Mintirho 13:1-52

13  EAntiyoka a ku ri ni vaprofeta+ ni vadyondzisi evandlheni ra kwalaho, Barnaba na Samiyoni loyi a a vuriwa Nigere, na Lukiyo+ wa le Kirena, na Manahene loyi a dyondzeke na Heroda mufumi wa muganga, na Sawulo.  Loko va tirhela+ Yehovha erivaleni ni ku titsona swakudya, moya lowo kwetsima wu ku: “Eka vanhu hinkwavo ndzi hlawuleleni Barnaba na Sawulo+ hikwalaho ka ntirho lowu ndzi va vitaneleke wona.”  Hiloko va titsona swakudya va tlhela va khongela, va va tlhandleka mavoko+ kutani va va tshika va famba.  Hikwalaho vavanuna lava, lava rhumiweke hi moya lowo kwetsima, va rhelela va ya eSelukiya, kutani va suka kona va tlutela eKipra.  Kuteloko va fika eSalami va sungula ku twarisa rito ra Xikwembu emasinagogeni ya Vayuda. Nakambe Yohane+ a a ri mulanguteri wa vona.  Kuteloko va tsemakanye xihlala hinkwaxo va kondza va ya fika ePafo, va hlangana ni wanuna un’wana, la nga noyi, muprofeta wa mavunwa,+ Muyuda loyi vito rakwe a a ri Bariyesu,  naswona a a ri ni hosana Sergiyo Pawulosi, wanuna la twisisaka. Loko a vitane Barnaba na Sawulo va ya eka yena, wanuna loyi u lave ku twa rito ra Xikwembu hi mbilu hinkwayo.  Kambe Elima lowa noyi (entiyisweni, vito rakwe ri hundzuluxeriwa hi ndlela yoleyo) a sungula ku kanetana na vona,+ a lava ku hambukisa hosana eripfumelweni.  Sawulo, loyi nakambe a nga Pawulo, loko a tala moya lowo kwetsima, a n’wi languta swinene 10  kutani a ku: “Wena munhu la teleke mixaka hinkwayo ya vukanganyisi ni mixaka hinkwayo ya manyala, wena n’wana wa Diyavulosi,+ wena nala wa xin’wana ni xin’wana lexi lulameke, xana a wu nge tshiki ku soholota tindlela leti lulameke ta Yehovha? 11  Kutani, waswivo, voko ra Yehovha ri le henhla ka wena, naswona u ta fa mahlo, a wu nge ku voni ku voninga ka dyambu ku ringana nkarhi wo karhi.” Hi ku hatlisa hunguva leyikulu ni munyama swi n’wi wela ehenhla, kutani a gugurhuteka a lava vanhu va ku n’wi kongomisa hi voko.+ 12  Kutani hosana,+ loko yi vona leswi endlekeke, yi va mupfumeri, hikuva a yi hlamarisiwe hi dyondzo ya Yehovha. 13  Hiloko vavanuna, swin’we na Pawulo, va teka riendzo ra xikepe ku suka ePafo kutani va fika le Perge ePamfiliya.+ Kambe Yohane+ a hambana na vona a vuyela+ eYerusalema. 14  Hambiswiritano, vona va suka ePerge, va fika le Antiyoka ePisidiya, kutani va nghena esinagogeni+ hi siku ra savata, va tshama ehansi. 15  Endzhaku ka loko Nawu+ ni marito ya Vaprofeta swi hlayiwile erivaleni, tindhuna leti ungamelaka+ sinagoga ti va rhumela rito, ti ku: “Vavanuna, vamakwerhu, loko mi ri ni rito ro karhi ro khutaza vanhu, ri vuleni.” 16  Kutani Pawulo a tlakuka, a koweta+ hi voko, a ku: “Vavanuna, Vaisrayele na n’wina van’wana lava chavaka Xikwembu, twanani.