Luka 2:1-52

2  Kutani emasikwini wolawo ku hume xileriso+ xa nawu eka Khezari Awugusto xa leswaku vaaki va misava hinkwayo va tsarisiwa;  (ku tsarisiwa ko sungula ku endliwe loko Kwirino a ri ndhuna-nkulu ya Siriya;)  naswona vanhu hinkwavo va teke riendzo leswaku va ya tsarisiwa,+ un’wana ni un’wana emutini wa ka vona.   Ina, Yosefa na yena u tlhandluke a huma eGaleliya, a suka emutini wa Nazareta, a nghena eYudiya, emutini wa Davhida, lowu vuriwaka Betlehema,+ hikwalaho ka leswi a a ri xirho xa yindlu ni ndyangu wa Davhida,+  leswaku a ya tsarisiwa na Mariya,+ loyi a a hlomiseriwe yena hi ku landza xitshembiso,+ loyi a a ri kusuhi ni ku veleka.+  Loko va ri kwalaho, masiku ya leswaku a veleka ma helela.  Kutani a veleka n’wana wakwe wa jaha, wa mativula,+ a n’wi phutsela hi malapi ya tinguvu ivi a n’wi lata exidyelweni,+ hikuva a va nga ri na ndhawu ekamareni ra vapfhumba.  Nakambe etikweni rolero a ku ri ni varisi lava a va tshama ehandle ka muti, va rindza mintlhambi ya vona nivusiku.  Kutani hi xitshuketa ntsumi+ ya Yehovha yi yima ekusuhi na vona, kutani ku kwetsima+ ka Yehovha ku vangama ku va rhendzela, va chava ngopfu. 10  Kambe ntsumi yi ku eka vona: “Mi nga chavi, hikuva, maswivo, ndzi mi byela mahungu lamanene ya ntsako lowukulu lowu vanhu hinkwavo va nga ta va na wona,+ 11  hikuva namuntlha mi velekeriwe Muponisi,+ loyi a nga Kreste Hosi,+ emutini wa Davhida.+ 12  Kutani hi lexi xikombiso xa n’wina: Mi ta kuma ricece ri phutseriwe hi malapi ya tinguvu, ri etlele exidyelweni.” 13  Hi nkarhinyana wolowo vunyingi bya vuthu+ ra le tilweni byi va swin’we ni ntsumi, byi vonga Xikwembu+ byi ku: 14  “Ku vangama a ku ve ehenhla-henhla+ eka Xikwembu, ni le henhla ka misava ku va ni ku rhula+ exikarhi ka vanhu lava amukelekaka.”+ 15  Kutani loko tintsumi ti sukile eka vona ti ya etilweni, varisi va sungula ku byelana va ku: “Hakunene a hi fambeni hi ya fika eBetlehema, hi ya vona nchumu lowu wu endlekeke, lowu Yehovha+ a hi tiviseke wona.” 16  Va hatlisa va ya kona kutani va kuma Mariya swin’we na Yosefa, ni ricece ri etlele exidyelweni. 17  Loko va ri vona, va vule marito lawa va byeriweke wona malunghana ni n’wana loyi lontsongo. 18  Kutani hinkwavo lava va swi tweke va hlamarisiwa hi swilo leswi varisi va va byeleke swona, 19  kambe Mariya a hlayisa marito lawa hinkwawo, a anakanyisisa ha wona embilwini+ yakwe. 20  Kutani varisi va tlhela, va vangamisa ni ku vonga Xikwembu hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi va swi tweke ni leswi va swi voneke, hilaha va byeriweke swona hakona. 21  Loko masiku+ ya nhungu ya leswaku a yimbisiwa+ ma helerile, u tlhele a thyiwa vito ra Yesu,+ ku nga vito leri vuriweke hi ntsumi a nga si tikiwa embelekweni.+ 22  Nakambe, loko masiku ya ku va endla va tenga+ hi ku ya hi nawu wa Muxe ma helerile, va n’wi tlhandlukisele eYerusalema leswaku va n’wi nyikela eka Yehovha, 23  hilaha ku tsariweke hakona enawini wa Yehovha: “Un’wana ni un’wana wa xinuna loyi a pfulaka mbeleko u fanele ku vuriwa wo kwetsima eka Yehovha,”+ 24  ni ku humesa xitlhavelo hi ku ya hi leswi vuriwaka enawini wa Yehovha: “Magugurhwana mambirhi kumbe swituvana+ swimbirhi.” 25  Kutani, waswivo, eYerusalema a ku ri ni munhu loyi a a vuriwa Simiyoni, naswona munhu loyi a a lulamile, a ri ni xichavo, a rindzele ku chaveleriwa+ ka Israyele, naswona moya lowo kwetsima a wu ri ehenhla ka yena. 26  Ku tlula kwalaho, a a hlavuteriwe hi Xikwembu hi ku tirhisa moya lowo kwetsima leswaku a a nga ta ri vona rifu a nga si vona Kreste+ wa Yehovha. 