Ezekiyele 48:1-35

48  “Lawa i mavito ya tinyimba. Ku suka emakumu ya le n’walungwini, etlhelo ka ndlela ya le Hetiloni+ ku ya endleleni yo nghena eHamati,+ Hasara-enana+, ndzilakana wa Damaska etlhelo ra le n’walungwini, etlhelo ka Hamati; ku ta va ni ndzilakana wa le vuxeni ni wa le vupela-dyambu, Dani+ a va ni xiphemu xin’we.  Endzilakaneni wa Dani, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Axere.+  Endzilakaneni wa Axere, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Neftali.+  Endzilakaneni wa Neftali, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Manase.+  Endzilakaneni wa Manase, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Efrayimi.+  Endzilakaneni wa Efrayimi, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Ruveni.+  Endzilakaneni wa Ruveni, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Yuda.+  Endzilakaneni wa Yuda, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, munyikelo lowu mi faneleke mi wu nyikela wu ta va wu aname swisungunu swa 25 000,+ ku leha ku ta ya hi xin’wana xa swiphemu ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu. Vukwetsimelo byi fanele byi va exikarhi ka xona.+  “Malunghana ni munyikelo lowu mi faneleke mi wu nyikela eka Yehovha, ku leha ku ta va swisungunu swa 25 000, ku anama ku va 10 000. 10  Leswi swi fanele swi va munyikelo wo kwetsima wa vaprista,+ ku ya en’walungwini ku ta va swisungunu swa 25 000, ku ya evupela-dyambu ku ta va ku anama ka 10 000, ku ya evuxeni ku ta va ku anama ka 10 000, ku ya en’walungwini ku ta va ku leha ka 25 000. Vukwetsimelo bya Yehovha byi fanele byi va exikarhi ka xona.+ 11  Xi ta va xa vaprista, lava va hlawulekisiwaka eka vana va Sadoki,+ lava a va endla ntirho wa mina, lava va nga fambelangiki ekule loko vana va Israyele va fambela ekule, hilaha Valevhi va fambeleke ekule hakona.+ 12  Va fanele va va ni munyikelo eka munyikelo wa tiko wu va nchumu wo kwetsima ngopfu, endzilakaneni wa Valevhi.+ 13  “Ekusuhi swinene ni ndhawu ya vaprista, Valevhi+ va fanele va va ni mpimo wa ku leha ka swisungunu swa 25 000, ku anama ku va 10 000; ku leha hinkwako ku va 25 000, ku anama kona ku va 10 000.+ 14  A va fanelanga va xavisa hambi ku ri xiphemu xa yona, naswona munhu a nga fanelanga a cincisa ha yona, hambi ku ri ku endla leswaku ndhawu yo hlawuleka swinene yi hundza eka vona; hikuva i nchumu wo kwetsima eka Yehovha.+ 15  “Loko ku ri swisungunu swa 5 000 leswi seleke swa ku anama etlhelo ka leswa 25 000, i xilo lexi nyameke emutini,+ leswaku xi va ndhawu yo tshama eka yona ni madyelo. Muti wu fanele wu va exikarhi ka xona.+ 16  Leyi i mimpimo ya muti: ndzilakana wa le n’walungwini i swisungunu swa 4 500, ndzilakana wa le dzongeni i 4 500, ndzilakana wa le vuxeni i 4 500, ndzilakana wa le vupela-dyambu i 4 500. 17  Muti wu fanele wu va ni madyelo,+ swisungunu swa 250 ku ya en’walungwini, swa 250 ku ya edzongeni, swa 250 ku ya evuxeni, swa 250 ku ya evupela-dyambu. 