Levhitika 25:1-55

25  Yehovha a ya emahlweni a byela Muxe eNtshaveni ya Sinayi a ku:  “Byela vana va Israyele u ku eka vo-​na, ‘Loko mi hetelela mi fika etikweni leri ndzi mi nyikaka rona,+ tiko ri fanele ri hlayisa savata ya Yehovha.+  U ta byala mbewu ensin’wini ya wena malembe ya tsevu, kutani u ta tshena nsimu ya wena ya vhinya malembe ya tsevu, naswona u fanele u hlengeleta ntshovelo wa tiko.+  Kambe hi lembe ra vunkombo ku ta va ni savata ya ku wisa ka tiko+ hilaha ku heleleke, savata ya Yehovha. U nga tshuki u byala mbewu ensin’wini ya wena, naswona u nga tshuki u tshena nsimu ya wena ya vhinya.  Mbewu leyi halakeke entshovelweni wa wena yi mila u nga tshuki u yi tshovela, naswona madiriva ya murhi wa wena wa vhinya lowu nga tsheniwangiki u nga tshuki u ma hlengeleta. Ku fanele ku va ni lembe ra ku wisa ka tiko hilaha ku heleleke.  Kutani savata ya tiko yi fanele yi mi nyika swakudya, wena ni hlonga ra wena ra xinuna ni ra xisati ni mutirhi wa wena la thoriweke ni nhlapfa leyi tshamaka na wena, lava va luveleke eka wena,  ni xifuwo xa wena ni xivandzana lexi nga etikweni ra rikwenu. Ntshovelo hinkwawo wu ta va swakudya.  “‘U fanele u hlaya malembe ya tisavata ta nkombo, malembe ya nkombo ma andzisiwe hi nkombo, kutani masiku ya malembe ya tisavata ta nkombo ma fanele ma ringana malembe ya 49 eka wena.  U fanele u pfumisa+ nanga leyi pfumaka swi twala ngopfu hi n’hweti ya vunkombo hi siku ra vukhume ra n’hweti;+ n’wina mi ta pfumisa nanga etikweni hinkwaro ra n’wina hi siku ra ku kombela ku rivaleriwa.+ 10  Mi fanele mi hlawulekisa lembe ra vu-50, mi huwelela ntshunxeko etikweni, eka vaaki+ hinkwavo va rona. Ri ta va Yubili+ eka n’wina, kutani un’wana ni un’wana wa n’wina u fanele a tlhelela endzhakeni yakwe naswona un’wana ni un’wana a tlhelela endyangwini wakwe.+ 11  Lembe rero ra vu-50 ri ta va Yubili eka n’wina.+ Mi nga tshuki mi byala mbewu kumbe mi tshovela leswi kuleke etikweni swi huma eka mbewu leyi halakeke kumbe mi hlengeleta madiriva ya mirhi ya vhinya+ ya rona leyi nga tsheniwangiki. 12  Hikuva i Yubili. Yi fanele yi va nchumu wo kwetsima eka n’wina. Ensin’wini mi nga ha dya leswi tiko ri swi humesaka.+ 13  “‘Un’wana ni un’wana u fanele a tlhelela endzhakeni+ yakwe hi lembe leri ra Yubili. 14  Kutani loko mo tshuka mi xavisela nakuloni xo karhi kumbe mi xava evokweni ra nakuloni, mi nga tshuki mi endlelana xihoxo.+ 15  U ta xava eka nakuloni hi ku landza nhlayo ya malembe lama taka endzhaku ka Yubili; u ta ku xavisela+ hi ku landza malembe ya ntshovelo. 16  U ta tlakusa ntsengo+ wa nxavo wa wona hi ku ya hi ku tala ka malembe, naswona u ta hunguta ntsengo wa nxavo wa wona hi ku ya hi vutsongo bya nhlayo ya malembe, hikuva u ku xavisela nhlayo ya ntshovelo. 17  Kutani un’wana ni un’wana a nga tshuki a endlela nakulobye+ xihoxo, mi fanele mi chava Xikwembu+ xa n’wina, hikuva hi mina Yehovha Xikwembu+ xa n’wina. 18  Hikwalaho mi fanele mi hetisisa milawu ya mina naswona mi fanele mi hlayisa swiboho swa mina swa vuavanyisi, mi fanele mi swi hetisisa. Kunene mi ta tshama etikweni mi sirhelelekile.+ 19  Hakunene tiko ri ta humesa mihandzu+ ya rona, kunene mi ta dya mi xurha naswona mi ta tshama mi sirhelelekile eka rona.