Levhitika 26:1-46

26  “‘Mi nga tshuki mi tiendlela swikwembu leswi nga pfuniki nchumu,+ naswona mi nga tshuki mi tiyimisela xifaniso lexi vatliweke+ kumbe nsika yo kwetsima, mi nga tshuki mi veka ribye ri va nkombiso+ etikweni ra n’wina leswaku mi ri nkhinsamela;+ hikuva hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.  Mi ta hlayisa tisavata+ ta mina, mi xixima vukwetsimelo bya mina. Hi mina Yehovha.  “‘Loko mi hambeta mi famba emilawini ya mina naswona mi hlayisa swileriso swa mina kutani mi swi hetisisa,+  kunene ndzi ta tlhela ndzi mi nisela timpfula hi nkarhi lowu faneleke,+ hakunene tiko ri ta veka swa rona,+ naswona murhi wa le nhoveni wu ta veka mihandzu+ ya wona.  Hakunene ku hula ntshovelo ka n’wina ku ta fikelela ku hlengeleta madiriva ka n’wina, kutani ku hlengeleta madiriva ka n’wina ku ta fikelela ku byala mbewu ka n’wina; entiyisweni mi ta dya xinkwa xa n’wina mi xurha,+ mi tshama mi sirhelelekile etikweni+ ra n’wina.  Ndzi ta endla leswaku ku rhula ku va kona etikweni,+ hakunene mi ta etlela ku nga ri na munhu la mi chavisaka;+ ndzi ta herisa xivandzana xo biha etikweni,+ naswona banga a ri nge hundzi etikweni+ ra n’wina.  Kunene mi ta hlongorisa valala+ va n’wina, kutani va ta wa hi banga emahlweni ka n’wina.  Kunene vanhu va n’wina va ntlhanu va ta hlongorisa vanhu va 100, naswona vanhu va n’wina va 100 va ta hlongorisa vanhu va 10 000, hakunene valala va n’wina va ta wa hi banga+ emahlweni ka n’wina.  “‘Ndzi ta hundzulukela eka n’wina+ ndzi mi andzisa+ mi tala, kutani ndzi ta hetisisa ntwanano wa mina na n’wina.+ 10  Kunene mi ta dya swa khale, swa n’wexemu,+ naswona mi ta humesa swa khale mi nga si humesa leswintshwa. 11  Kunene ndzi ta veka tabernakela ya mina exikarhi ka n’wina,+ naswona moya-xiviri wa mina a wu nge mi nyenyi.+ 12  Kunene ndzi ta famba exikarhi ka n’wina ndzi tikombisa ndzi ri Xikwembu+ xa n’wina, kutani n’wina mi ta tikombisa mi ri vanhu+ va mina. 13  Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina, loyi a mi humeseke etikweni ra Egipta leswaku mi nga vi mahlonga ya vona,+ kutani ndzi tshove tingole ta majoko ya n’wina ndzi endla leswaku mi famba mi ololokile.+ 14  “‘Kambe loko mi nga ndzi yingisi kumbe mi nga endli swileriso+ leswi hinkwaswo, 15  naswona loko mi bakanya milawu+ ya mina, mimoya-xiviri ya n’wina yi nyenya swiboho swa mina swa vuavanyisi lerova mi nga endli swileriso swa mina hinkwaswo, ku fikela laha mi tlulaka ntwanano+ wa mina, 16  mina ndzi ta endla leswi landzelaka eka n’wina, kunene ndzi ta tisa mpfilumpfilu ni rifuva+ ni ku hisa ka miri swi ri nxupulo, swi endla leswaku mahlo ma tsandzeka ku vona+ naswona swi endla leswaku moya-xiviri wu tsana.+ Mbewu ya n’wina mi ta yi byalela swa hava, hikuva kunene valala va n’wina va ta yi dya.