Pisalema 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Va tsaka lava pfuma-laka xihoxo endleleni ya vona,+Lava fambaka enawini wa Yehovha.+   Va tsaka lava hlayisaka switsundzuxo swakwe;+Va hambeta va n’wi lavisisa hi mbilu hinkwayo.+   Kunene a va hanyanga hi leswi nga lulamangiki.+Va fambe etindleleni takwe.+   Wena u humese swileriso swa wena hi ndlela ya ku lerisa+Leswaku swi hlayisiwa hi vukheta.+   Mawaku loko tindlela ta mina a ti lo simekiwa hilaha ku tiyeke+Leswaku ndzi hlayisa swileriso swa wena!+   Loko swi ri tano a ndzi nge khomiwi hi tingana,+Loko ndzi languta swileriso swa wena hinkwaswo.+   Ndzi ta ku dzunisa hi ku lulama ka mbilu,+Loko ndzi dyondza swiboho swa wena swo lulama swa vuavanyisi.+   Ndzi hambeta ndzi hlayisa swileriso swa wena.+U nga ndzi siyi hi ku helela.+ ב [Behth]   Xana jaha+ ri nga yi tengisisa ku yini ndlela ya rona?Hi ku tshama ri rindzile hi ku landza rito ra wena.+ 10  Ndzi ku lavisisile hi mbilu ya mina hinkwayo.+U nga ndzi pepetsekisi ndzi siya swileriso swa wena.+ 11  Rito ra wena ndzi ri teke ri ri ra ntikelo embilwini ya mina,+Leswaku ndzi nga ku dyoheli.+ 12  Wa dzuneka, Wena Yehovha.Ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ 13  Hi nomu wa mina ndzi swi vurile+Swiboho hinkwaswo swa vuavanyisi swa nomu wa wena.+ 14  Ndzi khanile+ hi ndlela ya switsundzuxo swa wena,Ku fana ni le ka swilo hinkwaswo leswi nga swa nkoka.+ 15  Ndzi ta anakanyisisa hi swileriso swa wena,+Naswona ndzi ta languta tindlela ta wena.+ 16  Ndzi ta rhandza milawu ya wena.+A ndzi nge ri rivali rito ra wena.+ ג [Giʹmel] 17  Endla hi ndlela leyi faneleke eka nandza wa wena, leswaku ndzi ta hanya+Nileswaku ndzi ta hlayisa rito ra wena.+ 18  Pfalula mahlo ya mina, leswaku ndzi ta vona+Swilo leswi hlamarisaka leswi humaka enawini wa wena.+ 19  Mina ndzo va muluveri etikweni.+U nga ndzi tumbeteli swileriso swa wena.+ 20  Moya-xiviri wa mina wa pfotlosiwa hi ku navela+Swiboho swa wena swa vuavanyisi nkarhi hinkwawo.+ 21  U va tshinyile lava tikukumuxaka, lava rhukaniweke,+Lava hambukaka eswilerisweni swa wena.+ 22  Susa ndzhukano ni ku hlekula eka mina,+Hikuva ndzi hlayise switsundzuxo swa wena.+ 23  Hambi ku ri tihosana ti tshamile; ti kanerile ku lwa na mina.+Loko ku ri nandza wa wena, u anakanyisisa hi swileriso swa wena.+ 24  Nakambe, switsundzuxo swa wena ndza swi rhandza,+Tanihi vanhu lava ndzi tsundzuxaka.+ ד [Daʹleth] 25  Moya-xiviri wa mina a wu namarhele ntshuri wunene.+Ndzi londzovote ndzi hanya hi ku ya hi rito ra wena.+ 26  Ndzi vule tindlela ta wena, leswaku u ta ndzi hlamula.+Ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ 27  Ndzi endle ndzi twisisa ndlela ya swileriso swa wena,+Leswaku ndzi ta anakanyisisa hi mintirho ya wena yo hlamarisa.