Levhitika 5:1-19

5  “‘Kutani loko moya-xiviri+ wo tshuka wu dyoha hi ku va wu twe ku rhukaniwa+ ka le rivaleni naswona wu ri mbhoni kumbe wu swi vonile kumbe wu swi tivile, loko wu nga swi viki,+ wu ta hlamula hikwalaho ka xihoxo xa wona.  “‘Kumbe, loko moya-xiviri wu khumba nchumu lowu nga tengangiki, wu nga ha va ntsumbu wa xivandzana lexi nga tengangiki kumbe ntsumbu wa xifuwo lexi nga tengangiki kumbe ntsumbu wa xivumbiwa+ lexi nga tengangiki xa leswi fambaka swi tele, hambiloko swi fihliwile eka wona,+ a wu tenganga naswona wu ni nandzu.+  Kumbe loko wo tshuka wu khumba ku nyama ka munhu, ku nga ku nyama+ kwihi ni kwihi ka yena loku ku nga wu endlaka wu va lowu nyameke, hambiloko swi fihliwile eka wona, kambe wona wu swi tiva, wu ta va ni nandzu.  “‘Kumbe, loko moya-xiviri wo hlambanya wu kala wu vulavula handle ko anakanya+ hi milomu ya wona leswaku wu ta endla swo biha+ kumbe wu endla leswinene malunghana ni xin’wana ni xin’wana lexi munhu a nga xi vulaka a nga anakanyanga hi marito yo hlambanya,+ hambiloko swi fihliwile eka wona, kambe wona wu swi tiva, wu ta va ni nandzu malunghana ni xin’wana xa swilo leswi.  “‘Kutani loko wo va ni nandzu malunghana ni xin’wana xa swilo leswi, wu fanele wu phofula+ ndlela leyi wu dyoheke ha yona.  Wu fanele wu tisa gandzelo ra wona ra nandzu+ eka Yehovha hikwalaho ka xidyoho lexi wu xi endleke, ku nga xifuwo xa ntswele lexi humaka entlhambini, xinyimpfana xa ntswele kumbe ximbutana xa ntswele,+ xi va gandzelo ra xidyoho; kutani muprista u fanele a wu kombelela ku rivaleriwa xidyoho+ xa wona.  “‘Kambe, loko wu nga swi koti ku humesa nyimpfu,+ wu fanele wu tisa magugurhwana+ mambirhi kumbe swituvana swimbirhi eka Yehovha, swi va gandzelo ra wona ra nandzu wa xidyoho lexi wu xi endleke, xin’we xi va xa gandzelo ra xidyoho+ kutani lexin’wana xi va xa gandzelo ro hisiwa.  Wu fanele wu swi tisa eka muprista, yena u ta sungula hi ku nyikela leri nga gandzelo ra xidyoho kutani a tsema+ nhloko ya rona laha nhamu ya rona yi sungulaka kona, kambe a nga yi khatluli.  U fanele a xuva ngati yin’wana ya gandzelo ra xidyoho etlhelo ka alitari, kambe ngati leyi seleke yi ta cheriwa etshakwini+ ra alitari, i gandzelo ra xidyoho. 10  Lerin’wana u ta ri endla ku fana ni gandzelo ro hisiwa hi ku ya hi endlelo+ ra nkarhi ni nkarhi; kutani muprista u fanele a wu kombelela ku rivaleriwa+ xidyoho lexi wu xi endleke, hikwalaho wu ta rivaleriwa.+ 11  “‘Kutani loko wu nga ri na ndlela+ yo kuma magugurhwana mambirhi kumbe swituvana swimbirhi, wu fanele wu tisa vukhume bya mpimo wa efa+ ya mapa lama silekeke kahle byi va gandzelo ra wona ra xidyoho lexi wu xi endleke, byi va gandzelo ra xidyoho. Wu nga tshuki wu chela mafurha+ ehenhla ka wona naswona wu nga tshuki wu veka murhi wa risuna ehenhla ka wona, hikuva i gandzelo ra xidyoho.+ 12  Kutani wu fanele wu ma tisa eka muprista, muprista u ta nusa hi voko leri teleke eka wona ma va xitsundzuxo+ xa wona naswona u fanele a ma mbulukisa ealitarini, emagandzelweni ya Yehovha lama endliweke hi ndzilo.+ I gandzelo ra xidyoho.+ 13  Kutani muprista u fanele a wu kombelela ku rivaleriwa+ xidyoho xa wona lexi wu xi endleke, hambi xi ri xihi xa swidyoho leswi, kutani wu ta rivaleriwa; swi ta va swa muprista+ hilaha ku fanaka ni hi gandzelo ra mavele.’” 14  Yehovha a ya emahlweni a vulavula na Muxe a ku: 15  “Loko moya-xiviri wo tshuka wu nga tshembeki, kunene wu endla xihoxo wu dyohela swilo leswi kwetsimaka swa Yehovha,+ wu fanele wu tisa khuna leri hanyeke kahle ri huma entlhambini, ri va gandzelo ra nandzu+ eka Yehovha, hi ku landza xuma lexi pimanyetiweke hi tixikele+ ta silivhere, hi xikele ya ndhawu yo kwetsima, ku va gandzelo ra nandzu. 16  Kutani wu ta riha xidyoho lexi wu dyoheleke ndhawu yo kwetsima ha xona naswona wu ta engetela vuntlhanu+ bya wona, kutani wu fanele wu wu nyika muprista, leswaku muprista a ta wu kombelela ku rivaleriwa+ hi khuna ra gandzelo ra nandzu, hikwalaho wu ta rivaleriwa.+ 17  “Kutani loko moya-xiviri wu dyoha hi ku endla xin’wana xa swilo hinkwaswo leswi Yehovha a leriseke leswaku swi nga endliwi, hambiloko wu nga swi tivanga,+ kambe wu ta va ni nandzu naswona wu fanele wu tihlamulela hikwalaho ka xihoxo+ xa wona. 18  Wu fanele wu tisa khuna leri hanyeke kahle ri huma entlhambini hi ku landza xuma lexi pimanyetiweke, ri va gandzelo ra nandzu+ eka muprista; kutani muprista u fanele a wu kombelela ku rivaleriwa+ xihoxo lexi wu nga xi endlangiki hi vomu, hambiloko wona wu nga swi tivanga, kutani wu fanele wu rivaleriwa.+ 19  I gandzelo ra nandzu. Hakunene wu ni nandzu+ eka Yehovha.”

Tinhlamuselo ta le hansi