Luka 21:1-38

21  Kuteloko a languta, a vona lava fuweke va hoxa tinyiko ta vona emabokisini ya xuma.+  Hiloko a vona noni yin’wana leyi pfumalaka yi hoxa swimalana swimbirhi swa nsimbi swa ntikelo wa le hansi swinene,+  kutani a ku: “Ndzi mi byela ntiyiso, Noni leyi, hambileswi yi nga xisiwana, yi hoxe swo tlula leswi hoxiweke hi lavan’wana hinkwavo.+  Hikuva lava hinkwavo va hoxe tinyiko leti va ti pambuleke eka leswi swi va taleleke, kambe wansati loyi hambileswi a a pfumala u hoxe hinkwaswo leswi a a ri na swona swa ku tihanyisa.”+  Endzhaku, loko van’wana va ri karhi va vulavula malunghana ni tempele, hi ndlela leyi a yi sasekisiwe ha yona hi maribye lamanene ni swilo leswi nyiketeriweke,+  a ku: “Malunghana ni swilo leswi mi swi vonaka, ma ta masiku lawa ku nga ta ka ku nga vi na ribye leri nga ta siyiwa ehenhla ka ribye rin’wana ri nga wisiwi.”+  Kutani va n’wi vutisa, va ku: “Mudyondzisi, xana swilo leswi kahle-kahle swi ta endleka rini, naswona xi ta va xihi xikombiso xa nkarhi lowu swilo leswi swi nga ta humelela ha wona?”+  A ku: “Tivoneleni leswaku mi nga xisiwi;+ hikuva vo tala va ta ta hi vito ra mina, va ku, ‘Ndzi yena,’ ni leswaku, ‘Nkarhi lowu faneleke wu tshinele.’+ Mi nga va sali endzhaku.  Ku tlula kwalaho, loko mi twa hi ta tinyimpi ni mpfilumpfilu, mi nga chavisiwi.+ Hikuva swilo leswi swi fanele ku humelela ku sungula, kambe makumu a ma humeleli hi nkarhi wolowo.” 10  Kutani a ya emahlweni a ku eka vona: “Tiko ri ta pfukela tiko+ rin’wana, ni mfumo wu ta pfukela mfumo+ wun’wana; 11  ku ta va ni ku tsekatseka lokukulu ka misava, naswona ku ta va ni mintungu ni ku kayivela ka swakudya ;+ ku ta va ni swivono leswi chavisaka ni swikombiso leswikulu leswi humaka etilweni.+ 12  “Kambe emahlweni ka swilo leswi hinkwaswo vanhu va ta mi khoma, va mi xanisa,+ va mi nyiketa emasinagogeni ni le makhotsweni, mi ta huduleriwa emahlweni ka tihosi ni le ka tindhuna-nkulu hikwalaho ka vito ra mina.+ 13  Swi ta endla leswaku mi nyikela vumbhoni.+ 14  Hikokwalaho swi vekeni etimbilwini ta n’wina leswaku mi nga hleli ka ha ri emahlweni ndlela leyi mi nga ta tihlamulela ha yona,+ 15  hikuva ndzi ta mi nyika nomu ni vutlhari, lebyi lava lwisanaka na n’wina hinkwavo va nga ta ka va nga swi koti ku byi kaneta kumbe ku byi landzula.+ 16  Ku tlula kwalaho, mi ta nyiketiwa hambi ku ri hi vatswari+ ni vamakwenu ni maxaka ni vanakuloni, naswona va ta dlaya+ van’wana va n’wina; 17  vanhu hinkwavo va ta mi venga hikwalaho ka vito+ ra mina. 18  Kambe hambi ku ri nsisi+ wa tinhloko ta n’wina a wu nge tshuki wu lova. 19  Hi ku tiyisela ka n’wina mi ta londzovota mimoya-xiviri+ ya n’wina. 20  “Ku tlula kwalaho, loko mi vona Yerusalema wu rhendzeriwa+ hi mavuthu lama goveke, swi tiveni leswaku ku lovisiwa ka wona ku tshinele.+ 21  Kutani lava nga eYudiya a va balekele etintshaveni, lava nga exikarhi ka wona a va suke, lava nga etindhawini ta le handle va nga tshuki va nghena emutini;+ 22  hikuva lawa i masiku yo tisa vululami, leswaku swilo hinkwaswo leswi tsariweke swi hetiseka.+ 23  Khombo eka vavasati lava tikeke ni lava an’wisaka vana emasikwini+ wolawo! Hikuva ku ta va ni xilaveko lexikulu etikweni ni vukarhi eka vanhu lava; 24  kutani va ta wa hi vukarhi bya banga, va yisiwa evukhumbini ematikweni+ hinkwawo; naswona Yerusalema wu ta kandziyeriwa hi matiko, kukondza ku hetiseka nkarhi+ lowu vekiweke wa matiko. 25  “Nakambe, ku ta va ni swikombiso edyambyini+ ni le n’wetini ni le tinyeletini, matiko ma ta kayakaya emisaveni, ma nga tivi leswaku ma ta endla yini hikwalaho ka ku pfuma ka lwandle+ ni vukarhi+ bya rona, 26  kasi vanhu va ta titivala hikwalaho ka ku chava+ ni ku langutela swilo leswi taka ehenhla ka misava+ leyi akiweke; hikuva matimba ya matilo ma ta ninginisiwa.+ 27  Endzhaku ka sweswo va ta vona N’wana wa munhu+ a ta a ri epapeni hi matimba ni ku vangama lokukulu.+ 28  Kambe loko swilo leswi swi sungula ku humelela, yimani mi ololoka ivi mi tlakusa tinhloko ta n’wina, hikuva ku kutsuriwa ka n’wina ka tshinela.” 29  Hiloko a va byela xifaniso a ku: “Langutani nkuwa ni mirhi leyin’wana hinkwayo:+ 30  Loko se yi hluka, hi ku yi languta, mi swi vona kahle leswaku ximumu xi kusuhi.+ 31  Hi ndlela leyi, na n’wina loko mi vona swilo leswi swi humelela, tivani leswaku mfumo wa Xikwembu wu kusuhi.+ 32  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Xitukulwana lexi xi nga ka xi nga hundzi ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo.+ 33  Tilo ni misava swi ta hundza,+ kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.+ 34  “Kambe tivoneleni leswaku timbilu ta n’wina ti nga tshuki ti tshikileriwa hi ku dya ngopfu ni ku nwa ngopfu+ ni ku vilela+ hi vutomi, kutani hi xitshuketa siku rero ri mi wela hi xihatla+ 35  ku fana ni ntlhamu.+ Hikuva ri ta wela hinkwavo lava tshamaka emisaveni hinkwayo.+ 36  Kutani, hitekani+ nkarhi hinkwawo mi endla xikombelo+ leswaku mi ta humelela loko mi balekela swilo leswi hinkwaswo leswi nga ta humelela, ni ku yima emahlweni ka N’wana wa munhu.”+ 37  Kutani ninhlikanhi a a dyondzisa etempeleni,+ kambe nivusiku a a huma a ya tshama entshaveni leyi vuriwaka Ntshava ya Mitlhwari.+ 38  Naswona vanhu+ hinkwavo a va ta eka yena nimpundzu etempeleni va ta n’wi yingisela.

Tinhlamuselo ta le hansi