Tinhlayo 32:1-42

32  Kutani vana va Ruveni+ ni vana va Gadi+ a va ri ni swifuwo swo tala, entiyisweni a swi tele ngopfu. Hiloko va sungula ku vona tiko ra Yazere+ ni tiko ra Giliyadi, kutani waswivo, ndhawu yoleyo a yi ri ndhawu ya swifuwo.  Hikwalaho vana va Gadi ni vana va Ruveni va ta eka Muxe na Eliyazara lowa muprista ni le ka tindhuna ta ntshungu, va ku:  “Ataroti,+ Diboni,+ Yazere, Nimura,+ Hexiboni,+ Eliyale,+ Sebama, Nebo+ na Beyoni,+  tiko leri Yehovha a ri hluleke+ ematihlweni ya ntshungu wa Israyele i tiko ra swifuwo, naswona malandza ya wena ma ni swifuwo.”+  Va ya emahlweni va ku: “Loko hi kume tintswalo ematihlweni ya wena, tiko leri a ri nyikiwe malandza ya wena ri va ra wona. U nga hi perisi Yordani.”+  Hiloko Muxe a byela vana va Gadi ni vana va Ruveni a ku: “Xana vamakwenu va ta ya enyimpini loko n’wina mi hambeta mi tshama laha?+  Ha yini mi fanele mi tshova timbilu ta vana va Israyele leswaku va nga peleli etikweni leri Yehovha a nga ta va nyika rona hakunene?  Hi yona ndlela leyi vatata wa n’wina va endleke ha yona+ loko ndzi va rhuma va suka eKadexi-baniya+ leswaku va ya vona tiko.  Loko va tlhandlukele enkoveni wa Exikoli+ naswona va vone tiko, va tshove timbilu ta vana va Israyele leswaku va nga yi etikweni leri Yehovha a a ta va nyika rona hakunene.+ 10  Hikwalaho Yehovha u hlundzuke ngopfu esikwini rero lerova a hlambanya,+ a ku, 11  ‘Vavanuna lava humeke aEgipta ku sukela eka malembe ya 20 hi vukhale ku ya ehenhla,+ a va nge yi voni misava leyi ndzi yi hlambanyeleke Abrahama, Isaka na Yakobe,+ hikuva a va ndzi landzelanga hilaha ku heleleke, 12  handle ka Kalebe+ n’wana wa Yefune lowa Mukenizi na Yoxuwa+ n’wana wa Nuni, hikuva va landzele Yehovha hilaha ku heleleke.’ 13  Kutani ku hlundzuka ka Yehovha ku pfurhela Israyele ivi a va tsendzelekisa emananga ku ringana malembe ya 40,+ kukondza xitukulwana hinkwaxo lexi a xi endla swo biha ematihlweni ya Yehovha xi hela.+ 14  Kutani maswivo, mi yime ematshan’weni ya vatata wa n’wina tanihi ntshungu wa vanhu va vudyoho leswaku mi engetela ku hlundzuka lokukulu ka Yehovha+ ehenhla ka Israyele. 15  Loko mo tshuka mi tlhela mi nga ha n’wi landzeli,+ kunene na yena u ta tlhela a mi tshamisa nkarhi wo leha emananga,+ n’wina mi ta va mi onhele vanhu lava hinkwavo.”+ 16  Endzhaku va n’wi tshinelela va ku: “Hi pfumelele hi ma aka laha matshanga ya maribye ya mitlhambi ya swifuwo swa hina, hi akela ni vana va hina miti. 17  Kambe hina hi ta ya hi lunghekile, hi lunghekele+ nyimpi emahlweni ka vana va Israyele ku fikela loko hi va fikise endhawini ya vona, vana va hina va fanele va tshama emitini leyi nga ni marhangu va ri ekule ni xikandza xa vaaki va tiko. 18  A hi nge tlheleli etindlwini ta hina kukondza vana va Israyele va kuma ndhawu leyi nga tiko, un’wana ni un’wana a ri ni ndzhaka yakwe.+ 19  Hikuva a hi nge kumi ndzhaka swin’we na vona etlhelweni leri ra Yordani ni le ntsungeni, hikuva ndzhaka ya hina yi ta va ya hina etlhelweni ra Yordani ku ya evuhuma-dyambu.”