Nehemiya 7:1-73

7  Hi ku hatlisa loko rirhangu ri pfuxiwile,+ xikan’we-kan’we hiloko mina ndzi yimisa tinyangwa.+ Hiloko ku hlawuriwa varindzi va tinyangwa+ ni vayimbeleri+ ni Valevhi.+  Kutani ndzi veka Hanane+ makwerhu na Hananiya lowa hosana ya le Khokholweni+ leswaku va lawula Yerusalema, hikuva a a ri munhu wo tshembeka+ ni la chavaka+ Xikwembu xa ntiyiso ku tlula van’wana vo tala.  Hiloko ndzi ku eka vona: “Tinyangwa+ ta Yerusalema ti nga pfuriwi kukondza dyambu ri hisa; loko va ri ekusuhi, va fanele va pfala tinyangwa va tlhela va ti lotlela.+ Va veka varindzi va vaaki va Yerusalema, ha un’we exivandleni xakwe xa ku rindza, ni un’wana ni un’wana emahlweni ka yindlu yakwe.”+  Sweswi muti a wu anamile wu tlhela wu va wukulu, a ku ri ni vanhu vatsongo endzeni ka wona,+ a ku nga akiwanga tindlu.  Kambe Xikwembu xanga xi swi veka embilwini+ yanga leswaku ndzi hlengeleta vanhu lava va nga exiyin’weni xa le henhla ni vafumi lava nga khomela leswaku va tsarisiwa hi ku ya hi swivongo.+ Hiloko ndzi kuma buku leyi tsariweke+ hi ku ya hi swivongo swa lava va teke ku sungula, ndzi kuma ku tsariwe leswi eka yona:  Lava i vana va muganga lowu nga ehansi ka vulawuri bya hosi,+ lava va humeke evukhumbini+ bya vanhu lava yisiweke eku bohiweni, lava Nebukadnetsara+ hosi ya Babilona a va yiseke eku bohiweni,+ endzhaku a va tlherisela eYerusalema ni le Yuda, ha un’we emutini wa ka vona;+  lava va fikeke na Zerubabele,+ Yexuwa,+ Nehemiya, Azariya, Rhamiya, Nahamani, Mordekayi,+ Bilixani, Misperete, Bigivhayi, Nehumi na Bhana. Nhlayo ya vavanuna va Israyele:  Vana va Paroxi,+ 2 172;  vana va Xefatiya,+ 372; 10  vana va Arha,+ 652; 11  vana va Pahata-mowabu,+ va vana va Yexuwa na Yowabu,+ 2 818; 12  vana va Elami,+ 1 254; 13  vana va Zatu,+ 845; 14  vana va Zakayi,+ 760; 15  vana va Binuyi,+ 648; 16  vana va Bebayi,+ 628; 17  vana va Azigadi,+ 2 322; 18  vana va Adonikamu,+ 667; 19  vana va Bigivhayi,+ 2 067; 20  vana va Adini,+ 655; 21  vana va Atere,+ va Hezekiya, 98; 22  vana va Haxumu,+ 328; 23  vana va Bezayi,+ 324; 24  vana va Harifi,+ 112; 25  vana va Gibiyoni,+ 95; 26  vavanuna va Betlehema+ na Netofa,+ 188; 27  vavanuna va Anathoti,+ 128; 28  vavanuna va Beta-azamavhete,+ 42; 29  vavanuna va Kiriyati-yeyarimi,+ Kefira+ na Beroti,+ 743; 30  vavanuna va Rhama+ na Geba,+ 621; 31  vavanuna va Mikimasi,+ 122; 32  vavanuna va Bethele+ na Ayi,+ 123; 33  vavanuna va Nebo lowun’wana,+ 52; 34  vana va Elami lowun’wana,+ 1 254; 35  vana va Harimi,+ 320; 36  vana va Yeriko,+ 345; 37  vana va Lodi,+ Hadida+ na Ono,+ 721; 38  vana va Sena,+ 3 930. 39  Vaprista: Vana va Yedaya+ va yindlu ya Yexuwa, 973; 40  vana va Imere,+ 1 052; 41  vana va Paxahuru,+ 1 247; 42  vana va Harimi,+ 1 017. 43  Valevhi: Vana va Yexuwa, wa Kadimiyele,+ va vana va Hodevha,+ 74. 44  Vayimbeleri,+ vana va Asafa,+ 148. 