Matewu 12:1-50

12  Hi nkarhi wolowo Yesu a tsemakanya masimu ya swimila hi savata.+ Vadyondzisiwa vakwe va khomiwa hi ndlala kutani va sungula ku kha swichocho va dya.+  Loko Vafarisi va swi vona va ku eka yena:+ “Waswivo! Vadyondzisiwa va wena va endla leswi nga pfumeleriwiki ku swi endla hi savata.”+  A ku eka vona: “Xana a mi hlayanga leswi Davhida a nga swi endla loko yena ni vavanuna lava a va ri na yena va khomiwa hi ndlala?+  Ndlela leyi a ngheneke ha yona endlwini ya Xikwembu kutani va dya swinkwa leswi nyikeriweke,+ ku nga leswi a swi nga pfumeleriwi+ leswaku a swi dya, hambi ku ri lava a va ri na yena, handle ka vaprista ntsena?+  Kumbe, xana a mi hlayanga eNawini+ leswaku etempeleni, hi tisavata vaprista va khoma savata tanihi leyi nga kwetsimangiki kambe va tshama va nga ri na nandzu?+  Kambe ndza mi byela leswaku laha ku ni nchumu lowu tlulaka tempele.+  Hambiswiritano, loko mi twisise nhlamuselo ya marito lama nge, ‘Ndzi lava tintswalo,+ ku nga ri xitlhavelo,’+ a mi ta va mi nga va gwevanga lava pfumalaka nandzu.  Hikuva N’wana wa munhu hi yena+ Hosi ya savata.”+  Loko a suka endhawini yoleyo u ye esinagogeni ya vona; 10  kutani waswivo, a ku ri ni munhu la khwanyaneke voko!+ Va n’wi vutisa va ku, “Xana swa pfumeleriwa ku hanyisa hi savata?” leswaku va ta kuma xihehlo xa ku n’wi hehla ha xona.+ 11  A ku eka vona: “I mani exikarhi ka n’wina loyi loko a ri ni nyimpfu yin’we, kutani yi wela emugodini+ hi savata, a nga ta ka a nga yi khomi a yi humesa?+ 12  Loko swi xiyisisiwa hinkwaswo, kunene munhu i wa nkoka swinene ku tlula nyimpfu!+ Xisweswo swa pfumeleriwa ku endla xilo lexinene hi savata.” 13  Kutani a ku eka munhu loyi: “Tshambuluta voko ra wena.” Hiloko a ri tshambuluta, kutani ri hanyisiwa ri fana ni voko+ lerin’wana. 14  Kambe Vafarisi va huma kutani va boha makungu yo n’wi dlaya.+ 15  Yesu loko a swi tiva, a suka kwalaho. Van’wana vo tala va n’wi landzela, kutani a va hanyisa hinkwavo,+ 16  kambe a va lerisa hi matimba leswaku va nga n’wi paluxi;+ 17  leswaku ku ta hetiseka leswi nga vuriwa hi nomu wa Esaya lowa muprofeta, loyi a nga te: 18  “Maswivo! Nandza+ wa mina loyi ndzi n’wi hlawuleke, la rhandzekaka+ eka mina, loyi moya-xiviri wa mina wu n’wi amukeleke! Ndzi ta veka moya wa mina ehenhla ka yena,+ naswona vululami u ta byi hlamusela kahle eka matiko. 19  A nge holovi,+ hambi ku ri ku huwelela hi matimba, naswona ku hava loyi a nga ta twa rito rakwe etindleleni to anama. 20  Ku hava rihlanga leri khinyekeke leri a nga ta ri pfotlosa, naswona ku hava rivoni ra ngoti leri ketimelaka leri a nga ta ri tima,+ ku fikela loko a humesa vululami+ hilaha ku humelelaka. 21  Hakunene, matiko ma ta tshemba+ vito rakwe.” 22  Kutani va n’wi tisela munhu la nga ni dimona, la feke mahlo tlhelo a ri mbheveve; hiloko a n’wi hanyisa, kutani munhu lowa mbheveve a vulavula a tlhela a vona. 23  Kutani, mintshungu hinkwayo yi hlamala ivi yi sungula ku vulavula yi ku:+ “Xana loyi a nga va a ri N’wana wa Davhida?”+ 24  Loko va twa leswi, Vafarisi va ku: “Munhu loyi u hlongola madimona hi Belzebule, mufumi wa madimona.”+ 25  Hi ku tiva miehleketo+ ya vona, a va byela a ku: “Mfumo wun’wana ni wun’wana lowu avaneke hi vuwona wa wa,+ naswona muti kumbe yindlu yin’wana ni yin’wana leyi avaneke hi vuyona a yi nge yimi. 26  Hi ndlela leyi fanaka, loko Sathana a hlongola Sathana, u avanile hi yexe; kutani ke, mfumo wa yena wu ta yimisa ku yini? 27  Ku tlula kwalaho, loko ndzi hlongola madimona hi Belzebule,+ xana vana va n’wina va ma hlongola hi mani? Hi swona leswi nga ta endla leswaku va va vaavanyisi va n’wina. 28  Kambe loko swi ri leswaku ndzi tirhisa moya wa Xikwembu ku hlongola madimona, kunene mfumo wa Xikwembu wu mi hundzile.