27  Kutani moya+ wu n’wi susumetela ku ya nghena etempeleni; naswona loko vatswari va nghenisa n’wana lontsongo Yesu leswaku a endliwa hi ku ya hi mukhuva lowu tolovelekeke wa nawu,+ 28  yena u n’wi amukele emavokweni yakwe a dzunisa Xikwembu, a ku: 29  “Sweswi, Hosi Leyi Lawulaka, u tshika hlonga ra wena ri tifambela hi ku rhula+ hi ku landza leswi u swi tiviseke; 30  hikuva mahlo ya mina ma vone ndlela ya wena yo ponisa+ 31  leyi u yi lunghiseke emahlweni ka vanhu+ hinkwavo, 32  ku vonakala+ ka ku susa nturhu+ ematikweni+ ni ku vangama ka vanhu va wena va Israyele.” 33  Kutani tata wakwe ni mana wakwe va hlamala va nga heti hi swilo leswi a swi vuriwa malunghana na yena. 34  Nakambe, Simiyoni a va katekisa, kambe a byela Mariya mana wakwe a ku: “Waswivo! Loyi u vekeriwe ku wisa+ ni ku pfuxa vo tala eIsrayele+ ni ku va xikombiso lexi nga ta landzuriwa+ 35  (ina, banga ro leha ri ta tlhava moya-xiviri wa wena),+ leswaku ku fununguriwa ku anakanya ka timbilu to tala.”+ 36  A ku ri na Ana muprofeta wa xisati, n’wana wa Fanuwele, wa nyimba ya Asere (wansati loyi a a kurile swinene hi malembe, naswona u tshame ni nuna wakwe ku ringana nkombo wa malembe ku sukela evunhwaneni byakwe, 37  kutani hi nkarhi lowu a a ri noni+ ya 84 hi vukhale), loyi a a nga kali etempeleni, a a endla ntirho wo kwetsima vusiku ni nhlikanhi+ a ri karhi a titsona swakudya, a endla ni swikombelo. 38  Kutani hi nkarhi wowolowo a tshinela a sungula ku yisa minkhenso eka Xikwembu ni ku vulavula hi n’wana eka hinkwavo lava rindzeleke ku kutsuriwa+ ka Yerusalema. 39  Loko va endle swilo hinkwaswo hi ku ya hi nawu+ wa Yehovha, va tlhelela eGaleliya emutini wa ka vona wa Nazareta.+ 40  Kutani n’wana lontsongo a hambeta a kula, a tiya,+ a tala vutlhari, naswona a hambeta a tsakeriwa+ hi Xikwembu. 41  Vatswari va yena a va tolovele ku ya eYerusalema+ lembe ni lembe enkhubyeni wa paseka. 42  Kutani loko a ri ni malembe ya 12 hi vukhale, va tlhandluka hi ku landza mukhuva+ wa nkhuvo 43  va heta masiku ya kona. Kambe loko va vuya, lowa mufana Yesu a sala eYerusalema, naswona vatswari vakwe a va swi lemukanga. 44  Hi ku ehleketa leswaku a a ri entlaweni lowu a va longoloka na wona, va hlanganise mpfhuka+ wa siku kutani va sungula ku famba va n’wi lava exikarhi ka maxaka ni lava a va tolovelane na vona. 45  Kambe, loko va nga n’wi kumi, va vuyele eYerusalema, va n’wi lava hi rixaladza. 46  Kutani, endzhaku ka masiku manharhu va n’wi kuma etempeleni+ a tshame exikarhi ka vadyondzisi, a va yingisela ni ku va vutisa. 47  Kambe hinkwavo lava a va n’wi yingisile a va hlamala va nga heti hikwalaho ka ku twisisa kakwe ni tinhlamulo+ takwe. 48  Loko va n’wi vona, va hlamala, mana wakwe a ku eka yena: “N’wananga, ha yini u hi endle hi ndlela leyi? Phela mina ni tata wa wena a hi ku lava hi tshikelelekile emianakanyweni.” 49  Kambe a ku eka vona: “Ha yini mi boheke ku famba mi ndzi lava? Xana a mi nga swi tivi leswaku ndzi fanele ku va endlwini ya Tatana?”+ 50  Hambiswiritano, a va swi twisisanga leswi a va byeleke swona.+ 51  Kutani a rhelela na vona ivi va fika eNazareta, naswona a hambeta a tiveka ehansi+ ka vona. Nakambe, mana wakwe u swi hlayise hi vukheta leswi a swi vuleke.+ 52  Kutani Yesu a hambeta a kula evutlharini+ ni le mirini, a tsakeriwa hi Xikwembu ni vanhu.+

Tinhlamuselo ta le hansi