Vaavanyisi 3:1-31

3  Hi lawa matiko+ lawa Yehovha a ma tshikeke ma sala leswaku a ta ringa+ Israyele ha wona, hileswaku, hinkwawo lawa a ma nga si tshama ma langutana ni tinyimpi ta Kanana;+  a a endlela ntsena leswaku switukulwana swa vana va Israyele swi ta va ni ntokoto, leswaku a swi dyondzisa nyimpi, hileswaku, lava va nga siki tshama va langutana ni swilo swo tano:  Tihosi ta ntlhanu leti tirhisanaka+ ta Vafilisita,+ Vakanana hinkwavo,+ ni Vasidoni+ ni Vahivhi+ lava a va tshama eNtshaveni ya Lebanoni+ ku sukela eNtshaveni ya Bali-hermoni+ ku ya fika evunghenweni bya Hamati.+  A va hambeta va va switirho swo ringa+ Vaisrayele ku vona loko va ta yingisa swileriso swa Yehovha leswi a swi leriseke vatata wa vona ha Muxe.+  Vana va Israyele a va tshama exikarhi ka Vakanana,+ Vaheti ni Vaamori ni Vaperezi ni Vahivhi ni Vayebusi.+  Kutani va teka vana va vona va vanhwanyana va va vasati va vona,+ ni vana va vona va vanhwanyana va va nyiketa eka vana va vona va majaha,+ va tirhela swikwembu swa vona.+  Hi ndlela yoleyo vana va Israyele va endla swo biha ematihlweni ya Yehovha, va rivala Yehovha Xikwembu xa vona,+ va tirhela Vabali+ ni timhandzi to kwetsima.+  Hiloko ku hlundzuka ka Yehovha ku pfurhela Israyele,+ lerova a va xavisa+ evokweni ra Kuxani-rixatayimi hosi ya Mesopotamiya;+ vana va Israyele va hambeta va tirhela Kuxani-rixatayimi malembe ya nhungu.  Vana va Israyele va sungula ku vitana Yehovha leswaku a va pfuna.+ Hiloko Yehovha a veka muponisi+ leswaku a ponisa vana va Israyele, Otiniyele+ n’wana wa Kenazi,+ makwavo lontsongo wa Kalebe.+ 10  Kutani moya+ wa Yehovha wu fika ehenhla ka yena, a va muavanyisi wa Israyele. Loko a huma a ya enyimpini, Yehovha a nyiketa Kuxani-rixatayimi hosi ya Siriya evokweni rakwe lerova voko rakwe ri hlula+ Kuxani-rixatayimi. 11  Endzhaku ka sweswo tiko a ri kavanyetiwanga ku ringana malembe ya 40. Eku heteleleni Otiniyele n’wana wa Kenazi a fa. 12  Vana va Israyele va tlhela va endla swo biha ematihlweni ya Yehovha.+ Hiloko Yehovha a endla leswaku Egiloni hosi ya Mowabu+ a va ni matimba ehenhla ka Israyele,+ hikuva va endle swo biha ematihlweni ya Yehovha.+ 13  Ku tlula kwalaho, a va hlengeletela vana va Amone+ na Amaleke+ ku lwa na vona. Kutani va famba va ya hlasela Israyele va teka muti+ lowu nga ni mirhi ya micindzu. 14  Vana va Israyele va ya emahlweni va tirhela Egiloni hosi ya Mowabu malembe ya 18.+ 15  Vana va Israyele va sungula ku kombela Yehovha leswaku a va pfuna.+ Hiloko Yehovha a va vekela muponisi, Ehudi+ n’wana wa Gera, lowa ka Benjamini,+ wanuna la tirhisaka voko ra ximatsi.+ Hi ku famba ka nkarhi vana va Israyele va rhumela ndzuvo ha yena wu ya eka Egiloni hosi ya le Mowabu. 16  Hi nkarhi wolowo Ehudi a a tiendlele banga leri tsemaka matlhelo hamambirhi,+ a ri lehe xisungunu xin’we. Hiloko a ri khama ehansi ka nguvu yakwe endzhumbini wakwe wa xinene.+ 17  Kutani a nyikela ndzuvo eka Egiloni hosi ya Mowabu.+ Egiloni a a ri wanuna wo nyuhela ngopfu. 18  Kuteloko a hete ku nyikela ndzuvo,+ hiloko a hlongola vanhu va huma, lava rhwalaka ndzuvo. 19  Yena a tlhelela emikovotlweni leyi a yi ri eGiligala,+ a ku: “Ndzi ku khomele rito ra xihundla, Wena hosi.” Hiloko yona yi ku: “Miyela!” Kutani hinkwavo lava a va yime va yi rhendzela va suka eka yona.+ 20  Kutani Ehudi a ya eka yona tanihi leswi a yi tshame ekamareni ra yona ra le henhla elwangwini ro titimela. Hiloko Ehudi a ku: “Ndzi ku khomele rito ra Xikwembu.” Kutani yona yi tlakuka exiluvelweni xa yona. 21  Hiloko Ehudi a tshambuluta voko rakwe ra ximatsi a hlomula banga endzhumbini wakwe wa xinene, a ri tlhava ekhwirini ra yona. 22  Xikhomo xi ya emahlweni xi nghena xi landzela banga, lerova mafurha ma funengeta banga leri, hikuva a nga ri hlomulanga banga ekhwirini rakwe, kutani thyaka ri sungula ku huma. 23  Hiloko Ehudi a huma hi mbhovo wa moya, kambe a pfala timbanti ta le kamareni ra le henhla elwangwini loko a humile, a lotlela. 24  Yena a huma.+ Malandza yakwe ma ta, ma sungula ku languta, tinyangwa ta kamara ra le henhla ka lwangu a ti lotleriwile. Hiloko ma ku: “Wa ha tipfuna+ ekamareni ra le mpfungwe, lero titimela.” 25  Ma hambeta ma rindza ku fikela loko ma khomiwa hi tingana, waswivo, a ku nga ri na munhu la pfulaka tinyangwa ta kamara ra le henhla ka lwangu. Hiloko ma teka xilotlelo, ma ti pfula, waswivo, hosi ya wona a yi wele emisaveni, yi file! 26  Loko ku ri Ehudi, u baleke loko ma ha rhendzeleka, u hundze hi le mikovotlweni+ a balekela eSeyira. 27  Kuteloko a fika kwalaho a sungula ku yimba nanga+ endhawini ya tintshava ya Efrayimi;+ vana va Israyele va sungula ku rhelela na yena endhawini ya tintshava, yena a va rhangela. 28  Hiloko a va byela a ku: “Ndzi landzeleni,+ hikuva Yehovha u nyikete valala va n’wina, Vamowabu evokweni ra n’wina.”+ Kutani va n’wi landzela ivi va teka mahlaluko+ ya Yordani lama langutaneke ni Vamowabu, a va pfumelelanga munhu leswaku a hundza. 29  Hi nkarhi wolowo va dlaya Vamowabu, vavanuna va kwalomu ka 10 000,+ un’wana ni un’wana la nga ni matimba+ ni un’wana ni un’wana la nga ni vurhena; a nga kona ni un’we la balekeke.+ 30  Hiloko Mowabu a va ehansi ka voko ra Israyele esikwini rero; naswona tiko a ra ha tlhelanga ri kavanyetiwa malembe ya 80.+ 31  Endzhaku ka yena ku va na Xamugari+ n’wana wa Anati, a dlayetela Vafilisita,+ vavanuna va 600, hi risungunu ra tihomu; na yena a ponisa Israyele.+

Tinhlamuselo ta le hansi