Luka 24:1-53

24  Hambiswiritano, hi siku ro sungula ra vhiki va ya eka sirha-bako ka ha ri mpundzu swinene, va rhwele mirhi yo nun’hwela leyi a va yi lunghiselerile.+  Kambe va kuma ribye ri khunguluxiwile eka sirha-bako ra xitsundzuxo,+  kutani loko va nghena a va wu kumanga ntsumbu wa Hosi Yesu.+  Kuteloko va ha pfilunganyekile hikwalaho ka leswi, waswivo, vavanuna vambirhi va swiambalo swo hatima a va yime ekusuhi na vona.+  Hiloko vavasati va tshuka ivi va korhamisa tinhloko ta vona, vavanuna volavo va ku eka vona: “Ha yini mi lava Loyi a hanyaka exikarhi ka vafi?  [[A nga kona laha, kambe u pfuxiwile.]]+ Tsundzukani ndlela leyi a vulavuleke ha yona na n’wina loko a ha ri eGaleliya,+  a vula leswaku N’wana wa munhu u fanele ku nyiketiwa emavokweni ya vanhu va vudyoho, a beleriwa kutani a pfuka hi siku ra vunharhu.”+  Hiloko va tsundzuka marito ya yena,+  kutani va suka eka sirha-bako ra xitsundzuxo va vuya, va vika swilo leswi hinkwaswo eka lava 11 ni le ka lavan’wana hinkwavo.+ 10  A ku ri Mariya Magadala, na Yowana,+ na Mariya mana wa Yakobo. Naswona, ni vavasati+ van’wana lava a va ri na vona va byela vaapostola swilo leswi. 11  Hambiswiritano, marito lawa a ma twala ma ri mijamujamu eka vona naswona a va nga va kholwi+ vavasati lava. 12  [[Kambe Petro a suka a yima a tsutsumela eka sirha-bako ra xitsundzuxo, kutani loko a hlometela, a vona tinguvu ntsena. Hiloko a famba, a hlamala leswi humeleleke.]] 13  Kambe waswivo, hi siku rorolero vambirhi va vona a va ya eximutanini lexi nga empfhukeni wa kwalomu ka tikhilomita ta 11 ku suka eYerusalema, lexi vuriwaka Emawusi, 14  naswona a va bula hi swilo+ hinkwaswo leswi endlekeke. 15  Kuteloko va ha bula ni ku kanerisana, Yesu a tshinela+ ivi a fambisana na vona; 16  kambe a va nga swi koti ku n’wi lemuka hi mahlo ya vona.+ 17  A ku eka vona: “Xana mi kanetana hi timhaka tihi mi ri karhi mi famba?” Kutani va yima va ku tserhe, va khwanyane mimombo. 18  Loyi a vuriwaka Kleyopasi a n’wi hlamula a ku: “Xana u muluveri u ri wexe eYerusalema lerova a wu swi tivi swilo leswi humeleleke kona emasikwini lawa?” 19  A ku eka vona: “Swilo swihi?” Va ku eka yena: “Swilo leswi khumbaka Yesu wa Munazareta,+ loyi a veke muprofeta+ wa mintirho ni marito ya matimba emahlweni ka Xikwembu ni vanhu hinkwavo; 20  ni ndlela leyi vaprista va hina lavakulu ni vafumi va n’wi gweveke rifu ha yona ivi va n’wi belela.+ 21  Kambe a hi tshemba leswaku munhu loyi hi yena loyi a nga ta kutsula Israyele;+ ina, naswona handle ka swilo leswi hinkwaswo, se swi endla siku ra vunharhu swilo leswi swi humelerile. 22  Ku tlula kwalaho, vavasati+ van’wana exikarhi ka hina na vona va hi hlamarisile, hikuva va ye nimpundzu eka sirha-bako ra xitsundzuxo 23  kambe a va wu kumanga ntsumbu wakwe, va vuya va vula leswaku va vone ni singita ra tintsumi, leti vuleke leswaku wa hanya. 24  Tlhandlakambirhi, van’wana lava nga na hina va yile eka sirha-bako+ ra xitsundzuxo; kutani va swi kuma swi ri tano, hilaha vavasati va vuleke hakona, kambe a va n’wi vonanga.” 25  Kutani a ku eka vona: “N’wina swihunguki leswi nonokaka embilwini ku kholwa hinkwaswo leswi muprofeta a swi vuleke!