Mintirho 2:1-47

2  Loko siku ra nkhuvo wa Pentekosta+ ri ya emahlweni, hinkwavo a va hlangane endhawini yin’we,  kutani hi xitshuketa ku humelela huwa yi huma etilweni yi kotisa rimoyana leri hungaka hi rivilo ra matimba, yi tata yindlu hinkwayo leyi a va tshame+ eka yona.  Hiloko ku vonaka tindzimi leti fanaka ni ndzilo+ eka vona, kutani ti avana, ha rin’we ri tshama ehenhla ka un’wana ni un’wana wa vona,  kutani hinkwavo va tala moya lowo kwetsima,+ va sungula ku vulavula hi tindzimi+ to hambana-hambana, hilaha moya a wu va nyika hakona leswaku va vulavula.  Hilaha a swi ri hakona, eYerusalema a ku tshama Vayuda,+ vavanuna va xichavo,+ va tiko rin’wana ni rin’wana ra lava nga ehansi ka tilo.  Kutani, loko mpfumawulo lowu wu humelela, vunyingi byi hlengeletana byi hlangane tinhloko, hikuva un’wana ni un’wana a a va twa va vulavula hi ririmi ra yena.  Hakunene, va hlamarile kutani va tivutisa va ku: “Vonani, hinkwavo lava vulavulaka i Vagaleliya,+ a swi tano ke?  Kambe swi endlekisa ku yini leswaku un’wana ni un’wana wa hina, a twa ririmi ra hina leri hi nga velekiwa na rona?  Vaparta ni Vameda+ ni Vaelamiti,+ ni vaaki va Mesopotamiya, na Yudiya+ na Kapadokiya,+ Ponto+ ni muganga wa Asiya,+ 10  na Frigiya+ na Pamfiliya,+ Egipta ni tindhawu ta Libiya, ekusuhi na Kirena, ni vaendzi vo huma eRhoma, Vayuda swin’we ni vaproselita,+ 11  Vakreta+ ni Vaarabiya,+ hi va twa va vulavula tindzimi ta hina malunghana ni swilo leswikulu ngopfu swa Xikwembu.” 12  Ina, hinkwavo a va hlamarile naswona va pfilunganyekile, va byelana va ku: “Xana swilo leswi swi vula yini?” 13  Hambiswiritano, van’wanyana va va vungunya va ku: “Va xurhe vhinyo yo tsokombela.”+ 14  Kambe Petro a suka a yima ni lava va 11+ kutani a tlakusa rito rakwe a va byela a ku: “Vavanuna va Yudiya na n’wina hinkwenu vaaki va Yerusalema,+ tivani leswi mi tlhela mi rhiya ndleve emaritweni ya mina. 15  Entiyisweni, vanhu lava a va dakwanga,+ hilaha mi ehleketaka hakona, hikuva i awara ya vunharhu ya siku. 16  Ku hambana ni sweswo, leswi hi leswi vuriweke hi nomu wa muprofeta Yuwele, 17  ‘“Naswona emasikwini yo hetelela,” ku vula Xikwembu, “ndzi ta chululela mpimo wo karhi wa moya+ wa mina ehenhla ka nyama ya muxaka wun’wana ni wun’wana, naswona vana va n’wina va xinuna ni vana va n’wina va vanhwanyana va ta profeta kutani majaha ya n’wina ma ta vona swivono naswona vavanuna lava kuleke exikarhi ka n’wina va ta lorha milorho;+ 18  hambi ku ri ehenhla ka mahlonga ya mina ya xinuna ni le ka mahlonga ya mina ya xisati ndzi ta chulula mpimo wo karhi wa moya wa mina emasikwini wolawo, kutani va ta profeta.+ 19  Ndzi ta endla swihlamariso ehenhla etilweni ni masingita ehansi emisaveni, ngati ni ndzilo ni hunguva ya musi;+ 20  dyambu+ ri ta hundzuriwa ri va munyama kutani n’weti wu va ngati ku nga si fika siku lerikulu ni leri hlawulekeke ra Yehovha.+ 21  Naswona un’wana ni un’wana la vitanaka vito ra Yehovha u ta ponisiwa.”’+ 22  “Vavanuna va Israyele, twanani marito lawa: Yesu wa Munazareta,+ wanuna loyi a kombisiweke eka n’wina erivaleni hi Xikwembu, hi mintirho+ ya matimba ni swihlamariso ni masingita lawa Xikwembu xi ma endleke hi ku tirhisa yena exikarhi ka n’wina,+ hilaha mi swi tivaka hakona, 23  munhu loyi, loyi a nga nyiketiwa hi xikongomelo lexi tiyeke ni ku tiva ka ha ri emahlweni ka Xikwembu,+ mi n’wi hayeke emhandzini hi voko ra vanhu vo kala nawu, mi n’wi dlaya.