Pisalema 78:1-72

Maskili. Ya Asafa.+ 78  N’wina vanhu vanga, yingisani nawu wa mina;+Rhiyani ndleve ya n’wina emaritweni ya nomu wa mina.+   Ndzi ta pfula nomu wa mina hi marito ya vutlhari;+Ndzi ta vula mawetana ya khale swinene,+   Lawa hi ma tweke hi tlhela hi ma tiva,+Lawa vatata wa hina va hi runguleleke wona;+   Lawa hi nga ma fihleriki vana va vona,+Hi nga ta ma rungulela ni xitukulwana lexi nga ta ta,+Ku dzuneka ka Yehovha ni ntamu wakwe+Ni swilo swo hlamarisa leswi a swi endleke.+   U yimise xitsundzuxo eka Yakobe,+Ni nawu u wu veke eIsrayele,+Swilo leswi a swi leriseke vatata wa hina,+Leswaku va swi tivisa vana va vona;+   Leswaku xitukulwana lexi nga ta ta, vana lava nga ta velekiwa, va ta swi tiva,+Va ta pfuka va swi rungulela vana va vona,+   Va ta veka ntshembo wa vona eka Xikwembu+Va nga rivali swiendlo swa Xikwembu+ kambe va hlayisa swileriso swa xona.+   Va nga fani ni vatata wa vona,+Xitukulwana xo sihalala ni xo xandzuka,+Xitukulwana lexi nga yi lunghiselelangiki mbilu ya xona+Lexi moya wa xona a wu nga tshembeki eka Xikwembu.+   Vana va Efrayimi, hambileswi a va ri vacopi va vurha lava hlomeke,+Va tlhentlhile hi siku ra nyimpi.+ 10  A va wu hlayisanga ntwanano wa Xikwembu,+Naswona va arile ku famba enawini wa xona.+ 11  Va rivale ni ndlela leyi xi tirhisaneke na vona ha yona+Ni mintirho ya xona ya hlamarisa leyi xi va kombeke yona.+ 12  Xi endle hi ndlela leyi hlamarisaka emahlweni ka vatata wa vona+Etikweni ra Egipta,+ endhawini leyi vuriwaka Sowana.+ 13  Xi avanyise lwandle, leswaku xi va hundzisa,+Xi endle leswaku mati ma yima ku fana ni damu.+ 14  Xi va rhangele hi papa ninhlikanhi+Hi ku voninga ka ndzilo vusiku hinkwabyo.+ 15  Xi pandze maribye emananga,+Leswaku xi va nwisa hi vutalo ku fana ni le swidziveni swa mati.+ 16  Xi humese swinambyana eribyeni+Xi endla leswaku mati ma rhelela ku fana ni milambu.+ 17  Va hambeta va xi dyohela hilaha ku engetelekeke+Hi ku xandzukela La nge Henhla-henhla endhawini leyi nga riki na mati;+ 18  Va ringe Xikwembu embilwini ya vona+Hi ku kombela nchumu lowu moya-xiviri wa vona wu nga ta wu dya.+ 19  Kutani va vulavula swo biha hi Xikwembu.+Va ku: “Xana Xikwembu xa swi kota ku lunghiselela tafula emananga?”+ 20  Waswivo! Xi be ribye+Leswaku mati ma khuluka ni swinambyana swi khuluka kukota ndhambi.+“Xana xa swi kota ku nyika xinkwa,+Kumbe, xana xi nga lunghiselela vanhu va xona swa ku tihanyisa ha swona?”+ 21  Hi yona mhaka leyi Yehovha a swi tweke kutani a hlundzuka;+Ni ndzilo wu pfurhele Yakobe,+Ni ku hlundzuka ku tlhandlukele ehenhla ka Israyele.+ 22  Hikuva a va kombisanga ripfumelo eka Xikwembu,+Naswona a va ku tshembanga ku ponisa ka xona.+ 23  Kutani xi lerise xibakabaka lexi nga ni mapapa ehenhla,Xi pfule tinyangwa ta tilo.