Matewu 25:1-46

25  “Enkarhini wolowo mfumo wa matilo wu ta fana ni vanhwana va khume lava tekeke timboni+ ta vona va huma ku ya hlanganisa muteki.+  Va ntlhanu eka vona a va ri swiphukuphuku,+ naswona va ntlhanu a va tlharihile.+  Lava va swiphukuphuku va teke timboni ta vona kambe va nga teki mafurha,  kasi lavo tlhariha va teke mafurha hi swikutsu swa vona ni timboni ta vona.  Loko muteki a hlwela, hinkwavo va khudzehela ivi va ya etlela.+  Exikarhi-karhi ka vusiku ku pfuka ku huwelela,+ ‘Hi loyi muteki! Humani mi n’wi hlanganisa.’  Kutani vanhwana volavo hinkwavo va pfuka va lulamisa timboni+ ta vona.  Lava swiphukuphuku va byela lavo tlhariha va ku, ‘Hi nyikeni mafurhanyana+ ya n’wina, hikuva timboni ta hina ti lava ku timeka.’  Lavo tlhariha+ va hlamula hi marito lawa, ‘Kumbexana a ma nge hi ringani kahle hina na n’wina. Ematshan’weni ya sweswo, khomani ndlela, mi ya eka lava ma xavisaka mi ya tixavela ya n’wina.’ 10  Loko va ha fambile ku ya xava, muteki a fika, kutani vanhwana lava a va lunghekile va nghena na yena enkhubyeni+ wa vukati; hiloko nyangwa yi pfariwa. 11  Endzhakunyana vanhwana lavan’wana na vona va fika, va ku, ‘Nkulukumba, nkulukumba, hi pfulele!’+ 12  A va hlamula a ku, ‘Ndzi mi byela ntiyiso, a ndzi mi tivi.’+ 13  “Hikokwalaho, tshamani mi rindzile,+ hikuva a mi ri tivi siku hambi ku ri nkarhi+ wa kona. 14  “Hikuva swi fana ni loko munhu+ loyi a lavaka ku endzela etikweni ra le kule,+ a vitana mahlonga yakwe a ma tamerisa leswi nga swa yena.+ 15  Kutani a nyika rin’wana titalenta ta ntlhanu, rin’wana timbirhi, ni rin’wanyana yin’we, rin’wana ni rin’wana hi ku ya hi vuswikoti+ bya rona, ivi a ya etikweni ra le kule. 16  Hi ku hatlisa leri kumeke titalenta ta ntlhanu ri famba ri ya pindzula ha tona kutani ri pindzula tin’wana ta ntlhanu.+ 17  Hi ndlela leyi fanaka leri kumeke timbirhi ri pindzula tin’wana timbirhi. 18  Kambe leri kumeke yin’we ntsena ri famba, ri cela ehansi kutani ri fihla mali ya silivhere ya n’wini wa rona. 19  “Endzhaku ka nkarhi+ wo leha n’wini wa mahlonga wolawo a ta ivi a lulamisa timhaka na wona.+ 20  Kutani leri kumeke titalenta ta ntlhanu ri ta kutani ri tisa titalenta tin’wana ta ntlhanu, ri ku, ‘N’wini wanga, u ndzi tamerise titalenta ta ntlhanu; vona, ndzi pindzule titalenta tin’wana ta ntlhanu.’+ 21  N’wini wa rona a ku eka rona, ‘U endle kahle, hlonga+ lerinene, ro tshembeka! U tshembekile+ eka swilo leswitsongo. Ndzi ta ku veka u langutela swilo swo tala.+ Nghena entsakweni+ wa n’wini wa wena.’ 22  Endzhaku, leri kumeke titalenta timbirhi ri ta ivi ri ku, ‘N’wini wanga, u ndzi tamerise titalenta timbirhi; vona, ndzi pindzule titalenta tin’wana timbirhi.’+ 23  N’wini wa rona a ku eka rona, ‘U endle kahle, hlonga lerinene ni ro tshembeka! U tshembekile eka swilo leswitsongo. Ndzi ta ku veka u langutela swilo swo tala.+ Nghena entsakweni+ wa n’wini wa wena.’ 24  “Eku heteleleni leri kumeke talenta yin’we ri ta+ ivi ri ku, ‘N’wini wanga, ndzi ku tiva u ri munhu la koxaka ngopfu, loyi a tshovelaka laha a nga byalangiki kona naswona a hlengeletaka laha a nga peperhangiki kona. 25  Kutani ndzi khomiwe hi ku chava+ ivi ndzi famba ndzi ya fihla talenta ya wena ehansi. Nchumu wa wena hi lowu.’ 26  N’wini wa rona a ri angula a ku, ‘Hlonga ro homboloka ni ra vulolo, a wu swi tiva, a hi swona ke, leswaku ndzi tshovela laha ndzi nga byalangiki kona naswona ndzi hlengeleta laha ndzi nga peperhangiki kona? 27  Xisweswo, a wu fanele u vekise mali ya mina ya silivhere eka vabindzurisi, kutani loko ndzi fika a ndzi ta va ndzi kume leswi nga swa mina swi ri ni ntswalo.