Tinhlayo 18:1-32

18  Yehovha a ya emahlweni a byela Aroni a ku: “Wena ni vana va wena ni yindlu ya tata wa wena mi ta hlamula hikwalaho ka xihoxo lexi mi hoxelaka vukwetsimelo+ ha xona, naswona wena ni vana va wena mi ta hlamula hikwalaho ka xihoxo lexi mi hoxelaka vuprista+ bya n’wina ha xona.  Tshineta nakambe vamakwenu va nyimba ya Levhi, va xivongo xa tata wa wena leswaku va ta hlanganyela na wena va ku tirhela,+ wena ni vana va wena emahlweni ka ntsonga wa Vumbhoni.+  Va fanele va endla ntirho wa vo-​na eka wena ni ntirho wa vona wa ntsonga+ hinkwawo. Ntsena va nga tshineli ekusuhi ni swingolongondzwana swa ndhawu yo kwetsima ni le alitarini, leswaku va nga fi,+ vona na n’wina.  Va fanele va hlanganisiwa na wena naswona va fanele va endla ntirho wa vona wa ntsonga wa nhlangano malunghana ni vutirheli hinkwabyo bya ntsonga, ku nga tshuki ku va ni munhu la nga mufambi, la tshinelaka eka n’wina.+  Na n’wina mi fanele mi endla ntirho wa n’wina wa ndhawu yo kwetsima+ ni ntirho wa n’wina wa alitari,+ leswaku ku nga tshuki ku va ni ku hlundzuka+ kun’wana loku welaka vana va Israyele.  Kutani waswivo, mina ndzi teke vamakwenu, Valevhi exikarhi ka vana va Israyele+ va va nyiko eka n’wina,+ va va lava nyikiweke Yehovha leswaku va endla vutirheli bya ntsonga wa nhlangano.+  Wena ni vana va wena lava u nga na vona mi ta hlayisa vuprista bya n’wina malunghana ni mhaka yin’wana ni yin’wana ya alitari ni malunghana ni leswi nga endzeni ka nguvu leyi sirhelelaka;+ n’wina mi ta tirhela.+ Ndzi ta mi nyika vuprista bya n’wina byi va vutirheli lebyi nga nyiko, munhu la nga mufambi, la tshinelaka u ta dlayiwa.”+  Yehovha a ya emahlweni a byela Aroni a ku: “Loko ku ri mina, waswivo, ndzi ku nyike leswaku u hlayisa minyikelo leyi nyikeriweke eka mina.+ Swilo hinkwaswo swo kwetsima swa vana va Israyele ndzi swi nyike wena ni vana va wena swi va xiphemu, swi va xiavelo xa hilaha ku nga riki na makumu.+  Leswi swi fanele swi va swa wena eka swilo swo kwetsima ngopfu, egandzelweni leri endliweke hi ndzilo, gandzelo hinkwaro ra vona swin’we ni gandzelo hinkwaro ra vona ra mavele+ ni gandzelo ra vona ra xidyoho+ ni gandzelo hinkwaro ra vona ra nandzu,+ leswi va nga ta swi tlherisela eka mina. I nchumu wo kwetsima ngopfu eka wena ni vana va wena. 10  U ta swi dyela endhawini yo kwetsima ngopfu.+ Vaxinuna hinkwavo va ta swi dya.+ Swi ta va nchumu wo kwetsima eka wena.+ 11  Kutani leswi i swa wena: munyikelo+ wa nyiko ya vona swin’we ni magandzelo hinkwawo lama ndziwitiwaka+ ya vana va Israyele. Ndzi ma nyike wena ni vana va wena va majaha ni va vanhwanyana lava va nga na wena,+ swi va xiavelo xa hilaha ku nga riki na makumu. Munhu un’wana ni un’wana la tengeke endlwini ya wena a nga swi dya.+ 12  “Leswinene hinkwaswo swa mafurha ni leswinene hinkwaswo swa vhinyo leyintshwa, swirhangana+ swa swona, leswi va nga ta swi nyika Yehovha ndzi ku nyike swona.+ 13  Mihandzu leyi wupfaka ku sungula ya hinkwaswo leswi nga etikweni, leyi va nga ta yi tisa eka Yehovha, yi ta va ya wena.+ Munhu un’wana ni un’wana la tengeke endlwini ya wena a nga yi dya. 14  “Xilo xin’wana ni xin’wana lexi nyikeriweke eIsrayele xi ta va xa wena.+ 15  “Swilo hinkwaswo leswi pfulaka mbeleko+ swa muxaka wun’wana ni wun’wana wa nyama, leswi va nga ta swi nyikela eka Yehovha, eka munhu ni xiharhi, swi ta va swa wena. Kambe u fanele u kutsula mativula ya vanhu;+ ni mativula ya xiharhi lexi nga tengangiki u fanele u ma kutsula.