va nyimpi”?’ 15  “‘Mowabu u phangeriwile, naswona ku ni loyi a tlhandlukeleke emitini ya yena.+ Majaha ya vona yo hlawuleka ma rhelele ma ya eku dlayiweni,’+ ku vula Hosi, leyi vito ra yona ku nga Yehovha wa mavuthu.+ 16  “Khombo ra Vamowabu ri le kusuhi ni ku ta, khombo ra vona ra hatlisa swinene.+ 17  Hinkwavo lava va va rhendzeleke va ta va tshandzisa, hinkwavo lava va tivaka vito ra vona.+ Vulani, mi ku, ‘Vona ndlela leyi nhonga ya ntamu yi tshoviweke ha yona, nhonga ya ku saseka!’+ 18  “Xika eku vangameni, u tshama ehansi hi torha, Wena muaki wa xisati la nga nhwanyana+ wa Diboni;+ hikuva la phangaka Mowabu u tile eka wena. Entiyisweni u ta lovisa tindhawu ta wena leti tiyisiweke.+ 19  “Yima u tiya u languta ndlela, Wena muaki wa xisati wa le Arowere.+ Vutisa loyi a balekaka ni loyi a tsutsumaka. U ku, ‘Ku endleke yini?’+ 20  Mowabu u khomisiwe tingana, hikuva u khomiwe hi ku chava.+ Rilani, mi huwelela. N’wina vulani eArinoni,+ leswaku Mowabu u phangeriwile. 21  Ku avanyisa ku te etikweni ra ndhawu leyi nga rivala,+ ehenhla ka Holoni ni le henhla ka Yahasa+ ni le henhla ka Mefati,+ 22  ni le henhla ka Diboni+ ni le henhla ka Nebo+ ni le henhla ka Beta-diblatayimi, 23  ehenhla ka Kiriyatayimi+ ni le henhla ka Beta-gamulu ni le henhla ka Beta-meyoni+ 24  ni le henhla ka Keriyoti+ ni le henhla ka Bosira+ ni le henhla ka miti hinkwayo ya tiko ra Mowabu, lava nga ekule ni lava nga ekusuhi. 25  “‘Rimhondzo ra Mowabu ri tsemiwile,+ ni voko ra yena ri tshoviwile,’+ ku vula Yehovha. 26  ‘N’wi dakwiseni,+ hikuva u tikukumuxile ehenhla ka Yehovha;+ naswona Mowabu u puluvundze emahlanteni yakwe,+ u hundzuke xilo xa ku hlekuriwa, yena hi byakwe. 27  “‘Xana Israyele a nga vanga xilo xa ku hlekuriwa eka wena?+ Kumbe, xana u kumeke exikarhi ka makhamba lamakulu?+ Hikuva a wu hlakahla nhloko nkarhi hinkwawo loko u n’wi sola. 28  “‘Siyani miti mi ya tshama eribyeni,+ n’wina vaaki va Mowabu, mi fana ni tuva leri akaka xisaka xa rona enon’wini wa khele.’”+ 29  “Hi twe hi ta ku tinyungubyisa ka Mowabu+—u titlakusa ngopfu—hi ku tlakuka ka yena ni hi ku tinyungubyisa ka yena ni hi ku titlakusa ka yena ni hi ku tlakuka ka mbilu ya yena.”+ 30  “‘Mina ndzi tive ku hlundzuka ka yena,’ ku vula Yehovha, ‘a swi nge vi hi ndlela yoleyo; marito yakwe ya hava+—a va nge ma endli hi ndlela yoleyo.+ 31  Hi yona mhaka leyi ndzi nga ta rilela Mowabu, naswona ndzi ta huwelela+ hikwalaho ka Mowabu. Munhu u ta rilela vanhu va Kiri-heresi+ hi xiviti. 32  “‘Wena ndzi ta ku rilela ku tlula ku rileriwa ka Yazere,+ Wena murhi wa vhinya wa Sibma.+ Swihluke swa wena leswi kulaka swi pele lwandle. Elwandle—eYazere+—swi fikile. Loyi a phangaka u wela ehenhla ka mihandzu ya wena ya ximumu+ ni le henhla ka madiriva ya wena lama hlengeletiweke.+ 33  Ku tsaka ni ku tsakisisa swi susiwile entangeni wa mihandzu ni le tikweni ra Mowabu.