Matewu 5:1-48

5  Loko a vona mintshungu, a tlhandlukela entshaveni; naswona loko a tshame ehansi, vadyondzisiwa vakwe va ta eka yena;  kutani a pfula nomu, a sungula ku va dyondzisa, a ku:  “Va tsaka lava khathalaka hi xilaveko xa vona xa moya,+ hikuva mfumo wa matilo i wa vona.+  “Va tsaka lava kololaka, hikuva va ta chaveleriwa.+  “Va tsaka lava nga ni moya wo rhula,+ hikuva va ta dya ndzhaka ya misava.+  “Va tsaka lava nga ni ndlala ni torha+ ra leswo lulama, hikuva va ta xurha.+  “Va tsaka lava nga ni tintswalo,+ hikuva va ta kombiwa tintswalo.  “Va tsaka lavo tenga embilwini,+ hikuva va ta vona Xikwembu.+  “Va tsaka lava kondletelaka ku rhula,+ hikuva va ta vuriwa ‘vana+ va Xikwembu.’ 10  “Va tsaka lava xanisiweke+ hikwalaho ka ku lulama, hikuva mfumo wa matilo i wa vona. 11  “Ma tsaka n’wina loko vanhu va mi rhukana+ ni ku mi xanisa+ ni ku mi hembela hi swilo hinkwaswo swo homboloka hikwalaho ka mina. 12  Tsakani mi khana,+ hikuva hakelo+ ya n’wina i yikulu ematilweni; hikuva ni vaprofeta+ lava mi rhangeleke va xanisiwe tano. 13  “N’wina mi munyu+ wa misava; kambe loko munyu wu heleriwa hi ntamu wa wona, ku dzunga ka wona ku nga pfuxetisiwa ku yini? A wu nge he tirhi nchumu kambe wu ta cukumetiwa ehandle+ wu kandziyeriwa hi vanhu. 14  “N’wina mi ku vonakala ka misava.+ Muti a wu nge fihleki loko wu akiwe ehenhla ka ntshava. 15  Vanhu va lumeka rivoni va ri veka ehenhla ka xo tlhandleka rivoni, ku nga ri ehansi ka xirhundzu+ xo pima, kutani ri voningela hinkwavo lava nga endlwini. 16  Hi ku fanana ku voninga+ ka n’wina a ku vonakale emahlweni ka vanhu, leswaku va ta vona mintirho+ ya n’wina leyinene kutani va vangamisa+ Tata wa n’wina la nge matilweni. 17  “Mi nga ehleketi leswaku ndzi tele ku ta lovisa Nawu+ kumbe Vaprofeta. Ndzi tele ku ta hetisisa,+ ku nga ri ku ta lovisa; 18  hikuva ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, matilo ni misava swi nga hatlisa swi nyamalala+ ku ri ni ku va nhlanga yin’we leyitsongo eka hinkwato kumbe xipetlu xin’we xi nyamalala eNawini ku nga si endleka swilo hinkwaswo.+ 19  Hikokwalaho, un’wana ni un’wana la tlulaka+ xin’wana xa swileriso leswi leswitsongo a tlhela a dyondzisa vanhu ku swi tlula, u ta vuriwa ‘lontsongo’ emfun’weni wa matilo.+ Kambe mani na mani la swi endlaka a tlhela a swi dyondzisa,+ yena u ta vuriwa ‘lonkulu’+ emfun’weni wa matilo. 20  Hikuva ndzi ri eka n’wina, loko ku lulama ka n’wina ku nga andzi ku tlula lokuya ka vatsari ni Vafarisi,+ mi nga ka mi nga ngheni+ emfun’weni wa matilo. 21  “Mi swi twile leswaku lava khale va byeriwe leswi, ‘U nga tshuki u dlaya+ hi vomu; kambe mani na mani la dlayaka+ hi vomu u ta tihlamulela ehubyeni ya vuavanyisi.’+ 22  Hambiswiritano, mina ndzi mi byela leswaku un’wana ni un’wana la tshamelaka ku karihela+ makwavo u ta tihlamulela+ ehubyeni ya vuavanyisi; kambe mani na mani la vulavulaka ni makwavo hi rito leri nga vulekiki ra xihlekulo u ta tihlamulela eHubyeni Leyikulu; kasi mani na mani la nge, ‘Xiphukuphuku ndziwena,’ u ta lulameriwa hi Gehena+ ya ndzilo. 23  “Hikwalaho, loko u tisa nyiko ya wena ealitarini+ kutani u tsundzuka kwalaho leswaku ku ni mhaka leyi makwenu a ku hehlaka ha yona,+ 24  siya nyiko ya wena kwalaho mahlweni ka alitari, u famba; u rhanga u ya endla ku rhula ni makwenu,+ kutani loko u vuya, u nyikela nyiko+ ya wena. 25  “Lulamisa timhaka hi ku hatlisa ni loyi a ku mangalelaka enawini loko mi ri karhi mi ya kona, leswaku hi ndlela yo karhi mumangaleri+ a nga ku yisi eka muavanyisi, ni leswaku muavanyisi a nga ku yisi eka mutirhi wa le hubyeni, kutani u hoxiwa ekhotsweni. 