Ezekiyele 44:1-31

44  Kutani a ndzi vuyisa hi ndlela ya nyangwa ya vukwetsimelo, ya le handle leyi languteke evuxeni,+ a yi pfalekile.+  Yehovha a ku eka mina: “Loko ku ri nyangwa leyi yi ta tshama yi pfalekile. Yi nga ka yi nga pfuriwi, naswona ku hava munhu ntsena la nga ta nghena ha yona; hikuva Yehovha, Xikwembu xa Israyele,+ u nghene ha yona, yi ta tshama yi pfalekile.  Hambiswiritano, ndhuna+—leswi yi nga ndhuna yi ta tshama eka yona, leswaku yi dya xinkwa emahlweni ka Yehovha.+ Yi ta nghena hi ndlela ya rikupakupa ra nyangwa, naswona yi ta huma hi ndlela ya rona.”+  Hiloko a ndzi tisa hi ndlela ya nyangwa ya le n’walungwini emahlweni ka Yindlu leyi, leswaku ndzi vona, kutani waswivo, ku vangama ka Yehovha a ku tate yindlu ya Yehovha.+ Hiloko ndzi wa hi xikandza.+  Kutani Yehovha a ndzi byela a ku: “N’wana wa munhu, veka mbilu+ ya wena u vona hi mahlo, u twa hi tindleve hinkwaswo leswi ndzi ku byelaka swona malunghana ni milawu ya yindlu ya Yehovha ni milawu ya yona hinkwayo, u fanele u veka mbilu ya wena endleleni yo nghena ya Yindlu leyi ni le ka tindlela hinkwato to huma evukwetsimelweni.  U fanele u byela Ku Xandzuka,+ yindlu ya Israyele, u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Swi ringene hi n’wina hikwalaho ka swilo swa n’wina hinkwaswo leswi nyenyetsaka, N’wina yindlu ya Israyele,+  loko mi tisa vanhu vambe lava nga yimbangiki embilwini, lava nga yimbangiki enyameni,+ leswaku va nghena evukwetsimelweni bya mina va byi nyamisa, ku nga yindlu ya mina; loko mi nyikela xinkwa xa mina,+ mafurha+ ni ngati,+ vona va tshamela ku tlula ntwanano wa mina hikwalaho ka swilo swa n’wina hinkwaswo leswi nyenyetsaka.+  A mi wu khathalelanga ntirho wa swilo swa mina swo kwetsima,+ naswona a mi va vekanga van’wana va va vahlayisi va ntirho wa mina evukwetsimelweni bya mina.”’+  “‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Ku hava munhu wumbe, loyi a nga yimbangiki embilwini, loyi a nga yimbangiki enyameni, loyi a nga nghenaka evukwetsimelweni bya mina, ku nga muluveri un’wana ni un’wana loyi a nga exikarhi ka vana va Israyele.”’+ 10  “‘Kambe loko ku ri Valevhi lava va fambeleke ekule na mina+ loko Israyele, loyi a tsendzelekeke a ya ekule na mina, va tsendzeleka va landzela swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke, va fanele va byarha xihoxo xa vona.+ 11  Va fanele va va vatirheli evukwetsimelweni bya mina eswikhundlheni swa vulanguteri etinyangweni ta Yindlu leyi ni vatirheli eNdlwini.+ Vona va ta tlhava gandzelo hinkwaro ro hisiwa leri heleleke ni xitlhavelo xa vanhu,+ va ta yima emahlweni ka vona va va tirhela.+ 12  Hikwalaho ka leswi va va tirheleke emahlweni ka swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke,+ va va xikhunguvanyiso lexi vangelaka xihoxo eka yindlu ya Israyele,+ hi yona mhaka leyi ndzi tlakuseke voko ra mina ehenhla ka vona,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘va fanele va byarha xihoxo xa vona. 13  Va nga ka va nga tshineli eka mina va va muprista eka mina kumbe va tshinela eka swilo swa mina swo kwetsima, eka swilo swo kwetsima ngopfu,+ va fanele va byarha ku tsongahatiwa ka vona ni swilo swa vona leswi nyenyetsaka leswi va swi endleke.+ 14  Kunene ndzi ta va endla vahlayisi va ntirho wa Yindlu leyi, malunghana ni mintirho ya yona hinkwayo ni hinkwaswo leswi faneleke swi endliwa eka yona.’