Genesa 19:1-38

19  Kutani tintsumi leti timbirhi ti fika eSodoma nimadyambu, Lota a a tshame enyangweni ya Sodoma.+ Loko Lota a ti vona, a suka a yima a ti hlanganisa a fika a nkhinsama, xikandza xakwe xi langute emisaveni.+  Kutani a ku: “Sweswi, tihosi ta mina, ndzi kombela leswaku mi hambukela endlwini ya nandza wa n’wina mi etlela kona vusiku lebyi, mi hlambisiwa+ milenge ya n’wina, ndza mi kombela. Kutani mi ta pfuka nimpundzu swinene mi khoma ndlela+ ya n’wina.” Hiloko va ku: “E-e, kambe hi ta etlela entsendzeleni vusiku+ lebyi.”  Kambe a phikelela+ ngopfu kukondza va hambukela eka yena, va nghena endlwini yakwe. Kutani a va endlela nkhuvo,+ a va bakela ni swinkwa leswo-ke-comela,+ kutani va dya.  Loko va nga si ya eku etleleni, vanhu va muti, ku nga vavanuna va Sodoma, va rhendzela yindlu,+ ku sukela eka mufana ku ya eka munhu la kuleke, vanhu hinkwavo va ri ntshungu+ wun’we.  Va huwelela Lota va ku: “Xana va kwihi vavanuna lava fikeke laha ka wena madyambu lawa? Va humese leswaku hi ta tivana na vona.”+  Lota a hetelela hi ku humela ehandle a ya eka vona enyangweni, kambe a pfala nyangwa a ri ehandle.  Hiloko a ku: “Vamakwerhu, ndza mi kombela, mi nga endli swo biha.+  Ndza mi kombela, ndzi ni vana vambirhi va vanhwanyana lava nga si tshamaka va tivana ni wanuna.+ Ndzi kombela ku mi humesela vona. Kutani mi va endla hilaha swi vonakaka swi ri swinene hakona ematihlweni+ ya n’wina. Ntsena mi nga endli nchumu+ eka vavanuna lava, hikuva hi swona swi endleke leswaku va ta ehansi ka ndzhuti wa lwangu+ ra mina.”  Hiloko va ku: “Yimela le kule!” Va engeta va ku: “Munhu loyi u tile laha a ta luvela,+ kambe entiyisweni u lava ku tiendla muavanyisi.+ Sweswi hi ta ku endla swo biha ngopfu ku tlula leswi hi nga ta va endla swona.” Kutani wanuna loyi,+ Lota, va n’wi susumeta hi matimba, naswona a va ri ekusuhi ni ku tshova nyangwa.+ 10  Kutani vavanuna lava va tshambuluta mavoko ya vona va kokela Lota endlwini laha a va ri kona, va pfala nyangwa. 11  Kambe va endla leswaku vavanuna lava a va ri enyangweni ya yindlu+ va pfaleka mahlo, ku sukela eka lontsongo ku ya eka lonkulu,+ va kondza va karhala ku ringeta ku kuma laha nyangwa+ yi nga kona. 12  Kutani vavanuna lava va ku eka Lota: “Xana wa ha ri ni van’wana laha? Humesa endhawini leyi,+ mukon’wana ni vana va majaha ni va vanhwanyana ni hinkwavo lava nga va wena emutini lowu! 13  Hi ta lovisa ndhawu leyi, hikuva ku riliwa hi vona swinene emahlweni ka Yehovha,+ hi yona mhaka leyi Yehovha a hi rhumeke leswaku hi ta lovisa+ muti lowu.” 14  Hikwalaho Lota a huma a ya vulavula ni vakon’wana vakwe lava a va ta teka vana vakwe, a ku eka vona: “Pfukani! Humani endhawini leyi, hikuva Yehovha u ta lovisa+ muti lowu!” Kambe ematihlweni ya vakon’wana vakwe a a vonaka a fana ni munhu la vungunyaka.+ 15  Hambiswiritano, loko vurhonga byi tsuvuka, tintsumi ti sungula ku hatlisisa Lota, ti ku: “Pfuka! Teka nsati wa wena ni vana va wena vambirhi lava nga kona laha,+ hikuva u nga lovisiwa hikwalaho ka xidyoho xa muti lowu!”+ 16  Loko a nonoka,+ hi ntsetselelo wa Yehovha ehenhla ka yena,+ vavanuna lava va n’wi khoma hi voko, va khoma ni voko ra nsati wakwe ni mavoko ya vana vakwe vambirhi, va n’wi humesa va ya n’wi yimisa ehandle ka muti.+ 17  Loko va va humesele ehandle, va ku eka vona: “Balekani mi ponisa mimoya-xiviri+ ya n’wina! Mi nga languti endzhaku+ naswona mi nga yimi eMugangeni+ lowu hinkwawo! Balekelani endhawini ya tintshava, mi chava leswaku mi nga lovisiwi!”