Mintirho 17:1-34

17  Hiloko va hundza hi le Amfipoli ni le Apoloniya va ya fika eTesalonika,+ laha a ku ri ni sinagoga ya Vayuda.  Naswona hi ku ya hi ntolovelo+ wa Pawulo a nghena eka vona, kutani hi tisavata tinharhu a kanerisana na vona hi Matsalwa,+  a hlamusela ni ku kombisa hi tinhlamuselo leswaku a swi fanela leswaku Kreste a xaniseka+ ni ku pfuka eka lava feke,+ a tlhela a vula a ku: “Loyi i Kreste,+ Yesu loyi ndzi n’wi twarisaka eka n’wina.”  Hikwalaho van’wana va vona va ve vapfumeri+ kutani va tihlanganisa na Pawulo na Silasi,+ ni vunyingi lebyikulu bya Magriki lawa a ma gandzela Xikwembu ni vavasati lavakulu vo tala ngopfu va endle tano.  Kambe Vayuda, hikwalaho ka mavondzo,+ va nghenisa vavanuna vo karhi vo homboloka va malolo entlaweni wa vona, lava dzumbaka endhawini ya ku xavisela kutani va endla ntshungu wa vapfukeri, va pfuxa hasahasa+ emutini. Hiloko va hlasela muti wa Yaso+ kutani va lava ku va tisa entshungwini lowu pfilunganyekeke.  Kuteloko va nga va kumi, va koka Yaso ni vamakwavo van’wana va va yisa eka vafumi va muti, va huwelela va ku: “Vanhu lava va pfuxeke ngundzungundzu+ emisaveni leyi akiweke va kona ni laha,  naswona Yaso u va amukele hi malwandla. Vanhu lava hinkwavo va endla leswi lwisanaka ni swileriso+ swa nawu wa Khezari, va vula leswaku ku ni hosi+ yin’wana, Yesu.”  Hakunene va pfilunganye ntshungu ni vafumi va muti loko va twa swilo leswi;  endzhaku ko kuma xisivanomu lexi eneleke eka Yaso ni van’wana, va va tshika va famba. 10  Hi ku hatlisa vamakwerhu va rhumela Pawulo na Silasi eBeriya nivusiku,+ kutani loko va fika va nghena esinagogeni ya Vayuda. 11  Kutani vona a va ri ni mianakanyo yo hluteka swinene ku tlula va le Tesalonika, hikuva va amukele rito hi mapfundza lamakulu ya mianakanyo, va kambisisa+ Matsalwa+ hi vukheta siku ni siku ku vona loko swilo leswi swi ri tano.+ 12  Hikokwalaho vo tala va vona va ve vapfumeri, naswona swi ve tano hi nhlayo yo nyawula ya vavasati ni vavanuna lava dumeke+ va Magriki. 13  Kambe loko Vayuda va le Tesalonika va twa leswaku rito ra Xikwembu ri twarisiwile ni le Beriya hi Pawulo, va tlhela va vuya kwalaho va ta hlohlotela+ ni ku pfilunganya+ mintshungu. 14  Kutani vamakwavo va hatlisa va humesa Pawulo leswaku a famba a ya fika elwandle;+ kambe Silasi na Timotiya va sala kwalaho. 15  Hambiswiritano, lava a va heleketa Pawulo va famba na yena va ya n’wi fikisa eAtena endzhaku ko amukela xileriso xa leswaku Silasi na Timotiya+ va ta eka yena hi ku hatlisa hilaha swi nga kotekaka hakona, va famba. 16  Loko Pawulo a ha va rindzile eAtena, moya wakwe endzeni kakwe wu sungula ku karhateka+ hi ku vona leswaku muti a wu tele swifaniso swa hava. 17  Hikwalaho a sungula ku kanerisana esinagogeni ni Vayuda+ ni vanhu van’wana lava a va gandzela Xikwembu ni lava a va tshuka va va kona endhawini ya ku xavisela+ siku rin’wana ni rin’wana. 18  Kambe van’wana eka vativi va filosofi+ va Vaepikuro ni Vastoyika va kanetana na yena, kasi van’wana a va ku: “Xana jakatsa leri ri lava ku vula yini?”