Nhlavutelo 18:1-24

18  Endzhaku ka swilo leswi ndzi vona ntsumi yin’wana yi xika hi le tilweni, yi ri ni matimba+ lamakulu; kutani misava yi voningiwa hi ku vangama+ ka yona.  Kavaloko yi huwelela hi rito+ ra matimba, yi ku: “U wile! Babilona Lonkulu u wile,+ u hundzuke vutshamo bya madimona ni kaya ra mimoya+ hinkwayo leyi nga basangiki ni kaya ra tinyenyana+ hinkwato leti nga basangiki ni leti vengiwaka!  Hikuva matiko hinkwawo ma nwisiwe+ vhinyo ya vukarhi bya vumbhisa byakwe, naswona tihosi ta misava ti endle vumbhisa+ na yena, ni vaxavisi+ lava famba-fambaka va misava va fuwisiwe hi vukulu bya vulovolovo+ byakwe byo pfumala tingana.”  Kutani ndzi twa rito rin’wana ri huma etilweni ri ku: “Humani eka yena, vanhu+ va mina, loko mi nga lavi ku hlanganyela na yena eswidyohweni+ swa yena, ni loko mi nga lavi ku amukela xiphemu xa makhombo ya yena.  Hikuva swidyoho swa yena swi tlhandlekelane ku ya fika ehenhla etilweni,+ naswona Xikwembu xi tsundzuke+ swiendlo swa yena swa ku kala vululami.  N’wi nyikeni hilaha a nyikeke+ hakona, naswona eka yena endlani hi mpimo lowu andzisiweke kambirhi, ina, hi nhlayo leyi andzisiweke kambirhi ya swilo leswi a swi endleke;+ exinwelweni+ lexi a chelaka mpfangano eka xona, n’wi+ cheleleni mpfangano hi mpimo lowu andzisiweke kambirhi.+  Mpimo lowu a tivangamiseke ni ku hanya ha wona evulovoloveni byo pfumala tingana, n’wi xaniseni mi n’wi kolorisa+ hi mpimo wa kona. Hikuva embilwini ya yena u tshamela ku vula a ku, ‘Ndzi tshama ndzi ri hosi ya xisati,+ a ndzi noni,+ naswona a ndzi nge pfuki ndzi kolorile.’+  Hi yona mhaka leyi makhombo+ ya yena ma nga ta n’wi fikela hi siku rin’we, rifu ni ku kolola ni ndlala, naswona u ta hisiwa hi ndzilo+ a hela, hikuva Yehovha Xikwembu, la n’wi avanyiseke, u ni matimba.+  “Kutani tihosi+ ta misava leti endleke vumbhisa na yena ni ku hanya hi vulovolovo byo pfumala tingana ti ta n’wi rila, ti tiba hi gome hikwalaho ka yena,+ loko ti languta musi+ wa ku tshwa ka yena, 10  ti yime ekule hikwalaho ko chava ku xaniseka kakwe, ti ku,+ ‘Khombo, khombo, eka wena muti+ lowukulu, wena Babilona muti wa matimba, hikuva ku avanyisiwa ka wena ku fike+ hi nkarhi wun’we!’ 11  “Nakambe, vaxavisi+ lava famba-fambaka va misava va n’wi rila naswona va kolola ha yena,+ hikuva a ka ha ri na munhu la tamaka a xava nhundzu ya vona leyi teleke, 12  nhundzu+ yo tala ya nsuku ni silivhere ni ribye ra risima ni tiperela ni tinguvu ta ntsembyana wa risima ni ta xivunguvungu ni ta silika ni ta ribungu; ni hinkwaswo swa ntsandza wa risuna ni mixaka hinkwayo ya swilo swa timhondzo ta tindlopfu ni mixaka hinkwayo ya swilo swa ntsandza wa risima ngopfu ni ya koporo ni ya nsimbi ni ya mavula;+ 13  na yona sinamoni ni xilungi xa le Indiya ni murhi wa risuna ni mafurha yo nun’hwela ni makha ni vhinyo ni mafurha ya mutlhwari ni mapa lamanene ni koroni ni tihomu ni tinyimpfu, ni tihanci ni tigolonyi ni mahlonga ni mimoya-xiviri+ leyi nga vanhu. 14  Ina, mihandzu leyinene leyi moya-xiviri wa wena a wu yi navela+ yi sukile eka wena, ni swilo leswi rhandzekaka hinkwaswo ni swilo swo vangama swi ku loverile, naswona vanhu a va nge he pfuki va swi kumile.+ 15  “Vaxavisi+ lava famba-fambaka va swilo leswi, lava fuwisiweke hi yena, va ta yima ekule hi ku chava ku xaniseka kakwe naswona va ta rila va kolola,+ 16  va ku, ‘Khombo, khombo—muti+ lowukulu, lowu ambaleke nguvu ya ntsembyana wa risima ni ya xivunguvungu ni ya ribungu, ni ku hlovisiwa ngopfu hi swin’wetsin’wetsi swa nsuku ni ribye ra risima ni perela,+ 17  hikuva rifuwo lerikulu swonghasi ri lovisiwile+ hi nkarhi wun’we!’ “Ni valawuri hinkwavo va swikepe ni vanhu hinkwavo lava endzaka kun’wana ni kun’wana+ hi swikepe, ni vatluti ni hinkwavo lava tihanyisaka hi lwandle, va yimela ekule+ 18  va huwelela va langute musi wa ku tshwa ka yena, va ku, ‘Hi wihi muti lowu fanaka ni muti lowu lowukulu?’+ 19  Kutani va tichela ritshuri etinhlokweni+ va huwelela, va rila va kolola,+ va ku, ‘Khombo, khombo—muti lowukulu, lowu hinkwavo lava nga ni swikepe elwandle+ va fuweke+ hikwalaho ka vukosi bya wona, hikuva wu lovisiwe+ hi nkarhi wun’we!’ 20  “Tsaka ha wona, Wena tilo,+ na n’wina vakwetsimi+ na n’wina vaapostola+ na n’wina vaprofeta, hikuva Xikwembu xi mi avanyisele wona xi humesa nxupulo!”+ 21  Kavaloko ntsumi ya matimba yi tlakula ribye ro fana ni ribye lerikulu ro sila+ kutani yi ri lahlela elwandle,+ yi ku: “Babilona muti lowukulu wu ta cukumetisiwa xisweswo hi xihatla, wu lahleriwa ehansi, kutani a wu nge he kumiwi nakambe.+ 22  Naswona mpfumawulo wa vayimbeleri lava fambisanaka ni haripa ni wa swiyimbeleri ni wa vachayi va switiringo ni wa vayimbi va timhalamhala a wu nge he twakali eka wena nakambe,+ ku hava la tivaka ntirho wihi ni wihi la nga ta pfuka a kumekile eka wena nakambe, naswona ku hava mpfumawulo wa ribye ro sila lowu nga ta pfuka wu twakarile eka wena nakambe, 23  ku hava ku vonakala ka rivoni loku nga ta pfuka ku voningile eka wena nakambe, naswona ku hava rito ra muteki ni ra mutekiwa leri nga ta tshuka ri twakarile eka wena nakambe;+ hikuva vaxavisi+ va wena lava famba-fambaka a va ri vanhu+ va swiyimo swa le henhla va misava, hikuva matiko hinkwawo ma xisiwile hi swiendlo swa vungoma+ bya wena. 24  Ina, eka wona ku kumiwe ngati+ ya vaprofeta+ ni ya vakwetsimi+ ni ya hinkwavo lava dlayiweke emisaveni.”+

Tinhlamuselo ta le hansi