Luka 9:1-62

9  Kutani a vitanela lava 12 endhawini yin’we a va nyika matimba ni vulawuri ehenhla ka madimona ni ku hanyisa mavabyi.+  Kutani a va rhuma ku ya chumayela hi mfumo wa Xikwembu ni ku horisa,  a ku eka vona: “Mi nga rhwali nchumu xa riendzo, hambi yi ri nhonga kumbe nkwama wa swakudya, hambi xi ri xinkwa kumbe mali ya silivhere; mi nga tameli hambi ti ri tinguvu+ timbirhi ta le ndzeni.  Kambe kaya rin’wana ni rin’wana leri mi nga ta nghena eka rona, tshamani kona, mi sukela kona.+  Naswona kun’wana ni kun’wana laha vanhu va nga mi amukeriki, loko mi huma emutini+ wolowo phumunhani ritshuri emilengeni ya n’wina leswaku byi va vumbhoni eka vona.”+  Kutani va suka va tsemakanya tiko hi ximutana ni ximutana, va vula mahungu lamanene va tlhela va hanyisa hinkwako-nkwako.+  Kutani Heroda mufumi wa muganga a twa hi ta swilo hinkwaswo leswi endlekaka, naswona a a pfilunganyekile swinene hikwalaho ka leswi van’wana a va vula leswaku Yohane u pfuxiwile eka lava feke,+  kambe van’wana va vula leswaku Eliya u humelerile, kambe van’wanyana va vula leswaku un’wana wa vaprofeta va khale u pfukile.  Heroda a ku: “Yohane ndzi n’wi tseme nhloko.+ Kutani, i mani loyi ndzi twaka swilo swo tano malunghana na yena?” Kutani a a lava+ ku n’wi vona. 10  Kuteloko vaapostola va vuya va n’wi rungulela swilo leswi va swi endleke.+ Hiloko a va teka va ya endhawini leyi tumbeleke+ emutini lowu vuriwaka Betsayida. 11  Kambe kuteloko mintshungu yi swi tivile, yi n’wi landzela. Kutani a yi amukela hi musa, a sungula ku vulavula na yona hi mfumo wa Xikwembu,+ naswona a horisa lava a va lava ku hanyisiwa.+ 12  Kutani ri sungula ku pela. Enkarhini lowu lava 12 va ta ivi va ku eka yena: “Hangalasa ntshungu, leswaku wu ya eswimitanini ni le mantanghaleni lama nga ematlhelweni ya tiko wu ya lava byetlelo ni ku kuma swakudya, hikuva laha hi le nhoveni.”+ 13  Kambe a ku eka vona: “N’wina va nyikeni swakudya.”+ Va ku: “A hi na nchumu handle ka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi+ timbirhi, handle ka loko ho famba hi ya xava swakudya swa vanhu+ lava hinkwavo.” 14  Entiyisweni, a ku ri ni vavanuna va kwalomu ka 5 000.+ Kambe a ku eka vadyondzisiwa vakwe: “Va byeleni va vurhama tanihi le swakudyeni, va tshama hi mintlawa ya kwalomu ka 50 ha wun’we.”+ 15  Hiloko va va byela, kutani hinkwavo va vurhama. 16  Kutani a teka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi timbirhi, a languta ehenhla etilweni, a swi katekisa, a swi phemelela kutani a sungula ku nyika vadyondzisiwa leswaku va phamela ntshungu.+ 17  Xisweswo hinkwavo va dya va xurha, naswona masalela lawa a va ri na wona ma hlengeletiwa, swiphemu swa kona swi tata swirhundzu swa 12.+ 18  Endzhaku ka sweswo, loko a ri karhi a khongela a ri swakwe, vadyondzisiwa va ta swin’we eka yena, kutani a va vutisa, a ku: “Xana mintshungu yi ri ndzi mani?”+ 19  Kutani va angula va ku: “Yohane Mukhuvuri; kambe van’wana va ri, Eliya, kasi van’wanyana, va vula leswaku un’wana wa vaprofeta va khale u pfukile.”+ 20  Kutani a ku eka vona: “Kambe, n’wina mi ri ndzi mani?” Petro a angula a ku:+ “U Kreste+ wa Xikwembu.” 