+ 17  Hakunene xikandza xa mina xi ta lwa na n’wina, kunene mi ta hluriwa emahlweni ka valala+ va n’wina; kutani lava va mi vengaka va ta mi kandziyela,+ kunene n’wina mi ta baleka ku nga ri na munhu la mi hlongorisaka.+ 18  “‘Hambiswiritano, loko mi nga ndzi yingisi, ku nga khathariseki swilo leswi, ndzi ta boheka ku mi ba ka nkombo hikwalaho ka swidyoho+ swa n’wina. 19  Kutani ndzi ta boheka ku tshova ku tinyungubyisa ka ntamu wa n’wina ndzi endla matilo ya n’wina ma fana ni nsimbi+ ni misava ya n’wina yi fana ni koporo. 20  Matimba ya n’wina ma ta va ma tirhiseriwe swa hava, hikuva misava ya n’wina a yi nge veki swa yona,+ naswona murhi wa misava a wu nge veki mbhandzu+ wa wona. 21  “‘Kambe loko mi hambeta mi nga fambi na mina, mi nga swi naveli ku ndzi yingisa, ndzi ta boheka ku mi ba hi makhombo ya nkombo lama engetelekeke hi ku ya hi swidyoho+ swa n’wina. 22  Ndzi ta rhumela swivandzana exikarhi ka n’wina,+ kunene swi ta mi pfumata vana,+ swi dlaya swifuwo swa n’wina naswona swi hunguta nhlayo ya n’wina, entiyisweni magondzo ya n’wina ma ta onhiwa.+ 23  “‘Hambiswiritano, loko mi nga lavi ku lulamisiwa hi mina+ hi swilo leswi, kutani mi nga fambi na mina, 24  mina, ina, mina ndzi nga ka ndzi nga fambi na n’wina;+ kutani mina, ndzi ta boheka ku mi ba ka nkombo hikwalaho ka swidyoho+ swa n’wina. 25  Kunene ndzi ta mi tisela banga leri tisaka ku rihisela+ hikwalaho ka ntwanano;+ hakunene mi ta hlengeletana emitini ya n’wina, kutani ndzi ta rhumela ntungu exikarhi ka n’wina,+ naswona mi fanele mi nyiketiwa evokweni ra nala.+ 26  Loko ndzi ta va ndzi tshove tinhonga ta n’wina leti ku tlhomiwaka+ swinkwa leswi vumbekeke ku fana ni swingwavila eka tona, kunene vavasati va khume va ta baka xinkwa xa n’wina exitikweni xin’we ivi va mi tlherisela xinkwa xa n’wina hi ku xi pima;+ mi ta dya kambe a mi nge xurhi.+ 27  “‘Kambe, loko mi nga ndzi yingisi kutani mi nga fambi na mina,+ 28  ndzi ta famba na n’wina hi vukarhi lebyikulu,+ kutani mina, ina, mina ndzi ta mi ba ka nkombo hikwalaho ka swidyoho+ swa n’wina. 29  Hikwalaho mi ta boheka ku dya nyama ya vana va n’wina va majaha, naswona mi ta dya nyama ya vana va n’wina va vanhwanyana.+ 30  Kutani, entiyisweni ndzi ta lovisa tindhawu ta n’wina leti tlakukeke to kwetsima,+ ndzi tsema swo tlhandleka murhi wa risuna, ndzi veka mintsumbu ya n’wina ehenhla ka mintsumbu ya swifaniso swa n’wina swa hava leswi hombolokeke;+ moya-xiviri wa mina wu ta mi nyenya.+ 31  Hakunene miti ya n’wina ndzi ta yi nyikela ebangeni,+ ndzi lovisa+ vukwetsimelo bya n’wina, kutani a ndzi nge nun’hweteli nun’hwelo+ wa n’wina lowu phyuphyisaka. 32  Loko ku ri mina, ndzi ta lovisa+ tiko, naswona valala va n’wina lava tshamaka eka rona va ta ri languta hi ku hlamala.+ 33  Kutani n’wina ndzi ta mi hangalasela exikarhi ka matiko+ naswona ndzi ta humesa banga enkotlotweni ndzi mi hlongorisa;+ tiko ra n’wina ri fanele ri onheteriwa+ naswona miti ya n’wina yi ta va rhumbi leri onheteriweke. 