+ 24  Kutani xi hambeta xi va nisela manna leswaku va dya,+Xi va nyike ni mavele lama humaka etilweni.+ 25  Vanhu va dye xinkwa xa lava matimba;+Xi va rhumele swakudya va kondza va xurha.+ 26  Xi sungula ku hungisa mheho ya le vuxeni ematilweni+Xi hungisa mheho ya le dzongeni hi ntamu wa xona.+ 27  Xi va nisela swakudya ku fana ni ritshuri,+Hambi ku ri swivumbiwa leswi hahaka ku fana ni swiribyana swa sava ra malwandle.+ 28  Xi hambeta xi swi nisa exikarhi ka nxaxa wa xona,+Ku rhendzela titabernakela ta xona hinkwato.+ 29  Kutani va dya va xurha swinene,+Kutani leswi va swi naveleke xi va tisele swona.+ 30  A va kendlukanga eku naveleni ka vona,Swakudya swa vona a swa ha ri enon’wini wa vona,+ 31  Loko va fikeriwa hi vukarhi bya Xikwembu.+Kutani xi dlaya tinhenha ta vona;+Ni majaha ya Israyele xi ma wisile. 32  Ku nga khathariseki leswi hinkwaswo, va tlhele va dyoha+Naswona a va kombisanga ripfumelo emintirhweni ya xona yo hlamarisa.+ 33  Kutani xi herise masiku ya vona ku fana ni moya wunene,+Ni malembe ya vona hi mpfilumpfilu. 34  Loko xi tshamela ku va dlaya, na vona a va vutisisa ha xona,+Kutani va tlhela va ya lava Xikwembu.+ 35  Va tsundzuka leswaku Xikwembu a xi ri Ribye ra vona,+Nileswaku Xikwembu Lexi nge Henhla-henhla a xi ri Murihiseri wa vona.+ 36  Va ringete ku xi yenga hi nomu wa vona;+Naswona va ringete ku xi hembela hi ririmi ra vona.+ 37  Mbilu ya vona a yi nga tserhamanga eka xona;+A va tshembekanga entwananweni wa xo-na.+ 38  Kambe a xi ri ni tintswalo;+ a xi funengeta xidyoho,+ xi nga va lovisi.+A xi tlherisa ku hlundzuka ka xona minkarhi yo tala,+A xi nga byi pfuxi hinkwabyo vukarhi bya xona. 39  A xi tshamela ku tsundzuka leswaku a va ri nyama,+Leswaku moya wa huma wu nga ha vuyi.+ 40  A va xandzuka ko tala swinene eka xona emananga,+A va xi twisa ku vava ekwandzasini!+ 41  A va ringa Xikwembu hi ku phindha-phindha,+A va twisa ni Mukwetsimi wa Israyele ku vava.+ 42  A va ri tsundzukanga voko ra xona,+Siku leri xi va kutsuleke ha rona eka xirha.+ 43  Ndlela leyi xi vekeke swikombiso swa xona ha yona aEgipta+Ni masingita ya xona endhawini leyi vuriwaka Sowana;+ 44  Ni ndlela leyi xi hundzuleke ngati ha yona emiseleni ya Nayili,+Lerova va tsandzeka ku nwa mati eswinambyanini swa vona.+ 45  Xi va rhumelele mabawa, leswaku ma va dya;+Ni machela, leswaku ma va lovisa.+ 46  Kutani ntshovelo wa vona xi wu nyika mahele,Ni leswi va tikarhateleke swona xi swi nyika tinjiya.+ 47  Xi dlaye murhi wa vona wa vhinya hi xihangu+Ni swinkuwana swa vona hi maribye ya xihangu.+ 48  Xi nyikete swifuwo swa vona swa ndzhwalo exihangwini+Ni swifuwo swa vona eku hiseni ka miri. 49  Xi rhumele ku hlundzuka ka xona lokukulu ehenhla ka vona,+Ku hlundzuka, xigwevo ni maxangu,+Tintsumi leti nga vayimeri ti tisa khombo.