Vaheveru 10:1-39

10  Hikuva leswi Nawu wu nga ni ndzhuti+ wa swilo leswinene leswi nga ta ta, kambe leswi ku nga riki swilo swa kona hi xiviri, vanhu a va nge pfuki va endle leswaku lava tshinelaka va hetiseka+ hi switlhavelo leswi fanaka leswi endliwaka lembe ni lembe leswi va yaka emahlweni va swi nyikela.  Loko swi nga ri tano, xana a ku ta va ku nga tshikiwanga ku nyikela switlhavelo, hikuva lava endlaka ntirho wo kwetsima lava basisiweke kan’we swi helela kwalaho a va nga ha ta pfuka+ va va ni ripfalo ra swidyoho?  Ku hambana ni sweswo, hi switlhavelo leswi ku ni ku tsundzukiwa ka swidyoho lembe ni lembe,+  hikuva a swi koteki leswaku ngati ya tinkunzi ni ya timbuti yi susa+ swidyoho.  Hikwalaho loko a fika emisaveni u ri: “ ‘Xitlhavelo ni gandzelo a wu swi lavanga,+ kambe u ndzi lunghiselele miri.+  A wu ma amukelanga magandzelo yo hisiwa lama heleleke ni gandzelo+ ra xidyoho.’  Kutani ndzi te, ‘Waswivo! Ndza ta (ebukwini leyi songiwaka, swi tsariwile malunghana na mina)+ ku ta endla ku rhandza ka wena, Wena Xikwembu.’ ”+  Loko eku sunguleni a ku: “A wu swi lavanga hambi ku ri ku amukela switlhavelo ni magandzelo ni magandzelo yo hisiwa lama heleleke ni gandzelo ra xidyoho”—switlhavelo+ leswi nyikeriwaka hi ku ya hi Nawu+  kutani entiyisweni u ri: “Waswivo! Ndza ta ku ta endla ku rhandza+ ka wena.” U herisa swo sungula leswaku u simeka swa vumbirhi.+ 10  Hi “ku rhandza”+ loku vuriweke, hi kwetsimisiwile+ hi ku nyiketiwa+ ka miri wa Yesu Kreste kan’we+ swi helela kwalaho. 11  Nakambe, muprista un’wana ni un’wana wa yima+ siku rin’wana ni rin’wana+ leswaku a endla vutirheli bya mani na mani ni ku nyikela switlhavelo leswi fanaka ko tala, hileswi swi nga swi kotiki ku susa swidyoho hi ku helela.+ 12  Kambe munhu loyi u nyikele xitlhavelo xin’we a xi nyikelela swidyoho swa minkarhi hinkwayo+ kutani a tshama evokweni ra xinene ra Xikwembu,+ 13  ku sukela kwalaho u rindzile, kukondza valala vakwe va va vunavelo bya milenge+ yakwe. 14  Hikuva hi gandzelo+ rin’we leri nyikeriweke u endle lava kwetsimisiwaka va hetiseka+ a swi endlela minkarhi hinkwayo. 15  Ku tlula kwalaho, moya lowo kwetsima+ na wona wu nyikela vumbhoni eka hina, hikuva endzhaku ka loko wu te: 16  “ ‘Lowu i ntwanano lowu ndzi nga ta wu endla eka vona endzhaku ka masiku wolawo,’ ku vula Yehovha. ‘Ndzi ta nghenisa milawu ya mina etimbilwini ta vona, naswona ndzi ta yi tsala emianakanyweni ya vona,’ ”+ 17  endzhaku ka sweswo wu ri: “Naswona a ndzi nge he pfuki+ ndzi tsundzuke swidyoho swa vona ni swiendlo swa vona swo kala nawu.” 18  Kutani laha ku nga ni ku rivaleriwa+ ka swona, a ka ha ri na gandzelo ra xidyoho.