+ 17  Xikwembu xa vanhu lava va Israyele xi hlawule vatata wa hina, naswona xi tlakuse vanhu volavo enkarhini wa vuluveri bya vona etikweni ra Egipta kutani xi va humesa eka rona hi voko leri tlakukeke.+ 18  Naswona enkarhini wa kwalomu ka malembe+ ya 40 xi va lehisele mbilu hi mukhuva wa vona emananga. 19  Endzhaku ka loko xi lovise matiko ya nkombo etikweni ra Kanana, xi ave tiko ra vona hi vuhlolotwana:+ 20  hinkwaswo sweswo emalembeni ya kwalomu ka 450. “Naswona endzhaku ka swilo leswi xi va nyike vaavanyisi ku fikela eka Samuwele lowa muprofeta.+ 21  Kambe ku sukela kwalaho va koxe ku va ni hosi,+ kutani Xikwembu xi va nyike Sawulo n’wana wa Kixi, wanuna wa nyimba ya Benjamini,+ hi malembe ya 40. 22  Loko xi n’wi susile,+ xi va vekele Davhida a va hosi,+ loyi xi nyikeleke vumbhoni ha yena xi ku, ‘Ndzi kume Davhida n’wana wa Yese,+ wanuna la amukelekaka embilwini+ ya mina, loyi a nga ta endla swilo hinkwaswo leswi ndzi swi navelaka.’+ 23  Eka vana+ va munhu loyi hi ku ya hi xitshembiso xa xona, Xikwembu xi tise muponisi+ eIsrayele, Yesu, 24  endzhaku ka loko Yohane+ a chumayele erivaleni eka vanhu hinkwavo va Israyele hi nkhuvulo lowu kombisaka ku hundzuka, loko Yena a nga si nghena.+ 25  Kambe loko Yohane a ri karhi a hetisisa pfhumba rakwe, a a vula a ku, ‘Xana mi ehleketa leswaku ndzi mani? A ndzi yena. Kambe, maswivo, yena wa ta endzhaku ka mina loyi maphaxani ya milenge yakwe swi nga ndzi faneriki ku ma ntshunxa.’+ 26  “Vavanuna, vamakwerhu, n’wina vana va nyimba ya Abrahama ni van’wana exikarhi ka n’wina lava chavaka Xikwembu, rito ra ku ponisiwa loku ri rhumeriwile eka hina.+ 27  Hikuva vaaki va Yerusalema ni vafumi va vona a va n’wi tivanga Yena,+ kambe, loko va tirha tanihi vaavanyisi, va hetisise swilo leswi vuriweke hi Vaprofeta,+ ku nga swilo leswi hlayeriwaka ehenhla hi Savata yin’wana ni yin’wana, 28  naswona, hambileswi va nga xi kumangiki xivangelo xa rifu,+ va koxe eka Pilato leswaku a dlayiwa.+ 29  Kuteloko va hetisise swilo hinkwaswo leswi tsariweke malunghana na yena,+ va n’wi hawula emhandzini+ va n’wi veka eka sirha-bako ra xitsundzuxo.+ 30  Kambe Xikwembu xi n’wi pfuxile eka lava feke;+ 31  naswona masiku yo tala u vonakile eka lava tlhandlukeke na yena ku suka eGaleliya va ya eYerusalema, lava sweswi va nga timbhoni takwe evanhwini.+ 32  “Kutani hi mi byela mahungu lamanene malunghana ni xitshembiso lexi endliweke eka vatata wa hina,+ 33  lexi Xikwembu xi xi hetisiseke hi ku helela eka hina vana va vona hi ku pfuxa Yesu;+ hilaha ku tsariweke hakona eka pisalema ya vumbirhi, ‘U n’wana wa mina, ndzi ve Tata wa wena namuntlha.’+ 34  Naswona mhaka yoleyo ya leswaku xi n’wi pfuxe eka lava feke leswaku a nga ha vuyeli eku onhakeni, xi yi vule hi ndlela leyi, ‘Ndzi ta mi nyika musa wa rirhandzu wa Davhida lowo tshembeka.’