Mintirho 21:1-40

21  Kuteloko hi hambanile na vona hi teka riendzo ra xikepe, hi fambe hi ndlela yo tsemakanya hi ya fika eKosi, kambe hi siku leri tlhandlamaka hi ya fika eRhoda, kutani ku suka kona hi ya ePatara.  Kutani loko hi kuma xikepe lexi pelelaka eFenikiya, hi khandziya hi tluta.  Loko hi langutana ni xihlala xa Kipra,+ hi xi siye endzhaku etlhelweni ra ximatsi kutani hi tlutela eSiriya,+ hi ya fika eTiri, hikuva xikepe a xi fanele ku rhula ndzhwalo+ wa xona kona.  Hi lavisise vadyondzisiwa hi va kuma kutani hi tshama kona masiku ya nkombo. Kambe hi moya+ va byela Pawulo hi ku phindha-phindha leswaku a nga wu veki nenge eYerusalema.  Loko hi hete masiku, hi huma hi khoma ndlela; kambe hinkwavo, ku katsa ni vavasati ni vana, va hi heleketa ku ya fika ehandle ka muti. Hiloko hi nkhinsama+ ehansi eribuweni hi endla xikhongelo  kutani hi lelana,+ hi ya khandziya xikepe kambe vona va vuyela emakaya ya vona.  Loko hi hete riendzo ro tluta ku suka eTiri hi ya fika ePitolemayi, hi xeweta vamakwerhu kutani hi tshama na vona siku rin’we.  Hi siku leri tlhandlamaka hi famba hi ya fika eKhezariya,+ kutani hi nghena endlwini ya Filipi muevhangeli, loyi a a ri un’wana wa vavanuna va nkombo,+ hi tshama na yena.  Wanuna loyi a a ri ni vana va xisati va mune, vanhwana, lava a va profeta.+ 10  Kambe loko hi tshame masiku yo hlaya swinene, muprofeta un’wana loyi a vuriwaka Agabo+ a ta a huma eYudiya, 11  kutani a fika eka hina, a teka vamba ra Pawulo, a tiboha milenge ya yena ni mavoko a ku: “Xisweswo moya lowo kwetsima wu ri, ‘Munhu loyi vamba leri ri nga ra yena u ta bohiwa+ hi Vayuda hi mukhuva lowu eYerusalema kutani va n’wi nyiketa+ emavokweni ya vanhu va matiko.’” 12  Loko hi twa sweswo, hina swin’we ni vanhu va ndhawu yoleyo hi sungula ku n’wi kombela leswaku a nga yi+ eYerusalema. 13  Kutani Pawulo a hlamula a ku: “Xana mi endla yini hi ku rila+ ni ku ndzi tsanisa embilwini?+ Tiyisekani swinene, a ndzi lunghekelanga ku bohiwa ntsena kambe ni ku tlhela ndzi fa+ eYerusalema hikwalaho ka vito ra Hosi Yesu.” 14  Kuteloko a ala ku twa, hi swi amukela hi marito lawa: “A ku endleke ku rhandza+ ka Yehovha.” 15  Kutani endzhaku ka masiku lawa hi lunghiselele riendzo ivi hi ya eYerusalema.+ 16  Kambe ni van’wana va vadyondzisiwa va le Khezariya+ va famba na hina, va hi yisa eka wanuna loyi a hi ta rhurheriwa ekaya rakwe, Mnasoni un’wana wa le Kipra, mudyondzisiwa wa khale. 17  Loko hi fika eYerusalema,+ vamakwerhu va hi amukela hi ku tsaka.+ 18  Kambe hi siku leri landzelaka Pawulo a famba na hina hi ya eka Yakobo;+ naswona vakulukumba hinkwavo a va ri kona. 19  Kutani a va xeweta, a sungula ku va hlamusela hi vuxokoxoko mhaka+ ya swilo leswi Xikwembu xi swi endleke exikarhi ka matiko hi vutirheli byakwe.+ 20  Endzhaku ko twa sweswo va sungula ku vangamisa Xikwembu, kutani va ku eka yena: “Makwerhu, wa swi vona leswaku i vapfumeri va magidi mangani lava nga kona exikarhi ka Vayuda; naswona hinkwavo va hisekela Nawu.+ 21  Kambe va twe mahungu-ndlela ya leswaku a wu dyondzisa Vayuda hinkwavo exikarhi ka matiko leswaku va gwinehela Muxe,+ u va byela leswaku va nga va yimbisi+ vana va vona kumbe ku famba hi mikhuva leyi tiyeke. 22  Kutani, xana ku ta endliwa yini hi swona? Hambi swo yini va ta swi twa leswaku u fikile. 