Ezra 2:1-70

2  Lava a va ri vana va muganga lowu nga ehansi ka vulawuri bya hosi+ lava va humeke evukhumbini bya vanhu lava yisiweke eku bohiweni,+ lava Nebukadnetsara hosi ya Babilona a va yiseke evukhumbini+ le Babilona, lava endzhaku va vuyeleke+ eYerusalema ni le Yuda,+ un’wana ni un’wana emutini wa ka vona;  lava va teke na Zerubabele,+ Yexuwa,+ Nehemiya, Seraya,+ Relaya, Mordekayi, Bilixani, Mispa, Bigivhayi, Rehumi+ na Bhana. Nhlayo ya vavanuna va vanhu va Israyele:  Vana va Paroxi,+ 2 172;  vana va Xefatiya,+ 372;  vana va Arha,+ 775;  vana va Pahata-mowabu,+ va vana va Yexuwa na Yowabu,+ 2 812;  vana va Elami,+ 1 254;  vana va Zatu,+ 945;  vana va Zakayi,+ 760; 10  vana va Bani,+ 642; 11  vana va Bebayi,+ 623; 12  vana va Azigadi,+ 1 222; 13  vana va Adonikamu,+ 666; 14  vana va Bigivhayi,+ 2 056; 15  vana va Adini,+ 454; 16  vana va Atere,+ wa Hezekiya, 98; 17  vana va Bezayi,+ 323; 18  vana va Yora, 112; 19  vana va Haxumu,+ 223; 20  vana va Gibara,+ 95; 21  vana va Betlehema,+ 123; 22  vavanuna va Netofa,+ 56; 23  vavanuna va Anathoti,+ 128; 24  vana va Azamavhete,+ 42; 25  vana va Kiriyati-yeyarimi,+ Kefira na Beroti, 743; 26  vana va Rhama+ na Geba,+ 621; 27  vavanuna va Mikimasi,+ 122; 28  vavanuna va Bethele+ na Ayi,+ 223; 29  vana va Nebo,+ 52; 30  vana va Magibixi, 156; 31  vana va Elami+ loyi un’wana, 1 254; 32  vana va Harimi,+ 320; 33  vana va Lodi,+ Hadida+ na Ono,+ 725; 34  vana va Yeriko,+ 345; 35  vana va Sena,+ 3 630. 36  Vaprista:+ Vana va Yedaya+ va yindlu ya Yexuwa,+ 973; 37  vana va Imere,+ 1 052; 38  vana va Paxahuru,+ 1 247; 39  vana va Harimi,+ 1 017. 40  Valevhi:+ Vana va Yexuwa+ na Kadimiyele,+ vana va Hodavhiya,+ 74. 41  Vayimbeleri, vana va Asafa,+ 128. 42  Vana va varindzi va tinyangwa, vana va Xalumu,+ vana va Atere,+ vana va Talimoni,+ vana va Akubu,+ vana va Hatita,+ vana va Xobayi, hinkwavo ka vona, 139. 43  Vanethinimi:+ Vana va Ziha, vana va Hasufa, vana va Tabawoto,+ 44  vana va Kerosi, vana va Siya, vana va Padoni,+ 45  vana va Lebana, vana va Hagaba, vana va Akubu,+ 46  vana va Hagabu, vana va Salmayi,+ vana va Hanani, 47  vana va Gidele, vana va Gahara,+ vana va Reyaya, 48  vana va Resini,+ vana va Nekoda,+ vana va Gazamu, 49  vana va Uza, vana va Pasiya,+ vana va Besayi, 50  vana va Asina, vana va Mewunimi, vana va Nefisimi;+ 51  vana va Bakibuku, vana va Hakufa, vana va Harahuru,+ 52  vana va Basiluti, vana va Mehida, vana va Harixa,+ 53  vana va Barikosi, vana va Sisera, vana va Tema,+ 54  vana va Neziya, vana va Hatifa.+ 55  Vana va malandza ya Solomoni:+ Vana va Sotayi, vana va Sofereti, vana va Peruda,+ 56  vana va Yale, vana va Darikoni, vana va Gidele,+ 57  vana va Xefatiya, vana va Hatila, vana va Pokereti-hazebayimi, vana va Ami.+ 58  Vanethinimi+ hinkwavo ni vana va malandza ya Solomoni a va ri 392.+ 59  Lava hi vona va tlhandlukeke va huma eTela-mela, eTela-haraxa, eKeruba, eAdoni ni le Imere, a va nga yi tivi yindlu ya vatata wa vona,+ loko va ri va Israyele kumbe e-e: 60  vana va Delaya, vana va Tobiya, vana va Nekoda,+ 652. 61  Loko ku ri vana va vaprista:+ vana va Habayiya, vana va Hakozi,+ vana va Barizilayi,+ loyi a tekeke nsati eka vana va Barizilayi+ lowa le Giliyadi, kutani a thyiwa vito ra vona. 62  Lava hi vona va laveke lomu va tsariweke kona leswaku va kuma xivongo xa vona erivaleni, kambe a va kumanga va tsariwile, kutani va funghiwa va ri lava nyamisiweke eka vuprista.+ 63  Kutani loyi a nga Mutirixata+ a va byela leswaku a va nge dyi+ eka swilo leswi kwetsimaka swinene kukondza muprista a suka a yima a ri ni Urimi+ ni Thumimi. 64  Nhlengeletano hinkwayo yi ri ntlawa+ wun’we a ku ri vanhu va 42 360,+ 65  ku nga hlayiwi mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, lawa a ma ri 7 337; naswona a va ri ni vayimbeleri+ va xinuna ni vayimbeleri va xisati va 200. 66  Tihanci ta vona a ti ri 736, timeyila ta vona a ti ri 245,+ 67  tikamela ta vona a ti ri 435, timbhongolo ta vona a ti ri 6 720.+ 68  Kutani van’wana va varhangeri+ va tindlu ta vatatana,+ loko va fika endlwini ya Yehovha,+ leyi a yi ri eYerusalema,+ va humesa magandzelo ya ku tirhandzela+ endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso, leswaku va yi yimisa endhawini ya yona.+ 69  Kutani va humesa nsuku+ wa swilo swo tirha ha swona, hi ku ya hi matimba ya vona, tidrakma ni silivhere+ swa 61 000, timayina ta 5 000, ni tinguvu to leha+ ta vaprista leti ringanaka 100. 70  Kutani vaprista ni Valevhi ni vanhu van’wana,+ ni vayimbeleri ni varindzi va tinyangwa ni Vanethinimi va tshama emitini, ni tiko hinkwaro ra Israyele emitini ya rona.+

Tinhlamuselo ta le hansi