Luka 22:1-71

22  Kutani nkhuvo wa swinkwa leswo-ke-comela, lowu vuriwaka Paseka,+ a wu tshinela.  Naswona, vaprista lavakulu ni vatsari a va lava ndlela leyinene ya ku n’wi herisa+ ha yona, hikuva a va chava vanhu.+  Kambe Sathana a nghena eka Yudasi, la vuriwaka Iskariyota, loyi a a hlayiwa exikarhi ka lava 12;+  hiloko a famba a vulavula ni vaprista lavakulu ni vafambisi va tempele hi ta nkarhi lowunene wa ku n’wi xenga ha wona eka vona.+  Kunene, va tsaka hiloko va pfumelelana ku n’wi nyika mali+ ya silivhere.  Kutani a pfumela, ivi a sungula ku lava nkarhi lowunene wa ku n’wi xenga ha wona eka vona ku nga ri na ntshungu ekusuhi.+  Kutani ku fika siku ra swinkwa leswo-ke-comela, leri ku faneleke ku endliwa xitlhavelo xa gandzelo ra paseka ha rona;+  hiloko a rhuma Petro na Yohane, a ku: “Fambani mi ya lunghiselela+ paseka leswaku hi ta dya.”  Va ku eka yena: “Xana u lava leswaku hi yi lunghiselela kwihi?” 10  A ku eka vona:+ “Maswivo! Loko mi nghena emutini mi ta hlangana ni munhu a rhwale khuwana ra mati. N’wi landzeleleni mi ya endlwini leyi a nga ta nghena eka yona.+ 11  Kutani mi ta byela n’wini wa yindlu mi ku, ‘Mudyondzisi u ri eka wena: “Ri kwihi kamara ra vaendzi leri ndzi nga dyelaka eka rona paseka ni vadyondzisiwa+ va mina?”’ 12  Kutani munhu wa kona u ta mi komba kamara lerikulu ra le henhla leri nga ni nhundzu. Yi lunghiseleleni kona.”+ 13  Hiloko va ya, va swi kuma swi ri hilaha a va byeleke hakona, kutani va lunghiselela paseka.+ 14  Kuteloko nkarhi wu fika, a vurhama etafuleni, ni vaapostola va ri na yena.+ 15  Kutani a ku eka vona: “A ndzi swi navela ngopfu ku dya paseka leyi swin’we na n’wina ndzi nga si xaniseka; 16  hikuva ndza mi byela, a ndzi nge he tlheli ndzi yi dya ku fikela loko yi hetiseka emfun’weni wa Xikwembu.”+ 17  Kuteloko a amukele xinwelo,+ a nkhensa ivi a ku: “Xi tekeni mi siyerisana xona; 18  hikuva ndza mi byela, Ku sukela sweswi a ndzi nge he tlheli ndzi nwa leswi humaka emadiriveni kukondza ku fika mfumo wa Xikwembu.”+ 19  Nakambe, a teka xinkwa,+ a nkhensa, a xi phema, ivi a va nyika xona, a ku: “Leswi swi vula miri+ wa mina lowu nga ta nyikeriwa hikwalaho ka n’wina.+ Tshamani mi ri karhi mi endla leswi leswaku mi ndzi tsundzuka.”+ 20  Nakambe, a endla hi ndlela leyi fanaka hi xinwelo+ endzhaku ka loko va dye xilalelo, a ku: “Xinwelo lexi xi vula ntwanano+ lowuntshwa hikwalaho ka ngati+ ya mina, leyi nga ta halateriwa n’wina.+ 21  “Kambe maswivo, voko ra muxengi+ wa mina ri na mina la tafuleni.+ 22  Hikuva N’wana wa munhu u famba hi ku ya hi leswi tsariweke;+ hambiswiritano, u ni khombo munhu yoloye loyi a xengiwaka ha yena!”+ 23  Kutani va sungula ku kanela va ri swavo hi mhaka ya leswaku ku nga va ku ri mani loyi a a lava ku endla sweswo.+ 24  Hambiswiritano, ku tlhela ku pfuka ku kanetana lokukulu exikarhi ka vona malunghana ni loyi a vonakaka a ri lonkulu eka hinkwavo.