+ 28  Moya-xiviri wa mina wu ni nkelunkelu hikwalaho ka gome.+Ndzi pfuxe hi ku ya hi rito ra wena.+ 29  Susa ndlela ya mavunwa eka mina,+U ndzi komba tintswalo hi nawu wa wena.+ 30  Ndzi hlawule ndlela ya ku tshembeka.+Swiboho swa wena swa vuavanyisi ndzi swi vone swi fanela.+ 31  Ndzi namarhele switsundzuxo swa wena.+Oho Yehovha, u nga ndzi khomisi tingana.+ 32  Ndzi ta tsutsuma endleleni ya swileriso swa wena,+Hikuva u endla leswaku mbilu ya mina yi va ni ndhawu.+ ה [Heʼ] 33  Oho Yehovha, ndzi letele hi ndlela ya swileriso swa wena,+Leswaku ndzi ta swi hlayisa ku fika emakumu.+ 34  Ndzi endle ndzi twisisa, leswaku ndzi ta hlayisa nawu wa wena+Leswaku ndzi ta wu hlayisa hi mbilu ya mina hinkwayo.+ 35  Ndzi endle ndzi famba endleleni ya swileriso swa wena,+Hikuva ndzi yi tsakerile.+ 36  Voyamisela mbilu ya mina eswitsundzuxweni swa wena,+Hayi empindzulweni.+ 37  Endla leswaku mahlo ya mina ma hundza ma nga swi voni swilo leswi nga pfuniki nchumu;+Ndzi londzovote ndzi hanya endleleni ya wena.+ 38  Endla leswi u swi vuleke eka nandza wa wena+Leswi endlaka leswaku u chaviwa.+ 39  Endla leswaku ndzhukano wa mina wu hundza, lowu a ndzi wu chava,+Hikuva swiboho swa wena swa vuavanyisi i swinene.+ 40  Waswivo! Ndzi navele swileriso swa wena.+Ndzi londzovote ndzi hanya eku lulameni ka wena.+ ו [Waw] 41  Onge musa wa wena wa rirhandzu wu nga ta eka mina, Wena Yehovha,+Ku ponisa ka wena hi ku ya hi rito ra wena,+ 42  Leswaku ndzi ta n’wi hlamula hi rito loyi a ndzi rhukanaka,+Hikuva ndzi tshembele eritweni ra wena.+ 43  U nga ri susi hi ku helela rito ra ntiyiso enon’wini wa mina,+Hikuva ndzi rindzele xiboho xa wena xa vuavanyisi.+ 44  Ndzi ta hlayisa nawu wa wena nkarhi hinkwawo,+Hilaha ku nga riki na makumu, hi masiku.+ 45  Ndzi ta famba-famba endhawini leyi pfulekeke,+Hikuva ndzi lavisise ni swileriso swa wena.+ 46  Ndzi ta tlhela ndzi vulavula hi switsundzuxo swa wena emahlweni ka tihosi,+A ndzi nge khomiwi hi tingana.+ 47  Ndzi ta tsakela swileriso swa wena+Leswi ndzi swi rhandzeke.+ 48  Ndzi ta tlakusela swandla swa mina eswilerisweni swa wena leswi ndzi swi rhandzeke,+Naswona ndzi ta anakanyisisa hi swileriso swa wena.+ ז [Zaʹyin] 49  Tsundzuka rito leri u ri vuleke eka nandza wa wena,+Leri u ndzi rindziseke ha rona.+ 50  Lowu i nchavelelo wa mina eku xanisekeni ka mina,+Hikuva rito ra wena ri ndzi londzovote ndzi hanya.+ 51  Lava tikukumuxaka va ndzi hlekule ngopfu.+A ndzi hambukanga+ enawini wa wena. 52  Oho Yehovha,+ ndzi swi tsundzukile swiboho swa wena swa vuavanyisi hilaha ku nga riki na makumu,Naswona ndzi tikumela nchavelelo.