Matewu 10:1-42

10  Kutani a vitana vadyondzisiwa vakwe va 12 ivi a va nyika matimba yo hlula mimoya leyi nga basangiki,+ ku endlela leswaku va yi hlongola ni ku horisa swifo swa mixaka hinkwayo ni vulema bya mixaka hinkwayo.  Mavito ya vaapostola+ va 12 hi lawa:+ Wo sungula i Simoni, loyi a vuriwaka Petro,+ na Andriya+ makwavo; na Yakobo n’wana wa Zebediya+ na Yohane makwavo;  Filipi na Bartolomi;+ Tomasi+ na Matewu+ lowa muluvisi; Yakobo n’wana wa Alfiya,+ na Tadiya;  Simoni lowa Mukananiya,+ na Yudasi Iskariyota, loyi endzhaku a nga n’wi xenga.+  Yesu a rhuma lava va 12, a va lerisa+ a ku: “Mi nga teki gondzo leri yaka eka va matiko, naswona mi nga ngheni emutini+ wa Vasamariya;  kambe, ematshan’weni ya sweswo, hambetani mi ya eka tinyimpfu ta yindlu ya Israyele+ leti lahlekeke.  Loko mi ri karhi mi famba, chumayelani, mi ku, ‘Mfumo wa matilo wu tshinele.’+  Hanyisani vanhu+ lava vabyaka, pfuxani vanhu lava feke, basisani va nhlokonho, hlongolani madimona. Mi amukele mahala, nyikani mahala.+  Mi nga longi nsuku kumbe silivhere kumbe koporo exipachini xa vamba ra n’wina,+ 10  kumbe nkwama wa swakudya wa riendzo, kumbe tinguvu timbirhi ta le ndzeni, kumbe maphaxani kumbe nhonga; hikuva mutirhi u faneriwa hi swakudya swakwe.+ 11  “Emutini kumbe eximutanini xin’wana ni xin’wana lexi mi nga ta nghena eka xona, lavisisani loyi swi n’wi fanelaka, kutani mi tshama kona kukondza mi suka.+ 12  Loko mi nghena endlwini, xewetani va ndyangu; 13  kutani loko yindlu ya kona swi yi fanela, ku rhula loku mi yi navelelaka kona a ku ve eka yona;+ kambe loko swi nga yi faneli, ku rhula ka n’wina a ku tlhelele eka n’wina. 14  Kun’wana ni kun’wana laha ku nga riki na munhu la mi amukelaka kumbe la yingisaka marito ya n’wina, loko mi huma endlwini yoleyo kumbe emutini wolowo, phumunhani ritshuri emilengeni ya n’wina.+ 15  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Swi ta tiyiseleka swinene etikweni ra Sodoma+ na Gomora hi Siku ra Vuavanyisi ku ri ni muti+ wolowo. 16  “Maswivo! Ndza mi rhuma kukota tinyimpfu exikarhi ka timhisi;+ hikokwalaho vanani ni vuxiyaxiya kukota tinyoka+ naswona mi kala nandzu kukota matuva.+ 17  Tivoneleni vanhu;+ hikuva va ta mi nyiketa etihubyeni+ ta rikwavo, naswona va ta mi ba+ emasinagogeni+ ya vona. 18  Ina, mi ta huduleriwa emahlweni ka tindhuna-nkulu ni tihosi+ hikwalaho ka mina, leswaku byi va vumbhoni+ eka vona ni le ka matiko. 19  Hambiswiritano, loko va mi nyiketa, mi nga vileli leswaku mi ta vulavurisa ku yini kumbe mi ta vulavula yini; hikuva leswi mi nga ta swi vulavula, mi ta nyikiwa swona hi nkarhi+ wolowo; 20  hikuva lava vulavulaka a ko va n’wina ntsena, kambe i moya wa Tata wa n’wina lowu vulavulaka ha n’wina.+ 21  Ku tlula kwalaho, makwavo+ u ta nyiketa makwavo leswaku a dlawa, tatana a nyiketa n’wana wakwe, kasi vana va ta pfukela vatswari va endla leswaku va dlayiwa.+ 22  Naswona mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito+ ra mina; kambe loyi a tiyiselaka ku ya fika emakumu hi yena loyi a nga ta ponisiwa.