18  “Leswi seleke eka tlhelo ro leha swi ta fana ni munyikelo wo kwetsima,+ swisungunu swa 10 000 ku ya evuxeni, swa 10 000 ku ya evupela-dyambu; swi fanele swi fana ni munyikelo wo kwetsima, ntshovelo wa swona wu fanele wu va xinkwa xa lava va tirhelaka muti.+ 19  Lava va tirhelaka muti eka tinyimba hinkwato ta Israyele va ta ri rima.+ 20  “Munyikelo hinkwawo i swisungunu swa 25 000 hi swisungunu swa 25 000. Mi fanele mi nyikela xiphemu xa matlhelo ya mune yo ringana xi va munyikelo wo kwetsima ni ndzhaka ya muti. 21  “Leswi swi seleke swi ta va swa ndhuna,+ eka tlhelo leri ni le ka tlhelo lerin’wana ra munyikelo wo kwetsima ni ndzhaka ya muti,+ etlhelo ka swisungunu swa 25 000 swa munyikelo wa ndzilakana wa le vuxeni; evupela-dyambu etlhelo ka swisungunu swa 25 000 ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu.+ Ku fana ni swiphemu, xi ta va xa ndhuna. Munyikelo wo kwetsima ni vukwetsimelo bya Yindlu swi fanele swi va exikarhi ka xona. 22  “Loko ku ri ndzhaka ya Valevhi ni ndzhaka ya muti, yi fanele yi va exikarhi ka leswi swi nga swa ndhuna. Yi fanele yi va ya ndhuna exikarhi ka ndzilakana wa Yuda+ ni ndzilakana wa Benjamini. 23  “Loko ku ri tinyimba letin’wana hinkwato, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, Benjamini+ a va ni xiphemu xin’we. 24  Endzilakaneni wa Benjamini, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Simiyoni.+ 25  Endzilakaneni wa Simiyoni, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Isakara.+ 26  Endzilakaneni wa Isakara, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Zebuloni.+ 27  Endzilakaneni wa Zebuloni, ku suka endzilakaneni wa le vuxeni ku ya endzilakaneni wa le vupela-dyambu, xiphemu xin’we xi va xa Gadi.+ 28  Endzilakaneni wa Gadi, ku ya endzilakaneni wa le dzongeni, xi ta va etlhelo ra le dzongeni; ndzilakana wu ta suka eTamari+ ku ya ematini ya Meribati-kadexi,+ ku ya enkoveni,+ ku ya fika eLwandle Lerikulu.+ 29  “Leri i tiko leri mi nga ta ri ava hi vuhlolotwana ri va ndzhaka ya tinyimba ta Israyele,+ leswi swi ta va swiavelo swa tona,”+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 30  “Leti ku ta va tindlela to huma ha tona emutini: Endzilakaneni wa le n’walungwini, mpimo+ wa kona wu ta va swisungunu swa 4 500. 31  “Tinyangwa ta muti ti ta yima hi ku ya hi mavito ya tinyimba ta Israyele, tinyangwa tinharhu en’walungwini, nyangwa ya Ruveni, yin’we; nyangwa ya Yuda, yin’we; nyangwa ya Levhi, yin’we. 32  “Endzilakaneni wa le vuxeni ku ta va ni swisungunu swa 4 500, tinyangwa tinharhu, nyangwa ya Yosefa, yin’we; nyangwa ya Benjamini, yin’we; nyangwa ya Dani, yin’we. 33  “Ndzilakana wa le dzongeni wu ta va ni mpimo wa swisungunu swa 4 500, ku va ni tinyangwa tinharhu, nyangwa ya Simiyoni, yin’we; nyangwa ya Isakara, yin’we; nyangwa ya Zebuloni, yin’we. 34  “Ndzilakana wa le vupela-dyambu wu ta va ni swisungunu swa 4 500, ku ri ni tinyangwa tinharhu, nyangwa ya Gadi, yin’we; nyangwa ya Axere, yin’we; nyangwa ya Neftali, yin’we. 35  “Matlhelo hinkwawo ku ta va ni swisungunu swa 18 000; kutani vito ra muti wolowo ku sukela esikwini rero ri ta va, Yehovha Hi Byakwe U Kwalaho.”+

Tinhlamuselo ta le hansi