Varhoma 16:1-27

16  Ndzi bumabumela Febe makwerhu wa xisati eka n’wina, loyi a nga mutirheli+ wa vandlha leri nga eKenikreya,+  leswaku mi n’wi amukela+ eHosini hi ndlela leyi fanelaka vakwetsimi, ni leswaku mi n’wi pfuna emhakeni yihi ni yihi leyi a nga lavaka mi n’wi pfuna+ eka yona, hikuva na yena u ve musirheleli wa lavo tala, ina, u ndzi sirhelerile na mina.  Ndzi runguleleni Priska na Akhwila,+ vatirhi-kulorhi+ eka Kreste Yesu,  lava vekeke tinhamu+ ta vona vini ekhombyeni leswaku va ponisa moya-xiviri wa mina, lava va nga nkhensiwiki+ hi mina ntsena, kambe ni hi mavandlha hinkwawo ya matiko;  naswona rungulani vandlha leri nga endlwini+ ya vona. Rungulani Epayineto loyi a rhandzekaka eka mina, loyi a nga xirhangana+ xa Kreste eAsiya.  Rungulani Mariya, loyi a mi endleleke mintirho yo tala.  Rungulani Androniko na Yuniya maxaka+ ya mina tlhelo makhumbi-kulorhi,+ lava nga vavanuna va ndhuma exikarhi ka vaapostola, ni lava veke ni vun’we+ na Kreste nkarhi wo leha ku tlula mina.  Ndzi runguleleni+ Ampliyato loyi a rhandzekaka eka mina eHosini.  Rungulani Urbano mutirhi-kulorhi eka Kreste, Stako loyi a rhandzekaka eka mina. 10  Rungulani+ Apele, loyi a amukeriwaka eka Kreste. Rungulani vandyangu wa Aristobulo. 11  Rungulani Herodiyoni xaka+ ra mina. Rungulani vandyangu wa Narkiso lava nga eHosini.+ 12  Rungulani Trayifina na Trayifosa, vavasati lava tirhaka hi matimba eHosini. Rungulani Persida loyi a rhandzekaka eka hina, hikuva u endle mintirho yo tala eHosini. 13  Rungulani Rhufasi muhlawuriwa eHosini ni mana wakwe tlhelo wa mina. 14  Rungulani Asinkrito, Filego, Hermesi, Patroba, Hermasi ni vamakwerhu lava nga na vona. 15  Rungulani Filologo na Yuliya, Neriya ni makwavo wa xisati, na Olimpa, ni vakwetsimi hinkwavo lava nga na vona.+ 16  Xewetanani hi ku ntswontswana+ ko kwetsima. Mavandlha hinkwawo ya Kreste ya mi xeweta. 17  Kutani ndza mi khongotela vamakwerhu, leswaku mi hambeta mi veka tihlo ra n’wina eka lava va vangaka ku avana+ ni swiyimo leswi khunguvanyisaka leswi lwisanaka ni dyondzo+ leyi mi yi dyondzeke, mi va papalata.+ 18  Hikuva vanhu va muxaka wolowo a hi mahlonga ya Hosi ya hina Kreste, kambe i ya makhwiri+ ya vona vini; naswona va kanganyisa timbilu ta lava nga riki na ntokoto hi mavulavulelo+ ya vona yo wonga ni mavulavulelo yo sasa.+ 19  Hikuva ku yingisa ka n’wina ku xiyiwile hi vanhu hinkwavo.+ Hikokwalaho ndza tsaka ha n’wina. Kambe ndzi lava leswaku mi va lava tlhariheke+ eka leswinene, kambe mi va lava kalaka nandzu+ eka leswo biha.+ 20  Loko ku ri xona, Xikwembu lexi nyikaka ku rhula+ xi ta pfotlosela Sathana+ ehansi ka milenge ya n’wina ku nga ri khale. Onge musa lowu nga faneriwiki wa Hosi ya hina Yesu wu nga va na n’wina.+ 21  Timotiya mutirhi-kulorhi wa mi rungula, swi tano na hi Lukiyo na Yaso na Sosipatro maxaka+ ya mina. 22  Mina Tertiyo, loyi ndzi tsaleke papila leri, ndza mi rungula eHosini. 23  Gayo+ loyi a rhurheleke mina ni vandlha hinkwaro wa mi rungula. Erasto mulanguteri wa muti+ wa mi rungula, swi tano na hi Kwarto makwavo. 24  —— 25  Kutani eka loyi+ a nga mi tiyisaka hi ku landza mahungu lamanene lawa ndzi ma vulaka ni ku chumayela hi ta Yesu Kreste, hi ku ya hi ku hlavuteriwa ka xihundla xo kwetsima+ lexi tshameke xi ri xihundla ku sukela khale ka khaleni, 26  kambe sweswi xi kombisiwe+ ni ku tivisiwa hi matsalwa ya vuprofeta exikarhi ka matiko hinkwawo hi ku landza xileriso xa Xikwembu lexi nga riki na makumu leswaku ku kondleteriwa ku yingisa hi ripfumelo;+ 27  ku vangama+ a ku ve eka Xikwembu lexi ku nga xona ntsena+ xi tlhariheke, ha Yesu Kreste+ hi masiku. Amen.

Tinhlamuselo ta le hansi