+ 26  Xana a swi nga fanelanga leswaku Kreste a langutana+ ni swilo leswi a tlhela a nghena eku vangameni+ kakwe?” 27  Kutani ku sukela eka Muxe+ ni Vaprofeta+ hinkwavo a va hlamusela swilo leswi khumbaka yena eMatsalweni hinkwawo. 28  Eku heteleleni va fika ekusuhi ni ximutana lexi a va ya eka xona, hiloko a endla onge u hundzela emahlweni. 29  Kambe va n’wi sindzisa, va ku: “Tshama na hina, hikuva se i madyambu naswona dyambu se ri perile.” Hiloko a nghena a tshama na vona. 30  Kutani loko a vurhame na vona eswakudyeni a teka xinkwa, a xi katekisa, a xi phema, a sungula ku va nyika.+ 31  Kutani mahlo ya vona ma pfuleka hi ku helela, va n’wi vona; kutani a nyamalala eka vona.+ 32  Hiloko va byelana va ku: “Xana timbilu ta hina a ti nga pfurhi loko a ri karhi a vulavula na hina egondzweni, loko a hi pfulela Matsalwa hi ku helela?” 33  Hi nkarhi wolowo va suka va vuyela eYerusalema, va kuma lava 11 ni lava a va ri na vona va hlengeletanile, 34  va ku: “Entiyisweni Hosi yi pfuxiwile naswona yi tlhele yi humelela eka Simoni!”+ 35  Kutani vona hi voxe va rungula swiendlakalo leswi humeleleke egondzweni ni ndlela leyi va n’wi tiveke ha yona hi ku phema xinkwa.+ 36  Loko va ha vulavula hi swilo leswi a yima exikarhi ka vona [[kutani a ku eka vona: “Onge mi nga va ni ku rhula.”]] 37  Kambe hikwalaho ka leswi a va tshukile,+ va chavile, a va anakanya leswaku va vona moya. 38  Hiloko a ku eka vona: “Ha yini mi karhatekile, naswona ha yini mi kanakana etimbilwini ta n’wina? 39  Vonani mavoko ya mina ni milenge ya mina, hikuva hi mina hi xiviri; ndzi khomeni+ mi vona, hikuva moya a wu na nyama ni marhambu+ leswi mi ndzi vonaka ndzi ri na swona.” 40  [[Kutani loko a ri karhi a vula sweswo a va komba mavoko yakwe ni milenge yakwe.]] 41  Kambe loko va ya emahlweni va nga swi pfumeli+ hikwalaho ka ntsako lowukulu ni ku hlamala, a ku eka vona: “Xana a mi na swakudya+ kwalaho?” 42  Kutani va n’wi nyika xikwavi xa nhlampfi leyi oxiweke;+ 43  hiloko a xi teka a xi dya+ va n’wi langute hi mahlo. 44  Kutani a ku eka vona: “Lawa i marito ya mina la-​wa ndzi mi byeleke wona loko ndza ha ri na n’wina,+ leswaku swilo hinkwaswo leswi tsariweke enawini wa Muxe ni le ka Vaprofeta+ ni Tipisalema+ malunghana na mina swi fanele ku hetiseka.” 45  Kutani a pfula mianakanyo ya vona hi ku helela leswaku va twisisa nhlamuselo ya Matsalwa,+ 46  hiloko a ku eka vona: “Hi ndlela leyi ku tsariwile leswaku Kreste a a ta xaniseka kutani a pfuka eka lava feke hi siku ra vunharhu,+ 47  naswona exisekelweni xa vito rakwe ku hundzuka ka ku rivaleriwa swidyoho+ a ku ta chumayeriwa ematikweni+ hinkwawo—ku sukela eYerusalema,+ 48  n’wina mi ta va timbhoni+ ta swilo leswi. 49  Kutani maswivo, ndzi mi rhumela leswi tshembisiweke hi Tata wa mina. Hambiswiritano, n’wina tshamani emutini kukondza mi ambexiwa matimba lama humaka ehenhla.”+ 50  Kambe a va heleketa ku fikela eBetaniya, ivi a tlakusa mavoko yakwe a va katekisa.+ 51  Loko a ha va katekisa, u susiwile eka vona a tlhandlukiseriwa etilweni.+ 52  Kutani va n’wi nkhinsamela ivi va vuyela eYerusalema hi ku tsaka+ lokukulu. 53  Naswona a va ri etempeleni nkarhi na nkarhi va dzunisa Xikwembu.+

Tinhlamuselo ta le hansi