Genesa 31:1-55

31  Hi ku famba ka nkarhi a twa marito ya vana va majaha va Labani va ku: “Yakobe u teke swilo hinkwaswo swa tatana; naswona u hlengelete rifuwo+ leri hinkwaro hi swilo swa tatana.”  Loko Yakobe a languta xikandza xa Labani, a vona xi nga ha fani ni le ku sunguleni+ eka yena.  Eku heteleleni Yehovha a ku eka Yakobe: “Tlhelela etikweni ra vatata va wena ni maxaka+ ya wena, ndzi ta hambeta ndzi va na wena.”+  Kutani Yakobe a rhumela rito leswaku ku vitaniwa Rahele na Leya va ta enhoveni entlhambini wakwe,  a ku eka vona: “Ndzi vona xikandza xa tata wa n’wina leswaku a xa ha fani ni le ku sunguleni eka mina;+ kambe Xikwembu xa tatana xi ve na mina.+  Hakunene n’wina ma swi tiva leswaku ndzi tirhele tata+ wa n’wina hi matimba ya mina hinkwawo.  Tata wa n’wina u ndzi kanganyisile naswona u hundzule hakelo ya mina ka khume, kambe Xikwembu a xi n’wi pfumelelanga leswaku a ndzi vavisa.+  Loko a ku, ‘Leta mavalavala ti ta va hakelo ya wena,’ ntlhambi hinkwawo a wu tswala ta mavalavala; kambe loko a ku, ‘Leta mikhwalalati ti ta va hakelo ya wena,’ ntlhambi hinkwawo a wu tswala ta mikhwalalati.+  Hikwalaho Xikwembu xi hambete xi teka ntlhambi wa tata wa n’wina xi ndzi nyika wona.+ 10  Emakumu, hi nkarhi lowu ntlhambi a wu navelana ndzi tlakuse mahlo kutani ndzi vona xivono enorhweni,+ swiphongo leswi a swi khandziya ntlhambi a swi ri swa mikhwalalati ni swa mavalavala ni swa swivativati.+ 11  Kutani ntsumi ya Xikwembu xa ntiyiso yi ku eka mina enorhweni, ‘Yakobe,’ mina ndzi ku, ‘Hi mina loyi.’+ 12  Yi ya emahlweni yi ku, ‘Ndzi kombela u tlakusa mahlo ya wena u vona leswaku swiphongo hinkwaswo leswi khandziyaka ntlhambi i swa mikhwalalati, ni swa mavalavala, ni swa swivativati, hikuva ndzi vone hinkwaswo leswi Labani a ku endlaka swona.+ 13  Ndzi Xikwembu xa ntiyiso xa le Bethele,+ laha u nga tota phuphu+ ni laha u nga endla xitshembiso lexi hlambanyiweke.+ Sweswi, suka u yima, u huma etikweni leri u tlhelela etikweni leri u velekiweke+ eka rona.’” 14  Hiloko Rahele na Leya va n’wi hlamula va ku: “Xana ka ha ri ni xiavelo xa ndzhaka ya hina endlwini ya tatana?+ 15  Xana a hi langutiwi hi ri vanhu vambe hileswi a hi xaviseke, leswaku a ta tshamela ku dya ni le ka mali leyi hi nyikiweke yona?+ 16  Hikuva rifuwo hinkwaro leri Xikwembu xi ri suseke eka tatana i ra hina ni vana+ va hina. Hikwalaho sweswi, endla hinkwaswo leswi Xikwembu xi ku byeleke leswaku u swi endla.”+ 17  Kutani Yakobe a suka a tlakula vana vakwe ni vasati vakwe a va veka ehenhla ka tikamela;+ 18  a byisa ntlhambi wakwe hinkwawo ni nhundzu hinkwayo leyi a yi hlengeleteke,+ ntlhambi lowu a nga wu kuma, a wu hlengeleta ePadani-aramu, leswaku a ta ya eka tata wakwe Isaka etikweni ra Kanana.+ 19  Labani a a ye eku tsemeteni ka tinyimpfu takwe. Hi nkarhi wolowo Rahele a yi-​va terafimi+ ya tata wa yena. 20  Yakobe a tlharihela Labani wa Musiriya, hikuva a nga n’wi byelanga leswaku wa baleka. 