Varhoma 8:1-39

8  Hikokwalaho, lava nga ni vun’we na Kreste Yesu a va kumi xigwevo.+  Hikuva nawu+ wa moya+ lowu nyikaka vutomi+ evun’weni na Kreste Yesu wu mi ntshunxile+ enawini wa xidyoho ni wa rifu.+  Hikuva, leswi Nawu+ wu hlulekeke, loko wa ha tsanile+ hikwalaho ka nyama, Xikwembu, hi ku rhuma N’wana+ wa xona n’wini a ri eka xiyimo xa nyama+ ya vudyoho ni hi xidyoho,+ xi gweve xidyoho enyameni,  leswaku xilaveko xo lulama xa Nawu xi ta hetiseka+ eka hina lava nga fambiki hi ku pfumelelana ni nyama, kambe hi ku pfumelelana ni moya.+  Hikuva lava va fambaka hi ku pfumelelana ni nyama va anakanya swilo swa nyama,+ kambe lava va fambaka hi ku pfumelelana ni moya va anakanya swilo swa moya.+  Hikuva ku anakanya swa nyama swi vula rifu,+ kambe ku anakanya swa moya+ swi vula vutomi ni ku rhula;  hikuva ku anakanya hi swa nyama swi vula vulala+ ni Xikwembu, hikuva a swi le hansi+ ka nawu wa Xikwembu, naswona entiyisweni swi nga ka swi nga vi ehansi ka wona.  Kutani lava va pfumelelanaka ni nyama+ a va nge swi koti ku tsakisa Xikwembu.  Hambiswiritano, a mi pfumelelani ni nyama, kambe mi pfumelelana ni moya,+ loko moya wa Xikwembu hakunene wu tshama eka n’wina.+ Kambe loko mani na mani a nga ri na wona moya+ wa Kreste, yoloye a hi wa yena. 10  Kambe loko Kreste a ri ni vun’we na n’wina,+ miri hakunene wu file hikwalaho ka xidyoho, kambe moya i vutomi+ hikwalaho ka ku lulama. 11  Kutani, loko moya wa loyi a pfuxeke Yesu eka lava feke wu tshama eka n’wina, loyi a pfuxeke Kreste Yesu eka lava feke+ u ta tlhela a hanyisa+ mimiri ya n’wina leyi faka, hi moya wa yena lowu tshamaka eka n’wina. 12  Hikwalaho, vamakwerhu, a hi lawuriwi hi nyama leswaku hi hanya hi ku pfumelelana ni nyama;+ 13  hikuva loko mi hanya hi ku pfumelelana ni nyama mi ta fa+ hakunene; kambe loko mi dlaya+ mikhuva ya miri hi moya, mi ta hanya. 14  Hikuva hinkwavo lava kongomisiwaka hi moya wa Xikwembu, lava i vana+ va Xikwembu. 15  Hikuva a mi amukelanga moya wa vuhlonga lowu vangaka nchavo+ nakambe, kambe mi amukele moya+ wa ku vekiwa+ tanihi vana, moya lowu hi huwelelaka ha wona hi ku: “Abba,+ Tatana!” 16  Moya+ hi woxe wu nyikela vumbhoni+ swin’we ni moya+ wa hina leswaku hi vana+ va Xikwembu. 17  Kutani loko hi ri vana, nakambe hi vadyandzhaka: vadyandzhaka hakunene va Xikwembu, kambe vadyandzhaka-kulobye+ na Kreste, ntsena loko hi xaniseka+ swin’we leswaku hi ta tlhela hi vangamisiwa swin’we.+ 18  Hikwalaho, ndzi anakanya leswaku ku xaniseka+ ka nguva ya sweswi a hi nchumu loko ku ringanisiwa ni ku vangama+ loku hi nga ta hlavuteriwa kona. 19  Hikuva ku langutela+ hi mahlongati ka ntumbuluko+ ku rindzele ku hlavuteriwa ka vana va Xikwembu.+ 20  Hikuva ntumbuluko wu vekiwe ehansi ka vuhava,+ ku nga ri hi ku rhandza ka wona, kambe hikwalaho ka loyi a wu vekeke, exisekelweni xa ntshembo,+ 21  leswaku ntumbuluko+ hi woxe na wona wu ta ntshunxiwa+ evuhlongeni bya ku onhaka kutani wu va ni ntshunxeko lowu vangamaka wa vana va Xikwembu. 22  Hikuva ha swi tiva leswaku ntumbuluko hinkwawo wu hambeta wu konya ni ku vaviseka swin’we ku ta fika sweswi. 