+ 50  Xi lunghiselele ku hlundzuka ka xona ndlela.+A xi wu sivelanga moya-xiviri wa vona leswaku wu nga fi;Ni vutomi bya vona xi byi nyikete entungwini.+ 51  Eku heteleleni xi dlaye mativula hinkwawo aEgipta,+Ku sungula ka matimba ya vona ya ku tswala emintsongeni ya Hamu.+ 52  Endzhaku ka sweswo xi endla leswaku vanhu va xona va famba kukotisa ntlhambi,+Xi va kongomisa kukotisa ntlhambi emananga.+ 53  Xi hambeta xi va rhangela va sirhelelekile, va nga chavi nchumu;+Lwandle ri funengeta valala va vona.+ 54  Xi va tisa endhawini ya xona yo kwetsima,+Endhawini ya tintshava leyi kumiweke hi voko ra xona ra xinene.+ 55  Hakatsongo-tsongo xi hlongola matiko hikwalaho ka vona,+Xi va avela ndzhaka hi ngoti ya ku pima,+Lerova xi tshamisisa tinyimba ta Israyele emakaya ya vona.+ 56  Kutani va sungula ku xi ringa ni ku xandzukela Xikwembu Lexi nge Henhla-henhla,+Switsundzuxo swa xona a va swi hlayisanga.+ 57  Va hambete va tlhentlhela endzhaku naswona va endla hi vuxengi ku fana ni vatata wa vona;+Va hundzuluka ku fana ni vurha lebyi ntshunxekeke.+ 58  Va hambeta va xi hlundzukisa hi tindhawu ta vona leti tlakukeke,+Va xi hlohlotela leswaku xi va ni rilaveta hi swifaniso swa vona leswi vatliweke.+ 59  Xikwembu xi swi twa+ kutani xi hlundzuka,+Hiloko xi n’wi nyenya swinene Israyele.+ 60  Xi hetelela xi fularhela tabernakela ya le Xilo,+Ntsonga lowu a xi tshama eka wona exikarhi ka vanhu va la misaveni.+ 61  Xi nyikele ntamu wa xona evukhumbini+Ni ku saseka ka xona evokweni ra xirha.+ 62  Xi hambeta xi nyiketa vanhu va xona ebangeni,+Xi hlundzukela ndzhaka ya xona.+ 63  Majaha ya xona ma herisiwe hi ndzilo,Ni vanhwana va xona a va dzunisiwanga.+ 64  Loko ku ri vaprista va xona, va wisiwe hi banga,+Ni tinoni ta vona a ti rilanga.+ 65  Kutani Yehovha a xalamuka onge hiloko a a etlele,+Ku fana ni lowa matimba loko a xalamukisiwa hi vhinyo.+ 66  A tlhava swirha swakwe hi le ndzhaku a swi dlaya;+A swi endla swi va ndzhukano hilaha ku nga heriki.+ 67  A bakanya ntsonga wa Yosefa;+Ni nyimba ya Efrayimi a nga yi hlawulanga.+ 68  Kambe u hlawule nyimba ya Yuda,+Ntshava ya Siyoni, leyi a a yi rhandza.+ 69  Kutani a aka vukwetsimelo byakwe ku fana nitindhawu leti tlakukeke,+Ku fana ni misava leyi a yi simekeke hilaha ku nga riki na makumu.+ 70  Kutani a hlawula Davhida nandza wakwe+A n’wi susa ematshangeni ya ntlhambi.+ 71  A n’wi tshikisa ku risa matswele lama an’wisaka+A n’wi tisa leswaku a ta va murisi wa Yakobe vanhu vakwe+Ni le henhla ka Israyele ndzhaka yakwe.+ 72  Kutani a va risa hi ku landza vutshembeki bya mbilu yakwe,+A va rhangela hi vuswikoti bya mavoko yakwe.+

Tinhlamuselo ta le hansi