21  Kutani a baleka a ya pela Nambu,+ yena ni hinkwaswo leswi a a ri na swona. Endzhaku ka sweswo a kongoma endhawini ya tintshava ya Giliyadi.+ 22  Endzhakunyana, hi siku ra vunharhu Labani a byeriwa leswaku Yakobe u balekile. 23  Hiloko a teka vamakwavo a n’wi landza+ hi le ndzhaku mpfhuka wa riendzo ra masiku ya nkombo kutani a n’wi kuma endhawini ya tintshava ya Giliyadi. 24  Hiloko Xikwembu xi ta eka Labani wa Musiriya+ nivusiku+ enorhweni, xi ku eka yena: “Tivonele leswaku u nga vulavuli leswinene kumbe swo biha eka Yakobe.”+ 25  Kutani Labani a tshinelela Yakobe, tanihi leswi Yakobe a a dzime ntsonga wakwe entshaveni naswona Labani a a dzimele vamakwavo nxaxa endhawini ya tintshava ya Giliyadi. 26  Labani a ku eka Yakobe: “I yini leswi u swi endleke hi ku lava ku ndzi tlharihela u teka vana va mina va vanhwanyana ku fana ni makhumbi lama tekiweke hi banga?+ 27  Hikwalaho ka yini u balekile exihundleni u ndzi tlharihela u nga ndzi byeli, hikuva a ndzi ta ku fambisa hi ku tsaka ni hi tinsimu,+ hi xingomana ni haripa?+ 28  A wu ndzi nyikanga ni nkarhi wa ku ntswontswa vana va mina va majaha ni va vanhwanyana.+ U endle vuphukuphuku. 29  Swi le matimbeni ya voko ra mina ku mi endla swo biha,+ kambe Xikwembu xa vatata va n’wina xi vulavule na mina tolo nivusiku, xi ku, ‘Tivonele leswaku u nga vulavuli leswinene kumbe swo biha eka Yakobe.’+ 30  Entiyisweni, sweswi, hambileswi se u fambeke hikwalaho ka leswi a wu navela yindlu ya tata wa wena swinene, kambe, hikwalaho ka yini u yive swikwembu+ swa mina?” 31  Yakobe a hlamula Labani a ku: “Hikuva a ndzi chava.+ Ndzi tibyele ndzi ku, ‘U nga ndzi tekela vana va wena va vanhwanyana.’ 32  Ku nga khathariseki leswaku i mani loyi u nga ta n’wi kuma a ri ni swikwembu swa wena, a nga tshuki a hanya.+ Kambela hi wexe emahlweni ka vamakwerhu leswi ndzi nga na swona, u titekela.”+ Kambe Yakobe a nga swi tivanga leswaku swi yiviwe hi Rahele.+ 33  Kutani Labani a nghena entsongeni wa Yakobe ni le ntsongeni wa Leya ni le ntsongeni wa mahlonga mambirhi ya xisati,+ kambe a nga swi kumi. Eku heteleleni a huma entsongeni wa Leya a nghena entsongeni wa Rahele. 34  Rahele a a teke terafimi a yi veka eka sala leyi nga nkwama wa wansati eka kamela, kutani a tshama ehenhla ka yona. Kutani Labani a ngundzuvanya hinkwako entsongeni, kambe a nga yi kumanga. 35  A ku eka tata wakwe: “Ku nga tshuki ku va ni ku hlundzuka ematihlweni ya hosi+ ya mina, hikuva a ndzi swi koti ku suka ndzi yima emahlweni ka wena, ndzi khomiwe hi leswi swi nga ntolovelo wa vavasati.”+ Kutani a lavisisa hi vukheta, kambe a nga yi kumi terafimi.+ 36  Yakobe a hlundzuka+ kutani a holovisana na Labani, Yakobe a ya emahlweni a hlamula Labani a ku: “I yini lexi ndzi ku pfukeleke ha xona,+ xidyoho xa mina hi xihi lexi vangeleke leswaku u ndzi landza hi le ndzhaku?+ 37  Leswi u ngundzuvanyeke nhundzu ya mina hinkwayo, u kume+ yini swa nhundzu ya yindlu ya wena? Xi veke laha emahlweni ka vamakwerhu ni vamakwenu,+ a va avanyise exikarhi ka hina vambirhi.