Ezekiyele 5:1-17

5  “Loko ku ri wena, Wena n’wana wa munhu, teka banga ro kariha. U ri teka ri kotisa rikari ra mubyevuri, u fanele u ri hundzisa ehenhla ka nhloko ya wena ni le henhla ka malepfu ya wena,+ u ta teka swikalo swo kala, u avanyisa misisi hi swiphemu.  Xiphemu xa vunharhu u ta xi hisa hi ndzilo exikarhi ka muti loko masiku ya ku wu rhendzela se ma herile.+ Kutani u ta teka xiphemu xin’wana xa vunharhu. U xi tsemelela hi banga ematlhelo hinkwawo ya wona,+ xiphemu xo hetelela u ta xi tshika xi haha ni mheho, kutani ndzi ta hlomula banga endzhaku ka vona.+  “Kutani kwalaho u ta teka yi nga ri yingani, u yi tsondzela hi madziva ya wena.+  Kutani yin’wana ya yona u ta yi teka, u yi hoxa exikarhi ka ndzilo, u yi hisa hi ndzilo. Eka xin’wana ku ta huma ndzilo wu ya endlwini hinkwayo ya Israyele.+  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Loyi i Yerusalema. Ndzi n’wi veke exikarhi ka matiko, ku ni matiko lawa ma n’wi rhendzeleke.  Kutani u xandzukele swiboho swa mina swa vuavanyisi hi vuhomboloki lebyi tlulaka bya matiko,+ u xandzukele milawu ya mina ku tlula matiko hinkwawo lawa ma n’wi rhendzeleke, hikuva va bakanye swiboho swa mina swa vuavanyisi, loko ku ri milawu ya mina, a va fambanga ha yona.’+  “Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Hikwalaho ka leswi mi veke ni mpfilumpfilu+ ku tlula matiko hinkwawo lawa ma nga ematlhelo ka n’wina, a mi fambanga hi milawu ya mina naswona swiboho swa mina swa vuavanyisi a mi swi endlanga;+ kambe mi endle hi ku landza swiboho swa vuavanyisi swa matiko hinkwawo lawa ya mi rhendzeleke, a swi tano ke?+  hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Waswivo, mina ndzi lwa na wena, Wena muti,+ naswona ndzi ta veka swiboho swa vuavanyisi bya matiko+ exikarhi ka wena.  Eka wena ndzi ta endla leswi ndzi nga si tshamaka ndzi swi endla, hambi swo fana na swona a ndzi nge he swi endli hikwalaho ka swilo swa n’wina hinkwaswo leswi nyenyetsaka.+ 10  “‘“Hikokwalaho vatatana va ta dya vana exikarhi ka n’wina,+ vana vona va ta dya vatata wa vona, kutani eka wena ndzi ta avanyisa, ndzi hangalasa hinkwavo lava seleke va wena va ya eka mheho yin’wana ni yin’wana.”’+ 11  “‘Hikokwalaho loko ntsena ndza ha hanya,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘hakunene, hikwalaho ka leswi mi nyamiseke vukwetsimelo bya mina hi swilo swa n’wina hinkwaswo leswi nyangatsaka+ ni hi swilo swa n’wina hinkwaswo leswi nyenyetsaka,+ hi mina Loyi a nga ta mi tsongahata+ naswona tihlo ra mina a ri nge vi na nsovo+ eka n’wina, mina a ndzi nge mi tsetseleli.+ 12  Xiphemu xa n’wina xa vunharhu—xi ta dlayiwa hi ntungu,+ naswona xi ta hetiwa hi ndlala exikarhi ka n’wina.+ Xiphemu xin’wana xa vunharhu—xi ta wela ematlhelo ka n’wina hi banga. Kutani xiphemu xa vunharhu xo hetelela ndzi ta xi hangalasela eka mheho yin’wana ni yin’wana,+ naswona ndzi ta hlomula banga ndzi xi hlongorisa.+ 13  Entiyisweni ku hlundzuka ka mina ku ta hela+ naswona ndzi ta rhulisa vukarhi bya mina eka vona,+ ndzi tichavelela;+ kutani va ta tiva leswaku mina, Yehovha, ndzi vulavule hi ku lava ka mina ku tinyiketela loku hlawulekeke,+ loko ndzi hetisisa vukarhi bya mina ehenhla ka vona. 14  “‘Kutani ndzi ta ku endla ndhawu leyi onhakeke ni ndzhukano exikarhi ka matiko lama ku rhendzeleke ematihlweni ya un’wana ni un’wana la hundzaka hi ndlela.+ 15  Kutani u fanele u va ndzhukano,+ u tlhela u rhuketeriwa,+ u va xikombiso+ lexi lemukisaka ni nchumu lowu chavisaka eka matiko lama ku rhendzeleke, loko ndzi ku avanyisa hi ku hlundzuka ni hi vukarhi ni hi ku tshinya hi vukarhi.+ Mina Yehovha, ndzi vurile. 16  “‘Loko ndzi rhuma miseve leyi nga ni khombo ya ndlala eka vona,+ leyi faneleke yi lovisa, ku nga miseve leyi ndzi nga ta yi rhumela leswaku ndzi mi lovisa,+ naswona ndzi ta engetela ndlala eka n’wina, ndzi ta tshova tinhonga ta n’wina leti swinkwa leswi vumbekeke ku fana ni swingwavila swi tlhomiweke eka tona.+ 17  Kutani eka n’wina ndzi ta rhumela ndlala ni swivandzana leswi nga ni khombo,+ swi ta mi pfumata vana, naswona ntungu+ ni ngati+ swi ta hundza eka n’wina, ndzi ta tisa banga eka n’wina.+ Mina Yehovha ndzi vurile.’”

Tinhlamuselo ta le hansi