+ 16  U ta xi kutsula hi hakelo ya nkutsulo wa xona ku sukela eka n’hweti yin’we hi vukhale ku ya ehenhla, hi xuma lexi pimanyetiweke, tixikele ta silivhere ta ntlhanu hi xikele ya ndhawu yo kwetsima.+ I tigera+ ta 20. 17  Ntsena u nga tshuki u kutsula+ nkunzi ya mativula ni xinyimpfana xa xinuna xa mativula kumbe mbuti ya mativula. Swa kwetsima. U ta xuva ngati+ ya swona ealitarini, ni mafurha ya swona u ta ma mbulukisa ma va gandzelo leri endliweke hi ndzilo ri va nun’hwelo lowu phyuphyisaka eka Yehovha.+ 18  Nyama ya swona yi ta va ya wena. Ku fana ni xifuva xa gandzelo leri ndziwitiwaka ni nenge wa xinene, swi ta va swa wena.+ 19  Minyikelo+ hinkwayo yo kwetsima leyi vana va Israyele va nga ta yi nyikela eka Yehovha, ndzi yi nyike wena ni vana va wena va majaha ni va vanhwanyana lava va nga na wena, yi va xiavelo xa hilaha ku nga riki na makumu.+ I ntwanano wa munyu wa hilaha ku nga riki na makumu emahlweni ka Yehovha, eka wena ni vana va wena lava va nga na wena.”+ 20  Yehovha a ya emahlweni a byela Aroni a ku: “Etikweni ra vona a wu nge vi na ndzhaka, naswona a wu nge vi na xiavelo exikarhi ka vona.+ Mina ndzi xiavelo xa wena ni ndzhaka ya wena exikarhi ka vana va Israyele.+ 21  “Kutani eka vana va Levhi, waswivo, ndzi va nyike xiphemu xin’wana ni xin’wana xa vukhume+ eIsrayele xi va ndzhaka leyi hakelaka vutirheli lebyi va hambetaka va byi endla, vutirheli bya ntsonga wa nhlangano. 22  Vana va Israyele va nga ha tlheli va tshinela entsongeni wa nhlangano va tivangela xidyoho kutani va fa.+ 23  Valevhi va fanele va ya emahlweni ni vutirheli bya ntsonga wa nhlangano, hi vona va faneleke va hlamula hikwalaho ka xihoxo xa vona.+ I nawu wa hilaha ku nga riki na makumu eswitukulwaneni swa n’wina leswaku exikarhi ka vana va Israyele va nga tshuki va va ni ndzhaka.+ 24  Hikuva xiphemu xa vukhume xa vana va Israyele lexi va nga ta xi nyikela eka Yehovha xi va munyikelo, ndzi xi nyike Valevhi leswaku xi va ndzhaka ya vona. Hi yona mhaka leyi ndzi va byeleke ndzi ku, ‘Va nga tshuki va va ni ndzhaka exikarhi ka vana va Israyele.’”+ 25  Kutani Yehovha a byela Muxe a ku: 26  “U ta byela Valevhi u ku eka vona, ‘Eka vana va Israyele mi ta amukela xiphemu xa vukhume lexi ndzi mi nyikeke xona xi huma eka vona, xi va ndzhaka+ ya n’wina, kutani mi fanele mi nyikela eka xona xiphemu xa vukhume xa xiphemu xa vukhume,+ xi va munyikelo eka Yehovha. 27  Kutani xi ta hlayiwa xi ri munyikelo wa n’wina, ku fana ni mavele ya le xivuyeni+ ni ku fana ni vhinya yo tala kumbe mafurha yo tala, leswi humaka exikamelweni. 28  Hi ndlela leyi na n’wina mi ta nyikela munyikelo eka Yehovha wu huma eka swiphemu hinkwaswo swa n’wina swa vukhume leswi mi nga ta swi amukela swi huma eka vana va Israyele, kutani eka swona mi fanele mi nyikela munyikelo wa Yehovha eka Aroni lowa muprista. 29  Mi ta nyikela munyikelo wa muxaka wun’wana ni wun’wana eka Yehovha wu huma eka tinyiko hinkwato leti mi nyikiwaka tona, wu va lowunene ku tlula hinkwawo,+ wu va nchumu wo kwetsima lowu humaka eka vona.’ 30  “U fanele u va byela u ku, ‘Loko mi nyikela lowunene ngopfu,+ kunene wu ta hlayiwa wu ri ntshovelo wa le xivuyeni naswona wu ri vhinyo yo tala kumbe mafurha yo tala eka Valevhi, leswi humaka exikamelweni. 31  Mi ta swi dyela endhawini yin’wana ni yin’wana, n’wina ni va mindyangu ya n’wina, hikuva i hakelo ya n’wina leyi hakelaka vutirheli bya n’wina entsongeni wa nhlangano.+ 32  Kutani mi nga tivangeli xidyoho eka wona loko mi nyikela lowunene ngopfu, mi nga tshuki mi nyamisa swilo swo kwetsima swa vana va Israyele, leswaku mi nga fi.’”+

Tinhlamuselo ta le hansi