Vaavanyisi 6:1-40

6  Kutani vana va Israyele va sungula ku endla swo biha ematihlweni ya Yehovha.+ Yehovha a va nyiketa evokweni ra Midiyani+ malembe ya nkombo.  Voko ra Midiyani ri va ehenhla ka Israyele.+ Vana va Israyele va tiendlela vuhlayiselo lebyi nga ehansi ka misava etintshaveni hikwalaho ka Midiyani, ni mabako ni tindhawu leti swi tikaka ku fika eka tona.+  Kutani loko Israyele a byale mbewu,+ Midiyani na Amaleke+ ni va le Vuxeni+ a va humelela, ina, a va humelela ku lwa na vona.  A va aka nxaxa etlhelo ka vona kutani va onha swirhangana swa misava ku ya fika eGaza, naswona a va nga siyi swakudya kumbe nyimpfu kumbe nkunzi kumbe mbhongolo eIsrayele.+  Hikuva a va ta ni swifuwo swa vona ni mintsonga ya vona. A va ta va tele ku fana ni tinjiya,+ vona ni tikamela ta vona a va tele ngopfu;+ a va ta etikweni ku ta ri onha.+  Israyele a endliwa xisiwana ngopfu hikwalaho ka Midiyani; kutani vana va Israyele va sungula ku vitana Yehovha va kombela mpfuno.+  Kuteloko vana va Israyele va kombele mpfuno eka Yehovha hikwalaho ka Midiyani,+  Yehovha a rhumela munhu, la nga muprofeta,+ eka vana va Israyele, a ku eka vona: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te: ‘Hi mina la mi humeseke aEgipta,+ a mi humesa endlwini ya mahlonga.+  Hiloko ndzi mi kutsula evokweni ra Egipta ni le vokweni ra hinkwavo lava va mi tshikilelaka, ndzi va hlongola emahlweni ka n’wina, ndzi mi nyika tiko ra vona.+ 10  Ku tlula kwalaho, ndzi mi byele ndzi ku: “Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.+ Mi nga swi chavi swikwembu swa Vaamori+ etikweni ra vona leri mi tshamaka eka rona.”+ A mi ri yingisanga rito ra mina.’”+ 11  Endzhaku ka sweswo ntsumi ya Yehovha yi fika+ yi tshama ehansi ka murhi lowukulu lowu a wu ri eOfira, lowu a wu ri wa Yowasi lowa Muabi-ezere,+ loko Gidiyoni+ n’wana wakwe a ri karhi a hula koroni exikamelweni xa madiriva leswaku a yi susa hi ku hatlisa yi nga voniwi hi Midiyani. 12  Hiloko ntsumi ya Yehovha yi humelela eka yena yi ku: “Yehovha u na wena,+ wena wa matimba, wa vurhena.” 13  Kutani Gidiyoni a ku eka yona: “Ndzi khomele hosi yanga, loko Yehovha a ri na hina, ha yini hinkwaswo leswi swi hi werile,+ naswona swi kwihi swiendlo swakwe hinkwaswo swo hlamarisa+ leswi vatata wa hina va hi runguleleke swona,+ va ku, ‘Xana Yehovha a nga hi humesanga aEgipta?’+ Sweswi Yehovha u hi tshikile,+ u hi nyiketa exandleni xa Midiyani.” 14  Hiloko Yehovha a n’wi kongoma a ku: “Famba hi matimba lawa ya wena,+ kunene u ta ponisa Israyele exandleni xa Midiyani.+ Xana a ndzi ku rhumi?”+ 15  Hiloko a ku eka yena: “Ndzi khomele Yehovha. Xana Israyele ndzi ta n’wi ponisa ha yini?+ Waswivo! Gidi ra mina i ritsongo swinene eka Manase, naswona mina ndzi ntsongo endlwini ya tatana.”+ 16  Kambe Yehovha a ku eka yena: “Hikuva ndzi ta va na wena,+ kunene u ta dlaya Midiyani onge hiloko a ri munhu un’we.”+ 17  Kutani a ku eka yena: “Loko sweswi ndzi kume tintswalo ematihlweni ya wena,+ u fanele u ndzi endlela ni xikombiso lexi kombisaka leswaku hi wena u vulavulaka na mina.+ 18  Ndzi kombela leswaku u nga suki laha kukondza ndzi ta eka wena,+ ndzi tisa nyiko ya mina, ndzi yi veka emahlweni ka wena.”+ Hiloko a ku: “Loko ku ri mina, ndzi ta tshama kwala, kukondza u vuya.” 19  Kutani Gidiyoni a nghena ivi a lunghiselela ximbutana+ ni mpimo wa efa wa mapa swi ri swinkwa leswo-ke-comela.+ Nyama a yi nghenisa exirhundzwini, murhu a wu chela embiteni yo sweka, endzhaku ka sweswo a n’wi tisela swona ehansi ka murhi lowukulu, a phamela. 20  Hiloko ntsumi ya Xikwembu xa ntiyiso yi ku eka yena: “Teka nyama ni swinkwa leswo-ke-comela u swi veka eribyeni lerikulu kwalaho,+ u chulula murhu.” Hiloko a endla tano. 21  Kutani ntsumi ya Yehovha yi tshambuluta makumu ya nhonga leyi a yi ri evokweni rakwe, yi khumba nyama ni swinkwa leswo-ke-comela, hiloko ndzilo wu tlhandluka eribyeni, wu hisa nyama ni swinkwa leswo-ke-comela.