+ 38  Ndzi tshame na wena malembe lawa ya 20. Tinyimpfu ta wena ni timbuti ta wena a ti holotanga,+ ni makhuna ya ntlhambi wa wena a ndzi si tshama ndzi ma dya. 39  A ndzi si ku tisela xifuwo lexi handzuriweke.+ Mina a ndzi byarha vutihlamuleri bya ku lahleka ka xona. Ku nga khathariseki leswaku xin’wana xi yiviwe ninhlikanhi kumbe xi yiviwe nivusiku a wu xi lava evokweni+ ra mina. 40  A ndzi hisiwa hi mumu ninhlikanhi ni ku biwa hi xirhami nivusiku, kutani vurhongo a byi baleka ematihlweni+ ya mina. 41  Leswi swi endla malembe ya 20 ndzi ri endlwini ya wena. Ndzi ku tirhele malembe ya 14 leswaku ndzi kuma vana va wena vambirhi va vanhwanyana ni malembe ya tsevu ndzi hlayisa ntlhambi wa wena, naswona u hundzule hakelo ya mina ka khume.+ 42  Loko Xikwembu xa tatana,+ Xikwembu xa Abrahama ni Xichavo xa Isaka+ a swi nga ri na mina, sweswi a wu ta va u ndzi fambise ndzi nga khomanga nchumu. Xikwembu xi vone vusiwana ni ku tikarhata ka mavoko ya mina, kutani xi ku tshinyile tolo nivusiku.”+ 43  Labani a hlamula Yakobe a ku: “Vana lava va vanhwanyana i va mina ni vana va vona i va mina ni ntlhambi lowu i ntlhambi wa mina, ni hinkwaswo leswi u swi languteke i swa mina ni vana va mina va vanhwanyana. Xana ndzi nga endla yini namuntlha ndzi lwisana na swona kumbe ndzi lwisana ni vana va vona lava va va tswaleke? 44  Tana sweswi, a hi endle ntwanano,+ mina na wena, wu fanele wu va mbhoni exikarhi ka mina na wena.”+ 45  Hikwalaho Yakobe a teka ribye a ri yimisa ri va phuphu.+ 46  Kutani Yakobe a ku eka vamakwavo: “Rholelani maribye!” Kutani va teka maribye va endla nhulu.+ Endzhaku ka sweswo va dyela kwalaho ehenhla ka nhulu. 47  Labani a yi thya a ku i Yegara-sahaduta, kambe Yakobe a yi thya a ku i Galede. 48  Kutani Labani a ku: “Nhulu leyi i mbhoni exikarhi ka mina na wena namuntlha.” Hi yona mhaka leyi a yi thyeke vito ra Galede,+ 49  ni Xihondzo xo Rindza hikuva u te: “Yehovha a a tshame a rindza exikarhi ka mina na wena loko hi nga vonani.+ 50  Loko wo xanisa vana va mina va vanhwanyana+ niloko wo teka vasati ku engetela eka vana va mina, a ku na munhu la nga na hina. Waswivo! Xikwembu i mbhoni exikarhi ka mina na wena.”+ 51  Labani a ya emahlweni a ku eka Yakobe: “Hi leyi nhulu ni phuphu leswi ndzi swi yimiseke exikarhi ka mina na wena. 52  Nhulu leyi i mbhoni kasi phuphu i nchumu lowu nyikelaka vumbhoni,+ leswaku a ndzi nge yi hundzi nhulu leyi ku ta lwa na wena nileswaku a wu nge yi hundzi nhulu leyi ni phuphu leyi ku ta lwa na mina u ndzi vavisa.+ 53  Xikwembu xa Abrahama+ ni xikwembu xa Nakori,+ a xi avanyise exikarhi ka hina, xikwembu xa vatata wa vona.” Kambe Yakobe a hlambanya hi Xichavo xa Isaka+ tata wakwe. 54  Endzhaku ka sweswo Yakobe a endla xitlhavelo entshaveni kutani a rhamba vamakwavo ku dya xinkwa.+ Hikwalaho va dya xinkwa kutani va etlela entshaveni. 55  Kambe Labani a pfuka nimpundzu swinene a ntswontswa+ vana vakwe ni vana vakwe va vanhwanyana, a va katekisa.+ Kutani Labani a khoma ndlela a tlhelela endhawini+ yakwe.

Tinhlamuselo ta le hansi