+ 25  Kambe a ku eka vona: “Tihosi ta matiko ta ma tikisela, naswona lava nga ni vulawuri ehenhla ka wona va vuriwa Vapfuni va tiko.+ 26  Kambe, n’wina a mi fanelanga mi va tano.+ Kambe lonkulu exikarhi ka n’wina a a ve lontsongo+ eka hinkwenu, kasi loyi a nga nkulukumba a a ve yena la tirhelaka.+ 27  Hikuva lonkulu hi wihi, xana hi loyi a vurhameke etlhelo ka tafula kumbe hi loyi a tirhelaka van’wana? Xana a hi yena loyi a vurhameke etafuleni? Kambe mina ndzi loyi a tirhelaka exikarhi ka n’wina.+ 28  “Hambiswiritano, hi n’wina mi khomeleleke+ swin’we na mina emiringweni ya mina;+ 29  kutani ndzi endla ntwanano swin’we na n’wina, hilaha Tata wa mina a endleke hakona ntwanano+ wa mfumo+ swin’we na mina, 30  leswaku mi ta dya+ ni ku nwa etafuleni ra mina emfun’weni+ wa mina, kutani mi tshama eswiluvelweni+ leswaku mi avanyisa tinyimba ta 12 ta Israyele. 31  “Simoni, Simoni, waswivo, Sathana+ u lava hi matimba leswaku a mi sefa kukotisa koroni.+ 32  Kambe ndzi ku endlele xikombelo+ leswaku ripfumelo ra wena ri nga heli; loko wena se u vuyile, tiyisa+ vamakwenu.” 33  Kutani a ku eka yena: “Hosi, ndzi tiyimiserile ku famba na wena ekhotsweni ni le ku feni.”+ 34  Kambe a ku: “Ndza ku byela, Petro, Nkuku a wu nge ringi namuntlha u nga si landzula kanharhu leswaku wa ndzi tiva.”+ 35  A tlhela a ku eka vona: “Loko ndzi mi rhumile+ mi nga ri na xipachi ni nkwama wa swakudya ni maphaxani, a mi pfumalanga nchumu, a hi swona ke?” Va ku: “Hi swona!” 36  Kutani a ku eka vona: “Kambe sweswi loyi a nga ni xipachi a a xi teke, ni nkwama wa swakudya hilaha ku fanaka; naswona loyi a nga riki na banga a a xavise nguvu yakwe ya le handle a ri xava. 37  Hikuva ndza mi byela leswaku leswi tsariweke swi fanele ku hetiseka eka mina, leswi nge, ‘U hlayiwe ni lavo kala nawu.’+ Hikuva leswi khumbaka mina swa hetiseka.”+ 38  Kutani va ku: “Hosi, waswivo, hi lawa mabanga mambirhi.” A ku eka vona: “Swi ringene.” 39  Kutani a huma a ya eNtshaveni ya Mitlhwari hi ku ya hi ntolovelo; vadyondzisiwa na vona va n’wi landzela.+ 40  Loko a fika endhawini ya kona a ku eka vona: “Hambetani mi khongela, leswaku mi nga ngheni endzingweni.”+ 41  Kutani yena a suka eka vona ku lava ku endla mpfhuka wo hoxa ribye, ivi a nkhinsama hi matsolo a sungula ku khongela, 42  a ku: “Tatana, loko u swi rhandza, susa xinwelo lexi eka mina. Nilokoswiritano, ku nga endleki ku rhandza+ ka mina, kambe a ku endleke ka wena.”+ 43  Kutani ntsumi leyi humaka etilweni yi humelela eka yena, yi n’wi tiyisa.+ 44  Kambe kuteloko a fikeriwa hi maxangu a hambeta a khongela hi matimba swinene;+ kutani nyuku wakwe wu kotisa mathonsi ya ngati wu thonela ehansi.+ 45  Kutani a tlakuka loko a heta ku khongela, a ya eka vadyondzisiwa, a va kuma va khudzehela hikwalaho ka gome;+ 46  hiloko a ku eka vona: “Mi etlelela yini? Pfukani, mi hambeta mi khongela, leswaku mi nga ngheni endzingweni.”+ 47  Loko a ha vulavula, waswivo, ntshungu, ni wanuna la vuriwaka Yudasi, un’wana wa lava 12, a a famba emahlweni ka wona;+ kutani a tshinela eka Yesu ku n’wi ntswontswa.