+ 19  Hikokwalaho, vamakwerhu, leswi hi nga ni vurhena eka ndlela yo nghena+ endhawini+ yo kwetsima hi ngati ya Yesu, 20  leyi a hi khanguleleke yona yi ri ndlela leyintshwa leyi hanyaka hi ku tirhisa nguvu,+ hileswaku, nyama+ yakwe, 21  naswona leswi hi nga ni muprista lonkulu la langutelaka yindlu ya Xikwembu,+ 22  a hi tshineleni hi timbilu ta ntiyiso exitiyisekisweni lexi heleleke xa ripfumelo, timbilu ta hina ti ri leti xuviweke ti suka ripfalo+ ro homboloka ni mimiri leyi hlambiweke hi mati lama baseke.+ 23  A hi khomeni swi tiya exitivisweni xa le rivaleni xa ntshembo+ wa hina handle ko tsekatseka,+ hikuva la tshembiseke wa tshembeka.+ 24  Naswona a hi khathalelaneni leswaku hi khutazana+ erirhandzwini ni le mintirhweni+ leyinene, 25  hi nga fularheli ku hlengeletana+ ka hina, hilaha ku nga ntolovelo wa van’wana, kambe hi khutazana,+ naswona hi endla tano hilaha ku engetelekeke ngopfu tanihi leswi mi vonaka siku ri tshinela.+ 26  Hikuva loko hi hanya hi xidyoho hi vomu+ endzhaku ka loko hi amukele vutivi lebyi kongomeke bya ntiyiso,+ a ka ha salanga+ xitlhavelo xa swidyoho, 27  kambe ku ni ku langutela kun’wana loku chavisaka ka vuavanyisi+ naswona ku ni mavondzo lama pfurhaka lama nga ta lovisa lava kanetaka.+ 28  Munhu un’wana ni un’wana la honiseke nawu wa Muxe u fa a nga tsetseleriwi, loko ku ri ni vumbhoni bya vanhu vambirhi kumbe vanharhu.+ 29  Xana mi ehleketa leswaku nxupulo+ wu ta va wukulu hi mpimo wihi, lowu nga ta fanela munhu la kandziyeleke+ N’wana wa Xikwembu a tlhela a languta ngati+ ya ntwanano leyi a kwetsimisiweke ha yona yi ri ya ntikelo lowu tolovelekeke, a tlhela a khunguvanyisa moya+ wa musa lowu nga faneriwiki hi ku wu langutela ehansi? 30  Hikuva ha n’wi tiva la vuleke a ku: “Ku rihisela i ka mina; hi mina ndzi nga ta tlherisela”;+ nakambe: “Yehovha u ta avanyisa vanhu+ vakwe.” 31  I nchumu lowu chavisaka ku wela emavokweni ya Xikwembu lexi hanyaka.+ 32  Hambiswiritano, tshamani mi ri karhi mi tsundzuka masiku yo sungula lawa, loko se mi voningeriwile,+ mi tiyiseleke mphikizano lowukulu ehansi ka ku xaniseka,+ 33  minkarhi yin’wana loko mi vekiwe erivaleni tanihi le ndlwini ya mintlango,+ hi mindzhukano ni mahlomulo, ni minkarhi yin’wana loko mi hlanganyele ni lava veke ni ntokoto+ wo tano. 34  Hikuva mi tshandzise lava a va ri ekhotsweni, hi ntsako mi amukele ku phangiwa+ ka swilo swa n’wina, hi ku tiva leswaku mi ni swilo+ swo antswa ni leswi tshamaka hi masiku. 35  Hikokwalaho, mi nga cukumeti ntshunxeko+ wo vulavula wa n’wina, lowu faneleke ku hakeriwa hi hakelo leyikulu.+ 36  Hikuva ku laveka leswaku mi tiyisela,+ leswaku, loko mi endle ku rhandza ka Xikwembu,+ mi ta amukela ku hetiseka ka xitshembiso.+ 37  Hikuva ku sele “nkarhinyana,”+ kutani “la taka u ta fika naswona a nga ka a nga hlweli.”+ 38  “Kambe la lulameke wa mina, u ta hanya hikwalaho ka ripfumelo,”+ naswona, “loko a tlhelela endzhaku, moya-xiviri wa mina a wu n’wi tsakeli.”+ 39  Kutani hina a hi muxaka wa vanhu lava tlhelelaka endzhaku eku lovisiweni,+ kambe hi muxaka lowu nga ni ripfumelo eku londzovotiweni ka moya-xiviri+ wu hanya.

Tinhlamuselo ta le hansi