+ Eswikamelweni swa madiriva ndzi hete vhinyo.+ A nga kona loyi a nga ta pyanya a ri karhi a huwelela. Ku huwelela a ku nge vi ku huwelela.’”+ 34  “‘Ku suka eka xirilo xa le Hexiboni+ ku ya fika aEliyale,+ ku ya fika eYahasa+ va humese rito ra vona,+ ku suka eSowara+ ku ya fika eHoronayima,+ ku ya fika aEgilata-xelixiya;+ hikuva hambi ku ri mati ya Nimirimi+ ma ta onheteriwa. 35  Kutani eka Mowabu ndzi ta herisa,’ ku vula Yehovha, ‘loyi a tisaka gandzelo endhawini leyi tlakukeke ni loyi a mbulukisaka xitlhavelo eka xikwembu xa yena.+ 36  Hi yona mhaka leyi mbilu ya mina yi nga ta tlhaveka hikwalaho ka Mowabu, kukota switiringo;+ naswona mbilu ya mina yi ta tlhaveka hikwalaho ka vanhu va Kiri-heresi,+ kukota switiringo. Hi yona mhaka leyi swilo swo tala leswi a swi humeseke swi nga ta lova.+ 37  Hikuva tinhloko hinkwato ti ni mpandla,+ naswona malepfu hinkwawo ma tsemetiwile.+ Mavoko hinkwawo ma xekaxekiwile,+ ku ni nguvu yo khwaxa emasengeni!’”+ 38  “‘Emalwangwini hinkwawo ya Mowabu ni le mintsendzeleni ya yena​—hinkwako—​ku ni ku kalakala;+ hikuva Mowabu ndzi n’wi tsove kukota xibya lexi nga tsakeriwiki,’+ ku vula Yehovha. 39  ‘Vona ndlela leyi a chaveke ha yona! Rilani! Vona ndlela leyi Mowabu a hundzuleke nhlana wakwe ha yona! U khomiwe hi tingana.+ Mowabu u hundzuke xilo xa ku hlekuriwa ni nchumu lowu chavisaka eka hinkwavo lava va n’wi rhendzeleke.’” 40  “Hikuva Yehovha u te, ‘Waswivo! Kukota gama leri bvanyangetaka,+ ku ni munhu loyi a nga ta pfula timpapa takwe ehenhla ka Mowabu.+ 41  Entiyisweni miti yi ta tekiwa, kunene tindhawu ta yena to tiya ti ta tekiwa. Kutani esikwini rero mbilu ya vavanuna va matimba va Mowabu yi ta fana ni mbilu ya wansati la nga ni nhlomulo wa ku veleka.’”+ 42  “‘Kunene Mowabu u ta lovisiwa a nga ha vi na vanhu,+ hikuva u tikukumuxile eka Yehovha.+ 43  Ku chava ni khele ni xirimbana swi le henhla ka wena, Wena muaki wa Mowabu,’+ ku vula Yehovha. 44  ‘Un’wana ni un’wana loyi a balekaka hikwalaho ka ku chava u ta wela ekheleni; kasi un’wana ni un’wana loyi a humaka ekheleni u ta khomiwa hi xirimbana.’+ “‘Hikuva eka yena, eka Mowabu, ndzi ta tisa lembe ra ku nyikiwa ka vona nyingiso,’+ ku vula Yehovha. 45  ‘Endzhutini wa Hexiboni+ lava balekaka va yime va nga fambi, va nga ri na matimba. Hikuva kunene ndzilo wu ta huma eHexiboni, ni langavi exikarhi ka Sihoni;+ wu ta lovisa xivandla lexi nga exikarhi ka mahlo ni tindleve xa Mowabu ni thavathava ya vana va hasahasa.’+ 46  “‘Khombo eka wena, Mowabu!+ Vanhu va Kemoxi+ va lovile. Hikuva vana va wena va endliwe makhumbi ni vanhwanyana va wena va endliwe makhumbi. 47  Ndzi ta hlengeleta makhumbi ya Mowabu exiphen’wini xo hetelela xa masiku,’+ ku vula Yehovha. ‘Ku fikela sweswi i ku avanyisiwa ka Mowabu.’”+

Tinhlamuselo ta le hansi