Ezra 10:1-44

10  Hi ku hatlisa loko Ezra a hete ku khongela+ naswona a tiphofurile+ a ri karhi a rila a pavalale+ emahlweni ka yindlu+ ya Xikwembu xa ntiyiso, vanhu va Israyele va hlengeletanela eka yena, nhlengeletano leyikulu ngopfu, vavanuna ni vavasati ni vana, hikuva vanhu va rile ngopfu.  Kutani Xekaniya n’wana wa Yehiyele+ wa vana va Elami+ a angula Ezra a ku: “Hina—a hi tshembekanga eka Xikwembu xa hina, lerova hi tshamisise vasati vambe lava humaka eka vanhu va matiko.+ Sweswi Israyele u ni ntshembo+ malunghana ni leswi.  Sweswi a hi endleni ntwanano+ ni Xikwembu xa hina wa ku hlongola+ vasati hinkwavo ni lava va velekiweke hi vona hi ku landza xitsundzuxo xa Yehovha ni le ka lava va chavaka+ xileriso+ xa Xikwembu xa hina, leswaku swi endliwa hi ku landza nawu.+  Suka u yima, hikuva mhaka yi le mavokweni ya wena, na hina hi na wena. Vana ni matimba u teka goza.”  Hiloko Ezra a suka a yima, kutani a hlambanyisa varhangeri va vaprista, Valevhi ni tiko hinkwaro ra Israyele leswaku va hlambanya+ ku endla hi ku landza rito leri. Hiloko va hlambanya.  Kutani Ezra a suka a yima emahlweni ka yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso, a nghena eholweni yo dyela+ eka yona ya Yehohanani n’wana wa Eliyaxibi. Hambiloko a nghenile kwalaho, a nga dyanga xinkwa+ naswona a nga nwanga mati, hikuva a a rila+ hikwalaho ka ku pfumala ku tshembeka ka vanhu lava va nga evukhumbini.  Hiloko va hundzisa rito eYuda ni le Yerusalema eka hinkwavo lava a va ri evukhumbini+ eku sunguleni leswaku va hlengeletana eYerusalema;  kutani un’wana ni un’wana loyi a nga fikangiki+ emasikwini manharhu hi ku landza xitsundzuxo xa tihosana+ ni vakulukumba—nhundzu yakwe hinkwayo a yi ta vekeriwa etlhelo+ naswona yena a hambanisiwa+ ni nhlengeletano ya vanhu lava va nga evukhumbini.  Kutani vanhu hinkwavo va Yuda na Benjamini va hlengeletana eYerusalema ku nga si hela masiku manharhu, hileswaku, en’hwetini ya vukaye+ esikwini ra vu-20 ra n’hweti, vanhu hinkwavo a va tshame endhawini leyi pfulekeke, endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso, va rhurhumela hikwalaho ka mhaka leyi ni hikwalaho ka mpfula.+ 10  Hi ku famba ka nkarhi Ezra lowa muprista a suka a yima, a ku eka vona: “N’wina mi endle hi ku pfumala ku tshembeka hikuva mi tshamisise vasati+ vambe leswaku mi engetela nandzu wa Israyele.+ 11  Sweswi tiphofuleni+ eka Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina, mi endla leswi swi n’wi tsakisaka,+ mi tihambanisa ni vanhu va tiko ni vasati vambe.”+ 12  Hiloko nhlengeletano hinkwayo yi hlamula, yi vula hi rito lerikulu yi ku: “Swi le ka hina ku endla hi ku pakanisa hi ku landza rito ra wena.