23  Hayi sweswo ntsena, kambe na hina lava hi nga ni swirhangana,+ ku nga moya, ina, hina hi hexe ha konya+ endzeni ka hina, loko ha ha rindzela hi mbilu hinkwayo ku vekiwa tanihi vana,+ ku ntshunxiwa emimirini ya hina hi nkutsulo. 24  Hikuva hi ponisiwe hikwalaho ka ntshembo+ lowu; kambe ntshembo lowu voniwaka a hi ntshembo, hikuva loko munhu a vona xilo, xana u veka ntshembo wa yena eka xona? 25  Kambe loko hi ri ni ntshembo+ eka lexi hi nga xi voniki,+ hi hambeta hi xi rindzela hi ku tiyisela.+ 26  Hi mukhuva lowu fanaka, ni moya+ wu hoxa xandla wu hi pfuna eku tsaneni+ ka hina; hikuva xiphiqo xa leswi hi faneleke ku khongelela swona, hilaha hi fanelaka ku endla hakona, a hi xi tivi,+ kambe moya+ hi woxe wa hi kombelela hi ku konya loku nga phofuriwiki. 27  Kambe loyi a lavisisaka timbilu+ u tiva leswi moya+ wu vulaka swona, hikuva wu kombelela vakwetsimi+ hi ku pfumelelana ni Xikwembu. 28  Kutani ha swi tiva leswaku Xikwembu xi endla leswaku mintirho+ ya xona hinkwayo yi hlangana leswaku ku ta pfuneka lava va rhandzaka Xikwembu, lava va nga vona va vitaniweke hi ku ya hi xikongomelo+ xa xona; 29  hikuva lava xi yiseke nyingiso+ wa xona eka vona ku sungula xi tlhele xi va veka+ leswaku va fanisiwa+ ni xifaniso+ xa N’wana wa xona, leswaku a va mativula+ exikarhi ka vamakwavo+ vo tala. 30  Ku tlula kwalaho, lava xi va vekeleke+ swona hi vona lava xi nga tlhela xi va vitana;+ naswona lava xi va vitaneke hi vona lava xi nga tlhela xi va vula lava lulameke.+ Eku heteleleni, lava xi va vuleke lava lulameke hi vona lava xi nga tlhela xi va vangamisa.+ 31  Kutani hi ta ku yini eka swilo leswi? Loko Xikwembu xi ri xa hina, i mani loyi a nga ta lwa na hina?+ 32  Lexi hambi ku ri N’wana+ wa xona xi nga n’wi tsetselelangiki, kambe xi n’wi nyiketeke hikwalaho ka hina hinkwerhu,+ nakambe, xana a xi nge hi nyiki hi musa swilo+ leswin’wana hinkwaswo hikwalaho ka yena? 33  I mani la nga ta tisa xihehlo xo lwisana ni vahlawuriwa+ va Xikwembu? Xikwembu hi xona xi vulaka leswaku va lulamile.+ 34  I mani loyi a nga ta humesa xigwevo? Kreste Yesu hi yena loyi a feke, ina, kahle-kahle hi yena loyi a pfuxiweke eka lava feke, loyi a nga evokweni+ ra xinene ra Xikwembu, loyi nakambe a hi+ kombelelaka. 35  I mani loyi a nga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kreste?+ Xana ku ta va nhlomulo kumbe maxangu kumbe nxaniso kumbe ndlala kumbe vusweti kumbe khombo kumbe banga?+ 36  Hilaha ku tsariweke hakona: “Hikwalaho ka wena ha dlayiwa siku hinkwaro, hi tekiwe ku fana ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni.”+ 37  Ku hambana ni sweswo, eka swilo leswi hinkwaswo, hi hlula+ hi ku helela hikwalaho ka loyi a hi rhandzeke. 38  Hikuva ndza kholwa leswaku rifu ni vutomi+ ni tintsumi+ ni tihulumendhe+ ni swilo leswi nga laha sweswi ni swilo leswi taka ni vaungameri+ 39  ni vutlakuki ni vuenti ni xivumbiwa xihi ni xihi xin’wana a swi nge swi koti ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga eka Kreste Yesu Hosi+ ya hina.

Tinhlamuselo ta le hansi