Levhitika 22:1-33

22  Yehovha a ya emahlweni a byela Muxe a ku:  “Byela Aroni ni vana vakwe leswaku va ta tihambanisa eka swilo swo kwetsima swa vana va Israyele, va nga nyamisi vito+ ra mina ro kwetsima hi swilo leswi va ndzi hlawulekiselaka+ swona. Hi mina Yehovha.  Va byele u ku, ‘Mani na mani eka switukulwana swa vana va n’wina hinkwaswo, la tshinelaka eka swilo swo kwetsima, leswi vana va Israyele va nga ta swi hlawulekisela Yehovha, kambe a nyamile,+ moya-xiviri wolowo wu fanele wu dlayiwa emahlweni ka mina. Hi mina Yehovha.  A ku na wanuna ni un’we wa vana va Aroni loyi loko a ri ni nhlokonho+ kumbe a ri ni ndzhundzhwana+ a nga dyaka swilo swo kwetsima a nga si tenga,+ hambi ku ri la khumbeke mani na mani la nyameke hikwalaho ka moya-xiviri+ lowu feke kumbe munhu loyi ku humaka mbewu+ ya vununa eka yena,  hambi wanuna la khumbaka nchumu wihi ni wihi wa leswi fambaka swi tele lowu nga tengangiki eka yena+ kumbe a khumba munhu la nyameke eka yena malunghana ni ku thyaka ka yena.+  Moya-xiviri lowu khumbaka nchumu wun’wana ni wun’wana wa sweswo wu fanele wu va lowu nyameke ku fika nimadyambu naswona a wu nge dyi nchumu eka swilo swo kwetsima, kambe wu fanele wu hlamba nyama ya wona hi mati.+  Loko dyambu ri perile wu ta va wu tengile, kutani endzhaku ka sweswo wu nga dya swin’wana swa swilo swo kwetsima, hikuva i xinkwa+ xa wona.  Nakambe, wu nga tshuki wu dya ntsumbu kumbe nchumu wihi ni wihi lowu handzuriweke hi swivandzana lerova wu nyamisiwa ha wona.+ Hi mina Yehovha.  “‘Va fanele va hlayisa xiboho xa vona eka mina leswaku va nga rhwali xidyoho hikwalaho ka xona kutani va boheka ku fa+ hikwalaho ka xona, hikuva a va xi nyamisa. Hi mina Yehovha la va hlawulekisaka. 10  “‘A ku na mufambi la faneleke a dya nchumu wihi ni wihi wo kwetsima.+ A ku na nhlapfa leyi yi faneleke yi tshama ni muprista kumbe mutirhi la thoriweke la faneleke a dya nchumu wihi ni wihi wo kwetsima. 11  Kambe loko muprista o tshuka a xava moya-xiviri, a wu xava hi mali yakwe, wona wu nga hlanganyela eku wu dyeni. Loko ku ri mahlonga lama tswariweke endlwini yakwe na wona ma nga hlanganyela eku dyeni ka xinkwa+ xakwe. 12  Loko n’wana wa nhwanyana wa muprista o tshuka a tekiwa hi wanuna la nga mufambi, yena a nge dyi swa munyikelo wa swilo swo kwetsima. 13  Kambe loko n’wana wa nhwanyana wa muprista o va noni kumbe o tshikiwa loko a nga ri na vana kutani a tlhelela endlwini ya tata wakwe a ha ri muntshwa,+ a nga dya xinkwa+ xa tata wakwe; kambe a ku na mufambi la nga dyaka nikatsongo. 14  “‘Kutani loko munhu o dya nchumu wo kwetsima hi xihoxo,+ u fanele a engetela vuntlhanu+ bya wona ivi a nyika muprista nchumu wolowo wo kwetsima. 15  Hikwalaho va nga tshuki va nyamisa swilo swo kwetsima swa vana va Israyele leswi va nga swi nyikelaka eka Yehovha,+ 16  entiyisweni va va vangela leswaku va xupuriwa hi ku va ni nandzu hikwalaho ka ku dya swilo swa vona swo kwetsima; hikuva hi mina Yehovha loyi a va hlawulekisaka.’” 