+ 20  “‘Kambe loko mo tshuka mi ku: “Hi ta dya yini elembeni ra vunkombo hikwalaho ka leswi hi nga ta va hi nga yi byali mbewu kumbe ku hlengeleta ntshovelo wa hina?”+ 21  emhakeni yoleyo, kunene hi lembe ra vutsevu ndzi ta mi rhumelela nkateko wa mina, kutani rona ri ta tswala ntshovelo wa rona wa malembe manharhu.+ 22  Kutani mi fanele mi byala mbewu hi lembe ra vunhungu naswona mi fanele mi dya ntshovelo wa khale kukondza ku va lembe ra vukaye. Mi ta dya ntshovelo wa khale kukondza ntshovelo wa rona wu va kona. 23  “‘Hikwalaho tiko ri nga tshuki ri xaviseriwa makumu,+ hikuva tiko i ra mina.+ Hikuva n’wina mi valuveri ni vahlapfa hi ku ya hi langutelo ra mina.+ 24  Kutani etikweni hinkwaro leri nga ndzhaka ya n’wina mi ta nyika tiko lunghelo ra ku ri kutsula.+ 25  “‘Loko makwenu o tshuka a va xisiwana kutani a boheka ku xavisa ndzhaka yakwe yin’wana, mukutsuri la nga xaka ra yena lerikulu u fanele a ta a kutsula leswi makwavo a swi xaviseke.+ 26  Loko munhu un’wana ni un’wana a nga ri na mukutsuri ivi voko rakwe ri pindzula kutani a kuma leswi ringaneke ku swi kutsula, 27  na yena u fanele a hlayela malembe ya ku sukela loko a swi xavisile naswona u fanele a tlherisela mali leyi salaka eka munhu loyi a n’wi xaviseleke, kutani u fanele a tlhelela endzhakeni yakwe.+ 28  “‘Kambe loko voko rakwe ri nga kumi leswi ringaneke leswaku a n’wi tlherisela swona, leswi a swi xaviseke swi fanele swi tshama swi ri evokweni ra muxavisi ku fikela lembe+ ra Yubili; kutani swi fanele swi huma hi Yubili, yena u fanele a tlhelela endzhakeni+ yakwe. 29  “‘Kutani loko munhu o tshuka a xavisa yindlu yo tshama eka yona leyi nga emutini lowu rhendzeriweke hi rirhangu, mfanelo yakwe ya ku yi kutsula na yona yi fanele yi ya emahlweni ku fikela loko lembe leri a yi xaviseke ha rona ri hela; mfanelo yakwe ya ku yi kutsula+ yi ta ya emahlweni lembe hinkwaro. 30  Kambe loko yo ka yi nga kutsuriwi ku nga si hela lembe leri heleleke eka yena, yindlu leyi nga emutini lowu nga ni rirhangu yi fanele yi tshama hilaha ku nga riki na makumu, yi ri rifuwo ra muxavisi wa yona hi nkarhi wa switukulwana swa yena. Yi nga tshuki yi huma hi Yubili. 31  Hambiswiritano, miti leyi nga rhendzeriwangiki hi rirhangu yi ta tekiwa yi ri xiphemu xa ndhawu ya tiko. Mfanelo ya ku kutsula+ yi ta tshama yi ri kona eka yona, naswona yi ta huma hi Yubili.+ 32  “‘Loko ku ri miti ya Valevhi ni tindlu ta miti ya ndzhaka+ ya vona, mfanelo ya ku kutsula yi ta tshama yi ri kona hilaha ku nga riki na makumu eka Valevhi.+ 33  Kutani laha rifuwo ra Valevhi ri nga kutsuriwangiki kona, yindlu leyi xavisiweke emutini wa ndzhaka yakwe na yona yi fanele yi huma hi Yubili;+ hikuva tindlu ta miti ya Valevhi i ndzhaka ya vona exikarhi ka vana va Israyele.+ 34  Ku tlula kwalaho, nhova ya madyelo+ ya miti ya vona a yi nge xavisiwi, hikuva i ndzhaka ya hilaha ku nga riki na makumu eka vona. 35  “‘Kutani loko makwenu o tshuka a va xisiwana ivi a pfumala mali a ri ekusuhi na wena,+ u fanele u n’wi seketela.+ Ku fana ni muluveri ni nhlapfa,+ u fanele a hambeta a hanya na wena. 36  U nga tshuki u lava ntswalo eka yena kumbe u bindzula ha yena,+ kambe u fanele u chava Xikwembu+ xa wena; kutani makwenu u fanele a hanya na wena. 37  U nga tshuki u n’wi nyika mali ya wena hi ntswalo,+ naswona u nga tshuki u nyika swakudya swa wena hi ku bindzurisa. 