Genesa 4:1-26

4  Adamu a tivana ni nsati wakwe Evha kutani a tika.+ Hi ku famba ka nkarhi a veleka Kayini,+ kutani a ku: “Ndzi tswale munhu hi ku pfuniwa hi Yehovha.”+  Endzhakunyana a tlhela a veleka Avele+ makwavo. Avele a va murisi wa tinyimpfu,+ kambe Kayini a va murimi wa misava.+  Endzhaku ka nkarhi wo karhi, Kayini a tisela Yehovha+ mihandzu ya misava+ leswaku yi ta va gandzelo.  Kambe loko ku ri Avele, na yena a tisa mativula+ ya ntlhambi wakwe ni mafurha ya swona.+ Hambileswi Yehovha a amukeleke Avele ni gandzelo+ rakwe,  a nga n’wi amukelanga nikatsongo Kayini ni gandzelo+ rakwe. Kutani Kayini a hlundzuka+ ngopfu, naswona nghohe yakwe yi hlunama.  Hiloko Yehovha a ku eka Kayini: “Hikwalaho ka yini u hlundzuke ngopfu, naswona hikwalaho ka yini nghohe ya wena yi hlunamile?  Loko u hundzuka u endla leswinene, xana u nge tlakusiwi?+ Kambe loko u nga hundzuki leswaku u endla leswinene, ku ni xidyoho lexi tumbeleke enyangweni naswona xa ku navela;+ kambe loko ku ri wena, xana u nge xi hluli?”+  Endzhaku ka sweswo Kayini a ku eka Avele makwavo: [“A hi ye enhoveni.”] Kutani loko va ri enhoveni Kayini a hlasela Avele makwavo a n’wi dlaya.+  Endzhaku Yehovha a ku eka Kayini: “Avele makwenu u kwihi?”+ kutani yena a ku: “A ndzi tivi. Xana ndzi murindzi+ wa makwerhu?” 10  Hiloko a ku: “Xana u endle yini? Yingisa! Ngati ya makwenu yi huwelela eka mina yi ri emisaveni.+ 11  Kutani sweswi u rhukaniwe hi ku hlongoriwa emisaveni+ leyi ahlamiseke nomu yi amukela ngati ya makwenu evokweni+ ra wena. 12  Loko u rima misava, a yi nge ku tlheriseli hi ku ya hi matimba+ ya yona. U ta va mutsendzeleki ni mubaleki emisaveni.”+ 13  Hiloko Kayini a ku eka Yehovha: “Ku xupuriwa ka mina hikwalaho ka xihoxo i kukulu leswaku ndzi nga ku rhwala. 14  Waswivo, namuntlha wa ndzi hlongola kunene ehenhla ka vuandlalo bya misava, naswona xikandza xa wena a ndzi nge he xi voni;+ ndzi ta va mutsendzeleki+ ni mubaleki emisaveni, kunene mani na mani la nga ta ndzi kuma u ta ndzi dlaya.”+ 15  Hiloko Yehovha a ku eka yena: “Hikwalaho ka sweswo un’wana ni un’wana la nga ta dlaya Kayini u fanele ku rihisiwa ka nkombo.”+ Kutani Yehovha a endlela Kayini mfungho leswaku ku nga vi na munhu ni un’we la n’wi dlayaka+ loko a n’wi kuma. 16  Hiloko Kayini a suka emahlweni ka xikandza xa Yehovha+ a ya tshama etikweni ra Vubalekelo hi tlhelo ra vuxa bya Edeni. 17  Endzhaku Kayini a tivana ni nsati+ wakwe kutani a tika, a veleka Enoko. Hiloko a aka muti a wu thya vito ra Enoko+ n’wana wakwe. 18  Endzhaku Enoko a velekeriwa Irada. Irada a va tata wa Mehuyayele, Mehuyayele a va tata wa Metuxayele, Metuxayele a va tata wa Lameke. 19  Kutani Lameke a teka vasati vambirhi. Vito ra lowo sungula a a ri Ada kasi vito ra lowa vumbirhi a a ri Zila. 20  Kutani Ada a veleka Yabali. Hi yena wo sungula eka lava tshamaka emintsongeni+ ni lava nga ni swifuwo.+ 21  Vito ra makwavo a a ri Yubala. Hi yena wo sungula eka hinkwavo lava tamelaka haripa+ ni nanga.+ 22  Loko ku ri Zila, na yena a veleka Tubala-kayini, mufuri wa switirho hinkwaswo swa koporo ni swa nsimbhi.+ Makwavo wa xisati wa Tubala-kayini a a ri Nayama. 23  Kutani Lameke a tsalela vasati vakwe, Ada na Zila marito lawa: “Twanani rito ra mina n’wina vasati va Lameke;Yingisani leswi ndzi swi vulaka:Ndzi dlaye munhu hikwalaho ka leswi a ndzi vaviseke,Ina, jaha hikwalaho ka leswi ri nga ndzi ba hi xibakele. 24  Loko Kayini a ta rihiwa+ ka nkombo,Kutani Lameke u ta rihiwa ka 77.” 25  Adamu a tlhela a tivana ni nsati wakwe kutani a veleka n’wana a n’wi thya vito ra Seta,+ hikuva, hilaha a vuleke hakona a ku: “Xikwembu xi ndzi hlawulele mbewu yin’wana ematshan’weni ya Avele, hikuva Kayini u n’wi dlele.”+ 26  Seta na yena a velekeriwa n’wana kutani a n’wi thya vito ra Enosi.+ Ku sukela enkarhini wolowo ku sungule ku vitaniwa ka vito ra Yehovha.+

Tinhlamuselo ta le hansi