23  Hikokwalaho endla leswi hi ku byelaka swona: Hi ni vavanuna va mune lava nga ni xitshembiso lexi hlambanyiweke. 24  Famba ni vavanuna lava+ kutani u tibasisa swin’we na vona hi ku landza mukhuva wa kona kutani u va hakelela+ xuma xa vona, leswaku va byevuriwa+ tinhloko ta vona. Un’wana ni un’wana u ta tiva leswaku mahungu-ndlela lawa va byeriweke wona i ya hava, kambe u famba hilaha ku hlelekeke, na wena u hlayisa Nawu.+ 25  Loko ku ri vapfumeri lava humaka exikarhi ka matiko, hi rhumela rito, hi nyikela xiboho xa hina leswaku va fanele va tihlayisa eka leswi nyikeriwaka swifaniso+ swa hava swin’we ni ngati+ ni le ka leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa+ nkolo ni le ka vumbhisa.”+ 26  Hiloko Pawulo a famba ni vavanuna hi siku leri tlhandlamaka kutani a tibasisa swin’we na vona+ hi ku landza mukhuva wa kona kutani a ya etempeleni, leswaku a nyika xitsundzuxo hi masiku lama nga ta hetisisiwa+ ya ku tibasisa ka mukhuva, ku fikela loko ku nyikeriwa+ gandzelo ra un’wana ni un’wana wa vona.+ 27  Kuteloko masiku ya nkombo+ ma ri kusuhi ni ku hela, Vayuda va le Asiya loko va n’wi vona etempeleni va sungula ku pfilunganya+ ntshungu hinkwawo, kutani va n’wi khoma, 28  va huwelela va ku: “Vavanuna va Israyele, pfunani! Loyi i munhu la dyondzisaka kun’wana ni kun’wana leswi lwisanaka ni vanhu+ ni Nawu ni ndhawu leyi, naswona ku tlula sweswo, u tise ni Magriki etempeleni naswona u nyamise ndhawu leyi yo kwetsima.”+ 29  Hikuva eku sunguleni va vone Trofimo+ wa Muefesa a ri na yena emutini, kambe a va anakanya leswaku Pawulo u n’wi tise etempeleni. 30  Kutani ku pfuka hasahasa+ emutini hinkwawo, vanhu va tsutsumela ndhawu yin’we; hiloko va khoma Pawulo va n’wi kokela ehandle ka tempele.+ Hiloko tinyangwa ti pfariwa hi ku hatlisa. 31  Kuteloko va ha lava ku n’wi dlaya, ndhuna ya vuthu yi twa rungula ra leswaku ku ni hasahasa+ eYerusalema hinkwaro; 32  xikan’we-kan’we yi teka masocha ni tindhuna ta vuthu yi tsutsumela+ eka vona. Loko va vona ndhuna+ ya nyimpi ni masocha, va tshika ku ba Pawulo. 33  Hiloko ndhuna ya nyimpi yi tshinela, yi n’wi khoma yi nyika xileriso xa leswaku a bohiwa hi tinketana+ timbirhi; kutani yi vutisisa leswaku a nga va a ri mani ni leswaku u endle yini. 34  Kambe van’wana entshungwini va sungula ku huwelela swin’wana, van’wana vona va huwelela swin’wanyana.+ Hi ku tsandzeka ku twisisa mhaka yo karhi leyi nga yona hikwalaho ka nkitsikitsi, a lerisa leswaku a yisiwa egoveleni ra masocha.+ 35  Kambe loko a fika eswikhandziyweni, xiyimo xi fike laha a rhwariwaka hi masocha hikwalaho ka madzolonga ya ntshungu; 36  hikuva vunyingi bya vanhu a byi landzela, byi huwelela byi ku: “N’wi suse!”+ 37  Loko a ri kusuhi ni ku yisiwa egoveleni ra masocha, Pawulo a byela ndhuna ya nyimpi a ku: “Xana ndza pfumeleriwa ku vula swo karhi eka wena?” A ku: “Kasi wa swi kota ku vulavula Xigriki? 38  Xana a hi wena Muegipta loyi emasikwini lama hundzeke a vangeke ku pfukeriwa+ ka mfumo ni ku humesa vavanuna va tisavula va 4 000 va ya emananga?” 39  Hiloko Pawulo a ku: “Entiyisweni, ndzi Muyuda+ wa le Tarso+ eKilikiya, muaki emutini lowu xiyekaka. Kutani ndza ku kombela, ndzi pfumelele ndzi vulavula ni vanhu lava.” 40  Endzhaku ko n’wi pfumelela, Pawulo, a yime eswikhandziyweni, a kowetela+ vanhu hi voko. Loko ku va ni ku miyela lokukulu, a vulavula na vona hi ririmi ra Xiheveru,+ a ku:

Tinhlamuselo ta le hansi