+ 35  Hikwalaho xi vula ni leswi eka pisalema yin’wana, ‘A wu nge n’wi tshiki mutshembeki wa wena a vona ku onhaka.’+ 36  Hikuva Davhida,+ hi hala tlhelo, u endle ku rhandza ka Xikwembu loku phofuriweke eka xitukulwana xakwe kutani a etlela eku feni, a latiwa ni vatata wakwe naswona u vone ku onhaka.+ 37  Hi tlhelo lerin’wana, loyi Xikwembu xi n’wi pfuxeke a nga ku vonanga ku onhaka.+ 38  “Hikokwalaho swi tiveni, vamakwerhu, leswaku hikwalaho ka Yena ndzivalelo wa swidyoho wa twarisiwa eka n’wina;+ 39  ni leswaku eka swilo hinkwaswo leswi a mi nga ta vuriwa lava pfumalaka nandzu hi nawu wa Muxe,+ un’wana ni un’wana loyi a kholwaka u vuriwa la pfumalaka nandzu ha Yena.+ 40  Hikokwalaho tivoneleni leswaku leswi vuriwaka eka Vaprofeta a swi ti ehenhla ka n’wina, 41  ‘Wu voneni, n’wina vahlekuri, mi wu hlamala, mi nyamalala, hikuva ndzi endla ntirho emasikwini ya n’wina, ntirho lowu mi nga ta ka mi nga wu kholwi hambiloko munhu a mi rungulela wona hi vuxokoxoko.’”+ 42  Kuteloko va huma, vanhu va kombela leswaku va byeriwa timhaka leti hi savata+ leyi landzelaka. 43  Loko nhlengeletano ya sinagoga yi herile, Vayuda ni vaproselita vo tala lava a va gandzela Xikwembu va landzela Pawulo na Barnaba,+ lava loko va vulavula na vona va va khongoteleke+ leswaku va tshama eka musa lowu nga faneriwiki wa Xikwembu.+ 44  Hi savata leyi tlhandlamaka vanhu vo tala va muti va hlengeletana va ta yingisa rito ra Yehovha.+ 45  Loko Vayuda va vona mintshungu, va tala mavondzo+ kutani va sungula ku kaneta hi ku sandza swilo leswi a swi vuriwa hi Pawulo.+ 46  Kutani, Pawulo na Barnaba va vulavula hi vurhena, va ku: “A swi fanela leswaku rito ra Xikwembu ri vuriwa eka n’wina ku sungula.+ Tanihi leswi mi ri bakanyelaka+ ekule na n’wina ni leswi mi titekaka mi nga faneriwi hi vutomi lebyi nga heriki, maswivo, hi hundzulukela eka va matiko.+ 47  Entiyisweni, Yehovha u veke xileriso eka hina hi marito lawa, ‘Ndzi ku veke u va ku vonakala ka matiko,+ leswaku u va ndlela yo ponisa ku yisa emakun’wini ya misava.’”+ 48  Loko va matiko va twa sweswo, va tsaka ni ku vangamisa rito ra Yehovha,+ naswona hinkwavo lava a va ri ni mboyamelo lowunene eka vutomi lebyi nga heriki va ve vapfumeri.+ 49  Ku tlula kwalaho, rito ra Yehovha ri ya ri hangalasiwa etikweni+ hinkwaro. 50  Kambe Vayuda+ va kucetela vavasati lava dumeke lava a va gandzela Xikwembu ni vakulukumba va muti, hiloko va xanisa+ Pawulo na Barnaba kutani va va hlongolela ehandle ka mindzilakano ya vona. 51  Vona va va phumunhela ritshuri emilengeni ya vona+ kutani va ya eIkoniya. 52  Vadyondzisiwa va ya emahlweni va tala ntsako+ ni moya lowo kwetsima.

Tinhlamuselo ta le hansi