Genesa 37:1-36

37  Yakobe a hambeta a tshama etikweni leri tata+ wa yena a luveleke eka rona, etikweni ra Kanana.+  Lawa i matimu ya Yakobe. Loko Yosefa+ a ri ni malembe ya 17 hi vukhale, a a risa tinyimpfu ni vamakwavo, exikarhi ka ntlhambi wolowo,+ naswona leswi a ha ri mufana, a a vekiwe ni vana va Biliha+ swin’we ni vana va Zilpa,+ vasati va tata wa yena. Kutani Yosefa a tisela tata+ wakwe xiviko xo biha hi vona.  Israyele a rhandza Yosefa ku tlula vana+ va yena lavan’wana hinkwavo, hikuva a a ri n’wana wa malembe yakwe ya vudyuhari; kutani a n’wi endlela nguvu yo leha ya mikhwalalati, yo fana ni hembe.+  Loko vamakwavo va vona leswaku tata wa vona u n’wi rhandza ku va tlula hinkwavo, va sungula ku n’wi venga,+ naswona a va nga vulavurisani na yena hi ku rhula.+  Endzhaku Yosefa a lorha norho a wu byela vamakwavo,+ kutani va kuma swivangelo leswi engetelekeke swa ku n’wi venga.  A ku eka vona: “Ndzi kombela mi yingisa norho lowu ndzi wu lorheke.+  A hi ri karhi hi boha tinyandza enhoveni loko nyandza ya mina yi suka yi yima yi ololoka, kutani tinyandza ta n’wina ti rhendzela nyandza+ ya mina, ti yi nkhinsamela.”  Vamakwavo va ku eka yena: “Xana kunene u ta va hosi ya hina?+ kumbe, Xana kunene u ta hi fuma?”+ Hikwalaho va kuma xivangelo lexintshwa xo n’wi venga hikwalaho ka milorho yakwe ni hikwalaho ka marito yakwe.  Endzhaku ka sweswo a tlhela a lorha norho wun’wana, kutani a wu rungulela vamakwavo, a ku: “Ndzi tlhele ndzi lorha norho wun’wana, dyambu ni n’weti ni tinyeleti ta 11 a swi ndzi nkhinsamela.”+ 10  Kutani a wu rungulela tata wakwe xikan’we ni vamakwavo, tata wakwe a n’wi tshinya a ku:+ “Xana norho lowu u wu lorheke wu vula yini? Xana kunene mina ni mana wa wena ni vamakwenu hi ta ta hi ta ku nkhinsamela?” 11  Vamakwavo va n’wi vondzoka,+ kambe tata wa yena a hlayisa marito+ lawa. 12  Kutani vamakwavo va yisa ntlhambi wa tata wa vona emadyelweni lama nga ekusuhi na Xikeme.+ 13  Endzhakunyana ka nkarhi Israyele a ku eka Yosefa: “Vamakwenu va langutela mintlhambi ekusuhi na Xikeme, a swi tano ke? Tana, ndzi ku rhuma eka vona.” Hiloko a ku: “Hi mina loyi!”+ 14  Kutani a ku eka yena: “Ndzi kombela u famba. U ya vona loko vamakwenu va hlayisekile naswona va hanye kahle niloko ntlhambi wu hlayisekile naswona wu hanye kahle, u vuya u ta ndzi byela.”+ Hiloko a n’wi rhuma a suka erivaleni ra le hansi ra Hebroni,+ a ya etlhelo ra Xikeme. 15  Endzhakunyana munhu un’wana a n’wi kuma a ri karhi a tsendzeleka enhoveni. Kutani munhu loyi a n’wi vutisa a ku: “U lava yini?” 16  Hiloko a ku: “Ndzi lava vamakwerhu. Ndzi kombela u ndzi byela, Va yi risela kwihi mintlhambi?” 17  Munhu loyi a ya emahlweni a ku: “Va sukile laha hikuva ndzi va twe va ku, ‘A hi yeni eDotani.’” Kutani Yosefa a sala vamakwavo endzhaku, hiloko a va kuma eDotani. 18  Ina, va n’wi vone a ha ri ekule, kutani loko a nga si tshinela eka vona va sungula ku n’wi endlela rhengu ra ku n’wi dlaya.