+ 53  Ndzi karihe ngopfu hikwalaho ka lavo homboloka,+Lava tshikaka nawu wa wena.+ 54  Swileriso swa wena swi ve miloti eka mina+Endlwini ya vuluveri bya mina.+ 55  Oho Yehovha,+ ndzi tsundzuke vito ra wena nivusiku,Leswaku ndzi ta hlayisa nawu wa wena.+ 56  Ni leswi swi ve swa mina,Hikuva ndzi hlayise swileriso swa wena.+ ח [Chehth] 57  Yehovha i xiavelo xa mina;+Ndzi tshembise ku hlayisa marito ya wena.+ 58  Ndzi ku tsakisile hi mbilu ya mina hinkwayo.+Ndzi kombe tintswalo hi ku ya hi rito ra wena.+ 59  Ndzi ti xiyile tindlela ta mina,+Leswaku ndzi ta tlherisela milenge ya mina eswitsundzuxweni swa wena.+ 60  Ndzi hatlisile, a ndzi hlwelanga+Ku hlayisa swileriso swa wena.+ 61  Mapindza ya lavo homboloka ma ndzi rhendzerile.+Nawu wa wena a ndzi wu rivalanga.+ 62  Ndza pfuka exikarhi ka vusiku leswaku ndzi ku nkhensa+Hikwalaho ka swiboho swa wena swo lulama swa vuavanyisi.+ 63  Ndzi munghana wa vanhu hinkwavo lava ku chavaka,+Ni wa lava va hlayisaka swileriso swa wena.+ 64  Oho Yehovha, musa wa wena wa rirhandzu wu tate misava.+Ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ ט [Tehth] 65  Hakunene u tirhisane kahle ni nandza wa wena,+Oho Yehovha, hi ku ya hi rito ra wena.+ 66  Ndzi dyondzise vunene,+ ku twisisa+ ni vutivi,+Hikuva ndzi kombise ripfumelo eswilerisweni swa wena.+ 67  Loko ndzi nga si xaniseka a ndzi dyoha hi xihoxo,+Kambe sweswi ndzi hlayise rito ra wena.+ 68  U lonene naswona u endla leswinene.+Ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ 69  Lava tikukumuxaka va ndzi tote mavunwa.+Loko ku ri mina, ndzi ta hlayisa swileriso+ swa wena hi mbilu ya mina hinkwayo. 70  Mbilu ya vona yi tlanyarile ku fana ni mafurha.+Loko ku ri mina, ndzi rhandze nawu wa wena.+ 71  I swinene eka mina leswi ndzi xanisiweke,+Leswaku ndzi ta dyondza swileriso swa wena.+ 72  Nawu+ wa nomu wa wena i wunene eka mina,+Ku tlula swiphemu swa magidi swa nsuku ni silivhere.+ י [Yohdh] 73  Mavoko ya wena ma ndzi endlile, ma ndzi simeke ndzi tiya.+Ndzi endle ndzi twisisa, leswaku ndzi ta dyondza swileriso swa wena.+ 74  Lava va ku chavaka hi lava va ndzi vonaka kutani va tsaka,+Hikuva ndzi rindze rito ra wena.+ 75  Oho Yehovha, ndzi swi tiva kahle leswaku swiboho swa wena swa vuavanyisi swi lulamile+Nileswaku u ndzi xanise hi vutshembeki.+ 76  Ndzi kombela leswaku musa wa wena wa rirhandzu wu ndzi chavelela,+Hi ku ya hi rito ra wena eka nandza wa wena.+ 77  Tintswalo ta wena a ti te eka mina, leswaku ndzi ta hambeta ndzi hanya;+Hikuva ndzi rhandza nawu wa wena.+ 78  Lava tikukumuxaka a va khomiwe hi tingana, hikuva va ndzi hambukisile ku nga ri na xivangelo.+Loko ku ri mina, ndzi anakanyisisa hi swileriso swa wena.