Nehemiya 10:1-39

10  Kutani lava va ri tiyiseke hi xilemo+ a ku ri: Nehemiya+ loyi a nga Mutirixata,+ n’wana wa Hakaliya,+ Na Sedekiyasi,  Seraya,+ Azariya, Yeremiya,  Paxahuru, Amariya, Malikiya,  Hatuxi, Xebaniya, Maluka,  Harimi,+ Meremoto, Obadiya,  Daniyele,+ Ginetoni, Baruku,  Mexulama, Abiya, Miyamini,  Masiya, Biligayi na Xemaya, lava a ku ri vaprista.  Ni Valevhi: Yexuwa+ n’wana wa Azaniya, Binuyi wa va-​na va Henadada,+ Kadimiyele 10  ni vamakwavo Xebaniya,+ Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanani, 11  Mika, Rehobo, Haxabiya, 12  Zakuru, Xerebiya,+ Xebaniya, 13  Hodiya, Bani na Beninu. 14  Varhangeri va vanhu: Paroxi, Pahata-mowabu,+ Elami, Zatu, Bani, 15  Buni, Azigadi, Bebayi, 16  Adoniya, Bigivhayi, Adini, 17  Atere, Hezekiya, Azuri, 18  Hodiya, Haxumu, Bezayi, 19  Harifi, Anathoti, Nebayi, 20  Magipiyaxi, Mexulama, Heziri, 21  Mexezabele, Sadoki, Yaduwa, 22  Pelatiya, Hanani, Anaya, 23  Hoxeya, Hananiya, Haxubu, 24  Halohexe, Piliha, Xobeki, 25  Rehumi, Haxabina, Maseya, 26  na Ahiya, Hanani, Anani, 27  Maluka, Harimi, Bhana. 28  Loko ku ri vanhu lava van’wana hinkwavo, vaprista,+ Valevhi,+ varindzi va nyangwa,+ vayimbeleri,+ Vanethinimi,+ ni un’wana ni un’wana la tihambanisaka ni vanhu va tiko+ leswaku a yingisa nawu+ wa Xikwembu xa ntiyiso, vasati va vona, vana va vona va majaha ni va vanhwanyana, ni un’wana ni un’wana la nga ni vutivi ni ku twisisa,+ 29  a va namarhele vamakwavo,+ lavakulu va vona,+ va nghena exibohweni xa ku lulameriwa hi ndzhukano+ ni xihlambanyo,+ leswaku va famba hi ku landza nawu wa Xikwembu xa ntiyiso, lowu nyiketiweke hi voko ra Muxe nandza wa Xikwembu xa ntiyiso,+ ku hlayisa+ ni ku endla swileriso hinkwaswo swa Yehovha Hosi+ ya hina ni swiboho swa yena swa vuavanyisi ni swileriso swakwe;+ 30  nileswaku hi nga nyiketi vana va hina va vanhwanyana eka vanhu va tiko, ni vana va vona va vanhwanyana hi nga va tekeli vana va hina va majaha.+ 31  Loko ku ri vanhu va tiko+ lava a va tisa swixavisiwa ni koroni ya muxaka wun’wana ni wun’wana hi siku ra savata leswaku va yi xavisa, hi nga tshuki hi teka nchumu eka vona hi siku ra savata+ kumbe hi siku ro kwetsima,+ hi fanele hi tshika lembe ra vunkombo+ ni nandzu wa voko rin’wana ni rin’wana.+ 32  Nakambe, hi sindzise swileriso ehenhla ka hina, ha un’we wa hina, vunharhu bya xikele lembe ni lembe leswaku swi va entirhweni wa yindlu ya Xikwembu xa hina,+ 33  swa swinkwa swo tlhandlekelana+ ni gandzelo ra mavele+ ra nkarhi hinkwawo ni gandzelo ro hisiwa ra nkarhi hinkwawo ra tisavata,+ ku thwasa ka n’weti,+ minkhuvo leyi hlawuriweke+ ni swilo swo kwetsima+ ni magandzelo ya xidyoho+ lawa ma kombelelaka Israyele ku rivaleriwa ni ntirho hinkwawo wa yindlu ya Xikwembu xa hina.+ 34  Hi tlhele hi hoxa vuhlolotwana+ malunghana ni nyandza ya tihunyi+ leyi vaprista, Valevhi ni vanhu a va fanele va yi tisa endlwini ya Xikwembu xa hina, hi tindlu ta vatatana, hi minkarhi leyi vekiweke, lembe ni lembe, ku yi hisa ealitarini ya Yehovha Xikwembu xa hina,+ hi ku landza leswi tsariweke enawini;+ 35  ni ku tisa mihandzu leyi wupfeke ku sungula, ya misava+ ya hina ni mihandzu hinkwayo leyi wupfeke ku sungula ya mirhi ya mixaka hinkwayo,+ lembe ni lembe, endlwini ya Yehovha; 36  ni mativula+ ya vana va hina ni ya swifuwo swa hina,+ hi ku landza leswi tsariweke enawini,+ ni mativula ya mintlhambi ya tihomu ni mintlhambi ya tinyimpfu,+ leswaku swi tisiwa endlwini ya Xikwembu xa hina, eka vaprista lava a va tirhela endlwini ya Xikwembu xa hina.+ 37  Ni swirhangana swa swakudya+ swa hina leswi nga nyawuriki ni minyikelo+ ya hina ni mihandzu ya mirhi ya mixaka hinkwayo,+ vhinyo leyintshwa+ ni mafurha+ hi fanele hi swi tisa eka vaprista eholweni yo dyela+ eka yona ya yindlu ya Xikwembu xa hina, ni vukhume lebyi humaka emisaveni ya hina byi ya eka Valevhi,+ tanihi leswi Valevhi, ku nga vona lava va amukelaka vukhume emitini hinkwayo leyi hi yi rimaka. 38  Kutani muprista, n’wana wa Aroni, u fanele a va ni Valevhi, loko Valevhi va amukela vukhume; Valevhi va fanele va nyikela vukhume bya vukhume endlwini ya Xikwembu+ xa hina etiholweni to dyela+ eka tona ta yindlu ya mphakelo. 39  Hikuva vana va Israyele ni vana va Valevhi va fanele va tisa munyikelo+ wa mavele, vhinyo leyintshwa+ ni mafurha etiholweni to dyela eka tona, kwalaho hi laha ku nga ni swingolongondzwana swa vukwetsimelo ni vaprista lava a va tirhela,+ ni varindzi va tinyangwa+ ni vayimbeleri;+ a hi fanelanga hi honisa yindlu ya Xikwembu xa hina.+

Tinhlamuselo ta le hansi