21  Kutani hi mavulavulelo ya ku tshinya a va lerisa leswaku va nga swi byeli munhu,+ 22  kambe a ku: “N’wana wa munhu u fanele ku xanisiwa swinene ni ku bakanyiwa hi vakulukumba ni vaprista lavakulu ni vatsari, a dlayiwa,+ kutani a pfuxiwa+ hi siku ra vunharhu.” 23  Kutani a ya emahlweni a va byela hinkwavo: “Loko munhu a lava ku ndzi landzela, a a titshike+ kutani a rhwala mhandzi yakwe ya nxaniso siku ni siku a ndzi landzela nkarhi hinkwawo.+ 24  Hikuva mani na mani loyi a lavaka ku ponisa moya-xiviri wakwe u ta lahlekeriwa hi wona; kambe mani na mani la lahlekeriwaka hi moya-xiviri wakwe hikwalaho ka mina hi yena loyi a nga ta wu ponisa.+ 25  Kunene, xana munhu u pfuneka ha yini loko a pindzula misava hinkwayo kambe a lahlekeriwa hi vuyena kumbe a vaviseka?+ 26  Hikuva mani na mani la khomiwaka hi tingana ha mina ni marito ya mina, N’wana wa munhu u ta khomiwa hi tingana ha yena loko a fika hi ku vangama kakwe ni ka Tatana ni ka tintsumi+ to kwetsima. 27  Kambe ndzi mi byela ntiyiso, Ku ni van’wana lava yimeke laha lava nga ta ka va nga nantswi rifu nikatsongo va nga si rhanga va vona mfumo wa Xikwembu.”+ 28  Kahle-kahle, emasikwini ya kwalomu ka nhungu endzhaku ka marito lawa, a teka Petro na Yohane na Yakobo kutani a khandziya ehenhla ka ntshava ku ya khongela.+ 29  Kutani loko a ha khongela, ku languteka+ ka xikandza xakwe ku hundzuka naswona tinguvu takwe ti basa+ hi ku hatima. 30  Nakambe waswivo, vavanuna vambirhi a va bula na yena, a ku ri Muxe na Eliya.+ 31  Vona va humelela hi ku vangama kutani va sungula ku vulavula hi ku famba ka yena loku a nga ta ku hetisisa eYerusalema.+ 32  Petro ni lava a va ri na yena a va tshikeleriwa hi vurhongo; kambe loko va xalamuke hi ku helela va vona ku vangama+ ka yena ni vavanuna vambirhi va yime na yena. 33  Loko vona va hambanisiwe na yena, Petro a ku eka Yesu: “Muleteri, i swinene leswaku hi va laha, kutani hi pfumelele hi dzima mintsonga yinharhu, wun’wana wu va wa wena, wun’wana wu va wa Muxe, wun’wana wu va wa Eliya,” a a nga titwi leswaku u ri yini.+ 34  Kambe loko a ri karhi a vula swilo leswi ku va ni papa kutani ri sungula ku va funengeta. Loko va nghena epapeni, va khomiwa hi ku chava.+ 35  Kutani rito+ ri huma epapeni, ri ku: “Loyi i N’wananga, loyi a hlawuriweke.+ N’wi yingiseni.”+ 36  Loko rito ri twakala, Yesu u kumeke a ri swakwe.+ Kambe va miyela va nga vikeli munhu emasikwini wolawo swilo leswi va swi voneke.+ 37  Hi siku leri tlhandlamaka, loko va fika ehansi ka ntshava, ntshungu lowukulu wu hlangana na yena.+ 38  Kutani waswivo, munhu a huwelela a ri entshungwini, a ku: “Mudyondzisi, ndzi kombela u languta n’wana wa mina, hikuva hi yena a ri swakwe+ loyi ndzi n’wi tswaleke,+ 39  naswona, waswivo, moya+ wa n’wi teka, xikan’we-kan’we a huwelela, kutani wu n’wi rhurhumerisa a tlhutlha khuvi, wu suka hi ku nonon’hwa eka yena endzhaku ka ku n’wi vavisa. 40  Ndzi kombele vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.”