+ 79  Lava va ku chavaka a va tlhelele eka mina,+Lava va tivaka ni switsundzuxo swa wena.+ 80  Mbilu ya mina a yi pfumale xihoxo eswilerisweni swa wena,+Leswaku ndzi nga khomiwi hi tingana.+ כ [Kaph] 81  Moya-xiviri wa mina wu navela ku ponisa ka wena;+Hikuva ndzi rindzele rito ra wena.+ 82  Mahlo ya mina ma navela rito ra wena,+Loko ndzi ku: “Xana u ta ndzi chavelela rini?”+ 83  Hikuva ndzi fana ni gula ra dzovo+ emusini.A ndzi swi rivalanga swileriso swa wena.+ 84  Xana masiku ya nandza wa wena i mangani?+Xana u ta va avanyisa rini lava va ndzi xanisaka?+ 85  Lava va tikukumuxaka va cele mincele leswaku va ndzi phasa,+Lava va nga fambiki hi nawu wa wena.+ 86  Swileriso swa wena hinkwaswo swa tshembeka.+Va ndzi xanisile ku nga ri na xivangelo. Oho, ndzi pfune.+ 87  Hi nkarhinyana a va ta va va ndzi lovisile emisaveni;+Kambe mina a ndzi swi tshikanga swileriso swa wena.+ 88  Ndzi londzovote ndzi hanya hi ku ya hi musa wa wena wa rirhandzu,+Leswaku ndzi ta hlayisa xitsundzuxo xa nomu wa wena.+ ל [Laʹmedh] 89  Oho Yehovha,+ hilaha ku nga riki na makumu,Rito ra wena ri tshama ematilweni.+ 90  Wena wa tshembeka eka xitukulwana xin’wana ku ya eka xitukulwana xin’wana.+Misava u yi simeke yi tiya, leswaku yi tshama hi masiku.+ 91  Swi yime ku fikela namuntlha hi ku ya hi swiboho swa wena swa vuavanyisi,+Hikuva hinkwaswo i malandza ya wena.+ 92  Loko nawu wa wena a ku nga ri nchumu lowu ndzi wu rhandzaka,+Kutani a ndzi ta va ndzi lovile eku xanisekeni ka mina.+ 93  A ndzi nge swi rivali swileriso+ swa wena hilaha ku nga riki na makumu,U ndzi londzovote ndzi hanya hikwalaho ka swona.+ 94  Ndzi wa wena. Ndzi ponise,+Hikuva ndzi lavisise swileriso swa wena.+ 95  Hikuva lavo homboloka va ndzi rindzile, leswaku va ndzi lovisa.+Ndzi tshama ndzi rhiye ndleve ku yingisa switsundzuxo swa wena.+ 96  Ndzi vone makumu ya ku hetiseka hinkwako.+Xileriso xa wena xi aname ngopfu. מ [Mem] 97  Ndzi wu rhandza swinene nawu wa wena!+Ndzi anakanya ha wona siku hinkwaro.+ 98  Xileriso xa wena xi ndzi endla ndzi tlhariha ku tlula valala va mina,+Hikuva i xa mina hilaha ku nga riki na makumu.+ 99  Ndzi kume ku twisisa lokukulu ku tlula vadyondzisi va mina hinkwavo,+Hikuva ndzi anakanyisisa hi switsundzuxo swa wena.+ 100  Ndzi tikhoma hi ku twisisa lokukulu ku tlula vakulukumba,+Hikuva ndzi hlayise swileriso swa wena.+ 101  Milenge+ ya mina ndzi yi siverile leswaku yi nga yi endleleni yin’wana ni yin’wana yo biha,Hi xikongomelo xa leswaku ndzi hlayisa rito ra wena.+ 102  A ndzi hambukanga eswibohweni swa wena swa vuavanyisi,+Hikuva wena u ndzi leterile.+ 103  Marito ya wena a ma nandziha swinene emalakeni ya mina,Ku tlula vulombe enon’wini wa mina!+ 104  Ndzi tikhoma hi ku twisisa hikwalaho ka swileriso swa wena.