Vagalatiya 3:1-29

3  N’wina Vagalatiya vo hunguka, i mani loyi a mi tiseke ehansi ka nhlohlotelo wo biha,+ n’wina lava Yesu Kreste a kombisiweke erivaleni ematihlweni ya n’wina a beleriwile?+  Ndzi lava ku tiva leswi ntsena eka n’wina: Xana mi amukele moya+ hikwalaho ka mintirho ya nawu+ kumbe hikwalaho ko twa+ hi ripfumelo?  Xana mi hunguke hi mukhuva lowu? Endzhaku ko sungula hi swa moya+ xana sweswi mi hetelela hi swa nyama?+  Xana mi langutane ni ku xaniseka ko tala swonghasi handle ka xikongomelo?+ Loko kunene a ku nga ri na xikongomelo.  Hikokwalaho, loyi a mi nyikaka moya+ ni ku endla mintirho+ ya matimba exikarhi ka n’wina, xana u swi endla hikwalaho ka mintirho ya nawu kumbe hikwalaho ko twa hi ripfumelo?  Tanihi leswi Abrahama a “vekeke ripfumelo eka Yehovha, kutani swi hlayiwe eka yena leswaku i ku lulama.”+  Hakunene ma swi tiva leswaku lava namarhelaka ripfumelo+ hi vona lava nga vana va Abrahama.+  Kutani Tsalwa, hi ku vona ka ha ri emahlweni leswaku Xikwembu a xi ta vula leswaku vanhu va matiko va lulamile hikwalaho ka ripfumelo, ri vule mahungu lamanene ka ha ri emahlweni eka Abrahama, lama nge: “Matiko hinkwawo ma ta katekisiwa hikwalaho ka wena.”+  Hikwalaho lava namarhelaka ripfumelo va katekisiwa+ swin’we na Abrahama wo tshembeka.+ 10  Hikuva hinkwavo lava titshegeke hi mintirho ya nawu va rhukaniwa; hikuva ku tsariwile: “A ku rhukaniwe un’wana ni un’wana loyi a nga fambiki hi swilo hinkwaswo leswi tsariweke eka buku-nsongwa ya Nawu leswaku a swi endla.”+ 11  Ku tlula kwalaho, swa vonaka leswaku eka Xikwembu a nga kona loyi a vuriwaka la lulameke+ hi nawu, hikuva “loyi a lulameke u ta hanya hikwalaho ka ripfumelo.”+ 12  Kutani Nawu a wu ri namarheli ripfumelo, kambe “loyi a swi endlaka u ta hanya ha swona.”+ 13  Kreste u hi xavile+ a hi ntshunxa+ eka ndzhukano wa Nawu yena a va ndzhukano+ ematshan’weni ya hina, hikuva ku tsariwile: “A ku rhukaniwe munhu un’wana ni un’wana la hayekiweke emhandzini.”+ 14  Xikongomelo a ku ri leswaku nkateko wa Abrahama wu tisiwa hi ku tirhisa Yesu Kreste eka matiko,+ leswaku hi amukela moya+ lowu tshembisiweke hi ripfumelo ra hina.+ 15  Vamakwerhu, ndzi vulavula hi xifaniso xa munhu: Ntwanano lowu endliweke wu tirha, hambileswi wu nga wa munhu, a nga kona loyi a wu bakanyaka kumbe ku engetela swo karhi eka wona.+ 16  Kutani switshembiso swi vuriwe eka Abrahama+ ni le ka mbewu+ yakwe. Rito a ri vuli leswaku: “Ni le ka timbewu,” onge hiloko ri vula to tala, kambe tanihi le ka yin’we:+ “Ni le ka mbewu ya wena,”+ ku nga Kreste.+ 17  Ku tlula kwalaho, ndzi vula leswi: Malunghana ni ntwanano lowu Xikwembu+ xi wu endleke wu tirha eku sunguleni, a wu endliwi leswaku wu nga tirhi hi Nawu lowu veke kona endzhaku ka malembe+ ya 430, leswaku wu herisa xitshembiso.+ 18  Hikuva loko ndzhaka yi tisiwa hi nawu, a ya ha tisiwi hi xitshembiso;+ kasi Xikwembu hi musa xi yi nyike Abrahama hi xitshembiso.+ 19  Kutani, ha yini ku ve ni Nawu? Wu engeteriwile leswaku ku tlula nawu ku kombisiwa,+ kukondza ku fika+ mbewu leyi xitshembiso xi endliweke eka yona; naswona wu hundzisiwe hi tintsumi+ hi voko ra muhlanganisi.+ 20  Kutani laha ku khumbekaka munhu un’we ntsena a ku na muhlanganisi, kambe Xikwembu i xin’we ntsena.+ 21  Hikokwalaho, xana Nawu wu kanetana ni switshembiso swa Xikwembu?+ Sweswo swi nga tshuki swi endleka! Hikuva loko nawu lowu koteke ku nyika vutomi+ a wu nyikiwile, kahle-kahle ku lulama a ku ta va ku tisiwe hi nawu.+ 22  Kambe Tsalwa+ ri yise swilo hinkwaswo eku khotsiweni hi xidyoho,+ leswaku xitshembiso lexi humaka eripfumelweni eka Yesu Kreste xi nyikiwa lava kombisaka ripfumelo.+ 23  Hambiswiritano, ripfumelo ri nga si fika,+ a hi hlayisiwe ehansi ka nawu,+ hi yisiwa swin’we eku khotsiweni, hi langute ripfumelo leri a ri ta hlavuteriwa.+ 24  Hikwalaho Nawu wu hundzuke mukongomisi wa hina la yisaka eka Kreste,+ leswaku hi vuriwa lava lulameke+ hikwalaho ka ripfumelo. 25  Kambe leswi sweswi ripfumelo ri fikeke,+ a ha ha ri ehansi ka mukongomisi.+ 26  Entiyisweni, hinkwenu mi vana+ va Xikwembu hi ripfumelo ra n’wina eka Kreste Yesu. 27  Hikuva hinkwenu ka n’wina lava khuvuriweke eka Kreste+ mi ambale Kreste.+ 28  A ku na Muyuda kumbe Mugriki,+ a ku na hlonga kumbe munhu la ntshunxekeke,+ a ku na wanuna kumbe wansati;+ hikuva hinkwenu mi munhu un’we evun’weni na Kreste Yesu.+ 29  Ku tlula kwalaho, loko mi ri va ka Kreste, kunene mi mbewu+ ya Abrahama, vadyandzhaka malunghana ni xitshembiso.+

Tinhlamuselo ta le hansi