+ 48  Kambe Yesu a ku eka yena: “Yudasi, xana u xenga N’wana wa munhu hi ku n’wi ntswontswa?”+ 49  Loko lava a va ri na yena va vona leswi a swi ta endleka, va ku: “Hosi, xana hi va khemba hi banga?”+ 50  Un’wana wa vona a khemba hlonga ra muprista lonkulu, a susa ndleve+ ya rona ya xinene. 51  Kambe Yesu a angula a ku: “Yimani, a swi helele kwala.” Hiloko a khumba ndleve a n’wi horisa.+ 52  Kutani Yesu a byela vaprista lavakulu ni vafambisi va tempele ni vakulukumba lava teke eka yena: “Xana mi te eka mina ni mabanga ni michizo onge hi loko ndzi ri xigevenga?+ 53  Loko ndza ha ri na n’wina etempeleni+ siku ni siku a mi ndzi tshambulutelanga mavoko ya n’wina.+ Kambe lowu i nkarhi+ wa n’wina ni wa vulawuri+ bya munyama.”+ 54  Hiloko va n’wi khoma va famba+ na yena va n’wi yisa endlwini ya muprista+ lonkulu; kambe Petro a a landzela hi le kule.+ 55  Loko va tshivela ndzilo exikarhi ka xivava va tshama swin’we ehansi, Petro a a tshame na vona.+ 56  Kambe nandza un’wana wa xisati a n’wi vona a tshame ekusuhi ni ndzilo lowu pfurhaka kutani a n’wi xondzolota a ku: “Wanuna loyi na yena a a ri na yena.”+ 57  Kambe a landzula,+ a ku: “A ndzi n’wi tivi, wena wansati.”+ 58  Endzhaku ka nkarhinyana munhu un’wana a n’wi vona a ku: “Na wena u wun’wana wa vona.” Kambe Petro a ku: “Munhu ndzi wena, a ndzi wa vona.”+ 59  Kutani endzhaku ka nkarhi lowu lavaka ku endla awara munhu un’wana a sungula ku phikelela hi matimba a ku: “Hakunene wanuna loyi na yena a a ri na yena; hikuva, entiyisweni, i Mugaleliya!”+ 60  Kambe Petro a ku: “Munhu ndzi wena, a ndzi swi tivi leswi u swi vulaka.” Xikan’we-kan’we, loko a ha vulavula, nkuku wu ringa.+ 61  Kutani Hosi yi hundzuluka yi languta Petro, hiloko Petro a tsundzuka marito ya Hosi loko yi n’wi byela yi ku: “Nkuku wu nga si ringa namuntlha u ta ndzi ala kanharhu.”+ 62  Kutani a humela ehandle, a rila hi xiviti.+ 63  Kutani vavanuna lava va n’wi khomeke va sungula ku n’wi endla xihlekiso,+ va n’wi+ ba;+ 64  naswona loko va n’wi funengetile va n’wi vutisa va ku: “Profeta. I mani loyi a nga ku ba?”+ 65  Kutani va vula swilo swin’wana swo tala ku n’wi sandza.+ 66  Kuteloko ri xile, huvo ya vakulukumba va tiko, vaprista lavakulu swin’we ni vatsari, va hlengeletana,+ kutani va n’wi hudulela eholweni ya vona ya Sanedri, va ku:+ 67  “Loko u ri Kreste,+ hi byele.” Kambe a ku eka vona: “Niloko ndzo mi byela, a mi nge swi kholwi nikatsongo.+ 68  Ku tlula kwalaho, loko ndzo mi vutisa, a mi nge hlamuli nikatsongo.+ 69  Hambiswiritano, ku sukela sweswi N’wana wa munhu+ u ta tshama evokweni ra xinene+ ra matimba ra Xikwembu.”+ 70  Xisweswo hinkwavo va ku: “Hikokwalaho, xana u N’wana wa Xikwembu?” A ku eka vona: “N’wina mi vula+ leswaku ndzi yena.” 71  Va ku: “Ha ha byi lavela yini vumbhoni+ byin’wana? Hikuva hi swi twile swi huma enon’wini wakwe.”+

Tinhlamuselo ta le hansi