34  “‘Hi nkarhi wolowo tiko ri ta hlayisa tisavata ta rona hi masiku hinkwawo ya ku pfumala ka rona vaaki loko n’wina ma ha ri etikweni ra valala. Hi nkarhi wolowo tiko ri ta hlayisa savata, hikuva ri fanele ri tlherisela tisavata+ ta rona. 35  Ri ta hlayisa savata hi masiku hinkwawo ya ku pfumala ka rona vaaki hikwalaho ka leswi ri nga hlayisangiki savata enkarhini wa tisavata ta n’wina loko ma ha tshama eka rona. 36  “‘Malunghana ni lava va seleke exikarhi ka n’wina,+ kunene ndzi ta va tisela ku chava etimbilwini ta vona, ematikweni ya valala va vona; kunene mpfumawulo wa tluka leri hungisiwaka hi moya wu ta va hlongorisa, kutani entiyisweni va ta baleka kukota loko va balekela banga ivi va wa ku nga ri na loyi a va hlongorisaka.+ 37  Kunene va ta khunguvanyisana onge hiloko va ri emahlweni ka banga ku nga ri na loyi a va hlongorisaka, kutani n’wina a mi nge swi koti ku yima mi tilwela emahlweni ka valala+ va n’wina. 38  Kutani mi fanele mi lova exikarhi ka matiko,+ naswona tiko ra valala va n’wina ri fanele ri mi dya ri mi heta. 39  Loko ku ri lava va seleke exikarhi ka n’wina, va ta bola+ hikwalaho ka xihoxo xa vona etikweni ra valala va n’wina. Ina, ni hikwalaho ka swihoxo swa vatata+ wa vona, va ta bola hikwalaho ka swona. 40  Kunene va ta phofula xihoxo+ xa vona ni xihoxo xa vatata wa vona eku pfumaleni ka ku tshembeka ka vona, loko va endle hi ku pfumala ku tshembeka eka mina, ina, niloko va nga fambisananga na mina.+ 41  Kambe loko ku ri mina, a ndzi fambisananga na vona,+ naswona ndzi boheke ku va tisa etikweni ra valala+ va vona. “‘Kumbexana hi nkarhi wolowo mbilu+ ya vona leyi nga yimbangiki yi ta tsongahatiwa,+ naswona hi nkarhi wolowo va ta riha xihoxo xa vona. 42  Hakunene ndzi ta tsundzuka ntwanano wa mina na Yakobe;+ ni ntwanano wa mina na Isaka+ ni ntwanano wa mina na Abrahama+ ndzi ta wu tsundzuka, naswona ndzi ta tsundzuka tiko. 43  Enkarhini wolowo hinkwawo tiko a ri tshikiwile naswona a ri hlayisa tisavata+ ta rona loko ra ha tshamile ri pfumala vaaki, vona va nga ri kona kutani vona a va riha xihoxo+ xa vona, hikuva a va bakanye swiboho+ swa mina swa vuavanyisi, naswona mimoya-xiviri ya vona yi nyenye milawu+ ya mina. 44  Hambiswiritano, eka hinkwaswo leswi loko va ri etikweni ra valala va vona, kunene a ndzi nge va bakanyi+ kumbe ndzi va nyenya+ lerova ndzi va lovisa, ndzi onha ntwanano+ wa mina na vona; hikuva hi mina Yehovha Xikwembu xa vona. 45  Kutani ndzi ta tsundzuka ntwanano wa vakokwana+ hikwalaho ka vona, lava ndzi va humeseke etikweni ra Egipta ematihlweni ya matiko,+ leswaku ndzi tikombisa ndzi ri Xikwembu xa vona. Hi mina Yehovha.’” 46  Leswi i swileriso ni swiboho+ swa vuavanyisi ni milawu, leswi Yehovha a swi vekeke exikarhi ka yena ni vana va Israyele eNtshaveni ya Sinayi ha Muxe.+

Tinhlamuselo ta le hansi