Nahume 3:1-19

3  Khombo eka muti lowu halataka ngati.+ Hinkwawo wu tele vuxisi ni ku kanganyisa. Lexi xi khomiweke a xi suki!  Ku ni mpfumawulo wa nkharisa+ ni mpfumawulo wa ku ketlaketla ka vhilwa, ni hanci leyi tsutsumaka ni kalichi leyi tlula-tlulaka.+  Mugadi wa hanci loyi a yi gadeke, ni ku hatima ka banga, ni rihati ra fumu,+ ni vunyingi lebyi dlayiweke, ni mintsumbu yo tala swinene; mintsumbu a yi heli. Va tshamela ku khunguvanyeka exikarhi ka mintsumbu ya vona;  hikwalaho ka vunghwavava byo tala bya nghwavava,+ leyi kokaka mahlo hi vuxongi, wansati la nga mutshila wa vuloyi, loyi a yengaka matiko hi vunghwavava byakwe ni mindyangu hi vuloyi byakwe.+  “Waswivo! Ndzi lwa na wena,”+ ku vula Yehovha wa mavuthu, “madziva lawa ma ku funengeteke ndzi ta ma veka exikandzeni xa wena, ndzi ta endla leswaku matiko ma vona vuhava bya wena,+ ni mimfumo yi vona tingana ta wena.  Ndzi ta lahlela swilo leswi nyenyetsaka eka wena,+ ndzi ta ku endla u nyangatsa; ndzi ta ku veka u va xivono xo hlamarisa.+  Hikwalaho mani na mani loyi a ku vonaka u ta ku balekela,+ kunene u ta vula a ku, ‘Ninivha u phanghiwile! I mani loyi a nga ta wu tshandzisa?’ Xana ndzi ta va lava kwihi lava va nga ta ku chavelela?  Xana wena wa antswa eka No-amoni,+ loyi a a tshama ekusuhi ni misele ya Nayili?+ A a rhendzeriwe hi mati, rifuwo rakwe a ku ri lwandle, loyi rirhangu rakwe a ri sukela elwandle.  Etiyopiya a a ri matimba yakwe hinkwawo, na Egipta;+ naswona a a nga pimiwanga. Putu ni Valibiya va ku pfunile.+ 10  Na yena a a fanele ku ya evukhumbini; u yile evukhumbini.+ Vana va yena va fayeteriwile emasungulweni ya switarata hinkwaswo;+ naswona vavanuna va yena lava vangamisiwaka va n’wi hoxele vuhlolotwana,+ naswona vanhu va yena hinkwavo lavakulu va bohiwe hi tinsimbi.+ 11  “Na wena u ta dakwa;+ u ta va nchumu lowu fihliweke.+ Wena u ta lava khokholo eka nala wa wena.+ 12  Tindhawu ta wena hinkwato leti tiyisiweke ti fana ni minkuwa leyi nga ni mihandzu leyi wupfeke ku sungula, leyi loko yo hlakahliwa, kunene yi nga ta wela enon’wini wa loyi a dyaka.+ 13  “Waswivo! Vanhu va wena i vavasati exikarhi ka wena.+ Kunene tinyangwa ta tiko ra wena ti fanele ti pfuleriwa valala va wena. Kunene ndzilo wu ta lovisa swigogo swa wena.+ 14  Kelela mati yo rhendzela ha wona.+ Tiyisa tindhawu ta wena leti tiyisiweke.+ Nghena endzhopeni, u kandziyela vumba; khoma foromo ya xitina. 15  Hambi ku ri kwalaho ndzilo wu ta ku lovisa. Banga ri ta ku tsema.+ Ri ta ku lovisa ku fana ni swijajana.+ Endla nhlayo ya wena yi va leyikulu ku fana ni swijajana; endla nhlayo ya wena yi va leyikulu ku fana ni tinjiya. 16  U andzise vaxavisi va wena ku tlula tinyeleti ta matilo.+ “Loko ku ri swijajana, entiyisweni swa dzuvula; kutani swi haha. 17  Vavanuna va wena lava rindzaka va fana ni tinjiya, ni tindhuna ta wena leti komutelaka ti fana ni ndzeyana ya tinjiya. Va tshame ematshangeni ya maribye hi siku ro titimela. Kutaku loko dyambu ri voninga, kunene va baleka; ndhawu ya vona a yi tiviwi lomu yi nga kona.+ 18  “Varisi va wena va khudzehela,+ Wena hosi ya Asiriya; vanhu va wena lavakulu va tshama etindhawini ta vona.+ Vanhu va wena va hangalasiwe ehenhla ka tintshava, a ku na munhu loyi a va hlengeletaka.+ 19  Ku wisa a ku kona emaxangwini ya wena. Mbanga ya wena a yi tshunguleki.+ Hinkwavo lava va twaka xiviko malunghana na wena, kunene va ta ku phokotelela mavoko;+ hikuva i mani loyi vubihi bya wena byi nga hundzangiki ehenhla ka yena nkarhi hinkwawo?”+

Tinhlamuselo ta le hansi