+ 19  Kutani va byelana va ku: “Vonani! Hi loyi n’wamilorho+ a taka. 20  Tanani, a hi n’wi dlayeni hi n’wi hoxa eka rin’wana ra makhele ya mati;+ hi ta vula leswaku xivandzana xo leva xi n’wi dlele.+ Kutani hi vona leswaku ku ta endleka yini hi milorho ya yena.” 21  Loko Ruveni a swi twa a ringeta ku n’wi kutsula evokweni+ ra vona. Kutani a ku: “Hi nga bi moya-xiviri wa yena hi wu dlaya.”+ 22  Ruveni a ya emahlweni a ku eka vona: “Mi nga halati ngati.+ N’wi hoxeni ekheleni leri ra mati leri nga emananga, mi nga n’wi tlhandleki voko leri kariheke.”+ Xikongomelo xa yena a ku ri ku n’wi kutsula evokweni ra vona leswaku a n’wi tlherisela eka tata wa yena. 23  Kutani loko Yosefa a fika eka vamakwavo, va hluvula Yosefa nguvu yakwe yo leha, ni nguvu yo leha ya mikhwalalati leyi a yi ri emirini wa yena;+ 24  endzhaku ka sweswo va n’wi teka va n’wi hoxa ekheleni ra mati.+ Hi nkarhi wolowo khele a ri nga ri na nchumu; a ri nga ri na mati. 25  Kutani va tshama ehansi va dya xinkwa.+ Loko va tlakusa mahlo va languta, waswivo, a ku ta ntlawa wa Vaiximayele+ va huma eGiliyadi, tikamela ta vona a ti rhwale labidanumi ni balsama ni rihanti ra nhlaka,+ a va ri endleleni va swi yisa aEgipta. 26  Hiloko Yuda a ku eka vamakwavo: “Xana a hi ta pindzula yini loko a hi dlaye makwerhu kutani hi seletela ngati+ yakwe? 27  Tanani, a hi n’wi xaviseni eka Vaiximayele,+ mi nga pfumeleli voko ra hina ri va ehenhla ka yena.+ Ku tlula kwalaho, i makwerhu, i nyama ya hina.” Kutani va yingisa makwavo.+ 28  Hiloko vanhu lava a va ri vabindzuri+ va Vamidiyani va hundza kwalaho. Hikwalaho va koka Yosefa va n’wi humesa ekheleni ra mati,+ kutani va xavisa Yosefa eka Vaiximayele hi swiphemu+ swa silivhere swa 20. Vona va hetelela va fikise Yosefa aEgipta. 29  Endzhakunyana Ruveni a tlhelela ekheleni ra mati kambe Yosefa a a nga ri kona ekheleni ra mati. Hikwalaho a handzula tinguvu takwe hi le xikarhi.+ 30  Loko a tlhelela eka vamakwavo lavan’wana a huwelela a ku: “N’wana u fambile! Kutani mina—kahle-kahle ndzi ta ya kwihi?”+ 31  Hambiswiritano, va teka nguvu yo leha ya Yosefa kutani va tlhava xiphongo, va peta nguvu yoleyo yo leha engatini hi ku phindha-phindha.+ 32  Endzhaku ka sweswo va rhumela nguvu yo leha ya mikhwalalati kutani yi yisiwa eka tata wa vona, va ku: “Hi kume leswi. Hi kombela u kambela+ loko ku ri nguvu yo leha ya n’wana wa wena kumbe ku nga ri yona.”+ 33  A yi kambela kutani a huwelela a ku: “I nguvu yo leha ya n’wananga! U fanele a dyiwe+ hi xivandzana xo leva! Kunene Yosefa u handzuleriwile!”+ 34  Hiloko Yakobe a handzula minkhancu yakwe hi le xikarhi kutani a ambala nguvu yo khwaxa emasengeni ya yena naswona a rila n’wana wakwe masiku+ yo tala. 35  Kutani vana vakwe va majaha hinkwavo ni va vanhwanyana hinkwavo va hambeta va ta ku ta n’wi chavelela,+ kambe a nga chaveleleki, a ku:+ “Ndzi ta rhelela eSheol eka n’wananga ndza ha rila!” Kutani tata wa yena a hambeta a n’wi rila. 36  Hambiswiritano, Vamidiyani va n’wi xavisa aEgipta eka Potifaro, mutirhi wa le hubyeni ya huvo ya Faro,+ ndhuna ya varindzi.+

Tinhlamuselo ta le hansi