Nehemiya 11:1-36

11  Kutani tihosana+ ta vanhu a ti tshama eYerusalema;+ kasi loko ku ri vanhu lavan’wana hinkwavo, va hoxa vuhlolotwana+ leswaku va tisa un’we eka va khume a ta tshama eYerusalema, emutini wo kwetsima,+ swiphemu leswin’wana swa kaye emitini yin’wana.  Ku tlula kwalaho, vanhu va katekisa+ vanhu lavan’wana hinkwavo lava tinyiketeleke hi ku tirhandzela+ ku ya tshama eYerusalema.  Lava i varhangeri va miganga+ lava nga ehansi ka vulawuri bya hosi lava a va tshama eYerusalema;+ kambe a va tshama emitini ya Yuda, ha un’we endhawini yakwe, emitini ya vona,+ Israyele,+ vaprista+ ni Valevhi+ ni Vanethinimi+ ni vana va malandza ya Solomoni.+  Ni le Yerusalema a ku tshama vana van’wana va Yuda ni vana van’wana va Benjamini.+ Eka vana va Yuda a ku ri na Ataya n’wana wa Uzhiya, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Amariya, n’wana wa Xefatiya, n’wana wa Mahalalele wa vana va Faresi;+  na Maseya n’wana wa Baruku, n’wana wa Kolihoze, n’wana wa Hazaya, n’wana wa Adaya, n’wana wa Yowaribi, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Musala.  Vana va Faresi hinkwavo lava a va tshama eYerusalema a va ri 468, vavanuna lava va fanelekaka.  Lava a ku ri vana va Benjamini:+ Sallu n’wana wa Mexulama,+ n’wana wa Yowede, n’wana wa Pedaya, n’wana wa Kolaya, n’wana wa Maseya, n’wana wa Itiyele, n’wana wa Yexaya;  endzhaku ka yena Gabayi na Salayi, 928;  na Yuwele n’wana wa Zikiri, mulanguteri wa vona, na Yuda n’wana wa Hasenuwa loyi a a ri mulanguteri wa vumbirhi wa muti. 10  Eka vaprista: Yedaya n’wana wa Yowaribi,+ Yakini,+ 11  Seraya n’wana wa Hilkiya, n’wana wa Mexulama,+ n’wana wa Sadoki,+ n’wana wa Merayoto, n’wana wa Ahithuba,+ murhangeri wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso; 12  ni vamakwavo lava a va endla ntirho wa yindlu,+ 822; na Adaya n’wana wa Yerohamu,+ n’wana wa Pelaliya, n’wana wa Amuzi, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Paxahuru,+ n’wana wa Malikiya,+ 13  ni vamakwavo, varhangeri va tindlu ta vatatana,+ 242, na Amaxayi n’wana wa Azarele, n’wana wa Ahazayi, n’wana wa Mexilemoti, n’wana wa Imere, 14  ni vamakwavo, vavanuna va matimba, tinghwazi,+ 128, a ku ri ni mulanguteri+ wa vona, Zabadiyele n’wana wa lavakulu. 15  Eka Valevhi:+ Xemaya n’wana wa Haxubu, n’wana wa Azirikamu, n’wana wa Haxabiya,+ n’wana wa Buni, 16  na Xabetayi+ na Yozabadi,+ varhangeri va Valevhi, lava a va langutela ntirho wa le handle ka yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso; 17  na Mataniya+ n’wana wa Mikiya, n’wana wa Zabidi, n’wana wa Asafa,+ mufambisi wa vuyimbeleri bya ku dzunisa,+ u endle xikhongelo+ xa ku dzunisa, na Bakibukiya a a ri wa vumbirhi ehenhla ka vamakwavo, na Abida n’wana wa Xamuwa, n’wana wa Galala,+ n’wana wa Yedutani.+ 18  Valevhi hinkwavo a va ri 284 emutini wo kwetsima.+ 19  Varindzi va tinyangwa+ a ku ri Akubu, Talimoni+ ni vamakwavo lava a va rindza tinyangwa,+ va ri 172. 20  Kutani tiko ra Israyele hinkwaro, eka vaprista ni le ka Valevhi, hinkwavo a va ri entsungeni lowun’wana wa Yuda, ha un’we endzhakeni yakwe.+ 21  Vanethinimi+ a va tshama eOfeli;+ na Ziha na Gixipa a va langutela Vanethinimi. 22  Kutani mulanguteri+ wa Valevhi eYerusalema a ku ri Uzi n’wana wa Bani, n’wana wa Haxabiya, n’wana wa Mataniya,+ n’wana wa Mika,+ n’wana wa Asafa,+ vayimbeleri,+ malunghana ni ntirho wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso. 23  Hikuva a ku ri ni xileriso xa hosi malunghana na vona,+ naswona a ku ri ni lunghiselelo leri vekiweke ra vayimbeleri hilaha siku ha rin’we a ri lava hakona.+ 24  Kutani Petahiya n’wana wa Mexezabele wa vana va Zara, n’wana wa Yuda a a ri etlhelo ka hosi malunghana ni mhaka yin’wana ni yin’wana ya vanhu. 25  Loko ku ri eswimitanini+ leswi a swi ri etindhawini ta vona, a ku ri ni vana van’wana va Yuda lava a va tshama eKiriyati-aba+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona ni le Diboni ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona ni le Yekabusiyele+ ni swimitana swa wona, 26  ni le Yexuwa ni le Mulada+ ni le Beta-pelete+ 27  ni le Hasara-xuwala+ ni le Bera-xeba+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona 28  ni le Sikilaga+ ni le Mikona ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona 29  ni le Eni-rimoni+ ni le Sora+ ni le Yaramutu,+ 30  Zanowa,+ Adulamu+ ni swimitana swa wona, Lakixi+ ni masimu ya wona, Azeka+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona. Kutani va dzima mixaxa eBera-xeba ku ya fika eHinomu.+ 31  Vana va Benjamini a va sukela eGeba,+ eMikimaxi+ ni le Ayiya+ ni le Bethele+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, 32  Anathoti,+ Nobo,+ Ananaya, 33  Hasora, Rhama,+ Gitayimi,+ 34  Hadida, Seboyimi, Nebalata, 35  Lodi+ na Ono,+ nkova wa lava tivaka ntirho wa mavoko. 36  Eka Valevhi, a ku ri ni mintlawa ya Yuda leyi a yi ri ya Benjamini.

Tinhlamuselo ta le hansi