38  Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina, loyi a mi humeseke etikweni ra Egipta leswaku a mi nyika tiko ra Kanana,+ leswaku ndzi tikombisa ndzi ri Xikwembu+ xa n’wina. 39  “‘Kutani loko makwenu o tshuka a va xisiwana a ri ekusuhi na wena ivi a boheka ku tixavisa eka wena,+ u nga tshuki u n’wi tirhisa tanihi mutirhi entirhweni wa vuhlonga.+ 40  U fanele a va na wena ku fana ni mutirhi la thoriweke,+ ku fana ni nhlapfa. U ta ku tirhela ku fikela lembe ra Yubili. 41  Kutani u fanele a huma eka wena, yena ni vana vakwe lava a nga na vona, u fanele a tlhelela endyangwini wa ka vona, naswona u fanele a tlhelela endzhakeni ya vatata wakwe.+ 42  Hikuva i mahlonga ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta.+ Va nga tshuki va tixavisa hilaha hlonga ri xavisiwaka hakona. 43  U nga tshuki u n’wi kandziyela hi tihanyi,+ u fanele u chava Xikwembu+ xa wena. 44  Loko ku ri hlonga ra wena ra xinuna ni ra xisati leri vaka ra wena ri huma ematikweni lama rhendzeleke vanhu va ka n’wina, u nga xava hlonga ra xinuna ni ra xisati eka wona. 45  Ni le ka vana va vahlapfa lava luveleke eka n’wina,+ u nga ha xava eka vona ni le ka mindyangu ya vona leyi mi nga na yona, lava va tswaleriweke vona etikweni ra n’wina; va ta va ndzhaka ya n’wina. 46  Kutani mi fanele mi va hundzisela va ri ndzhaka eka vana va n’wina lava taka endzhaku ka n’wina, leswaku va va fuwa va va ndzhaka ya hilaha ku nga riki na makumu.+ Mi nga ha va tirhisa va ri vatirhi, kambe mi nga tshuki mi va kandziyela hi tihanyi+ vamakwenu, vana va Israyele, un’wana ehenhla ka un’wana. 47  “‘Kambe loko voko ra muluveri kumbe ra nhlapfa, loyi u nga na yena ro tshuka ri fuwa, kutani makwenu loyi a nga ekusuhi na yena a va xisiwana ivi a fanela hi ku tixavisa eka muluveri kumbe eka nhlapfa, lava u nga na vona kumbe eka xirho xa ndyangu wa muluveri, 48  endzhaku ka loko a tixavisile,+ mfanelo ya ku kutsula yi ta tshama yi ri yakwe.+ Un’wana wa vamakwavo a nga ha n’wi kutsula.+ 49  Kumbe makwavo wa tata wakwe kumbe n’wana wa makwavo wa tata wakwe a nga n’wi kutsula, kumbe xaka rihi ni rihi rakwe hi tlhelo ra nyama,+ un’wana wa ndyangu wakwe a nga n’wi kutsula. “‘Kumbe loko voko rakwe ri fuwile, u fanele a tlhela a tikutsula.+ 50  Kutani u fanele a hlayela ni muxavisi wakwe ku sukela elembeni leri a tixaviseke eka yena ha rona ku ya fika elembeni ra Yubili,+ mali leyi a xavisiwaka ha yona yi fanele yi fambisana ni nhlayo ya malembe.+ U ta hambeta a n’wi tirhela masiku yo kota ya muthoriwa.+ 51  Kambe loko ka ha ri ni malembe yo tala, u ta hakela mali ya hakelo ya ku kutsuriwa kakwe ya mpimo wa wona hi mali leyi a xaviweke hi yona. 52  Kambe loko ku sele malembe ma nga ri mangani leswaku ku fika lembe ra Yubili,+ u fanele a tihlayela wona. Hi ku landza mpimo wa malembe yakwe u ta hakela hakelo ya ku kutsuriwa kakwe. 53  U ta tshama na yena ku fana ni mutirhi la thoriweke+ lembe ni lembe. A nge n’wi kandziyeli hi tihanyi+ ematihlweni ya wena. 54  Hambiswiritano, loko a nga ta swi kota ku tikutsula eswiyin’weni leswi, u fanele a huma hi lembe ra Yubili,+ yena ni vana vakwe lava a nga na vona. 55  “‘Hikuva vana va Israyele i mahlonga eka mina. I mahlonga+ ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta.+ Hi mina Yehovha Xikwembu+ xa n’wina.

Tinhlamuselo ta le hansi