Matewu 1:1-25

1  Buku ya matimu+ ya Yesu Kreste, n’wana wa Davhida,+ n’wana wa Abrahama:+   Abrahama u ve tata wa Isaka;+Isaka u ve tata wa Yakobe;+Yakobe u ve tata wa Yuda+ ni wa vamakwavo;  Yuda u ve tata wa Faresi+ na Zara hi Tamari;Faresi u ve tata wa Hezroni;+Hezroni u ve tata wa Rhamu;+  Rhamu u ve tata wa Aminadaba;Aminadaba u ve tata wa Nasoni;+Nasoni u ve tata wa Salmoni;+  Salmoni u ve tata wa Bowazi hi Rahava;+Bowazi u ve tata wa Obede hi Rhuti;+Obede u ve tata wa Yese;+  Yese u ve tata wa Davhida+ lowa hosi.+Davhida u ve tata wa Solomoni+ hi nsati wa Uriya;  Solomoni u ve tata wa Rehobuwama;+Rehobuwama u ve tata wa Abiya;Abiya+ u ve tata wa Asa;+  Asa u ve tata wa Yehoxafati;+Yehoxafati u ve tata wa Yehorama;+Yehorama u ve tata wa Uziya;  Uziya u ve tata wa Yohatama;Yohatama+ u ve tata wa Akazi;+Akazi u ve tata wa Hezekiya;+ 10  Hezekiya u ve tata wa Manase;+Manase+ u ve tata wa Amoni;+Amoni+ u ve tata wa Yosiya; 11  Yosiya+ u ve tata wa Yekoniya+ ni wa vamakwavo hi nkarhi lowu va yisiweke ha wona eBabilona.+ 12  Endzhaku ko yisiwa eBabilona, Yekoniya u ve tata wa Salatiyele;+Salatiyele u ve tata wa Zerubabele;+ 13  Zerubabele u ve tata wa Abiyudi;Abiyudi u ve tata wa Eliyakimi;Eliyakimi u ve tata wa Azori; 14  Azori u ve tata wa Sadoki;Sadoki u ve tata wa Akimi;Akimi u ve tata wa Eliyudi; 15  Eliyudi u ve tata wa Eliyazara;Eliyazara u ve tata wa Matani;Matani u ve tata wa Yakobe; 16  Yakobe u ve tata wa Yosefa nuna wa Mariya, loyi Yesu la vuriwaka Kreste+ a velekiweke+ hi yena. 17  Kutani, switukulwana hinkwaswo ku sukela eka Abrahama ku fikela eka Davhida a ku ri switukulwana swa 14, ku sukela eka Davhida ku fikela eku yisiweni ka vona eBabilona a ku ri switukulwana swa 14, naswona ku sukela eku yisiweni ka vona eBabilona ku fikela eka Kreste a ku ri switukulwana swa 14. 18  Kambe ku velekiwa ka Yesu Kreste a ku ri hi ndlela leyi. Hi nkarhi lowu mana wakwe Mariya a a tshembisane+ ku tekana na Yosefa, u kumeke a ri ni khwiri leri vangiweke hi moya+ lowo kwetsima va nga si hlangana. 19  Hambiswiritano, Yosefa nuna wakwe, hikwalaho ka leswi a a lulamile naswona a a nga lavi ku n’wi endla xihlekiso+ eka vanhu, u kunguhate ku n’wi tshika+ exihundleni. 20  Kambe endzhaku ka loko a ehleketisise hi swilo leswi, waswivo, ntsumi ya Yehovha yi humelela eka yena hi norho, yi ku: “Yosefa, n’wana wa Davhida, u nga chavi ku teka Mariya nsati wa wena u famba na yena ekaya, hikuva leswi a xurheke swona swi vangiwe hi moya lowo kwetsima.+ 21  Yena u ta veleka n’wana wa jaha, naswona u fanele u n’wi thya vito ra Yesu,+ hikuva u ta ponisa+ vanhu+ va ka vona eswidyohweni+ swa vona.” 22  Kahle-kahle hinkwaswo leswi swi humelerile leswaku ku hetiseka leswi vuriweke hi Yehovha+ hi muprofeta+ wakwe, a ku: 23  “Waswivo! Nhwana+ u ta tika kutani u ta veleka n’wana wa jaha, vito ra yena va ta n’wi thya Emanuwele,”+ leri loko ri hundzuluxeriwa ri nge, “Xikwembu Xi Na Hina.”+ 24  Hiloko Yosefa a pfuka evurhongweni ivi a endla hilaha ntsumi ya Yehovha yi n’wi leriseke hakona, kutani a teka nsati wakwe a famba na yena ekaya. 25  Kambe a nga n’wi tivanga+ ku fikela loko a veleka n’wana wa jaha;+ a n’wi thya vito ra Yesu.+

Tinhlamuselo ta le hansi