+Hi yona mhaka leyi ndzi vengeke ndlela yin’wana ni yin’wana ya vunwa.+ נ [Nun] 105  Rito ra wena i rivoni enengeni wa mina,+Ni ku vonakala endleleni ya mina.+ 106  Ndzi hlambanyile hi rito, ndzi ta ri hetisisa,+Leswaku ndzi hlayisa swiboho swa wena swo lulama swa vuavanyisi.+ 107  Ndzi xanisiwe ngopfu swinene.+Oho Yehovha, ndzi londzovote ndzi hanya hi ku ya hi rito ra wena.+ 108  Ndzi kombela u tsakela magandzelo ya ku tirhandzela ya nomu wa mina, Wena Yehovha,+Naswona u ndzi dyondzisa swiboho swa wena swa vuavanyisi.+ 109  Moya-xiviri wa mina wu le xandleni xa mina nkarhi hinkwawo;+Kambe nawu wa wena a ndzi wu rivalanga.+ 110  Lavo homboloka va ndzi vekele xirimbana,+Kambe a ndzi hambukanga eswilerisweni swa wena.+ 111  Ndzi teke switsundzuxo swa wena swi ri ndzhaka ya mina hilaha ku nga riki na makumu,+Hikuva swi endla mbilu ya mina yi khana.+ 112  Ndzi voyamise mbilu ya mina leswaku yi endla swileriso swa wena+Hilaha ku nga heriki, ku ya emakumu.+ ס [Saʹmekh] 113  Ndzi va vengile lava mbilu leyi nga hetisekangiki,+Kambe ndzi rhandze nawu wa wena.+ 114  U ndhawu ya mina ya ku tumbela eka yona ni xitlhangu xa mina.+Hikuva ndzi rindzele rito ra wena.+ 115  Sukani eka mina, n’wina vaendli va leswo biha,+Leswaku ndzi ta hlayisa swileriso swa Xikwembu xanga.+ 116  Ndzi seketele hi ku ya hi rito ra wena, leswaku ndzi ta hambeta ndzi hanya,+U nga ndzi khomisi tingana hikwalaho ka ntshembo wa mina.+ 117  Ndzi seketele, leswaku ndzi ta ponisiwa,+Naswona ndzi ta honolela swileriso swa wena nkarhi hinkwawo.+ 118  U va cukumetele ekule hinkwavo lava hambukaka eswilerisweni swa wena;+Hikuva vukanganyisi bya vona i mavunwa.+ 119  Hinkwavo lavo homboloka va misava u va herise ku fana ni ripambe.+Hikokwalaho ndzi rhandze switsundzuxo swa wena.+ 120  Nyama ya mina yi rhurhumerile hikwalaho ka ku ku chava;+Naswona ndzi ve ni rhumbu hikwalaho ka swiboho swa wena swa vuavanyisi.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndzi humese vuavanyisi ni ku lulama.+Oho, u nga ndzi siyi eka lava va ndzi dyelelaka!+ 122  Vana xitiyisekiso eka nandza wa wena malunghana ni leswinene.+Onge ndzi nga ka ndzi nga dyeleriwi hi lava va tikukumuxaka.+ 123  Mahlo ya mina ma navela ku ponisa ka wena+Ni rito ra wena ro lulama.+ 124  Endla eka nandza wa wena hi ku ya hi musa wa wena wa rirhandzu,+Naswona ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ 125  Ndzi nandza wa wena.+ Ndzi endle ndzi twisisa,+Leswaku ndzi ta tiva switsundzuxo swa wena.+ 126  I nkarhi wa leswaku Yehovha a teka goza.+Va tlule nawu wa wena.+ 127  Hi yona mhaka leyi ndzi rhandzeke swileriso swa wena+Ku tlula nsuku, hambi ku ri nsuku lowu tengisiweke.