Varhoma 3:1-31

3  Kutani, xana Muyuda+ u va tlula ha yini van’wana, kumbe ku yimba+ ku pfuna yini?  Ku pfuna ngopfu hi tindlela hinkwato. Yo sungula eka hinkwato, hileswi a va tamerisiwe marito lama hlawulekisiweke ya Xikwembu.+  Kutani swi ni mhaka yihi? Loko van’wana va nga ri kombisanga ripfumelo,+ xana ku pfumala ka vona ripfumelo swi nga ha endla vutshembeki+ bya Xikwembu byi va bya hava?+  Sweswo swi nga tshuki swi endleka! Kambe Xikwembu a xi kumeke xi ri ni ntiyiso,+ hambiloko munhu un’wana ni un’wana a kumeka a ri muhembi,+ hilaha swi tsariweke hakona: “Leswaku u ta kombisiwa u ri loyi a lulameke emaritweni ya wena ni leswaku u ta hlula loko u avanyisiwa.”+  Hambiswiritano, loko vubihi bya hina byi endla leswaku ku lulama+ ka Xikwembu ku vonakala erivaleni, hi ta ku yini ke? Xikwembu a xi hombolokanga+ loko xi humesa vukarhi bya xona, a swi tano ke? (Ndzi vulavula hilaha munhu+ a vulavulaka hakona.)  Sweswo swi nga tshuki swi endleka! Loko swi nga ri tano, xana Xikwembu xi ta yi avanyisa hi ndlela yihi misava?+  Kambe loko ntiyiso wa Xikwembu+ wu endliwe wu va lowu xiyekaka ngopfu eku vangameni ka xona hikwalaho ka vunwa bya mina, ha yini na mina ndzi avanyisiwa tanihi mudyohi?+  Naswona ha yini hi nga vuli, hilaha hi lumbetiwaka+ hakona, ni hilaha vanhu van’wana va vulaka hakona, leswaku hi ri: “A hi endleni swilo swo biha leswaku ku ta ta+ swilo leswinene”? Vuavanyisi+ lebyi kumiwaka hi vanhu volavo byi pfumelelana ni vululami.+  Kutani ku vuriwa yini ke? Xana hi le xiyin’weni+ xo antswa? Nikatsongo! Hikuva eku sunguleni hi endle xihehlo xa leswaku Vayuda ni Magriki hinkwawo va le hansi ka xidyoho;+ 10  hilaha ku tsariweke hakona: “Ku hava munhu loyi a lulameke, hambi ku ri un’we;+ 11  a nga kona la nga ni ku twisisa ko karhi, a nga kona la lavaka Xikwembu.+ 12  Vanhu hinkwavo va hambukile, hinkwavo ka vona a va ha pfuni nchumu; ku hava munhu loyi a endlaka musa, a nga kona hambi a ri un’we.”+ 13  “Nkolo wa vona i sirha leri pfulekeke, va tirhise vuxisi hi marimi+ ya vona.” “Vuxungu bya swihiridyana byi le ndzhaku ka milomu+ ya vona.” 14  “Naswona nomu wa vona wu tele ku rhukana ni marito+ yo tlhava.” 15  “Milenge ya vona yi hatlisela ku halata ngati.”+ 16  “Ku onhaka ni maxangu swi le tindleleni+ ta vona, 17  a va yi tivanga ndlela ya ku rhula.”+ 18  “A ku kona ku chava Xikwembu ematihlweni+ ya vona.” 19  Kutani ha swi tiva leswaku swilo hinkwaswo leswi Nawu+ wu swi vulaka wu swi kongomisa eka lava va nga ehansi ka Nawu, leswaku nomu wun’wana ni wun’wana wu ta pfariwa+ ni leswaku misava hinkwayo yi ta lulameriwa+ hi ku xupuriwa+ hi Xikwembu. 20  Hikokwalaho, ku hava nyama leyi nga ta vuriwa leyi lulameke+ hikwalaho ka mintirho ya nawu+ emahlweni ka xona, hikuva nawu wu nyika vutivi lebyi kongomeke hi xidyoho.+ 21  Kambe sweswi handle ka nawu, ku lulama+ ka Xikwembu ku kombisiwile, ku nga loku Nawu+ ni Vaprofeta+ va nyikelaka vumbhoni+ bya kona; 22  ina, ku lulama ka Xikwembu eka hinkwavo lava va nga ni ripfumelo,+ ha Yesu Kreste.+ Hikuva a ku na ku hambana.+ 23  Hikuva hinkwavo va dyohile,+ naswona va kayivela ku vangama ka Xikwembu,+ 24  kutani i nyiko+ ya mahala leyi endleke leswaku va vuriwa lava lulameke hi musa+ lowu nga faneriwiki, hi ku ntshunxiwa hi nkutsulo+ lowu hakeriweke hi Kreste Yesu. 25  Xikwembu xi n’wi nyikerile a va gandzelo ra ku vuyelelana+ hi ku va ni ripfumelo engatini+ ya yena. Leswi xi swi endlele ku kombisa ku lulama ka xona n’wini, hikuva a xi rivalela swidyoho+ leswi humeleleke enkarhini lowu hundzeke loko Xikwembu xi ri karhi xi lehisa mbilu;+ 26  leswaku xi kombisa ku lulama+ ka xona n’wini enkarhini wa sweswi, leswaku xi kumeka xi lulamile loko xi vula leswaku munhu loyi a nga ni ripfumelo eka Yesu u lulamile.+ 27  Kutani ku tibuma+ ku kwihi ke? A ku pfumeleriwi. Hi nawu+ wihi ke? Xana hi lowa mintirho?+ E-e, a swi tano, kambe hi nawu wa ripfumelo.+ 28  Hikuva hi anakanya leswaku munhu u vuriwa la lulameke hi ripfumelo handle ka mintirho ya nawu.+ 29  Kumbe, i Xikwembu xa Vayuda ntsena+ ke? Xana a hi xa vona ni vanhu va matiko+ ke? Ina, ni vanhu va matiko i xa vona,+ 30  loko hakunene Xikwembu xi ri xona+ lexi nga ta vula vanhu lava yimbeke+ leswaku va lulamile, hikwalaho ka ripfumelo, ni leswaku vanhu lava nga yimbangiki+ va lulamile hikwalaho ka ripfumelo ra vona. 31  Kutani, xana hi herisa nawu hikwalaho ka ripfumelo+ ra hina? Sweswo swi nga tshuki swi endleka! Ku ri na sweswo, hi tiyisa nawu.+

Tinhlamuselo ta le hansi