+ 28  “‘Hikokwalaho ri tekeleni talenta leyi mi nyika leri nga ni titalenta+ ta khume. 29  Hikuva un’wana ni un’wana la nga na swona, u ta nyikiwa leswi engetelekeke naswona u ta va ni swo tala; kambe loko ku ri loyi a nga riki na swona, u ta tekeriwa ni leswi a nga na swona.+ 30  Kutani hlonga leri nga pfuniki nchumu ri cukumeteni ehandle emunyameni. Kwalaho hi laha ku rila ni ku getsela ka meno ya rona ku nga ta va kona.’+ 31  “Loko N’wana wa munhu+ a fika hi ku vangama kakwe, tintsumi hinkwato ti ri na yena,+ u ta tshama exiluvelweni xakwe xo vangama.+ 32  Naswona matiko hinkwawo ma ta hlengeletiwa emahlweni kakwe,+ kutani u ta hambanisa+ vanhu van’wana eka van’wana,+ ku fana ni loko murisi a hambanisa tinyimpfu eka timbuti. 33  Naswona u ta veka tinyimpfu evokweni rakwe ra xinene,+ kambe timbuti eka lera ximatsi.+ 34  “Kutani hosi yi ta ku eka lava nga exineneni xa yona, ‘Tanani, n’wina lava katekisiweke hi Tatana,+ dyanani ndzhaka+ ya mfumo+ lowu mi lunghiseriweke wona hi mpfhuka misava+ yi va kona. 35  Hikuva a ndzi khomiwe hi ndlala kutani mi ndzi nyika swo dya;+ a ndzi ri ni torha kutani mi ndzi nyika swo nwa. A ndzi ri mufambi kutani mi ndzi amukela hi malwandla;+ 36  a ndzi nga ambalanga nchumu+ kutani mi ndzi ambexa. A ndzi vabya kutani mi ndzi khathalela. A ndzi ri ekhotsweni+ kutani mi ta eka mina.’ 37  Kutani lavo lulama va ta yi hlamula hi marito lawa, ‘Hosi, hi ku vone rini u ri ni ndlala kutani hi ku phamela, kumbe u ri ni torha+ kutani hi ku nyika swo nwa?+ 38  Hi ku vone rini u ri mufambi kutani hi ku amukela hi malwandla, kumbe u swerile kutani hi ku ambexa? 39  Hi ku vone rini u vabya kumbe u ri ekhotsweni kutani hi ta eka wena?’ 40  Kutani hosi+ yi ta va angula yi ku, ‘Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Mpimo lowu mi swi endleke ha wona eka un’wana+ wa vamakwerhu+ lava lavatsongo, mi swi endle ha wona ni le ka mina.’+ 41  “Kasi lava nga eximatsini xa yona yi ta va byela yi ku, ‘Sukani eka mina,+ n’wina lava rhukaniweke, mi ya endzilweni+ lowu nga heriki lowu lunghiseleriweke Diyavulosi ni tintsumi+ takwe. 42  Hikuva a ndzi ri ni ndlala, kambe a mi ndzi nyikanga nchumu xo dya,+ naswona a ndzi ri ni torha,+ kambe a mi ndzi nyikanga nchumu xo nwa. 43  A ndzi ri mufambi, kambe a mi ndzi amukelanga hi malwandla; a ndzi nga ambalanga nchumu, kambe a mi ndzi ambexanga;+ a ndzi vabya, a ndzi ri ekhotsweni+ kambe a mi ndzi khathalelanga.’ 44  Kutani na vona va ta hlamula hi marito lawa, ‘Hosi, hi ku vone rini u ri ni ndlala kumbe u ri ni torha kumbe u ri mufambi kumbe u swerile kumbe u vabya kumbe u ri ekhotsweni hi nga ku tirheli?’ 45  Kutani u ta va hlamula hi marito lawa, ‘Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Mpimo lowu mi nga swi endlangiki ha wona eka lava lavatsongo,+ a mi swi endlanga+ ni le ka mina.’+ 46  Kutani lava va ta loviseriwa makumu,+ kambe lavo lulama va ta ya evuton’wini lebyi nga heriki.”+

Tinhlamuselo ta le hansi