+ 128  Hi yona mhaka leyi ndzi languteke swileriso hinkwaswo malunghana ni swilo hinkwaswo swi ri leswi lulameke;+Ndzi yi vengile ndlela yin’wana ni yin’wana ya vunwa.+ פ [Peʼ] 129  Switsundzuxo swa wena swa hlamarisa.+Hi yona mhaka leyi moya-xiviri wa mina wu swi hlayiseke.+ 130  Ku paluxeka ka marito ya wena ku humesa ku vonakala,+Ku endla lava nga riki na ntokoto leswaku va twisisa.+ 131  Ndzi wu ahlamisile swinene nomu wa mina, leswaku ndzi hefemulela ehenhla,+Hikuva ndzi navele swileriso swa wena.+ 132  Hundzulukela eka mina u ndzi komba tintswalo,+Hi ku ya hi xiboho xa wena xa vuavanyisi eka lava va rhandzaka vito ra wena.+ 133  Simeka milenge ya mina yi tiya eritweni ra wena,+Naswona ku nga vi na nchumu wo biha lowu ndzi lawulaka.+ 134  Ndzi kutsule eka mudyeleri wihi ni wihi wa vanhu,+Ndzi ta hlayisa swileriso swa wena.+ 135  Voningisa xikandza xa wena ehenhla ka nandza wa wena,+Ndzi dyondzise swileriso swa wena.+ 136  Swinambyana swa mati swi rhelele ematihlweni ya mina+Hikwalaho ka leswi va nga wu hlayisangiki nawu wa wena.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  U lulamile, Wena Yehovha,+Ni swiboho swa wena swa vuavanyisi swi lulamile.+ 138  U vule switsundzuxo+ swa wena hi ku lulamaNi hi ku tshembeka lokukulu.+ 139  Ku hiseka ka mina ku ndzi herisile,+Hikuva swirha swa mina swi rivale marito ya mina.+ 140  Rito ra wena ri tengisiwile swinene,+Naswona nandza wa wena wa ri rhandza.+ 141  Mina a ndzi nyawuli naswona ndzi solekile.+A ndzi swi rivalanga swileriso swa wena.+ 142  Ku lulama ka wena i ku lulama loku nga riki na makumu,+Ni nawu wa wena i ntiyiso.+ 143  Maxangu ni ku nonon’hweriwa swi ndzi kumile.+A ndzi rhandza swileriso swa wena.+ 144  Ku lulama ka switsundzuxo swa wena i ka hilaha ku nga riki na makumu.+Ndzi endle ndzi twisisa, leswaku ndzi ta hambeta ndzi hanya.+ ק [Qohph] 145  Ndzi vitanile hi mbilu hinkwayo.+ Ndzi hlamule, Wena Yehovha.+Ndzi ta hlayisa swileriso swa wena.+ 146  Ndzi vitane wena. Oho ndzi ponise!+Ndzi ta hlayisa switsundzuxo swa wena.+ 147  Ndzi pfuke nimpundzu swinene hi ku vonakala ka nimixo,+ leswaku ndzi kombela ku pfuniwa.+Hikuva ndzi rindzele marito ya wena.+ 148  Mahlo ya mina a ma ri emahlweni ka ku rindza ka nivusiku,+Leswaku ndzi anakanyisisa hi rito ra wena.+ 149  Twana rito ra mina hi ku ya hi musa wa wena wa rirhandzu.+Oho Yehovha, ndzi londzovote ndzi hanya hi ku ya hi xiboho xa wena xa vuavanyisi.+ 150  Lava va hlongorisaka ku tikhoma ko biha+ va tshinele;Va ye ekule swinene ni nawu wa wena.+ 151  U le kusuhi, Wena Yehovha,+Naswona swileriso swa wena hinkwaswo i ntiyiso.+ 152  Switsundzuxo+ swa wena swin’wana ndzi swi tive khale swinene,Hikuva u swi simeke swi va swa hilaha ku nga riki na makumu.