Levhitika 19:1-37

19  Yehovha a ya emahlweni a byela Muxe a ku:  “Vulavula ni ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele u ku eka wona, ‘Mi fanele mi tikombisa mi ri lava kwetsimaka,+ hikuva mina Yehovha Xikwembu xa n’wina ndza kwetsima.+  “‘Un’wana ni un’wana wa n’wina u fanele a xixima mana wakwe ni tata wakwe,+ naswona mi fanele mi hlayisa+ tisavata ta mina. Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.  Mi nga tshuki mi hundzukela eka swikwembu+ leswi nga pfuniki nchumu, naswona mi nga tshuki mi tiendlela+ swikwembu leswi n’okisiweke. Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.  “‘Loko mo tshuka mi endlela Yehovha xitlhavelo xa xinakulobye,+ mi fanele mi xi endla leswaku mi amukeleka.  Xi fanele xi dyiwa esikwini leri mi endlaka xitlhavelo ha rona ni hi siku leri landzelaka, kambe leswi seleke ku fikela siku ra vunharhu swi fanele swi hisiwa endzilweni.+  Hambiswiritano, loko swo dyiwa hi siku ra vunharhu, i nchumu lowu nyameke.+ A swi nge amukeriwi.+  Loyi a swi dyaka u ta hlamula hikwalaho ka xihoxo xakwe,+ hikuva u nyamise nchumu wo kwetsima wa Yehovha; moya-xiviri wolowo wu fanele wu dlayiwa eka varikwavo.  “‘Kutani loko mi tshovela ntshovelo wa tiko ra n’wina, mi nga tshuki mi tshovela ematlhelo ka nsimu ya n’wina hi ku helela, naswona mi nga tshuki mi khwaja ntshovelo wa nsimu ya n’wina.+ 10  Nakambe, mi nga tshuki mi hlengeleta leswi seleke+ swa nsimu ya n’wina ya vhinya, naswona mi nga tshuki mi rholela madiriva ya nsimu ya n’wina ya vhinya. Hikuva mi fanele mi swi siyela+ la xanisekaka ni la nga muluveri. Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina. 11  “‘Mi nga tshuki mi yiva,+ naswona mi nga tshuki mi va lava xisaka,+ eka n’wina ku nga tshuki ku va ni loyi a kanganyisaka munhu-kulobye.+ 12  Mi nga tshuki mi hlambanya hi vito ra mina hi vunwa+ lerova mi nyamisa vito ra Xikwembu xa n’wina. Hi mina Yehovha. 13  U nga tshuki u dyelela munhu-kuloni+ naswona u nga tshuki u kanganyisa.+ Hakelo ya mutirhi la thoriweke yi nga tshuki yi tshama vusiku hinkwabyo na wena ku fika nimixo.+ 14  “‘U nga tshuki u rhuketela munhu la feke tindleve, naswona u nga tshuki u veka xihinga+ emahlweni ka munhu la feke mahlo; u fanele u chava Xikwembu xa wena.+ Hi mina Yehovha. 15  “‘Mi nga tshuki mi avanyisa hi ku kala vululami. U nga tshuki u va ni xihlawuhlawu eka+ la nga xisiwana naswona u nga tshuki u tsakela munhu wa xiyimo xa le henhla.+ U fanele u avanyisa munhu-kuloni hi vululami. 16  “‘U nga tshuki u rhendzeleka exikarhi ka vanhu varikwenu hi xikongomelo xa ku onha+ vito ra van’wana. U nga tshuki u yi fela mona ngati ya munhu-kuloni.+ Hi mina Yehovha. 17  “‘U nga tshuki u venga makwenu embilwini ya wena.+ Hakunene u fanele u tshinya+ nakuloni leswaku u nga byarhi xidyoho swin’we na yena. 18  “‘U nga tshuki u rihisela+ kumbe u bimbindzela mahlundzu eka vana va vanhu+ varikwenu; u fanele u rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.+ Hi mina Yehovha. 19  “‘Mi fanele mi hlayisa milawu ya mina: U nga tshuki u tivanisa swifuwo swa wena swa mixaka yimbirhi. U nga tshuki u byala nsimu ya wena hi timbewu ta mixaka yimbirhi,+ naswona u nga tshuki u ambala nguvu ya mixaka yimbirhi ya tiharani leti pfanganisiweke.