+ Van’wanyana va ku: “U vonaka a ri mutwarisi wa swikwembu swimbe.” Leswi a swi vangiwa hi mhaka ya leswi a a vula mahungu lamanene ya Yesu ni ku pfuka+ ka lava feke. 19  Hiloko va n’wi khoma va n’wi yisa eAreyopago, va ku: “Xana hi nga tiva leswi dyondzo+ leyi leyintshwa leyi u yi vulaka yi nga swona? 20  Hikuva u vula swilo leswi nga tolovelekangiki etindleveni ta hina. Hikokwalaho hi navela ku tiva nhlamuselo+ ya swilo leswi.” 21  Entiyisweni, Vaatena hinkwavo ni vanhu vambe lava endzeke kona a va tirhisa nkarhi wa vona wo hungasa va rungulelana swo karhi kumbe ku yingisa swilo swo karhi leswintshwa. 22  Hiloko Pawulo a yima exikarhi ka Areyopago+ a ku: “Vavanuna va Atena, ndzi vona leswaku eka swilo hinkwaswo mi vonaka mi tinyikele ngopfu eku chaveni ka swikwembu+ ku tlula van’wana. 23  Hi xikombiso, loko ndzi hundza ni ku xiyisisa hi vukheta swilo swa n’wina leswi xiximiwaka ndzi kume ni alitari leyi ku tsariweke leswi eka yona ‘Eka Xikwembu Lexi Nga Tiviwiki.’ Hikokwalaho, leswi mi nga xi tiviki lexi mi kombisaka ku tinyiketela ka vukwembu eka xona, ndzi xi twarisa eka n’wina. 24  Xikwembu lexi endleke misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka yona, tanihi leswi xona xi nga Hosi ya tilo ni misava,+ a xi tshami etitempeleni+ leti endliweke hi mavoko, 25  naswona a xi tirheriwi hi mavoko ya vanhu onge hi loko xi pfumala xo karhi,+ hikuva xona xi nyika vanhu hinkwavo vutomi+ ni ku hefemula+ ni swilo hinkwaswo. 26  Naswona hi munhu+ un’we xi endle matiko+ hinkwawo ya vanhu, leswaku va tshama ehenhla ka vuandlalo hinkwabyo bya misava,+ kutani xi yimise minkarhi+ leyi vekiweke ni ku veka maava ya lomu ku tshamaka vanhu,+ 27  leswaku va lava Xikwembu,+ loko vo tshuka va xi ambamba kutani va xi kuma+ hakunene, hambileswi, entiyisweni, xi nga riki kule ngopfu ni un’wana ni un’wana wa hina. 28  Hikuva ha xona hi ni vutomi, ha famba hi tlhela hi va kona,+ hilaha van’wana va vatlhokovetseri+ lava nga exikarhi ka n’wina va vuleke hakona, ‘Hikuva na hina hi rixaka ra xona.’ 29  “Hikokwalaho, hi ku vona leswaku hi rixaka ra Xikwembu,+ a hi fanelanga hi anakanya leswaku Muhanyi+ loyi a nga Xikwembu u fana ni nsuku kumbe silivhere kumbe ribye, ku fana ni nchumu lowu vatliweke hi vutshila ni makungu ya munhu.+ 30  I ntiyiso, Xikwembu xi yi honisile minkarhi yo tano yo pfumala vutivi,+ kambe sweswi xi byela vanhu hinkwako-nkwako leswaku va fanele va hundzuka.+ 31  Hikuva xi veke siku leri xi nga ni xikongomelo xo avanyisa+ misava leyi akiweke hi ku lulama hi wanuna loyi xi n’wi vekeke, naswona xi nyike xitiyisekiso eka vanhu hinkwavo hi ku n’wi pfuxa+ eka lava feke.” 32  Kutani, loko va twa hi ta ku pfuka ka lava feke, van’wana va sungula ku vungunya,+ kasi van’wanyana a va ku: “Hi ta ku yingisa malunghana ni leswi ni hi nkarhi wun’wana.” 33  Xisweswo Pawulo a huma exikarhi ka vona, 34  kambe vanhu van’wana va tihlanganisa na yena kutani va va vapfumeri, exikarhi ka vona a ku ri na Diyonisiyo, muavanyisi wa le hubyeni ya Areyopago,+ ni wansati la vuriwaka Damarisi, ni van’wana handle ka vona.

Tinhlamuselo ta le hansi