Luka 20:1-47

20  Siku rin’wana loko a ha dyondzisa vanhu etempeleni, a vula mahungu lamanene, vaprista lavakulu ni vatsari swin’we ni vakulukumba va tshinela,+  kutani va vulavula hi rito leri tlakukeke, va ku eka yena: “Hi byele leswaku swilo leswi u swi endla hi matimba wahi, kumbe i mani loyi a ku nyikeke matimba+ lawa.”  A va angula a ku: “Na mina ndzi ta mi vutisa xivutiso, kutani mi ndzi byela:+  Xana nkhuvulo wa Yohane a wu huma etilweni kumbe a wu huma evanhwini?”+  Kutani va anakanya va ku: “Loko hi ku, ‘A wu huma etilweni,’ u ta ku, ‘Ha yini mi nga n’wi kholwanga?’+  Kambe loko hi ku, ‘A wu huma evanhwini,’ vanhu hinkwavo va ta hi khandla+ hi maribye, hikuva va khorwiseka leswaku Yohane+ a a ri muprofeta.”+  Kutani va angula hi ku vula leswaku a va ku tivi laha wu humaka kona.  Hiloko Yesu a ku eka vona: “Na mina a ndzi mi byeli matimba lawa ndzi endlaka swilo+ leswi ha wona.”  A sungula ku byela vanhu xifaniso lexi: “Munhu un’wana a a rime nsimu ya vhinya+ kutani a yi vekisa eka varimi, kutani a endzela etikweni ra le kule nkarhi wo leha.+ 10  Kambe hi nguva leyi faneleke a rhuma hlonga+ ri ya eka varimi,+ leswaku va ri nyika mihandzu ya nsimu ya vhinya.+ Hambiswiritano, endzhaku ka ku ri ba, varimi va ri tlherisa ri nga ri na nchumu.+ 11  Kambe a phindha a rhuma hlonga rin’wanyana eka vona. Na rona va ri ba, va ri khomisa tingana kutani va ri tlherisa ri nga ri na nchumu.+ 12  Kambe a tlhela a rhuma ra vunharhu;+ na rona va ri vavisa, va ri hlongola. 13  Hikwalaho ka sweswo n’wini wa nsimu ya vhinya a ku, ‘Xana ndzi ta endla yini? Ndzi ta rhuma n’wana wa mina la rhandzekaka.+ Kumbexana va ta va ni xichavo eka yena.’ 14  Loko varimi va n’wi vona va kanela, va ku, ‘Loyi i mudyandzhaka; a hi n’wi dlayeni, leswaku ndzhaka yi ta va ya hina.’+ 15  Hiloko va n’wi cukumetela ehandle+ ka nsimu ya vhinya, va n’wi dlaya.+ Hikokwalaho, xana n’wini wa nsimu ya vhinya u ta va endla yini?+ 16  U ta fika a lovisa varimi lava, naswona a nyika van’wana nsimu ya vhinya.”+ Loko va twa sweswo va ku: “Sweswo swi nga tshuki swi endleka!” 17  Kambe a va languta a ku: “Kutani, xana leswi swi tsariweke swi vula yini, ‘Ribye leri vaaki va ri bakanyeke,+ ri hundzuke ribye lerikulu ra le yinhleni’?+ 18  Un’wana ni un’wana loyi a welaka eribyeni rero u ta phyandlaseka.+ Kasi mani na mani loyi ri n’wi welaka,+ ri ta n’wi phyandlasa.”+ 19  Vatsari ni vaprista lavakulu a va lava ku n’wi khoma enkarhini wolowo, kambe a va chava vanhu; hikuva a va xiya leswaku a a vula vona hi xifaniso lexi.+ 20  Kuteloko va n’wi xiyisisile swinene, va rhuma vanhu lava thoriweke exihundleni leswaku va tiendla onge va lulamile, leswaku va n’wi phasa+ hi ku vulavula, leswaku va n’wi yisa eka hulumendhe ni le mavokweni ya ndhuna-nkulu.+ 21  Kutani va n’wi vutisa, va ku: “Mudyondzisi, ha swi tiva leswaku u vulavula u tlhela u dyondzisa leswi lulameke naswona a wu na ku hlawula, kambe u dyondzisa ndlela ya Xikwembu hi ku fambisana ni ntiyiso:+ 22  Xana swa pfumeleriwa ku hakela xibalo eka Khezari kumbe e-e?”