+ 18  Kutani Lota a ku eka vona: “Yehovha, ndza ku kombela, ku nga ri sweswo! 19  Ndza ku kombela, sweswi nandza wa wena u kume ku tsakeriwa ematihlweni+ ya wena lerova u engetele musa wa wena wa rirhandzu,+ lowu u ndzi kombeke wona leswaku u londzovota moya-xiviri wa mina wu hanya,+ kambe mina—a ndzi nge swi koti ku balekela endhawini ya tintshava hikuva ndzi chava leswaku khombo ri nga va ekusuhi na mina kutani ndzi fa+ kunene. 20  Sweswi ndza ku kombela, muti lowu wu le kusuhinyana leswaku ndzi balekela kona naswona i nchumu+ wutsongo. Ndza ku kombela, xana ndzi nga balekela kona​—xana a hi nchumu wutsongo?—​moya-xiviri wa mina wu ta hambeta+ wu hanya.” 21  Kutani a ku eka yena: “Ndza ku ehleketelela nakambe+ ni le ka leswi, hi ku ka ndzi nga wu lovisi muti lowu u vulavuleke+ ha wona. 22  Hatlisa! Balekela kona, hikuva a ndzi nge endli nchumu u nga si fika eka wona!”+ Hi yona mhaka leyi a thyeke muti wolowo vito ra Sowara.+ 23  Dyambu a ri tlhavile ehenhla ka tiko loko Lota a fika eSowara.+ 24  Kutani Yehovha a nisa xivavula ni ndzilo leswi humaka eka Yehovha ematilweni, swi nela ehenhla ka Sodoma na Gomora.+ 25  Kutani a herisa miti leyi, ni Muganga hinkwawo ni vaaki va muti hinkwavo ni swimilana swa misava.+ 26  Nsati wakwe a languta endzhaku a ri endzhaku ka yena, kutani a hundzuka tshuka ra munyu.+ 27  Abrahama a khoma ndlela ka ha ri mpundzu swinene a ya endhawini leyi a a yime eka yona emahlweni ka Yehovha.+ 28  Kutani a languta ehansi etlhelo ra Sodoma na Gomora ni tlhelo ra Muganga hinkwawo, a vona xivono. Phela, musi wo dzwihala a wu tlhandluka etikweni ku fana ni musi wo dzwihala wa vuhiselo!+ 29  Kuteloko Xikwembu xi lovise miti ya Muganga, Xikwembu xi tsundzuka Abrahama hi ku humesa Lota exikarhi ka miti leyi nga lovisiwa loko xi lovisa miti leyi Lota a a tshama+ exikarhi ka yona. 30  Endzhakunyana Lota a suka eSowara a ya tshama endhawini ya tintshava, vana vakwe vambirhi va vanhwanyana a va ri swin’we na yena,+ hikuva a a chava ku tshama eSowara.+ Kutani a tshama ebakweni, yena ni vana vakwe vambirhi va vanhwanyana. 31  Lowa mativula a ku eka lontsongo: “Tatana u kurile naswona a ku na wanuna etikweni la nga ta tivana na hina hi ku ya hi ndlela ya misava+ hinkwayo. 32  Tana, a hi nyike tatana vhinyo leswaku a nwa+ kutani hi etlela na yena, hi tihlayisela vana eka tata+ wa hina.” 33  Vusiku+ byebyo va tshamela ku nyika tata wa vona vhinyo leswaku a nwa; kutani lowa mativula a nghena a etlela ni tata wakwe, kambe a nga swi tivanga loko n’wana wa yena a etlela na yena niloko a pfuka. 34  Siku leri tlhandlamaka lowa mativula a ku eka lontsongo: “Waswivo, ndzi etlele na tatana tolo nivusiku. A hi n’wi nyike vhinyo nakambe leswaku a nwa vusiku bya namuntlha. Kutani wena u nghena u etlela na yena, kutani hi tihlayisela vana eka tata wa hina.” 35  Kutani va tlhela va nyika tata wa vona vhinyo hi ku phindha-phinda vusiku byebyo leswaku a nwa; lontsongo a suka a ya etlela na yena, kambe a nga swi tivanga loko n’wana wa yena a etlela na yena niloko a pfuka. 36  Vana va Lota havambirhi va tikisiwa hi tata+ wa vona. 37  Hi ku famba ka nkarhi lowa mativula a veleka n’wana kutani a n’wi thya vito ra Mowabu.+ I tata wa Mowabu ku fikela ni namuntlha.+ 38  Loko ku ri lontsongo, na yena a veleka n’wana kutani a n’wi thya vito ra Beni-ami. I tata wa vana va Amone+ ku fikela ni namuntlha.

Tinhlamuselo ta le hansi