+ 24  Kambe Xikwembu xi n’wi pfuxile+ hi ku ntshunxa switlhavi swa rifu,+ hikuva a swi nga koteki leswaku a hambeta a khomiwa+ hi rona. 25  Hikuva Davhida u vula leswi malunghana na yena, ‘A ndzi ri na Yehovha nkarhi hinkwawo emahlweni ka mahlo ya mina; hikuva u le vokweni ra mina ra xinene leswaku ndzi nga tshuki ndzi ninginisiwa.+ 26  Hikwalaho mbilu ya mina yi khanile ni ririmi ra mina ri tsakile swinene. Ku tlula kwalaho, hambi nyama ya mina yi ta tshama yi ri ni ntshembo;+ 27  hikuva a wu nge wu tshiki moya-xiviri wa mina eHayidesi, naswona a wu nge pfumeleli la tshembekeke wa wena a vona ku onhaka.+ 28  U ndzi tivisile tindlela ta vutomi, u ta ndzi tata ku khana lokukulu hi xikandza+ xa wena.’ 29  “Vavanuna, vamakwerhu, swa pfumeleriwa ku vulavula hi ntshunxeko wo vulavula eka n’wina malunghana na Davhida nhloko ya ndyangu, leswaku u file+ a vuya a lahliwa naswona sirha-bako rakwe ri le xikarhi ka hina ku fikela namuntlha. 30  Hikokwalaho, leswi a a ri muprofeta nileswi a a tiva leswaku Xikwembu xi tiyise hi xihlambanyo eka yena leswaku xi ta tshamisisa munhu wa mihandzu ya masenge yakwe ehenhla ka xiluvelo+ xa xona, 31  u swi vone ka ha ri emahlweni a tlhela a vulavula hi ku pfuxiwa ka Kreste eka lava feke, leswaku a nga tshikiwanga eHayidesi naswona nyama yakwe a yi ku vonanga ku onhaka.+ 32  Yesu yoloye Xikwembu xi n’wi pfuxile, ku nga mhaka leyi hinkwerhu hi nga timbhoni+ ta yona. 33  Hikokwalaho ka leswi a tlakuseriweke evokweni ra xinene ra Xikwembu+ a tlhela a amukela moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke wu huma eka Tatana,+ u chulule leswi mi swi vonaka ni ku swi twa. 34  Kahle-kahle Davhida a nga tlhandlukelanga ematilweni,+ kambe yena u ri, ‘Yehovha a ku eka Hosi ya mina: “Tshama evokweni+ ra mina ra xinene, 35  ku fikela loko ndzi veka valala va wena va va vunavelo bya milenge+ ya wena.”’ 36  Hikokwalaho yindlu ya Israyele hinkwayo a yi tive hakunene leswaku Xikwembu xi n’wi endle Hosi+ ni Kreste, yena Yesu loyi mi n’wi beleleke.”+ 37  Kuteloko va twa leswi va tlhaveka embilwini,+ kutani va byela Petro ni vaapostola lavan’wana hinkwavo va ku: “Vavanuna, vamakwerhu, xana hi fanele ku endla+ yini?” 38  Petro a ku eka vona: “Hundzukani,+ un’wana ni un’wana wa n’wina a khuvuriwa+ hi vito+ ra Yesu Kreste leswaku mi rivaleriwa+ swidyoho swa n’wina, kutani mi ta kuma nyiko+ ya mahala ya moya lowo kwetsima. 39  Hikuva xitshembiso+ i xa n’wina ni vana va n’wina ni hinkwavo lava nga ekule+ swinene, hinkwavo lava Yehovha Xikwembu xa hina a nga va vitanelaka+ eka yena.” 40  Hi marito man’wana yo tala u nyikele vumbhoni bya rixaladza ni ku hambeta a va khongotela, a ku: “Ponisiwani eka xitukulwana+ lexi xo homboloka.” 41  Hikokwalaho lava amukeleke rito rakwe hi mbilu hinkwayo va khuvuriwile,+ naswona hi siku rero ku engeteriwe+ mimoya-xiviri ya kwalomu ka 3 000. 42  Kutani va hambeta va tinyiketela edyondzweni ya vaapostola ni ku avelana+ swilo, eku dyeni ka swakudya+ ni le swikhongelweni.+ 43  Hakunene, moya-xiviri wun’wana ni wun’wana wu sungula ku chava, kutani ku humelela swihlamariso ni masingita yo tala hi vaapostola.+ 44  Hinkwavo lava veke vapfumeri a va hlanganile va ri ni swilo hinkwaswo hi ku fanana,+ 45  naswona a va xavisa swilo+ swa vona ni rifuwo ra vona ni ku ava mpindzulo wa kona eka hinkwavo, hilaha un’wana ni un’wana a a pfumala+ hakona. 46  Naswona siku ni siku a va tshama va ri kona etempeleni hi mianakanyo+ yin’we, a va dya swakudya swa vona emakaya ya vona ni ku dya swakudya hi ku tsaka+ lokukulu ni hi mbilu yo tshembeka, 47  va vonga Xikwembu ni ku tsakeriwa hi vanhu+ hinkwavo. Hi nkarhi lowu fanaka Yehovha a a hambeta a va tisela+ lava ponisiwaka,+ siku ni siku.

Tinhlamuselo ta le hansi