+ 23  Kambe a lemuka vukanganyisi bya vona kutani a ku eka vona:+ 24  “Ndzi kombeni denari. Xana xifaniso ni marito lawa i swa mani?” Va ku: “I swa Khezari.”+ 25  A ku eka vona: “Kutani ke, tlheriselani swilo swa Khezari eka Khezari,+ kambe swilo swa Xikwembu eka Xikwembu.”+ 26  Ina, a va swi kotanga ku n’wi phasa hi marito lawa emahlweni ka vanhu, kambe hi ku hlamarisiwa hi nhlamulo yakwe, a va vulanga nchumu.+ 27  Hambiswiritano, Vasaduki van’wana, lava vulaka leswaku ku pfuka ka lava feke a ku kona, va ta+ va n’wi vutisa, 28  va ku: “Mudyondzisi, Muxe+ u hi tsalele a ku, ‘Loko makwavo wa munhu a fa a ri ni nsati, kambe a nga ri na n’wana, makwavo+ u fanele a teka nsati loyi, a velekela makwavo+ vana ha yena.’ 29  Hikwalaho a ku ri ni vanhu va nkombo lava a va ri vamakwavo; kutani lowo sungula a teka nsati ivi a fa a nga ri na n’wana.+ 30  Ni wa vumbirhi swi va tano, 31  kutani wa vunharhu a n’wi teka. Swi ve tano eka lava nkombo hinkwavo: a va siyanga vana, kambe hinkwavo va file.+ 32  Eku heteleleni, wansati na yena a fa.+ 33  Hikwalaho, eku pfuxiweni ka lava feke, xana u ta va nsati wa mani exikarhi ka vona? Hikuva hinkwavo va ri nkombo va n’wi tekile a va nsati+ wa vona.” 34  Yesu a ku eka vona: “Vana va mafambiselo lawa ya swilo va teka+ naswona va hlomisiwa, 35  kambe lava hlayiweke leswaku va faneriwa+ hi ku kuma mafambiselo wolawo ya swilo+ ni ku pfuxiwa eka lava feke+ a va teki naswona a va hlomisiwi. 36  Entiyisweni, a va nge he fi,+ hikuva va fana ni tintsumi, naswona i vana va Xikwembu hikwalaho ka leswi va nga vana va ku pfuxiwa eku feni.+ 37  Kambe hambi Muxe u swi paluxile leswaku lava feke va pfuxiwa, emhakeni ya xihlahla xa mitwa,+ loko a vula leswaku Yehovha i ‘Xikwembu xa Abrahama ni Xikwembu xa Isaka ni Xikwembu xa Yakobe.’+ 38  A hi Xikwembu xa lava feke, kambe i xa lava hanyaka, hikuva eka xona hinkwavo va hanya.”+ 39  Van’wana va vatsari va angula va ku: “Mudyondzisi, u vulavule kahle.” 40  Hikuva a va ha vanga na xona xivindzi xo n’wi vutisa xivutiso ni xin’we. 41  Hiloko a ku eka vona: “Xana va vurisa ku yini leswaku Kreste i n’wana wa Davhida?+ 42  Hikuva Davhida hi byakwe u vula leswi ebukwini ya Tipisalema, ‘Yehovha a ku eka Hosi ya mina, Tshama evokweni ra mina ra xinene 43  ku fikela loko ndzi veka valala va wena va va vunavelo bya milenge+ ya wena.’ 44  Hikokwalaho, Davhida u n’wi vitana ‘Hosi’; kutani i n’wana wa yena hi ndlela yihi?” 45  Hiloko a byela vadyondzisiwa+ vakwe swi ri karhi swi twiwa hi vanhu hinkwavo a ku: 46  “Tivoneleni vatsari lava rhandzaka ku famba-famba va ambale tinguvu to leha, ni ku rhandza ku xewetiwa etindhawini ta ku xavisela ni switshamo swa le mahlweni emasinagogeni ni tindhawu leti hlawulekeke ngopfu eswilalelweni,+ 47  ni lava mitaka tiyindlu ta tinoni+ ni ku endla swikhongelo swo leha hi vukanganyisi. Vona va ta kuma vuavanyisi+ byo tika swinene.”

Tinhlamuselo ta le hansi