+ ר [Rehsh] 153  Vona ku xaniseka ka mina, u ndzi ponisa;+Hikuva a ndzi wu rivalanga nawu wa wena.+ 154  Kambisisa nandzu wa mina, u ndzi ponisa;+Ndzi londzovote ndzi hanya hi ku pfumelelana ni rito ra wena.+ 155  Ku ponisiwa ku le kule swinene ni lavo homboloka,+Hikuva a va swi lavisisanga swileriso swa wena.+ 156  Tintswalo ta wena ti tele, Wena Yehovha.+Ndzi londzovote ndzi hanya, hi ku ya hi swiboho swa wena swa vuavanyisi.+ 157  Vaxanisi va mina ni swirha swa mina va tele.+A ndzi hambukanga eswitsundzuxweni swa wena.+ 158  Ndzi vone lava xengaka eswiendlweni swa vona,+Ndza va nyenya, hikuva a va ri hlayisanga rito ra wena.+ 159  Vona leswaku ndzi swi rhandzile swileriso swa wena.+Oho Yehovha, ndzi londzovote ndzi hanya hi ku ya hi musa wa wena wa rirhandzu.+ 160  Mongo wa rito ra wena i ntiyiso,+Naswona xiboho xa wena xin’wana ni xin’wana xa vuavanyisi i xa hilaha ku nga riki na makumu.+ ש [Sin] kumbe [Shin] 161  Tihosana ti ndzi xanisile ku nga ri na xivangelo,+Kambe mbilu ya mina a yi chava marito ya wena.+ 162  Ndza khana hi rito ra wena+Hilaha munhu a endlaka hakona loko a phanga swo tala.+ 163  Ndzi venge mavunwa,+ ndzi hambeta ndzi ma nyenya.+Ndzi rhandze nawu wa wena.+ 164  Ndzi ku dzunise ka nkombo hi siku+Hikwalaho ka swiboho swa wena swo lulama swa vuavanyisi.+ 165  Ku rhula lokukulu i ka lava va rhandzaka nawu wa wena,+A ku na xikhunguvanyiso eka vona.+ 166  Ndzi langutele ku ponisa ka wena, Wena Yehovha,+Naswona ndzi swi endlile swileriso swa wena.+ 167  Moya-xiviri wa mina wu hlayise switsundzuxo swa wena,+Naswona ndzi swi rhandza swinene.+ 168  Ndzi hlayise swileriso swa wena ni switsundzuxo swa wena,+Hikuva tindlela ta mina hinkwato ti le mahlweni ka wena.+ ת [Taw] 169  Onge rito ra mina ra xikombelo ri nga fika emahlweni ka wena, Wena Yehovha.+Ndzi endle ndzi twisisa,+ hi ku ya hi rito ra wena. 170  Onge xikombelo xa mina xa tintswalo xi nga nghena emahlweni ka wena.+Ndzi kutsule hi ku ya hi rito ra wena.+ 171  Onge milomu ya mina yi nga vula ku dzunisa,+Hikuva u ndzi dyondzisa swileriso swa wena.+ 172  Onge ririmi ra mina ri nga yimbelela rito ra wena,+Hikuva swileriso swa wena hinkwaswo swi lulamile.+ 173  Onge voko ra wena ri nga tirha ku ndzi pfuna,+Hikuva ndzi hlawule+ swileriso swa wena. 174  Ndzi navele ku ponisa ka wena, Wena Yehovha,+Naswona nawu wa wena ndza wu rhandza.+ 175  Onge moya-xiviri wa mina wu nga hambeta wu hanya ni ku kudzunisa,+Onge swiboho swa wena swa vuavanyisi swi nga ndzi pfuna.+ 176  Ndzi tsendzeleke kukota nyimpfu leyi lahlekeke.+ Oho, lava nandza wa wena,+Hikuva a ndzi swi rivalanga swileriso swa wena.+

Tinhlamuselo ta le hansi