+ 23  Loko va mi xanisa emutini wun’wana, balekelani eka wun’wanyana;+ hikuva ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, N’wana wa munhu u ta fika+ mi nga si heta ku rhendzeleka+ ni miti ya Israyele. 24  “Mudyondzisiwa a nga n’wi tluli mudyondzisi wakwe, ni hlonga a ri yi tluli hosi ya rona.+ 25  Swi ringene leswaku mudyondzisiwa a fana ni mudyondzisi wakwe, ni hlonga ri fana ni hosi+ ya rona. Loko vanhu va vitane n’wini wa yindlu va ku i Belzebule,+ xana va nga ka va nga va vitani hilaha ku tlurisaka lavaya va ndyangu wakwe? 26  Hikokwalaho mi nga va chavi; hikuva ku hava lexi funengetiweke lexi nga ta ka xi nga fununguriwi, ni xihundla lexi nga ta ka xi nga tiviwi.+ 27  Leswi ndzi mi byelaka swona emunyameni, swi vuleni eku vonakaleni; naswona leswi mi swi twaka swi hleveteriwa, swi chumayeleni mi ri ehenhla ka tindlu.+ 28  Naswona mi nga va chavi+ lava dlayaka miri kambe va nga swi kotiki ku dlaya moya-xiviri; kambe ku ri na sweswo chavani+ loyi a nga lovisaka moya-xiviri ni miri eGehena.+ 29  Xana swindzingiri swimbirhi a swi xavisiwi hi mali ya nsimbi ya risima leritsongo ke?+ Kambe ku hava ni xin’we xa swona lexi nga waka ehansi Tata wa n’wina a nga swi tivi.+ 30  Hambi ku ri misisi ya tinhloko ta n’wina yi hlayiwile hinkwayo.+ 31  Hikokwalaho mi nga chavi: Mi ni risima ku tlula swindzingiri+ swo tala. 32  “Kutani, un’wana ni un’wana la vulaka leswaku u ni vun’we na mina emahlweni ka vanhu, na mina ndzi ta vula emahlweni ka Tata wa mina loyi a nge matilweni leswaku ndzi ni vun’we+ na yena; 33  kambe mani na mani la ndzi alaka emahlweni ka vanhu, na mina ndzi ta n’wi ala+ emahlweni ka Tata wa mina la nge matilweni. 34  Mi nga ehleketi leswaku ndzi tise ku rhula emisaveni; a ndzi tisanga ku rhula,+ kambe ndzi tise banga. 35  Hikuva ndzi tele ku ta vanga ku avana exikarhi ka jaha ni tata wa rona, ni le xikarhi ka n’wana wa nhwanyana ni mana wa yena, ni le xikarhi ka nhlomi ni n’wingi+ wa yona. 36  Hakunene, valala va munhu ku ta va vanhu va ndyangu wa yena. 37  Loyi a nga ni xinakulobye lexikulu eka tata wakwe kumbe mana wakwe ku tlula eka mina a nga ndzi faneli; naswona loyi a nga ni xinakulobye lexikulu eka n’wana wakwe wa jaha kumbe wa nhwanyana ku tlula eka mina a nga ndzi faneli.+ 38  Naswona mani na mani la nga rhwaliki mhandzi yakwe ya nxaniso ivi a ndzi landzela a nga ndzi faneli.+ 39  Loyi a kumaka moya-xiviri wakwe u ta lahlekeriwa hi wona, ni loyi a lahlekeriwaka hi moya-xiviri wakwe hikwalaho ka mina u ta wu kuma.+ 40  “Loyi a mi amukelaka u amukela na mina, ni loyi a ndzi amukelaka u amukela ni loyi a ndzi rhumeke.+ 41  Loyi a amukelaka muprofeta hileswi a nga muprofeta u ta kuma hakelo+ ya muprofeta, ni loyi a amukelaka munhu loyi a lulameke hileswi a nga munhu loyi a lulameke u ta kuma hakelo+ ya munhu loyi a lulameke. 42  Naswona mani na mani loyi a nyikaka un’wana wa lava lavatsongo xinwelo xa mati yo titimela ntsena leswaku a nwa hileswi a nga mudyondzisiwa, ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, a nge lahlekeriwi hi hakelo+ yakwe.”

Tinhlamuselo ta le hansi