26  Kunene ndzi ri eka wena, Hakunene a wu nge humi kwalaho u nga si humesa mali ya nsimbi yo hetelela ya ntikelo+ wa le hansi swinene. 27  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe leswi, ‘U nga tshuki u endla vuoswi.’+ 28  Kambe ndza mi byela leswaku un’wana ni un’wana la tshamelaka ku languta wansati+ lerova a n’wi navela, ana se u endle vuoswi+ na yena embilwini+ ya-​kwe. 29  Kutani, loko tihlo rero ra wena ra xinene ri ku khunguvanyisa, ri xokole u ri cukumeta ekule na wena.+ Hikuva swi antswa ngopfu leswaku u lahlekeriwa hi xin’we xa swirho swa wena ku ri ni ku va miri wa wena hinkwawo wu hoxiwa+ eGehena. 30  Nakambe, loko voko ra wena ra xinene ri ku khunguvanyisa, ri tseme u ri cukumeta ekule na wena.+ Hikuva swi antswa ngopfu leswaku u lahlekeriwa hi xin’we xa swirho swa wena ku ri ni ku va miri wa wena hinkwawo wu rhelela wu ya eGehena. 31  “Ku tlula kwalaho ku vuriwe leswaku, ‘Un’wana ni un’wana la tshikaka+ nsati wakwe, a a n’wi nyike papila ra ku dlaya vukati.’+ 32  Hambiswiritano, mina ndzi ri eka n’wina, un’wana ni un’wana la tshikaka nsati wakwe, loko ku nga ri hikwalaho ka vumbhisa,+ u n’wi hoxa endzingweni wo endla vuoswi,+ naswona un’wana ni un’wana la tekaka wansati la tshikiweke u endla vuoswi.+ 33  “Nakambe mi swi twile leswi nga vuriwa eka lava va minkarhi ya khale, ‘U nga tshuki u hlambanya+ u nga endli, kambe u fanele u hetisisa switshembiso swa wena leswi u swi hlambanyeke eka Yehovha.’+ 34  Hambiswiritano, mina ndzi ri eka n’wina: Mi nga tshuki mi hlambanya+ nikatsongo, hambi ku ri hi tilo, hikuva i xiluvelo+ xa Xikwembu; 35  hambi ku ri hi misava, hikuva i vunavelo+ bya milenge ya xona; hambi ku ri hi Yerusalema, hikuva i muti+ wa Hosi leyikulu. 36  Hambi ku ri hi nhloko ya wena u nga hlambanyi hikuva a wu nge wu hundzuli nsisi ni wun’we wu va wo basa kumbe wa ntima. 37  Kambe ntsena Ina wa n’wina a a ve Ina, E-e wa n’wina a va E-e;+ hikuva leswi tlulaka leswi swi huma eka lowo homboloka.+ 38  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe va ku, ‘Tihlo hi tihlo, tino hi tino.’+ 39  Hambiswiritano, mina ndzi ri eka n’wina: Mi nga n’wi kaneti la hombolokeke; kambe hambi ku ri mani la mi makalaka erhameni+ ra xinene, hundzuluxelani ni lerin’wana eka yena. 40  Naswona loko munhu a lava ku ya na wena ehubyeni leswaku a ta kuma nguvu ya wena ya le ndzeni, tlhela u tshika ni nguvu ya wena ya le handle a famba na yona;+ 41  naswona loko un’wana loyi a nga ni vulawuri a ku sindzisa ku endla ntirho wo famba khilomitara yin’we, famba na yena tikhilomitara timbirhi.+ 42  Nyika la kombelaka eka wena, naswona u nga n’wi fularheli loyi a lavaka ku lomba eka wena handle ka ntswalo.+ 43  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe va ku, ‘U fanele u rhandza warikwenu+ u venga nala+ wa wena.’ 44  Hambiswiritano, mina ndzi ri eka n’wina: Hambetani mi rhandza valala+ va n’wina, mi khongelela lava mi xanisaka;+ 45  leswaku mi tikombisa mi ri vana va Tata wa n’wina la nge matilweni,+ tanihi leswi a tsuvukisaka dyambu ra yena eka vanhu vo homboloka ni lavanene naswona a nisaka mpfula yakwe ehenhla ka vanhu lava lulameke ni lava nga lulamangiki.+ 46  Hikuva loko mi rhandza lava mi rhandzaka, mi vuyeriwa hi yini?+ Xana valuvisi na vona a va endli nchumu lowu fanaka? 47  Kutani loko mi xeweta vamakwenu ntsena, i yini xo hlawuleka lexi mi xi endlaka? Xana vanhu va matiko na vona a va endli nchumu lowu fanaka? 48  Hikwalaho mi fanele mi va lava hetisekeke, tanihi leswi Tata wa n’wina wa le tilweni a hetisekeke.+

Tinhlamuselo ta le hansi