45  Varindzi va le nyangweni,+ vana va Xalumu,+ vana va Atere, vana va Talimoni,+ vana va Akubu,+ vana va Hatita, vana va Xobayi,+ 138. 46  Vanethinimi:+ Vana va Ziha, vana va Hasufa, vana va Tabawoto,+ 47  vana va Kerosi, vana va Siya, vana va Padoni,+ 48  vana va Lebana, vana va Hagaba,+ vana va Salmayi, 49  vana va Hanani,+ vana va Gidele, vana va Gahara, 50  vana va Reyaya,+ vana va Resini,+ vana va Nekoda, 51  vana va Gazamu, vana va Uza, vana va Pasiya, 52  vana va Besayi,+ vana va Mewunimi, vana va Nefuxesimi,+ 53  vana va Bakibuku, vana va Hakufa, vana va Harahuru,+ 54  vana va Basiliti, vana va Mehida, vana va Harixa,+ 55  vana va Barikosi, vana va Sisera, vana va Tema,+ 56  vana va Neziya, vana va Hatifa.+ 57  Vana va malandza ya Solomoni:+ Vana va Sotayi, vana va Sofereti, vana va Perida,+ 58  vana va Yala, vana va Darikoni, vana va Gidele,+ 59  vana va Xefatiya, vana va Hatila, vana va Pokereti-hazebayimi, vana va Amoni.+ 60  Vanethinimi+ hinkwavo ni vana va malandza ya Solomoni a va ri 392. 61  Lava hi vona lava va tlhandlukeke va huma eTela-mela, Tela-haraxa, Keruba, Adoni na Imere,+ a va nga yi tivi yindlu ya vatata wa vona ni masungulo ya vona, loko va ri va Israyele kumbe e-e: 62  vana va Delaya, vana va Tobiya, vana va Nekoda,+ 642. 63  Eka vaprista:+ vana va Habayiya, vana va Hakozi,+ vana va Barizilayi,+ loyi a tekeke nsati eka vana va Barizilayi+ lowa le Giliyadi, kutani a vitaniwa hi vito ra vona. 64  Lava hi vona lava va laveke lomu va tsarisiweke kona, leswaku va kuma swivongo swa vona erivaleni, kambe a ku kumiwanga,+ lerova va funghiwe va ri lava nyamisiweke eka vuprista.+ 65  Kutani loyi a nga Mutirixata+ a va byela leswaku va nga dyi+ eka swilo leswi kwetsimaka swinene kukondza muprista a suka a yima a ri ni Urimi+ ni Thumimi.+ 66  Nhlengeletano hinkwayo yi ri ntlawa wun’we a ku ri vanhu va 42 360,+ 67  ku nga hlayiwi mahlonga+ ya vona ya xinuna ni ya xisati, lawa a ma ri 7 337;+ naswona a va ri ni vayimbeleri va xinuna+ ni vayimbeleri va xisati+ va 245. [ 68  Tihanci ta vona a ti ri 736, timeyila ta vona a ti ri 245.]+ 69  Tikamela a ti ri 435. Timbhongolo+ a ti ri 6 720.+ 70  A ku ri ni xiphemu xa varhangeri+ va tindlu ta vatatana+ lava va nyikeke ntirho.+ Loyi a nga Mutirixata+ a nyika mutameri wa xuma, nsuku wa tidrakma ta 1 000, minkambana ya 50, tinguvu to leha ta vaprista ta 530.+ 71  A ku ri ni varhangeri van’wana va tindlu ta vatatana lava va nyikeke mutameri wa xuma xa ntirho nsuku wa tidrakma ta 20 000 ni timayina ta silivhere ta 2 200.+ 72  Leswi lava van’wana hinkwavo va swi humeseke a ku ri nsuku wa tidrakma ta 20 000 ni timayina ta silivhere ta 2 000 ni tinguvu to leha ta vaprista ta 67. 73  Kutani vaprista+ ni Valevhi ni varindzi va tinyangwa ni vayimbeleri+ ni vanhu van’wana ni Vanethinimi+ ni tiko hinkwaro ra Israyele va tshama emitini ya vona.+ Loko n’hweti ya vunkombo yi fika,+ vana va Israyele a va ri emitini ya vona.+

Tinhlamuselo ta le hansi