+ 20  “‘Kutani loko wanuna o tshuka a etlela ni wansati ivi a humesa mbewu ya vununa, loko a ri nandza wa xisati la hlawuleriweke wanuna un’wana, naswona a nga kutsuriwanga hi ndlela yo karhi kumbe a nga nyikiwanga ntshunxeko, ku fanele ku va ni nxupulo. Va nga tshuki va dlayiwa hikuva a a nga ntshunxiwanga. 21  Yena u fanele a tisa gandzelo rakwe ra nandzu eka Yehovha enyangweni ya ntsonga wa nhlangano, khuna ra gandzelo ra nandzu.+ 22  Muprista u fanele a n’wi kombelela ku rivaleriwa hi khuna ra gandzelo ra nandzu emahlweni ka Yehovha hikwalaho ka xidyoho lexi a xi endleke; kutani xidyoho lexi a xi endleke u fanele a rivaleriwa xona.+ 23  “‘Loko mo tshuka mi fika etikweni naswona mi fanela ku byala murhi wihi ni wihi lowu dyiwaka, mi fanele mi teka mihandzu ya wona yi ri leyi nga tengangiki ku fana ni “nsuvu” wa yona. Wu ta hambeta wu ri lowu nga yimbangiki malembe manharhu eka n’wina. Wu nga tshuki wu dyiwa. 24  Kambe hi lembe ra vumune mihandzu+ ya wona hinkwayo yi ta va nchumu wo kwetsima wa nkhuvo wa ku khana eka Yehovha.+ 25  Kutani hi lembe ra vuntlhanu mi nga ha dya mihandzu ya wona leswaku mi engetela ntshovelo wa wona eka n’wina.+ Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina. 26  “‘Mi nga tshuki mi dya nchumu lowu nga ni ngati.+ “‘Mi nga tshuki mi lava ku endla mihlolo+ naswona mi nga tshuki mi endla masalamusi.+ 27  “‘Mi nga tshuki mi tsema misisi ya n’wina ya le matlhelo ka nhloko yi koma naswona mi nga tshuki mi herisa makumu ya malepfu ya n’wina.+ 28  “‘Mi nga tshuki mi tixeka nyama hikwalaho ka moya-xiviri+ lowu feke naswona mi nga tshuki mi tifungha nhlonge. Hi mina Yehovha. 29  “‘U nga tshuki u nyamisa n’wana wa wena wa nhwanyana hi ku n’wi endla nghwavava,+ ku endlela leswaku tiko ri nga endli vunghwavava kunene tiko ri tala hi mahanyelo yo biha.+ 30  “‘Mi fanele mi hlayisa+ tisavata ta mina naswona mi fanele mi xixima vukwetsimelo bya mina.+ Hi mina Yehovha. 31  “‘U nga tshuki u hundzukela evangomeni+ naswona u nga tshuki u vutisa vavhumbhi lavakulu va swiendlakalo+ leswaku u va la nga tengangiki hi vona. Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina. 32  “‘U fanele u suka u yima+ emahlweni ka la nga ni timpfu naswona u fanele u komba xichavo eka munhu la kuleke,+ u fanele u chava Xikwembu xa wena.+ Hi mina Yehovha. 33  “‘Loko muluveri o tshuka a tshama na n’wina a luvela etikweni ra n’wina, mi nga tshuki mi n’wi xanisa.+ 34  Muluveri la luvelaka eka n’wina u fanele a va tanihi munhu la tumbulukeke eka n’wina; mi fanele mi n’wi rhandza kukota n’wina,+ hikuva mi ve valuveri etikweni ra Egipta.+ Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina. 35  “‘Mi nga tshuki mi endla hi ku kala vululami loko mi avanyisa,+ mi pima, mi kala+ kumbe mi pima leswi halakaka. 36  Mi fanele mi va ni swikalo+ leswi kongomeke, mintiko leyi kongomeke, mpimo wa efa lowu kongomeke ni mpimo wa hini lowu kongomeke. Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina loyi a mi humeseke etikweni ra Egipta. 37  Hikwalaho mi fanele mi hlayisa milawu ya mina hinkwayo ni swiboho swa mina swa vuavanyisi hinkwaswo, naswona mi fanele mi swi endla.+ Hi mina Yehovha.’”

Tinhlamuselo ta le hansi