+ 15  “‘Loko ku ri vaprista va Valevhi,+ vana va Sadoki,+ lava va khathaleleke ntirho wa vukwetsimelo bya mina loko vana va Israyele va fambele ekule na mina,+ vona va ta tshinela eka mina va ndzi tirhela, va fanele va yima emahlweni ka mina+ va nyikela mafurha+ ni ngati eka mina,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 16  ‘Hi vona lava va nga ta ta evukwetsimelweni bya mina,+ va ta tshinela etafuleni ra mina va ta ndzi tirhela,+ va ta ndzi endlela ntirho.+ 17  “‘Loko va nghena etinyangweni ta xivava xa le mpfungwe, va fanele va ambala tinguvu ta ntsembyana, a va fanelanga va vehela voya loko va tirhela etinyangweni ta xivava xa le mpfungwe ni le ndzeni.+ 18  Enhlokweni va fanele va vehela swifunengeto swa nhloko swa ntsembyana,+ emasengeni+ va fanele va ambala swirhangiso swa ntsembyana. A va fanelanga va tikhama hi leswi swi dzukisaka nyuku. 19  Loko va huma va ya exivaveni xa le handle, exivaveni xa le handle eka vanhu, va fanele va hluvula tinguvu ta vona leti a va tirhela ha tona,+ va fanele va ti veka emakamareni yo dyela yo kwetsima,+ va ambala tinguvu tin’wana, leswaku va nga hlawulekisi vanhu hi tinguvu ta vona.+ 20  A va fanelanga va byevula nhloko,+ a va fanelanga va tshika misisi ya nhloko yi ku jivinini! Kunene va fanele va tsemeta misisi ya tinhloko ta vona.+ 21  Vaprista hinkwavo a va fanelanga va nwa vhinyo loko va nghena exivaveni xa le mpfungwe.+ 22  A va fanelanga va teka noni kumbe wansati la tshikiweke a va nsati wa vona,+ kambe va nga teka vanhwana, vana va yindlu ya Israyele+ kumbe noni leyi nga tshukaka yi va noni ya muprista.’ 23  “‘Va fanele va letela vanhu va mina hi ku hambana loku ku nga kona exikarhi ka nchumu wo kwetsima ni nchumu lowu nyameke; naswona va fanele va va byela ku hambana loku ku nga kona exikarhi ka leswi nga tengangiki ni leswi tengeke.+ 24  Va fanele va yima ehubyeni leswaku va avanyisa;+ va fanele va avanyisa hi swiboho swa mina swa vuavanyisi.+ Va fanele va hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina malunghana ni minkarhi ya mina hinkwayo leyi vekiweke ya ntsako,+ va fanele va hlawulekisa tisavata ta mina.+ 25  A nga fanelanga a tshinela eka munhu loyi a feke exikarhi ka vanhu leswaku a va la nga tengangiki, kambe va nga tiendla lava nga tengangiki hi tatana kumbe hi manana kumbe hi n’wana wa jaha kumbe wa nhwanyana kumbe hi makwavo wa xinuna kumbe wa xisati loyi a nga tekiwangiki hi wanuna.+ 26  Endzhaku ka ku tengisiwa ka yena, va fanele va n’wi hlayela masiku ya nkombo.+ 27  Esikwini leri a taka ha rona endhawini yo kwetsima, exivaveni xa le mpfungwe, a ta tirhela endhawini yo kwetsima, u fanele a nyikela gandzelo rakwe ra xidyoho,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 28  “‘Swi fanele swi va ndzhaka ya vona: Hi mina ndzhaka ya vona.+ A mi fanelanga mi va nyika rifuwo eIsrayele: Hi mina rifuwo ra vona. 29  Gandzelo ra mavele ni gandzelo ra xidyoho ni gandzelo ra nandzu—hi vona lava va nga ta swi dya.+ Nchumu wun’wana ni wun’wana lowu nyikeriweke eIsrayele—wu ta va wa vona.+ 30  Kutani swirhangana swa mihandzu hinkwayo leyi rhangaka yi wupfa ya xin’wana ni xin’wana ni munyikelo wun’wana ni wun’wana wa hinkwaswo swa minyikelo ya n’wina—swi ta va swa vaprista;+ swirhangana swa swakudya swa n’wina leswi nga nyawuriki mi fanele mi swi nyika vaprista,+ leswaku nkateko wu va ehenhla ka yindlu ya wena.+ 31  Vaprista a va fanelanga va dya+ ntsumbu kumbe xivumbiwa lexi handzuleriweke xa swivumbiwa leswi hahaka kumbe xa swivandzana.’

Tinhlamuselo ta le hansi