Matewu 19:1-30

19  Kutani loko Yesu a hete marito lawa, a suka eGaleliya ivi a fika emaaveni ya Yudiya entsungeni wa Yordani.+  Ni mintshungu leyikulu yi n’wi landzela, kutani a yi hanyisa kwalaho.+  Kutani Vafarisi va ta eka yena hi xikongomelo xo n’wi ringa, va ku: “Xana swa pfumeleriwa leswaku wanuna a tshika nsati wakwe hi xivangelo xihi na xihi?”+  A va angula a ku: “Xana a mi hlayanga leswaku loyi a va tumbuluxeke eku sunguleni u va endle va va waxinuna ni waxisati+  kutani a ku, ‘Hikwalaho ka sweswo, wanuna u ta siya tata wakwe ni mana+ wakwe naswona u ta namarhela nsati wakwe, kutani lavambirhi va ta va nyama yin’we’?+  Kutani a va ha ri vambirhi, kambe i nyama yin’we. Hikokwalaho, leswi Xikwembu xi swi paneke swin’we, ku nga tshuki ku va ni munhu la swi hambanisaka.”+  Va ku eka yena: “Kutani, ha yini Muxe a lerise leswaku wansati a nyikiwa papila ra ku n’wi hlongola ni ku n’wi tshika?”+  A ku eka vona: “Muxe u mi pfumelele ku tshika vasati va n’wina hikwalaho ko xiya ku nonon’hwa ka timbilu+ ta n’wina, kambe sweswo a swi nga ri tano ku sukela eku sunguleni.+  Ndza mi byela leswaku mani na mani la tshikaka nsati wakwe, a teka un’wana, ku nga ri hi xivangelo xa vumbhisa, u endla vuoswi.”+ 10  Vadyondzisiwa va ku eka yena: “Loko swi ri tano hi wanuna eka nsati wakwe, a hi vutlhari ku teka.”+ 11  A ku eka vona: “A hi vanhu hinkwavo lava kotaka ku amukela marito lawa, kambe ma amukeriwa hi lava nga ni nyiko+ ya kona ntsena. 12  Hikuva ku ni vatsheniwa lava nga velekiwa va ri tano ku suka embelekweni+ wa vamana wa vona, nakambe ku ni vatsheniwa lava nga endliwa vatsheniwa hi vanhu, naswona ku ni vatsheniwa lava nga tiendla vatsheniwa hikwalaho ka mfumo wa matilo. Loyi a nga swi amukelaka a a swi amukele.”+ 13  Kutani vana lavatsongo va yisiwa eka yena, leswaku a va tlhandleka mavoko, a va khongelela; kambe vadyondzisiwa va va holovela.+ 14  Hambiswiritano, Yesu a ku: “Tshikani vana lavatsongo, naswona mi nga va siveli ku ta eka mina, hikuva mfumo wa matilo i wa lavo tano.”+ 15  Hiloko a va tlhandleka mavoko, a suka kwalaho.+ 16  Kutani waswivo, un’wana a ta eka yena, a ku: “Mudyondzisi, xana ndzi fanele ndzi endla yini leswinene leswaku ndzi kuma vutomi lebyi nga heriki?”+ 17  A ku eka yena: “Ha yini u ndzi vutisa malunghana ni leswi nga swinene? Lonene i un’we.+ Kambe, loko u lava ku nghena evuton’wini, hambeta u hlayisa swileriso.”+ 18  A ku eka yena: “Swihi swa kona?”+ Yesu a ku: “Hi leswi, U nga tshuki u dlaya hi vomu,+ U nga tshuki u endla vuoswi,+ U nga tshuki u yiva,+ U nga tshuki u nyikela vumbhoni bya mavunwa,+ 19  Xixima tata wa wena ni mana+ wa wena, naswona, U fanele u rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.”+ 20  Jaha leri ri ku eka yena: “Hinkwaswo leswi ndzi swi hlayisile; i yini xin’wana lexi ndzi xi pfumalaka?” 21  Yesu a ku eka yena: “Loko u lava ku va la hetisekeke, famba u ya xavisa leswi nga swa wena u nyika swisiwana kutani u ta va ni xuma etilweni,+ u ta, u va mulandzeri+ wa mina.” 22  Loko jaha leri ri twa marito lawa, ri famba ri ri ni gome, hikuva a ri ri ni swilo swo tala.+ 23  Kambe Yesu a byela vadyondzisiwa vakwe a ku: “Ndza vurisa ndzi ri eka n’wina, swi ta nonon’hwa leswaku munhu la fuweke a nghena emfun’weni wa matilo.+ 24  Nakambe ndzi ri eka n’wina, Swa olova swinene leswaku kamela yi hundza exuveni xa neleta ku ri ni ku va munhu la fuweke a nghena emfun’weni wa Xikwembu.”+ 25  Loko vadyondzisiwa va twa sweswo, va hlamala ngopfu swinene, va ku: “Kahle-kahle i mani la nga ponisiwaka?”+ 26  Loko a va languta exikandzeni, Yesu a ku eka vona: “Eka vanhu leswi a swi koteki, kambe eka Xikwembu swilo hinkwaswo swa koteka.”+ 27  Kutani Petro a n’wi angula a ku: “Waswivo! Hi siye swilo hinkwaswo hi ku landzela; kahle-kahle hi ta kuma yini?”+ 28  Yesu a ku eka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Eku tumbuluxeni hi vuntshwa, loko N’wana wa munhu a tshama ehansi exiluvelweni xakwe lexi vangamaka, na n’wina lava mi ndzi landzeleke mi ta tshama eswiluvelweni swa 12, mi avanyisa tinyimba ta Israyele+ ta 12. 29  Naswona un’wana ni un’wana la siyeke tindlu kumbe vamakwavo va xinuna kumbe vamakwavo va xisati kumbe tatana kumbe manana kumbe vana kumbe masimu hikwalaho ka vito ra mina u ta nyikiwa swo tala swinene ku tlula sweswo, naswona u ta dya ndzhaka ya vutomi lebyi nga heriki.+ 30  “Kambe vo tala lava nga vo sungula va ta va vo hetelela ni lavo hetelela va ta va vo sungula.+

Tinhlamuselo ta le hansi