Vaheveru 12:1-29

12  Hikwalaho, leswi hi nga ni papa lerikulu swinene ra timbhoni+ leri hi rhendzeleke, na hina a hi hluvuleni ntiko+ wun’wana ni wun’wana ni xidyoho lexi hi phasaka hi ku olova,+ a hi tsutsumeni hi ku tiyisela+ eka mphikizano+ lowu vekiweke emahlweni ka hina,+  loko hi ri karhi hi languta swinene-nene eka Murhangeri Lonkulu+ ni Muhetisekisi wa ripfumelo ra hina,+ Yesu. Hikwalaho ka ntsako lowu a wu vekiwe emahlweni ka yena u tiyisele+ mhandzi ya nxaniso, a tsan’wa tingana, kutani a tshama evokweni ra xinene ra xiluvelo xa Xikwembu.+  Hakunene, ehleketisisani hi loyi a tiyiseleke mavulavulelo+ yo tano yo kaneta ya vadyohi hi ku lwisana ni leswi vuyerisaka vona ntsena, leswaku mi nga karhali mi wa mapa eka mimoya-xiviri ya n’wina.+  A mi si tshama mi lwisana ni xidyoho xexo ngati yi kala yi huma,+  kambe mi xi rivale hi ku helela xikhongotelo lexi xi vulaka leswaku mi vana:+ “N’wananga, u nga ku languteli ehansi ku tshinya loku humaka eka Yehovha, naswona u nga wi mapa loko u lulamisiwa hi yena;+  hikuva loyi Yehovha a n’wi rhandzaka wa n’wi tshinya; entiyisweni, u ba un’wana ni un’wana la n’wi tekaka a ri n’wana.”+  Ma tiyisela hikwalaho ka ku tshinyiwa.+ Xikwembu xi mi khoma kukota vana.+ Hikuva hi wihi n’wana loyi tatana a nga n’wi tshinyiki?+  Kambe loko mi nga tshinyiwanga hi ku tshinya loku hinkwavo va ku kumeke, kunene mi vana lava tswaleriweke ehandle,+ a mi vana va xiviri.  Ku tlula kwalaho, a hi ri ni vatata wa hina va nyama lava a va hi tshinya,+ naswona a hi va kombisa xichavo. Xana a hi fanelanga hi tiveka swinene ngopfu ehansi ka Tata wa vutomi bya hina bya moya kutani hi hanya?+ 10  Hikuva hi masiku ma nga ri mangani a va hi tshinya hi ku ya hi leswi a swi vonaka swi ri swinene eka vona,+ kambe u endla tano leswaku hi vuyeriwa, hi ta hlanganyela evukwetsimini byakwe.+ 11  I ntiyiso, ku hava ku tshinyiwa loku vonakaka ku tsakisa enkarhini wolowo, kambe ku tisa gome;+ kasi endzhakunyana ku veka mbhandzu+ wo rhula eka lava leteriweke hi kona, ku nga ku lulama.+ 12  Hikwalaho ololoxani mavoko lama lelemelaka+ ni matsolo lama gudlagudlaka,+ 13  naswona hambetani mi endlela milenge ya n’wina magondzo yo lulama,+ leswaku leswi khutaka swi nga suleki, kambe ku ri na sweswo swi horisiwa.+ 14  Lavisisani ku rhula ni vanhu hinkwavo,+ ni ku kwetsima+ loku handle ka kona ku nga riki na munhu la nga ta vona Hosi,+ 15  mi ri karhi mi tivonela hi vukheta leswaku ku nga vi na munhu la tsoniwaka musa lowu nga faneriwiki wa Xikwembu;+ leswaku ku nga mili rimitsu ra vuxungu+ kutani ri vanga ku karhateka ni leswaku vo tala va nga nyamisiwi hi rona;+ 16  leswaku ku nga vi ni mbhisa kumbe un’wana la nga tlangeriki swilo leswi kwetsimaka, ku fana na Esawu,+ loyi a xaviseke timfanelo takwe ta ku va mativula leswaku a kuma mpandzwa wun’we.+ 17  Hikuva ma swi tiva leswaku endzhaku, loko a lava ku dya ndzhaka ya nkateko+ u bakanyiwile,+ hikuva, hambileswi a a swi lava hi mbilu hinkwayo ku n’wi hundzula mianakanyo hi ku rila mihloti,+ a nga swi kotanga.+ 18  Hikuva a mi yi tshinelelanga ntshava leyi khomiwaka,+ leyi lumekiweke hi ndzilo,+ ni papa ro dzwihala ni munyama lowukulu ni xidzedze,+ 19  ni ku pfuma ka mhalamhala+ ni mpfumawulo wa marito;+ ku nga mpfumawulo lowu loko vanhu va wu twile, va kombeleke leswaku ku nga engeteriwi rito rin’wana eka vona.+ 20  Hikuva a va nga swi koti ku tiyisela xileriso lexi nge: “Loko xifuwo xi khumba ntshava, xi fanele xi khandliwa hi maribye.”+ 21  Nakambe, leswi a swi vonaka a swi chavisa swinene lerova Muxe u te: “Ndza chava, ndza rhurhumela.”+ 22  Kambe n’wina mi tshinelele Ntshava ya Siyoni+ ni muti+ wa Xikwembu lexi hanyaka, Yerusalema+ wa le tilweni, ni timiriyadi ta tintsumi,+ 23  enhlengeletanweni ya mani na mani,+ ni vandlha ra mativula+ lama tsarisiweke+ ematilweni, ni Xikwembu Muavanyisi wa hinkwavo,+ ni vutomi bya moya+ bya lavo lulama lava endliweke va hetiseka,+ 24  na Yesu muhlanganisi+ wa ntwanano lowuntshwa,+ ni ngati yo xuva,+ leyi vulavulaka hi ndlela yo antswa ku tlula ngati ya Avele.+ 25  Xiyani leswaku a mi tilandzuli eka loyi a vulavulaka.+ Hikuva loko lava tilandzuleke va nga n’wi balekelanga la nyikeke xilemukiso xa Xikwembu emisaveni,+ na hina a hi nge baleki nikatsongo loko hi fularhela la vulavulaka a ri ematilweni.+ 26  Enkarhini wolowo rito rakwe ri ninginise misava,+ kambe sweswi u tshembisile, a ku: “Nakambe ndzi ta ninginisa ni tilo, ku nga ri misava ntsena.”+ 27  Kutani rito leri nge, “Nakambe” ri kombisa ku susiwa ka swilo leswi ninginisiwaka ku fana ni swilo leswi endliweke,+ leswaku ku sala swilo leswi nga ninginisiwangiki.+ 28  Hikwalaho, hi ku vona leswaku hi ta amukela mfumo lowu nga ta ka wu nga ninginisiwi,+ a hi yeni emahlweni hi kuma musa lowu nga faneriwiki, lowu ha wona hi nga ha endlelaka Xikwembu ntirho wo kwetsima hilaha ku amukelekaka hi nchavo lowu nga ni vukwembu ni ku xixima.+ 29  Hikuva Xikwembu xa hina na xona i ndzilo lowu herisaka.+

Tinhlamuselo ta le hansi