+ 13  Hambiswiritano, vanhu va tele, naswona i nguva ya mpfula, a swi koteki ku yima ehandle; ntirho lowu a wu nge heti siku rin’we kumbe mambirhi, hikuva hi xandzuke ngopfu swinene emhakeni leyi. 14  Hi kombela leswaku tihosana+ ta hina ti yimela nhlengeletano hinkwayo; loko ku ri hinkwavo lava va nga emitini ya hina lava va tshamisiseke vasati vambe, a va fike hi minkarhi leyi vekiweke, va ri ni vakulukumba va muti wun’wana ni wun’wana ni vaavanyisi va kona, ku fikela loko hi tlherise ku hlundzuka lokukulu ka Xikwembu xa hina eka hina, hikwalaho ka mhaka leyi.” 15  (Hambiswiritano, Yonathani n’wana wa Asahele na Yahaziya n’wana wa Tikwa, a va pfumelelananga+ na swona leswi, kutani Mexulama na Xabetayi+ lowa Mulevhi hi vona lava va va pfuneke.) 16  Kutani lava a va ri evukhumbini+ eku sunguleni va endla hi ndlela yoleyo; hiloko Ezra lowa muprista ni vavanuna lava a va ri varhangeri va yindlu ya vatatana,+ hinkwavo ka vona hi mavito ya vona, va tihambanisa, va sungula ku tshama hi siku ro sungula ra n’hweti+ ya vukhume ku kambisisa mhaka leyi;+ 17  hakatsongo-tsongo va heta vavanuna hinkwavo hi siku ro sungula ra n’hweti yo sungula lava va tshamisiseke vasati vambe.+ 18  Kutani ku kumeka vana van’wana va vaprista+ lava va tshamisiseke vasati vambe; eka vana va Yexuwa+ n’wana wa Yohozadaki+ ni vamakwavo, Maseya na Eliyezere na Yaribi na Gedaliya. 19  Kambe va tshembisa hi ku qhavulana leswaku va ta hlongola vasati va vona, naswona leswi a va ri ni nandzu,+ a ku ta va ni khuna+ ra nandzu wa vona entlhambini. 20  Eka vana va Imere+ a ku ri na Hanane na Zebadiya; 21  eka vana va Harimi,+ Maseya na Eliya na Xemaya na Yehiyele na Uzhiya; 22  eka vana va Paxahuru,+ Eliwenayi, Maseya, Iximayele, Nethanele, Yozabadi na Eliyasa. 23  Eka Valevhi, Yozabadi na Ximeyi na Kelaya (hileswaku, Kelita), Petahiya, Yuda na Eliyezere; 24  eka vayimbeleri, Eliyaxibi; eka varindzi va tinyangwa, Xalumu na Teleme na Uri. 25  Eka Israyele, eka vana va Paroxi+ a ku ri na Ramiya na Iziya na Malikiya na Miyamini na Eliyazara na Malikiya na Benaya; 26  eka vana va Elami,+ Mataniya, Zakariya na Yehiyele+ na Abidi na Yeremoto na Eliya; 27  eka vana va Zatu,+ Eliwenayi, Eliyaxibi, Mataniya na Yeremoto na Zabada na Aziza; 28  eka vana va Bebayi,+ Yehohanani, Hananiya, Zabayi, Atalayi; 29  eka vana va Bani, Mexulama, Malukana na Adaya, Yaxubu na Xeyala na Yeremoto; 30  eka vana va Pahata-mowabu,+ Adina na Kelala, Benaya, Maseya, Mataniya, Bezalele na Binuyi na Manase; 31  eka vana va Harimi,+ Eliyezere, Ixiya, Malikiya,+ Xemaya, Ximiyoni, 32  Benjamini, Maluka na Xemariya; 33  eka vana va Haxumu,+ Matenayi, Matata, Zabada, Elifalete, Yeremayi, Manase na Ximeyi; 34  eka vana va Bani, Maadayi, Amirama na Uwele, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vhaniya, Meremoto, Eliyaxibi, 37  Mataniya, Matenayi na Yasu; 38  eka vana va Binuyi, Ximeyi 39  na Xelemiya na Natani na Adaya, 40  Makinadebayi, Xaxayi, Xarayi, 41  Azarele na Xelemiya, Xemariya, 42  Xalumu, Amariya, Yosefa; 43  eka vana va Nebo, Yeyiyele, Matitiya, Zabada, Zebina, Yadayi na Yuwele na Benaya. 44  Hinkwavo lava a va amukele vasati vambe,+ va hlongola vasati volavo ni vana va vona.

Tinhlamuselo ta le hansi