17  Yehovha a ya emahlweni a vulavula na Muxe a ku: 18  “Byela Aroni ni vana vakwe ni vana va Israyele hinkwavo u ku eka vona, ‘Loko ku ri munhu un’wana ni un’wana wa yindlu ya Israyele kumbe muluveri eIsrayele la nyikelaka gandzelo+ rakwe eka switshembiso+ swihi ni swihi leswi hlambanyiweke kumbe eka magandzelo wahi ni wahi ya ku tirhandzela,+ lawa va nga ma nyikelaka eka Yehovha ma va gandzelo ro hisiwa, 19  leswaku mi kuma ku amukeriwa,+ ma fanele ma va ma hanye kahle,+ ma ri ya xinuna, ma huma entlhambini wa tihomu, eka makhuna lamatsongo kumbe eka timbuti. 20  Xin’wana ni xin’wana lexi nga ni vulema mi nga tshuki mi xi nyikela,+ hikuva a xi nge endli leswaku mi amukeleka. 21  “‘Loko munhu o tshuka a nyikela xitlhavelo xa xinakulobye+ eka Yehovha leswaku a hetisisa xitshembiso lexi hlambanyiweke+ kumbe xi va gandzelo ra ku tirhandzela, xi fanele xi va lexi hanyeke kahle xi huma entlhambini wa tihomu kumbe entlhambini wa tinyimpfu, leswaku a ta amukeleka. Xi nga tshuki xi va ni vulema. 22  Ku nga tshuki ku va ni lexi feke mahlo kumbe lexi tshovekeke kumbe lexi nga tsemiwa kumbe lexi nga ni nhlungu kumbe lexi nga ni rikhwekhwe+ kumbe lexi nga ni tshansi, mi nga tshuki mi nyikela ni xin’we xa leswi eka Yehovha naswona a ku na gandzelo ra swona leri endliweke hi ndzilo+ leri mi nga ta ri veka ealitarini ri va ra Yehovha. 23  Loko ku ri nkunzi kumbe nyimpfu leyi nga ni xirho xo leha ngopfu kumbe xo koma ngopfu,+ u nga yi endla gandzelo ra ku tirhandzela; kambe a yi nge amukeriwi eka xitshembiso lexi hlambanyiweke. 24  Kambe lexi nga ni marhanga+ ya vununa lama kamiweke kumbe lama pfotlosiweke kumbe lama susiweke kumbe lama tsemiweke, mi nga tshuki mi xi nyikela eka Yehovha, naswona mi nga tshuki mi nyikela hi xona etikweni ra n’wina. 25  Kutani mi nga tshuki mi nyikela hi xin’wana xa leswi hinkwaswo xi va xinkwa xa Xikwembu xa n’wina, xi huma evokweni ra munhu wumbe, hikuva ku onhaka ka swona ku le ka swona. Swi ni vulema.+ A swi nge mi endli mi amukeriwa.’”+ 26  Yehovha a ya emahlweni a byela Muxe a ku: 27  “Loko ko tshuka ku velekiwa nkunzi kumbe khuna leritsongo kumbe mbuti, swi ta tshama swi ri ni mana wa swona masiku+ ya nkombo, kambe ku sukela hi siku ra vunhungu ku ya emahlweni swi ta amukeriwa kahle swi va gandzelo, gandzelo ra Yehovha leri endliweke hi ndzilo. 28  Malunghana ni nkunzi ni nyimpfu, mi nga tshuki mi swi tlhava ni vana va swona hi siku+ rin’we. 29  “Loko mo tshuka mi lava ku endlela Yehovha+ xitlhavelo xa ku nkhensa, mi fanele mi xi endla leswaku mi amukeleka. 30  Xi ta dyiwa+ esikwini rero. Mi nga tshuki mi siya nchumu eka xona ku fika nimixo.+ Hi mina Yehovha. 31  “Mi fanele mi hlayisa swileriso swa mina, mi swi endla.+ Hi mina Yehovha. 32  Mi nga tshuki mi nyamisa vito+ ra mina ro kwetsima, naswona ndzi fanele ndzi hlawulekisiwa exikarhi ka vana va Israyele.+ Hi mina Yehovha la mi hlawulekisaka,+ 33  Loyi a mi humesaka etikweni ra Egipta leswaku ndzi tikombisa ndzi ri Xikwembu eka n’wina.+ Hi mina Yehovha.”

Tinhlamuselo ta le hansi