+ 29  Kumbe, xana munhu a nga yi hlaserisa ku yini yindlu ya wanuna wa matimba a teka nhundzu yakwe leyi rhwalekaka, loko a nga sunguli hi ku boha wanuna wa matimba? Kutani hi kona a nga phangaka yindlu+ yakwe. 30  Loyi a nga riki etlhelweni ra mina u lwa na mina, na yena loyi a nga hlengeletiki na mina wa hangalasa.+ 31  “Hikwalaho ndzi ri eka n’wina, Vanhu va ta rivaleriwa xidyoho ni xisandzu xa muxaka wihi ni wihi, kambe loko va sandza moya va nga ka va nga rivaleriwi.+ 32  Hi xikombiso, hambi ku ri mani la vulaka rito leri solaka N’wana wa munhu, u ta rivaleriwa;+ kambe hambi ku ri mani la solaka moya lowo kwetsima, a nge rivaleriwi, e-e, hayi emafambiselweni lawa ya swilo hambi ku ri eka lawa ma nga ta ta.+ 33  “Mi nga endla murhi wu va wunene ni mihandzu ya wona yi va yinene kumbe mi endla murhi wu bola ni mihandzu ya wona yi va yo bola; hikuva murhi wu tiviwa hi mihandzu ya wona.+ 34  Vana va timhiri,+ xana mi nga vulavurisa ku yini swilo leswinene, n’wina mi ri vahomboloki?+ Hikuva nomu wu vulavula leswi mbilu yi taleke swona.+ 35  Munhu lonene u humesa swilo+ leswinene exumeni xakwe lexinene, kasi munhu wo homboloka u humesa swilo+ swo homboloka exumeni xakwe lexi hombolokeke. 36  Ndza mi byela leswaku rito rin’wana ni rin’wana leri nga pfuniki nchumu leri vanhu va ri vulaka, va ta hlamusela+ malunghana na rona hi Siku ra Vuavanyisi; 37  hikuva hi marito ya wena u ta vuriwa la lulameke, naswona hi marito ya wena u ta gweviwa.”+ 38  Kutani vatsari ni Vafarisi van’wana va n’wi hlamula va ku: “Mudyondzisi, hi lava ku vona singita leri humaka eka wena.”+ 39  A va angula a ku: “Xitukulwana xo homboloka ni xa vuoswi+ xi tshamela ku lava singita, kambe ku hava singita leri xi nga ta nyikiwa rona handle ka singita ra Yonasi lowa muprofeta.+ 40  Tanihi leswi Yonasi+ a a ri ekhwirini ra nhlampfi leyikulu masiku manharhu ni vusiku byinharhu, na yena N’wana wa munhu+ u ta va embilwini ya misava+ masiku manharhu ni vusiku+ byinharhu. 41  Vavanuna va le Ninivha va ta yima ni xitukulwana+ lexi eku avanyisiweni naswona va ta xi gweva;+ hikuva va hundzukile eka leswi Yonasi+ a swi chumayeleke, kambe, maswivo, nchumu wo tlula Yonasi wu kona. 42  Hosi ya xisati+ ya le dzongeni yi ta pfuxiwa ni xitukulwana lexi loko ku avanyisiwa naswona yi ta xi gweva; hikuva yi tile yi huma hi le makun’wini ya misava ku ta twa vutlhari bya Solomoni, kambe maswivo, laha ku ni nchumu lowu tlulaka Solomoni.+ 43  “Loko moya lowu nga basangiki wu huma eka munhu, wu hundza hi le tindhawini leti omeke wu ri karhi wu lavisisa ndhawu yo wisela eka yona, ivi wu nga yi kumi.+ 44  Kutani wu ku, ‘Ndzi ta tlhelela endlwini ya mina leyi ndzi humeke eka yona’; naswona loko wu fika wu kuma yi nga ri na nchumu kambe yi kukuriwe yi basa yi tlhela yi sasekisiwa. 45  Kutani wu khoma ndlela wu ya teka mimoya yin’wanyana ya nkombo leyi hombolokeke ngopfu ku tlula wona,+ loko yi nghenile endzeni, yi tshama kwalaho; kutani xiyimo xo hetelela xa munhu yoloye xi biha ngopfu ku tlula xo sungula.+ Swi ta va tano ni le ka xitukulwana+ lexi xo homboloka.” 46  Loko a ha vulavula ni mintshungu, waswivo, mana wakwe ni vamakwavo+ a va yime hala handle va lava ku vulavula na yena. 47  Kutani un’wana a ku eka yena: “Waswivo! Mana wa wena ni vamakwenu va yime hala handle, va lava ku vulavula na wena.” 48  A hlamula loyi a n’wi byelaka a ku: “I mani mana wa mina, naswona i vamani vamakwerhu?”+ 49  Kutani a tshambulutela voko eka vadyondzisiwa vakwe, a ku: “Maswivo! Mana wa mina ni vamakwerhu+ hi lava! 50  Hikuva mani na mani la endlaka ku rhandza ka Tata wa mina la nge tilweni, hi yena a nga makwerhu wa xinuna, hi yena a nga makwerhu wa xisati, hi yena a nga manana.”

Tinhlamuselo ta le hansi