+ 41  Yesu a angula a ku: “N’wina xitukulwana+ xo pfumala ripfumelo ni xo homboloka, xana ndzi fanele ku ya emahlweni na n’wina ni ku mi lehisela mbilu ku fikela rini? Tisa n’wana wa wena laha.”+ 42  Kambe hambiloko a tshinela, dimona ri n’wi tlatlalata ehansi ivi ri n’wi rhurhumerisa hi matimba. Hambiswiritano, Yesu a tshinya moya lowu nga basangiki kutani a horisa mufana yoloye ivi a n’wi nyika tata+ wakwe. 43  Kutani, hinkwavo va sungula ku hlamala hikwalaho ka matimba+ lamakulu ya Xikwembu. Xisweswo loko hinkwavo va ri karhi va hlamarisiwa hi swilo hinkwaswo leswi a a swi endla, a byela vadyondzisiwa vakwe a ku: 44  “Rhurhelani marito lawa etindleveni ta n’wina, hikuva N’wana wa munhu u ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu.”+ 45  Kambe va ya emahlweni va nga ri twisisi rito leri. Entiyisweni, a ri tumbeteriwe vona leswaku va nga ri twisisi, naswona a va chava ku n’wi vutisa hi ta rito leri.+ 46  Kutani va sungula ku vutisana hi voxe leswaku i mani lonkulu eka vona.+ 47  Yesu, hi ku tiva leswi a va swi anakanya etimbilwini ta vona, a teka n’wana lontsongo, a n’wi yimisa etlhelo ka yena+ 48  ivi a ku eka vona: “Mani na mani la amukelaka n’wana loyi lontsongo hi ku landza vito ra mina wa ndzi amukela na mina, naswona mani na mani loyi a ndzi amukelaka wa n’wi amukela ni loyi a ndzi rhumeke.+ Hikuva loyi a tikhomaka tanihi lontsongo+ exikarhi ka n’wina hinkwenu hi yena lonkulu.”+ 49  Yohane a angula a ku: “Muleteri, hi vone munhu un’wana a hlongola madimona+ hi ku tirhisa vito ra wena naswona hi ringete ku n’wi sivela,+ hikuva a nga ku landzeli swin’we na hina.”+ 50  Kambe Yesu a ku eka yena: “N’wina vavanuna mi nga tshuki mi ringeta ku n’wi sivela, hikuva loyi a nga mi kanetiki i wa n’wina.”+ 51  Kutani loko masiku ya leswaku a tlhandlukisiwa+ ma hlangana, a hundzuluxa xikandza xakwe leswaku a ya eYerusalema. 52  Kutani a rhuma varhumiwa emahlweni ka yena. Hiloko va khoma ndlela va nghena eximutanini xa Vasamariya,+ leswaku va n’wi lunghiselela kona; 53  kambe a va n’wi amukelanga, hikuva xikandza xakwe a xi kongome eYerusalema.+ 54  Loko vadyondzisiwa, Yakobo na Yohane+ va vona leswi va ku: “Hosi, xana u lava hi byela ndzilo+ wu xika hi le tilweni kutani wu va lovisa?” 55  Kambe a hundzuluka a va tshinya. 56  Hiloko va ya eximutanini xin’wanyana. 57  Loko va famba egondzweni, un’wana a ku eka yena: “Ndzi ta ku landzela kun’wana ni kun’wana laha u nga ta ya kona.”+ 58  Kutani Yesu a ku eka yena: “Timhungubye ti ni mincele ni tinyenyana ta tilo ti ni byetlelo, kambe N’wana wa munhu a nga na ndhawu yo veka nhloko yakwe.”+ 59  Hiloko a ku eka un’wana: “Vana mulandzeri wa mina.” Munhu yoloye a ku: “Ndzi pfumelele ndzi rhanga hi ku ya lahla tata wa mina.”+ 60  Kambe a ku eka yena: “Tshika vafi+ va lahla vafi va vona, kambe wena famba u ya twarisa mfumo wa Xikwembu hinkwako-nkwako.”+ 61  Kutani un’wanyana a ku: “Ndzi ta ku landzela, Hosi; kambe ndzi pfumelele ndzi sungula ndzi ya lela+ vandyangu wa mina.” 62  Yesu a ku eka yena: “A ku na munhu la vekaka voko ra yena eka puluho+ kutani a languta swilo swa le ndzhaku+ loyi a fanelekaka kahle emfun’weni wa Xikwembu.”

Tinhlamuselo ta le hansi