+ 20  Hiloko Muxe a va byela a ku: “Loko mi ta endla nchumu lowu, loko mi ta hlomela nyimpi emahlweni ka Yehovha,+ 21  niloko un’wana ni un’wana wa n’wina la hlomeleke nyimpi a ta pela Yordani emahlweni ka Yehovha kukondza a hlongola valala vakwe emahlweni kakwe,+ 22  entiyisweni tiko ri hluriwa emahlweni ka Yehovha,+ naswona endzhaku ka sweswo mi vuya,+ hakunene mi ta va mi nga ri na nandzu eka Yehovha ni le ka Israyele; tiko leri ri fanele ri va ra n’wina emahlweni ka Yehovha.+ 23  Kambe loko mo ka mi nga endli hi ndlela leyi, kunene mi ta va mi dyohele Yehovha.+ Hikwalaho tivani leswaku xidyoho xa n’wina xi ta mi kuma.+ 24  Akelani vana va n’wina miti, mi akela ni mitlhambi ya n’wina matshanga hi maribye, kutani mi ta endla leswi swi humeke emilon’wini ya n’wina.”+ 25  Hiloko vana va Gadi ni vana va Ruveni va byela Muxe va ku: “Malandza ya wena ma ta endla hilaha hosi ya mina yi lerisaka hakona.+ 26  Vana va hina, vasati va hina, mitlhambi ya hina ni swifuwo swa hina hinkwaswo swi ta tshama emitini ya Giliyadi,+ 27  kambe malandza ya wena ma ta pela, un’wana ni un’wana a lunghekele nyimpi+ emahlweni ka Yehovha, hilaha hosi ya mina yi vulaka hakona.” 28  Hikwalaho Muxe a lerisa Eliyazara lowa muprista malunghana na vona na Yoxuwa n’wana wa Nuni ni tinhloko ta vatata wa tinyimba ta vana va Israyele. 29  Kutani Muxe a ku eka vona: “Loko vana va Gadi ni vana va Ruveni va pela Yordani na n’wina, un’wana ni un’wana la hlomeleke nyimpi+ emahlweni ka Yehovha, kunene tiko ri hluriwa emahlweni ka n’wina, mi fanele mi va nyika tiko ra Giliyadi ri va rifuwo ra vona.+ 30  Kambe loko va nga peli na n’wina va hlomile, va fanele va tshama exikarhi ka n’wina etikweni ra Kanana.”+ 31  Hiloko vana va Gadi ni vana va Ruveni va hlamula va ku: “Leswi Yehovha a swi byeleke malandza yakwe hi ta swi endla hi ndlela yoleyo.+ 32  Hina hi ta pela hi hlomile emahlweni ka Yehovha hi ya etikweni ra Kanana,+ naswona ndzhaka ya hina yi ta va yi ri na hina etlhelweni leri ra Yordani.”+ 33  Hiloko Muxe a va nyika, hileswaku vana va Gadi+ ni vana va Ruveni+ ni xiphemu xa nyimba ya Manase+ n’wana wa Yosefa, mfumo wa Sihoni+ hosi ya Muamori ni mfumo wa Ogo+ hosi ya Baxani, ku nga tiko leri nga ra miti leyi nga emigangeni, ni miti leyi rhendzeleke tiko. 34  Kutani vana va Gadi va aka Diboni,+ Ataroti,+ Arowere,+ 35  Atiroto-xofani, Yazere,+ Yogibeha,+ 36  Beta-nimura+ na Beta-harama,+ miti leyi nga ni marhangu+ ni matshanga ya maribye ya ntlhambi wa tinyimpfu.+ 37  Kutani vana va Ruveni va aka Hexiboni,+ Eliyale,+ Kiriyatayimi,+ 38  Nebo+ na Bali-meyoni+—mavito ya yona ma cinciwile—na Sibma; kutani va sungula ku yi vitana hi mavito ya vona vini, ku nga mavito ya miti leyi va yi akeke. 39  Vana va Makiri+ n’wana wa Manase va ya eGiliyadi va ya wu teka ni ku hlongola Vaamori lava a va ri eka wona. 40  Hikwalaho Muxe a nyiketa Giliyadi eka Makiri n’wana wa Manase, kutani a tshama eka wona.+ 41  Yayiri n’wana wa Manase a teka swimitana swa vona leswi nga mitsonga, a swi thya Havhoti-yayiri.+ 42  Noba a ya teka Kenati+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona; a sungula ku swi vitana hi vito rakwe ra Noba.

Tinhlamuselo ta le hansi