+ Loko ku ri ntsumi ya Yehovha, yi nyamalala a nga ha yi voni. 22  Hikwalaho Gidiyoni a lemuka leswaku a ku ri ntsumi ya Yehovha.+ Xikan’we-kan’we Gidiyoni a ku: “Oho, Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, hikwalaho ka leswi ndzi voneke ntsumi ya Yehovha hi langutane hi swikandza!”+ 23  Kambe Yehovha a ku eka yena: “Ku rhula a ku ve ka wena.+ U nga chavi.+ A wu nge fi.”+ 24  Kutani Gidiyoni a akela Yehovha alitari+ kwalaho, naswona yi vitaniwa+ Yehovha-xalomu ku ta fika esikwini leri. Ya ha ri eOfira+ wa Maabi-ezere. 25  Hi vusiku byebyo Yehovha a ya emahlweni a ku eka yena: “Teka xinkunzana, nkunzi ya tata wa wena, hileswaku, xinkunzana xa vumbirhi, xa malembe ya nkombo, u fanele u hirimuxa alitari ya Bali+ leyi yi nga ya vatata wa wena, ni mhandzi yo kwetsima leyi yi nga ekusuhi na yona u fanele u yi tsema.+ 26  U fanele u akela Yehovha Xikwembu xa wena alitari enhlokweni ya khokholo leri, hi maribye, u fanele u teka nkunzi ya vumbirhi u yi nyikela yi va gandzelo ro hisiwa etihunyini ta mhandzi yo kwetsima leyi u nga ta yi tsema.” 27  Hiloko Gidiyoni a teka vavanuna va khume eka malandza yakwe a endla hilaha Yehovha a n’wi byeleke hakona;+ kambe leswi a a chava vandyangu wa tata wakwe ni vavanuna va muti leswaku a swi endla ninhlikanhi, hiloko a swi endla nivusiku.+ 28  Loko vavanuna va muti va pfuka nimpundzu swinene hilaha va toloveleke hakona, kutani waswivo, alitari ya Bali a yi hirimuxiwile ni mhandzi yo kwetsima+ leyi a yi ri etlhelo ka yona a yi tsemiwile, ni xinkunzana xa vumbirhi xi nyikeriwile ealitarini leyi a yi akiwile. 29  Hiloko va ku: “I mani la endleke nchumu lowu?” Hiloko va vutisisa ni ku lavisisa. Eku heteleleni va ku: “I Gidiyoni n’wana wa Yowasi la endleke nchumu lowu.” 30  Hiloko vavanuna va muti va ku eka Yowasi: “Humesela n’wana wa wena ehandle leswaku a fa,+ hikuva u hirimuxe alitari ya Bali, ni hikwalaho ka leswi a tsemeke mhandzi yo kwetsima leyi a yi ri etlhelo ka yona.” 31  Kutani Yowasi+ a byela hinkwavo lava n’wi rhendzeleke ku lwa na yena a ku:+ “Xana hi n’wina lava nga ta lwela Bali ximfumo ku vona loko mi ta n’wi ponisa? Mani na mani loyi a n’wi lwelaka ximfumo u fanele a dlayiwa mixo wolowu.+ Loko a ri Xikwembu,+ a a tilwele ximfumo,+ hikuva ku ni munhu la hirimuxeke alitari yakwe.” 32  Hiloko a sungula ku n’wi vitana Yerubali+ esikwini rero, a ku: “Bali a a tilwele ximfumo, hikuva ku ni munhu la hirimuxeke alitari yakwe.”+ 33  Midiyani+ hinkwaro na Amaleke+ ni va le Vuxeni+ va hlengeletana swin’we va va un’we+ kutani va pelela haleno va dzima nxaxa erivaleni ra le hansi ra Yizriyele.+ 34  Kutani moya+ wa Yehovha wu talela Gidiyoni lerova a yimba nanga,+ hiloko Vaabi-ezere+ va hlengeletana va n’wi sala endzhaku. 35  Kutani a rhuma varhumiwa+ etikweni hinkwaro ra Manase, na vona va hlengeletana va n’wi sala endzhaku. A tlhela a rhuma varhumiwa etikweni hinkwaro ra Axere ni ra Zebuloni ni ra Neftali, va ta ku ta hlangana na yena. 36  Hiloko Gidiyoni a ku eka Xikwembu xa ntiyiso: “Loko u ponisa Israyele ha mina, hilaha u tshembiseke hakona,+ 37  sweswi ndzi humesela dzovo ra voya erivaleni, exivuyeni. Loko mberha wu va edzobyeni ntsena kambe emisaveni hinkwayo ku omile, ndzi ta swi tiva leswaku u ta ponisa Israyele ha mina, hilaha u tshembiseke hakona.” 38  Swi endleka hi ndlela yoleyo. Loko a pfuka nimpundzu swinene esikwini leri tlhandlamaka, a kama dzovo, a kuma mberha wo tala swinene edzobyeni lowu ringaneke ku tata nkambana lowukulu hi mati. 39  Hambiswiritano, Gidiyoni a ku eka Xikwembu xa ntiyiso: “U nga tshiki ku hlundzuka ka wena ku ndzi pfurhela, kambe ndzi pfumelele ndzi vulavula kan’we nakambe. Ndzi kombela ku tlhela ndzi ringa kan’we ntsena hi dzovo. Ndzi kombela leswaku ku oma dzovo ntsena, emisaveni hinkwayo ku va ni mberha.” 40  Kutani Xikwembu xi endla hi ndlela yoleyo evusikwini byebyo; hiloko ku oma dzovo ntsena, ku va ni mberha emisaveni hinkwayo.

Tinhlamuselo ta le hansi